تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

وضعیت جدیدترین سفارشات ترجمه

کاربر گرامی با کد: 20831 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29791 ، در تاریخ 1396/01/04 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 20831 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29790 ، در تاریخ 1396/01/04 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 20831 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29789 ، در تاریخ 1396/01/04 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 20835 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29787 ، در تاریخ 1396/01/04 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 17925 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29786 پرداخت شد و در تاریخ 1396/01/14 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 17925 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29785 پرداخت شد و در تاریخ 1396/01/09 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20834 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29784 ، در تاریخ 1396/01/04 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 4623 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29783 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 17882 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29782 پرداخت شد و در تاریخ 1396/01/05 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20563 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29781 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 20757 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29779 پرداخت شد و در تاریخ 1396/01/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20733 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29778 پرداخت شد و در تاریخ 1396/01/06 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20733 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29777 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 20733 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29776 پرداخت شد و در تاریخ 1396/01/06 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20828 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29774 پرداخت شد و در تاریخ 1396/01/07 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 12155 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29772 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20435 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29770 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19445 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29769 پرداخت شد و در تاریخ 1396/01/09 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20817 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29767 پرداخت شد و در تاریخ 1396/01/06 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 10862 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29761 پرداخت شد و در تاریخ 1396/01/10 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 10862 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29760 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 10862 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29759 پرداخت شد و در تاریخ 1396/01/09 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 10862 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29758 پرداخت شد و در تاریخ 1396/01/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 10862 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29757 پرداخت شد و در تاریخ 1396/01/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 10862 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29755 پرداخت شد و در تاریخ 1396/01/07 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20819 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29754 پرداخت شد و در تاریخ 1396/01/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 10862 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29752 پرداخت شد و در تاریخ 1396/01/07 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 10862 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29750 پرداخت شد و در تاریخ 1396/01/06 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 10862 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29749 پرداخت شد و در تاریخ 1396/01/05 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 10862 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29748 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17925 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29746 پرداخت شد و در تاریخ 1396/01/05 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 12155 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29735 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 1511 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29733 پرداخت شد و در تاریخ 1396/01/07 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18770 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29731 پرداخت شد و در تاریخ 1396/01/17 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 13220 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29729 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18985 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29728 پرداخت شد و در تاریخ 1396/01/05 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20808 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29717 پرداخت شد و در تاریخ 1396/01/13 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20803 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29711 پرداخت شد و در تاریخ 1396/01/13 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 6755 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29710 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15203 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29707 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20798 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29705 پرداخت شد و در تاریخ 1396/01/07 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20790 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29703 پرداخت شد و در تاریخ 1396/01/05 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 17504 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29672 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 13476 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29671 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20734 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29669 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20776 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29664 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18100 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29663 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20773 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29658 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 6958 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29649 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15729 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29641 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19731 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29638 پرداخت شد و در تاریخ 1396/01/06 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 16531 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29633 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20763 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29632 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19800 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29630 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20345 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29624 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17183 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29613 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18782 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29612 پرداخت شد و در تاریخ 1396/01/06 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 17424 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29610 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17316 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29593 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 8246 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29589 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16495 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29575 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18309 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29574 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17472 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29556 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 11006 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29500 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15944 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29464 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 10862 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29433 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18638 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29354 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17913 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29243 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20538 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29206 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20538 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29204 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20313 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29140 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18220 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29070 انجام شده و آماده دانلود است

وضعیت جدیدترین سفارشات مقاله

کاربر گرامی با کد: 20834 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 29788 ، در تاریخ 1396/01/04 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 2677 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 29665 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 14669 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 29628 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 1341 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 29521 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15944 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 29257 انجام شده و آماده دانلود است


ترجمه متن تخصصی

گروه ترجمه تخصصی البرز به طور تخصصی به امر ترجمه متن تخصصی کلیه رشته های دانشگاهی شامل ترجمه انگلیسی به فارسی مقالات، ترجم کتب دانشگاهی، ترجمه پایان نامه های دانشگاهی و ترجمه سایر متون تخصصی دانشگاهی می پردازد. دپارتمان ها و رشته ها به طور کامل تفکیک شده اند و ترجمه متن تخصصی هر رشته به مترجمان زبده دانش آموخته همان رشته واگذار می شود. لازم به ذکر است کلیه سفارشات ترجمه مشمول 48 ساعت گارانتی رفع نقص می باشند.

ترجمه مقالات ISI

ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات ISI و سایر متون تخصصی کلیه رشته های دانشگاهی یکی دیگر از خدمات گروه ترجمه تخصصی البرز می باشد. به دلیل حساسیت بالا در امر ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات، مترجم می بایست از مفاهیم علمی مقاله آگاهی داشته باشد. بدین منظور گروه ترجمه تخصصی البرز برای ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات هر رشته از مترجمان زبده همان رشته استفاده می نماید.

ویرایش مقالات ISI

جهت ویرایش مقالات از ویراستاران زبده ما کمک بگیرید. چنانچه مقاله خود را به زبان انگلیسی نگارش نموده اید و مقاله نیاز به ویرایش دارد و یا به دلیل ضعف در ساختار نگارشی مقاله و یا اشتباهات گرامری، ادیتور ژورنال مقاله را جهت اصلاح ساختار زبان انگلیسی، باز پس فرستاده است، کار ویرایش مقاله خود را به دست ویراستاران زبده ما بسپارید. ویرایش هر مقاله به دست ویراستار آشنا به موضوع مقاله انجام می گیرد.
Skip Navigation Linksصفحه اصلی
ناحیه کاربری

 
 

وارد شوید


دانلود فایل
دانلود مقالات ترجمه شده

مقالات ترجمه شده فنی مهندسی

مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی برق مهندسی عمران مهندسی كامپيوتر مهندسي شيمی
مهندسی مکانیک مهندسی صنايع مهندسی پليمر مهندسی پزشکی مهندسی نفت
مهندسی معدن مهندسی مواد مهندسی شهرسازی مهندسي نساجی مهندسی هوافضا
مهندسی ایمنی صنعتی

مقالات ترجمه شده علوم انسانی

حسابداری مديريت روانشناسی حقوق علوم اقتصادی
تربيت بدنی و علوم ورزشی علوم تربيتی فلسفه علوم ارتباطات اجتماعی مديريت جهانگردی
مديريت اجرايی تاريخ علوم اجتماعی علوم جغرافيايی علوم سياسی
مجموعه محيط زيست باستان شناسی زبانشناسی مطالعات جهان الهیات و معارف اسلامی

مقالات ترجمه شده علوم پایه

زيست شناسی شيمی فیزیک رياضی زمين شناسی
آمار ژئوفيزيك و هواشناسی نانوفناوری

مقالات ترجمه شده علوم پزشکی

پزشكی بيوتكنولوژی پرستاری داروسازی علوم آزمايشگاهی
دامپزشكی دندانپزشكی

مقالات ترجمه شده کشاورزی

مجموعه مهندسی كشاورزی مجموعه مهندسی منابع طبيعی

مقالات ترجمه شده هنر

معماری
تماس با ما

آدرس دفتر تهران

خیابان ولیعصر، زرتشت غربی، بعد از بیمارستان مهر، پلاک 86 واحد 3
تلفن تماس 02188972928
مدیریت گروه 09124677115
مدیریت فناوری اطلاعات
09124648967
آدرس دفتر کرج
البرز - نظرآباد - الغدیر جنوبی، کوچه غدیر 4 (کوچه شهید بذرپاچ) ساختمان ستاره طبقه چهارم پلاک 6
تلفن تماس 02645344101
دعوت به همکاری