تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

وضعیت جدیدترین سفارشات ترجمه

کاربر گرامی با کد: 17631 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28081 ، در تاریخ 1395/11/06 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 17631 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28080 ، در تاریخ 1395/11/06 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 19953 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28079 ، در تاریخ 1395/11/05 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 19948 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28078 ، در تاریخ 1395/11/05 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 19948 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28077 ، در تاریخ 1395/11/05 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 17925 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28076 ، در تاریخ 1395/11/05 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 19918 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28075 ، در تاریخ 1395/11/05 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 14899 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28074 ، در تاریخ 1395/11/05 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 19948 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28073 ، در تاریخ 1395/11/05 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 19948 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28072 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 19948 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28071 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 19949 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28070 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 19949 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28069 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 19949 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28068 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 19949 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28067 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 19949 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28066 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 19949 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28065 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 19949 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28064 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 19949 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28063 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 19504 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28062 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 19948 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28061 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 15165 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28060 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 2764 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28059 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/07 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19945 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28058 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 6000 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28057 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 15878 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28056 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 19783 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28054 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/06 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19944 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28053 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 19941 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28052 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 19940 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28051 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/09 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19186 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28050 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 19552 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28045 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/06 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19552 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28044 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 19936 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28043 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 19933 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28042 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/07 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 15203 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28041 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/06 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19931 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28039 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/06 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 17519 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28034 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/06 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19929 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28033 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 10194 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28029 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 12321 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28028 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 14501 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28027 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19921 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28026 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 9483 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28023 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 9483 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28022 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/07 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 9483 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28021 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 9232 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28020 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16855 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28016 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19916 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28015 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/19 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18985 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28013 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 9232 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28010 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16946 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28008 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/11 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19873 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28007 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19910 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28006 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/06 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19909 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28005 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/11 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 17581 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28004 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15890 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27998 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/07 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 15408 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27996 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 11184 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27995 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15408 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27994 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16398 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27990 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19897 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27987 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/06 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 5775 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27986 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/06 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 3379 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27982 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19877 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27981 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15381 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27980 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19758 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27976 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/06 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 13994 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27975 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/09 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 15211 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27974 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19890 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27973 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 259 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27971 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19889 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27970 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/14 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 4196 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27967 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 2997 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27965 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/06 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 17400 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27963 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/07 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 4145 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27962 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19884 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27961 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/06 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 17795 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27959 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17955 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27957 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19428 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27956 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 11902 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27953 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19881 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27952 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 14371 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27947 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19877 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27943 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 10450 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27942 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 6843 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27941 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19875 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27938 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18787 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27937 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/09 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19500 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27936 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19542 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27935 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16151 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27933 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19874 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27931 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 12839 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27927 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19871 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27924 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 14101 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27922 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 10111 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27920 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 9319 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27919 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17795 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27917 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15408 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27915 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19061 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27912 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 13657 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27911 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 13425 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27908 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/10 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 13425 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27907 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/06 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 13425 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27906 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 13425 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27905 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19858 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27904 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19336 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27903 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/15 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 3963 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27902 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15203 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27899 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 14608 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27898 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19663 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27897 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/09 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19850 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27895 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19845 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27894 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 6958 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27891 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/14 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19846 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27888 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16151 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27887 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/06 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19842 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27886 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/06 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 16235 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27884 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19597 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27881 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19838 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27880 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19837 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27879 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19835 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27876 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17955 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27875 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17955 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27874 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17955 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27873 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 1022 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27872 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19833 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27871 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17955 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27862 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15408 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27858 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15408 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27857 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 6643 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27856 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16147 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27849 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18290 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27848 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19819 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27845 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 8434 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27844 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19817 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27843 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19813 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27839 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19814 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27837 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18253 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27834 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15789 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27831 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17381 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27829 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15211 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27827 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19782 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27825 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19186 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27823 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19186 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27822 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19810 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27821 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19809 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27820 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 944 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27817 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19788 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27799 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 13425 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27796 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19751 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27793 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17700 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27788 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15803 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27775 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19751 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27763 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19777 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27756 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19777 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27754 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19694 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27749 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 10447 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27747 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 10447 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27746 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17472 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27737 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18121 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27731 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19756 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27725 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19117 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27719 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 14170 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27710 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18100 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27699 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 13005 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27698 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 14451 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27688 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19731 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27687 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 10937 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27682 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/06 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 10937 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27680 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16235 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27671 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16235 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27670 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18599 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27652 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 4895 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27579 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 13812 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27548 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15031 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27519 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 10447 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27448 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 10447 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27447 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19594 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27441 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 7403 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27387 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19555 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27383 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 5438 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27228 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15882 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27150 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15386 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26997 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 11008 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26804 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 9325 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25289 انجام شده و آماده دانلود است

وضعیت جدیدترین سفارشات مقاله

کاربر گرامی با کد: 19943 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 28055 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/10 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19912 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 28011 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/13 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 12418 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 27890 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/07 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 2179 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 27836 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19798 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 27812 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 12418 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 27612 انجام شده و آماده دانلود است


ترجمه متن تخصصی

گروه ترجمه تخصصی البرز به طور تخصصی به امر ترجمه متن تخصصی کلیه رشته های دانشگاهی شامل ترجمه انگلیسی به فارسی مقالات، ترجم کتب دانشگاهی، ترجمه پایان نامه های دانشگاهی و ترجمه سایر متون تخصصی دانشگاهی می پردازد. دپارتمان ها و رشته ها به طور کامل تفکیک شده اند و ترجمه متن تخصصی هر رشته به مترجمان زبده دانش آموخته همان رشته واگذار می شود. لازم به ذکر است کلیه سفارشات ترجمه مشمول 48 ساعت گارانتی رفع نقص می باشند.

ترجمه مقالات ISI

ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات ISI و سایر متون تخصصی کلیه رشته های دانشگاهی یکی دیگر از خدمات گروه ترجمه تخصصی البرز می باشد. به دلیل حساسیت بالا در امر ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات، مترجم می بایست از مفاهیم علمی مقاله آگاهی داشته باشد. بدین منظور گروه ترجمه تخصصی البرز برای ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات هر رشته از مترجمان زبده همان رشته استفاده می نماید.

ویرایش مقالات ISI

جهت ویرایش مقالات از ویراستاران زبده ما کمک بگیرید. چنانچه مقاله خود را به زبان انگلیسی نگارش نموده اید و مقاله نیاز به ویرایش دارد و یا به دلیل ضعف در ساختار نگارشی مقاله و یا اشتباهات گرامری، ادیتور ژورنال مقاله را جهت اصلاح ساختار زبان انگلیسی، باز پس فرستاده است، کار ویرایش مقاله خود را به دست ویراستاران زبده ما بسپارید. ویرایش هر مقاله به دست ویراستار آشنا به موضوع مقاله انجام می گیرد.
Skip Navigation Linksصفحه اصلی
ناحیه کاربری

 
 

وارد شوید


دانلود فایل
دانلود مقالات ترجمه شده

مقالات ترجمه شده فنی مهندسی

مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی برق مهندسی عمران مهندسی كامپيوتر مهندسي شيمی
مهندسی مکانیک مهندسی صنايع مهندسی پليمر مهندسی نفت مهندسی پزشکی
مهندسی معدن مهندسی مواد مهندسي نساجی مهندسی شهرسازی مهندسی هوافضا
مهندسی ایمنی صنعتی

مقالات ترجمه شده علوم انسانی

حسابداری مديريت روانشناسی حقوق علوم اقتصادی
تربيت بدنی و علوم ورزشی علوم تربيتی فلسفه علوم ارتباطات اجتماعی مديريت جهانگردی
مديريت اجرايی تاريخ علوم اجتماعی علوم جغرافيايی علوم سياسی
مجموعه محيط زيست باستان شناسی زبانشناسی مطالعات جهان الهیات و معارف اسلامی

مقالات ترجمه شده علوم پایه

زيست شناسی شيمی رياضی فیزیک زمين شناسی
آمار ژئوفيزيك و هواشناسی نانوفناوری

مقالات ترجمه شده علوم پزشکی

پزشكی بيوتكنولوژی پرستاری داروسازی علوم آزمايشگاهی
دامپزشكی دندانپزشكی

مقالات ترجمه شده کشاورزی

مجموعه مهندسی كشاورزی مجموعه مهندسی منابع طبيعی

مقالات ترجمه شده هنر

معماری
تماس با ما

آدرس دفتر تهران

خیابان ولیعصر، زرتشت غربی، بعد از بیمارستان مهر، پلاک 86 واحد 3
تلفن تماس 02188972928
مدیریت گروه 09124677115
مدیریت فناوری اطلاعات
09124648967
آدرس دفتر کرج
البرز - نظرآباد - الغدیر جنوبی، کوچه غدیر 4 (کوچه شهید بذرپاچ) ساختمان ستاره طبقه چهارم پلاک 6
تلفن تماس 02645344101
دعوت به همکاری