تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

وضعیت جدیدترین سفارشات ترجمه

کاربر گرامی با کد: 15408 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28969 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 20419 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28968 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 20418 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28967 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 16617 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28966 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 5834 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28965 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 20313 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28964 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 16176 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28963 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 14451 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28962 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/10 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 5834 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28961 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 14451 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28960 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/06 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20415 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28959 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19302 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28958 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 17955 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28957 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 17955 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28956 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20402 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28955 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/05 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20357 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28954 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/09 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20278 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28952 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 14451 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28951 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/10 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20411 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28950 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/05 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 15408 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28949 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 5367 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28948 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 9183 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28947 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/05 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18131 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28946 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20407 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28945 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 7972 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28944 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 19877 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28943 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/02 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20406 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28942 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 20357 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28941 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20403 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28939 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15962 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28938 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20401 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28937 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/04 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20289 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28935 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/06 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 14451 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28933 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/06 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19026 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28932 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16394 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28931 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/05 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20241 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28928 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 11628 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28924 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/02 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 17955 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28922 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19504 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28917 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/04 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 14171 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28916 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/06 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 14171 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28915 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/04 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 14171 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28914 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 14610 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28913 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 5064 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28912 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20390 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28909 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20381 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28904 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18428 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28900 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 10447 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28896 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/13 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 16548 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28894 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/02 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20278 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28893 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20278 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28892 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20278 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28891 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20278 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28890 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20278 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28889 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20376 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28887 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 4634 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28885 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 2504 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28884 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/02 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 15944 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28882 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 15093 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28879 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 4087 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28877 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/10 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 16804 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28875 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 9853 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28874 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20363 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28868 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 4031 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28867 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/24 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 17519 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28866 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/05 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20358 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28865 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/09 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 6743 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28863 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/10 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20356 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28861 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20354 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28860 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20353 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28859 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 975 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28858 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20199 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28857 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/06 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 11752 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28856 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 10696 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28855 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17752 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28854 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19742 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28853 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 8562 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28851 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 7927 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28850 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/09 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20263 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28849 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 8562 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28848 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17400 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28847 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20350 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28846 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/05 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20040 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28844 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20347 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28843 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20345 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28842 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/04 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 8562 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28841 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 6674 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28840 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15962 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28835 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/30 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 15962 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28834 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16562 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28832 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18100 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28829 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17519 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28822 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20241 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28818 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20241 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28817 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20241 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28815 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 2764 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28813 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 2764 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28812 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 2764 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28808 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 11902 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28805 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16846 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28783 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 16846 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28782 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16846 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28781 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16846 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28780 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18608 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28778 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20164 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28772 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20313 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28764 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19186 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28763 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/04 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20309 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28759 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16846 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28751 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16846 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28750 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20298 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28745 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 6838 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28736 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20241 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28727 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19186 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28726 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20289 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28724 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19574 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28718 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 14373 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28716 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20241 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28709 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20281 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28707 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 4087 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28705 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20241 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28694 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20274 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28689 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20270 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28683 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20255 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28659 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17316 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28658 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 13005 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28651 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17925 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28641 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 14406 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28602 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19731 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28597 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20187 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28525 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19777 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28242 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15165 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28060 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17511 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27909 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16880 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27420 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17504 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27404 انجام شده و آماده دانلود است

وضعیت جدیدترین سفارشات مقاله

کاربر گرامی با کد: 14669 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 28953 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20393 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 28929 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/07 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 14669 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 28927 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/07 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 14669 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 28918 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/04 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 9542 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 28895 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/07 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 17400 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 28883 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/06 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 14669 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 28733 انجام شده و آماده دانلود است


ترجمه متن تخصصی

گروه ترجمه تخصصی البرز به طور تخصصی به امر ترجمه متن تخصصی کلیه رشته های دانشگاهی شامل ترجمه انگلیسی به فارسی مقالات، ترجم کتب دانشگاهی، ترجمه پایان نامه های دانشگاهی و ترجمه سایر متون تخصصی دانشگاهی می پردازد. دپارتمان ها و رشته ها به طور کامل تفکیک شده اند و ترجمه متن تخصصی هر رشته به مترجمان زبده دانش آموخته همان رشته واگذار می شود. لازم به ذکر است کلیه سفارشات ترجمه مشمول 48 ساعت گارانتی رفع نقص می باشند.

ترجمه مقالات ISI

ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات ISI و سایر متون تخصصی کلیه رشته های دانشگاهی یکی دیگر از خدمات گروه ترجمه تخصصی البرز می باشد. به دلیل حساسیت بالا در امر ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات، مترجم می بایست از مفاهیم علمی مقاله آگاهی داشته باشد. بدین منظور گروه ترجمه تخصصی البرز برای ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات هر رشته از مترجمان زبده همان رشته استفاده می نماید.

ویرایش مقالات ISI

جهت ویرایش مقالات از ویراستاران زبده ما کمک بگیرید. چنانچه مقاله خود را به زبان انگلیسی نگارش نموده اید و مقاله نیاز به ویرایش دارد و یا به دلیل ضعف در ساختار نگارشی مقاله و یا اشتباهات گرامری، ادیتور ژورنال مقاله را جهت اصلاح ساختار زبان انگلیسی، باز پس فرستاده است، کار ویرایش مقاله خود را به دست ویراستاران زبده ما بسپارید. ویرایش هر مقاله به دست ویراستار آشنا به موضوع مقاله انجام می گیرد.
Skip Navigation Linksصفحه اصلی
ناحیه کاربری

 
 

وارد شوید


دانلود فایل
دانلود مقالات ترجمه شده

مقالات ترجمه شده فنی مهندسی

مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی برق مهندسی عمران مهندسی كامپيوتر مهندسي شيمی
مهندسی مکانیک مهندسی صنايع مهندسی پليمر مهندسی نفت مهندسی پزشکی
مهندسی معدن مهندسی مواد مهندسي نساجی مهندسی شهرسازی مهندسی هوافضا
مهندسی ایمنی صنعتی

مقالات ترجمه شده علوم انسانی

حسابداری مديريت روانشناسی حقوق علوم اقتصادی
تربيت بدنی و علوم ورزشی علوم تربيتی فلسفه علوم ارتباطات اجتماعی مديريت جهانگردی
مديريت اجرايی تاريخ علوم اجتماعی علوم جغرافيايی علوم سياسی
مجموعه محيط زيست باستان شناسی زبانشناسی مطالعات جهان الهیات و معارف اسلامی

مقالات ترجمه شده علوم پایه

زيست شناسی شيمی فیزیک رياضی زمين شناسی
آمار ژئوفيزيك و هواشناسی نانوفناوری

مقالات ترجمه شده علوم پزشکی

پزشكی بيوتكنولوژی پرستاری داروسازی علوم آزمايشگاهی
دامپزشكی دندانپزشكی

مقالات ترجمه شده کشاورزی

مجموعه مهندسی كشاورزی مجموعه مهندسی منابع طبيعی

مقالات ترجمه شده هنر

معماری
تماس با ما

آدرس دفتر تهران

خیابان ولیعصر، زرتشت غربی، بعد از بیمارستان مهر، پلاک 86 واحد 3
تلفن تماس 02188972928
مدیریت گروه 09124677115
مدیریت فناوری اطلاعات
09124648967
آدرس دفتر کرج
البرز - نظرآباد - الغدیر جنوبی، کوچه غدیر 4 (کوچه شهید بذرپاچ) ساختمان ستاره طبقه چهارم پلاک 6
تلفن تماس 02645344101
دعوت به همکاری