کاربر گرامی Skip Navigation Links

لیست مجلات ISI

دسته بندی دقیق و ارائه لیست مجلات ISI کلیه رشته های دانشگاهی و کلیه زمینه های تحقیقاتی یکی دیگر از خدمات گروه ترجمه البرز می باشد. یکی از دغدغه های اصلی اکثر دانشجویان و محققان، یافتن مجله مناسب برای سابمیت مقاله خود می باشد. جهت حل این مشکل، گروه ترجمه البرز اقدام به دسته بندی و ارائه لیست مجلات ISI رشته های مختلف دانشگاهی و زمینه های تحقیقاتی مختلف نموده است. در این دسته بندی، رشته های مختلف دانشگاهی کاملا تفکیک شده اند و لیست مجلات ISI مربوط به هر رشته ارائه شده است. برای اینکه کاربران سریعتر به لیست مجلات ISI مرتبط با زمینه تحقیقاتی خود دسترسی پیدا کنند، لیست مجلات ISI مربوط به هر رشته به تفکیک زمینه تحقیقاتی ارائه شده است تا کاربران تنها به مشاهده لیست مجلات ISI مربوط به زمینه تحقیقاتی خود بپردازند.

ما تنها به ارائه لیست مجلات ISI اکتفا نکرده و برای هر مجله اطلاعات مفیدی از قبیل نام کامل ژورنال، موضوعات تحت پوشش مجله، ایمپکت فاکتور سال های 2010 و 2011 مجله، ناشر، کشور و مهمتر از همه لینک ورود به وبسایت ژورنال را ارائه داده ایم. در واقع شما می توانید با مراجعه به لیست مجلات ISI مرتبط با زمینه تحقیقاتی خود به سادگی و سریعا اطلاعات کامل و کافی در زمینه مجلات ISI حوزه تحقیقاتی خود بدست آورید و با یک کلیک، به صفحه وبسایت مجله مورد نظرتان وارد شوید. در واقع ما با ارائه لیست مجلات ISI، فرآیند انتخاب ژورنال مناسب جهت سابمیت مقاله را تسهیل نموده ایم.

همه مجلات ارائه شده در این لیست، Journal می باشند. اما همه این ژورنال ها جزو مجلات ISI نیستند و در لیست ارائه شده توسط موسسه اطلاعات علمی (ISI) قرار نمی گیرند. معمولا مجلات با ایمپکت فاکتور بالا، در لیست مجلات ISI قرار می گیرند، اما جهت حصول اطمینان از قرار گرفتن یک مجله در لیست مجلات ISI ( به جهت اینکه ISI بودن یک مجله همیشگی نیست و ارزیابی سالانه ای انجام می گیرد)، می توانید با مراجعه به وبسایت تامسون، این موضوع را مورد بررسی قرار دهید.

دسته بندی و ارائه لیست مجلات ISI کلیه رشته های دانشگاهی به جهت آشنایی شما با ژورنال های حوزه تحقیقاتی خود و همچنین به جهت تسهیل فرآیند انتخاب ژورنال مناسب برای سابمیت مقاله، صورت گرفته است. امید که ارائه لیست مجلات ISI توسط ما، این هدف را برآورده سازد و برای شما جامعه دانشگاهی ایران مفید فایده واقع گردد.