کاربر گرامی Skip Navigation Links

دانشگاه های تربیت مدرس و تکنولوژی وین با هم همکاری می کنند

دانشگاه های تربیت مدرس و تکنولوژی وین با هم همکاری می کنند

دانشگاه های های تربیت مدرس و تکنولوژی وین با هدف گسترش تعاملات علمی و فناورانه قرارداد همکاری امضا کردند.

به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، این قرارداد میان گروه برنامه ریزی حمل و نقل دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس و مرکز تحقیقات مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه تکنولوژی وین منعقد شده است.

محورهای همکاری این قرارداد شامل توسعه تحقیق و مطالعه در حوزه حمل و نقل، سازماندهی پروژه های تحقیقاتی مشترک، سازماندهی ملاقات های علمی، کنفرانس های مشترک، کارگاه و دوره، تسهیل تبادل اعضا هیات علمی و تشویق بازدید متقابل توسط دانشجویان دکتری است.

تعداد بازدید : 85

آخرین اخبار دانشگاهی

آرشیو اخبار دانشگاهی