تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

وضعیت جدیدترین سفارشات ترجمه

کاربر گرامی با کد: 4014 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31913 ، در تاریخ 1396/03/03 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 511 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31912 ، در تاریخ 1396/03/03 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 22078 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31911 ، در تاریخ 1396/03/02 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 15366 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31910 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 15366 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31909 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 22021 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31908 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 22021 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31907 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 8547 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31906 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 22077 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31905 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/05 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 22021 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31904 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 22076 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31903 ، در تاریخ 1396/03/02 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 22021 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31902 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 22021 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31901 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/04 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 22021 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31900 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/04 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 22021 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31899 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/05 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 22070 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31898 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 762 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31897 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/05 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 22074 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31895 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 12763 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31893 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/16 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 15366 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31890 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 15366 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31889 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 18249 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31888 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 22069 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31887 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 15962 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31886 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 22068 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31885 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 22066 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31884 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 22064 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31883 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 20803 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31882 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 22040 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31881 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 9068 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31880 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 22063 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31879 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 20803 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31878 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 19186 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31877 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 10029 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31876 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20611 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31875 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/07 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 13115 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31873 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/05 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 13115 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31872 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/06 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 22061 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31871 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/05 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 10756 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31870 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 22061 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31869 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 22060 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31868 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/05 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 10756 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31867 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/05 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 7245 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31866 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 7245 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31865 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 7245 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31864 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 19152 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31863 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 20733 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31862 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 13115 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31859 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/04 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 21374 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31852 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 22054 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31851 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 22048 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31850 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/06 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 21925 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31845 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/04 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 22049 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31844 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/06 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 16398 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31843 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15058 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31840 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/04 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 15058 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31839 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 13728 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31836 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/04 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 13728 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31831 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/04 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 11228 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31830 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 22041 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31828 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 21986 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31825 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 22038 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31822 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 1341 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31821 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 22037 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31820 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/04 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 4240 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31819 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/06 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 21987 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31817 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 10359 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31816 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 21987 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31814 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/07 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 14860 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31809 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 15997 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31808 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 22026 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31807 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 22026 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31806 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 1341 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31803 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 1341 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31802 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 22025 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31801 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/04 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19314 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31798 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/04 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 17925 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31795 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17925 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31793 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21819 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31792 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19314 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31790 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 16297 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31789 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/16 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 22021 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31787 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 7490 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31785 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 7490 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31784 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15203 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31779 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 13115 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31778 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 13115 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31777 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 22013 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31775 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 22014 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31774 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/06 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 9528 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31773 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21678 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31770 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 22012 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31769 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/04 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 21067 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31764 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 10423 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31759 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 13445 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31758 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15997 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31757 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 4087 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31755 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/09 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20926 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31753 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 22005 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31751 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20493 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31748 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21925 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31747 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 7490 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31746 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 7490 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31744 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 7490 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31743 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 7490 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31742 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 7490 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31741 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 8954 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31739 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 13840 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31738 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20385 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31733 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/04 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19589 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31732 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19589 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31731 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/05 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 21998 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31729 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/04 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19951 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31728 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 17330 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31727 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21924 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31723 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21991 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31722 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 21975 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31719 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/04 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20926 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31710 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21938 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31707 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21938 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31706 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21981 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31705 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21973 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31703 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21973 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31699 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21967 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31692 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 6001 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31691 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 6001 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31690 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 13137 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31689 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17070 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31688 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17070 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31687 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18318 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31684 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21008 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31682 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17843 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31681 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21959 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31677 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21008 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31676 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21008 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31675 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21956 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31671 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 13661 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31664 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21334 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31661 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 13115 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31659 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 13115 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31658 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21458 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31650 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19186 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31642 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 13115 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31625 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21924 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31618 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 9183 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31614 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 9183 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31608 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 12124 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31600 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18574 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31598 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 7490 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31588 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 7490 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31587 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 7490 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31586 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17536 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31581 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21891 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31574 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 14406 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31566 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21881 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31560 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20733 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31556 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20451 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31539 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19594 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31534 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19851 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31517 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 5559 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31501 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21067 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31479 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21826 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31454 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19318 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31446 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21814 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31437 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20345 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31431 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 11033 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31423 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16924 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31407 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 1511 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31400 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 8994 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31391 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21357 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31299 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16297 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31206 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17913 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31169 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 4240 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31137 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 1512 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31086 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21458 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31076 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 14727 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31040 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21562 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31032 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19186 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 31020 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21454 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30826 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16924 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30624 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20750 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29725 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 12718 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29622 انجام شده و آماده دانلود است

وضعیت جدیدترین سفارشات مقاله

کاربر گرامی با کد: 22062 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 31874 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/04 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 21591 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 31765 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 21660 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 31571 پرداخت شد و در تاریخ 1396/03/02 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20864 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 31403 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20864 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 31402 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21736 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 31321 انجام شده و آماده دانلود است


ترجمه متن تخصصی

گروه ترجمه تخصصی البرز به طور تخصصی به امر ترجمه متن تخصصی کلیه رشته های دانشگاهی شامل ترجمه انگلیسی به فارسی مقالات، ترجم کتب دانشگاهی، ترجمه پایان نامه های دانشگاهی و ترجمه سایر متون تخصصی دانشگاهی می پردازد. دپارتمان ها و رشته ها به طور کامل تفکیک شده اند و ترجمه متن تخصصی هر رشته به مترجمان زبده دانش آموخته همان رشته واگذار می شود. لازم به ذکر است کلیه سفارشات ترجمه مشمول 48 ساعت گارانتی رفع نقص می باشند.

ترجمه مقالات ISI

ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات ISI و سایر متون تخصصی کلیه رشته های دانشگاهی یکی دیگر از خدمات گروه ترجمه تخصصی البرز می باشد. به دلیل حساسیت بالا در امر ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات، مترجم می بایست از مفاهیم علمی مقاله آگاهی داشته باشد. بدین منظور گروه ترجمه تخصصی البرز برای ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات هر رشته از مترجمان زبده همان رشته استفاده می نماید.

ویرایش مقالات ISI

جهت ویرایش مقالات از ویراستاران زبده ما کمک بگیرید. چنانچه مقاله خود را به زبان انگلیسی نگارش نموده اید و مقاله نیاز به ویرایش دارد و یا به دلیل ضعف در ساختار نگارشی مقاله و یا اشتباهات گرامری، ادیتور ژورنال مقاله را جهت اصلاح ساختار زبان انگلیسی، باز پس فرستاده است، کار ویرایش مقاله خود را به دست ویراستاران زبده ما بسپارید. ویرایش هر مقاله به دست ویراستار آشنا به موضوع مقاله انجام می گیرد.
Skip Navigation Linksصفحه اصلی
ناحیه کاربری

 
 

وارد شوید


دانلود فایل
دانلود مقالات ترجمه شده

مقالات ترجمه شده فنی مهندسی

مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی برق مهندسی عمران مهندسی كامپيوتر مهندسي شيمی
مهندسی مکانیک مهندسی صنايع مهندسی پليمر مهندسی پزشکی مهندسی نفت
مهندسی معدن مهندسی مواد مهندسی شهرسازی مهندسي نساجی مهندسی هوافضا
مهندسی ایمنی صنعتی

مقالات ترجمه شده علوم انسانی

حسابداری مديريت روانشناسی حقوق علوم اقتصادی
تربيت بدنی و علوم ورزشی علوم تربيتی فلسفه علوم ارتباطات اجتماعی مديريت جهانگردی
مديريت اجرايی تاريخ علوم اجتماعی علوم جغرافيايی علوم سياسی
مجموعه محيط زيست باستان شناسی زبانشناسی مطالعات جهان الهیات و معارف اسلامی

مقالات ترجمه شده علوم پایه

زيست شناسی شيمی فیزیک رياضی زمين شناسی
آمار ژئوفيزيك و هواشناسی نانوفناوری

مقالات ترجمه شده علوم پزشکی

پزشكی بيوتكنولوژی پرستاری داروسازی علوم آزمايشگاهی
دامپزشكی دندانپزشكی

مقالات ترجمه شده کشاورزی

مجموعه مهندسی كشاورزی مجموعه مهندسی منابع طبيعی

مقالات ترجمه شده هنر

معماری
تماس با ما

آدرس دفتر تهران

خیابان ولیعصر، زرتشت غربی، بعد از بیمارستان مهر، پلاک 86 واحد 3
تلفن تماس 02188972928
مدیریت گروه 09124677115
مدیریت فناوری اطلاعات
09124648967
آدرس دفتر کرج
البرز - نظرآباد - الغدیر جنوبی، کوچه غدیر 4 (کوچه شهید بذرپاچ) ساختمان ستاره طبقه چهارم پلاک 6
تلفن تماس 02645344101
دعوت به همکاری