تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

وضعیت جدیدترین سفارشات ترجمه

کاربر گرامی با کد: 19176 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30921 ، در تاریخ 1396/02/08 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 10194 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30920 ، در تاریخ 1396/02/08 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 10194 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30919 ، در تاریخ 1396/02/08 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 21128 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30918 ، در تاریخ 1396/02/08 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 21388 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30917 ، در تاریخ 1396/02/08 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 21388 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30916 ، در تاریخ 1396/02/08 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 21505 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30915 ، در تاریخ 1396/02/08 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 21496 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30914 ، در تاریخ 1396/02/08 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 20113 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30913 ، در تاریخ 1396/02/08 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 21496 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30912 ، در تاریخ 1396/02/08 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 21504 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30911 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 18100 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30910 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 21388 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30909 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 16386 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30908 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 21499 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30907 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/13 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 16386 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30906 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 21499 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30905 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 2179 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30904 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 21498 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30903 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 21497 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30902 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 20059 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30901 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 21495 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30899 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 9492 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30898 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 12124 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30897 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/10 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 17526 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30896 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/11 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 13445 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30895 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 13445 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30894 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 21493 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30893 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 17536 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30892 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 8673 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30891 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17925 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30890 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/12 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 21315 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30888 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 21382 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30887 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/10 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19782 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30885 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/11 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 15827 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30882 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/11 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 21486 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30880 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/17 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20674 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30876 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/10 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 21481 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30875 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/12 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 21481 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30872 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/13 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 17028 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30870 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/10 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 17028 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30869 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/11 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 1511 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30868 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/09 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 21008 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30866 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/09 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 4240 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30865 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/11 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 10194 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30864 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/10 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 10194 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30863 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/09 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 10194 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30862 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17642 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30861 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 7490 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30860 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/10 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 7490 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30859 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/09 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 7490 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30858 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/09 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 7490 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30857 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 7490 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30856 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20523 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30855 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/09 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 21472 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30854 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/10 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 21472 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30853 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/09 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19210 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30850 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15962 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30849 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/12 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 21470 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30848 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/10 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 21067 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30846 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/13 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 21467 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30845 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/16 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 1512 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30841 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21461 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30840 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/12 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 21460 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30835 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 12848 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30834 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 12848 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30833 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 12848 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30832 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15214 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30828 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/10 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 21454 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30826 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/30 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 21077 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30825 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21429 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30822 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/11 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20854 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30817 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21450 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30816 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21449 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30815 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 10194 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30810 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/10 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18382 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30805 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/11 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18382 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30804 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/09 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 21334 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30803 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15962 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30798 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 14124 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30793 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21395 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30789 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21395 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30788 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16660 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30787 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20230 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30786 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21395 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30782 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/09 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 21395 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30781 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21395 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30780 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/10 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 21395 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30779 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/09 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 21395 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30778 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19851 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30773 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/14 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20663 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30767 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17378 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30766 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/11 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 6481 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30761 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 6481 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30760 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17797 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30756 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17797 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30755 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17797 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30754 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 173 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30752 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/10 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 16297 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30751 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/10 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 17797 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30750 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/09 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 21365 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30747 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/12 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20620 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30746 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/09 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18345 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30744 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21329 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30742 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/06 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19542 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30741 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/10 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 21130 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30740 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 2324 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30739 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20733 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30737 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18100 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30735 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21405 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30733 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21392 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30732 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 9068 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30728 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21225 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30725 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21382 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30723 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 5232 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30721 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17110 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30719 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21395 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30718 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 1816 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30717 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21218 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30715 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21375 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30714 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21387 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30712 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 13284 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30711 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 13284 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30710 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 13284 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30709 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 10186 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30707 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21388 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30705 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21379 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30699 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18012 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30698 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21379 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30695 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15095 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30694 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21214 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30693 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/09 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 21376 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30687 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17936 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30683 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21374 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30681 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18390 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30676 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21228 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30673 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21364 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30671 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21130 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30668 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 4196 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30667 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17925 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30666 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17925 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30655 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17925 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30654 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17925 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30653 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17925 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30651 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 11209 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30650 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17925 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30647 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17925 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30646 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20278 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30643 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20278 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30642 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20278 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30640 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 13825 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30622 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 2179 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30620 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21340 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30618 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21333 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30609 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21329 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30604 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 12487 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30603 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20313 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30594 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20674 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30586 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21008 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30585 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 3145 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30583 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 14943 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30581 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20773 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30580 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19851 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30574 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16946 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30572 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20278 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30561 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20278 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30559 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20278 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30558 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 12487 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30555 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21292 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30553 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20289 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30548 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/09 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 2179 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30539 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20733 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30537 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21293 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30536 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18439 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30535 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 13693 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30532 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17913 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30515 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21264 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30502 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21264 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30501 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18664 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30498 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21236 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30471 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15095 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30469 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 13425 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30462 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15962 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30444 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 10194 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30421 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 7972 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30399 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 9657 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30310 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21082 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 30238 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19314 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29811 انجام شده و آماده دانلود است

وضعیت جدیدترین سفارشات مقاله

کاربر گرامی با کد: 5392 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 30889 پرداخت شد و در تاریخ 1396/02/10 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18835 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 30827 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20432 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 30772 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16468 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 30729 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19663 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 30704 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 13015 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 30591 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 14669 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 30570 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21219 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 30465 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 21199 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 30402 انجام شده و آماده دانلود است


ترجمه متن تخصصی

گروه ترجمه تخصصی البرز به طور تخصصی به امر ترجمه متن تخصصی کلیه رشته های دانشگاهی شامل ترجمه انگلیسی به فارسی مقالات، ترجم کتب دانشگاهی، ترجمه پایان نامه های دانشگاهی و ترجمه سایر متون تخصصی دانشگاهی می پردازد. دپارتمان ها و رشته ها به طور کامل تفکیک شده اند و ترجمه متن تخصصی هر رشته به مترجمان زبده دانش آموخته همان رشته واگذار می شود. لازم به ذکر است کلیه سفارشات ترجمه مشمول 48 ساعت گارانتی رفع نقص می باشند.

ترجمه مقالات ISI

ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات ISI و سایر متون تخصصی کلیه رشته های دانشگاهی یکی دیگر از خدمات گروه ترجمه تخصصی البرز می باشد. به دلیل حساسیت بالا در امر ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات، مترجم می بایست از مفاهیم علمی مقاله آگاهی داشته باشد. بدین منظور گروه ترجمه تخصصی البرز برای ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات هر رشته از مترجمان زبده همان رشته استفاده می نماید.

ویرایش مقالات ISI

جهت ویرایش مقالات از ویراستاران زبده ما کمک بگیرید. چنانچه مقاله خود را به زبان انگلیسی نگارش نموده اید و مقاله نیاز به ویرایش دارد و یا به دلیل ضعف در ساختار نگارشی مقاله و یا اشتباهات گرامری، ادیتور ژورنال مقاله را جهت اصلاح ساختار زبان انگلیسی، باز پس فرستاده است، کار ویرایش مقاله خود را به دست ویراستاران زبده ما بسپارید. ویرایش هر مقاله به دست ویراستار آشنا به موضوع مقاله انجام می گیرد.
Skip Navigation Linksصفحه اصلی
ناحیه کاربری

 
 

وارد شوید


دانلود فایل
دانلود مقالات ترجمه شده

مقالات ترجمه شده فنی مهندسی

مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی برق مهندسی عمران مهندسی كامپيوتر مهندسي شيمی
مهندسی مکانیک مهندسی صنايع مهندسی پليمر مهندسی پزشکی مهندسی نفت
مهندسی معدن مهندسی مواد مهندسی شهرسازی مهندسي نساجی مهندسی هوافضا
مهندسی ایمنی صنعتی

مقالات ترجمه شده علوم انسانی

حسابداری مديريت روانشناسی حقوق علوم اقتصادی
تربيت بدنی و علوم ورزشی علوم تربيتی فلسفه علوم ارتباطات اجتماعی مديريت جهانگردی
مديريت اجرايی تاريخ علوم اجتماعی علوم جغرافيايی علوم سياسی
مجموعه محيط زيست باستان شناسی زبانشناسی مطالعات جهان الهیات و معارف اسلامی

مقالات ترجمه شده علوم پایه

زيست شناسی شيمی فیزیک رياضی زمين شناسی
آمار ژئوفيزيك و هواشناسی نانوفناوری

مقالات ترجمه شده علوم پزشکی

پزشكی بيوتكنولوژی پرستاری داروسازی علوم آزمايشگاهی
دامپزشكی دندانپزشكی

مقالات ترجمه شده کشاورزی

مجموعه مهندسی كشاورزی مجموعه مهندسی منابع طبيعی

مقالات ترجمه شده هنر

معماری
تماس با ما

آدرس دفتر تهران

خیابان ولیعصر، زرتشت غربی، بعد از بیمارستان مهر، پلاک 86 واحد 3
تلفن تماس 02188972928
مدیریت گروه 09124677115
مدیریت فناوری اطلاعات
09124648967
آدرس دفتر کرج
البرز - نظرآباد - الغدیر جنوبی، کوچه غدیر 4 (کوچه شهید بذرپاچ) ساختمان ستاره طبقه چهارم پلاک 6
تلفن تماس 02645344101
دعوت به همکاری