بخشی از نمونه کارهای موسسه البرز در زمینه ترجمه و ویرایش مقاله

همه مقالات این لیست در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسیده اند. این لیست تنها بخش کوچکی از هزاران سفارش فاخر و موفقی است که در موسسه ترجمه البرز انجام شده است.

کاربران ما برای چاپ مقالات خود از یکی از خدمات زیر استفاده کرده اند
قابل توجه پژوهشگران عزیز: در صورت استفاده از خدمات فوق می توانید بعد از چاپ مقاله آن را به لیست زیر اضافه کرده و از تخفیف ویژه موسسه البرز بهره مند شوند. برای اطلاعات بیشتر بخش تخفیف پژوهشگران را مشاهده نمایید .
نویسنده اصلی
فاطمه مهرابی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology
سال انتشار
2022
رشته مرتبط
پرستاری
فاطمه مهرابی


نویسنده اصلی
محمدحسین یکتای کوشالی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences
سال انتشار
2018
رشته مرتبط
پرستاری
محمدحسین یکتای کوشالی


نویسنده اصلی
شرمین رحمانی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Iran J Psychiatry
سال انتشار
2021
رشته مرتبط
پزشكی
شرمین رحمانی


نویسنده اصلی
حامد کرمی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
sensors
سال انتشار
2021
رشته مرتبط
مجموعه مهندسی كشاورزی
حامد کرمی


نویسنده اصلی
حامد کرمی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
International Journal of Food Properties
سال انتشار
2021
رشته مرتبط
مجموعه مهندسی كشاورزی
حامد کرمی


نویسنده اصلی
یوسف عباسپور گیلانده
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
agronomy
سال انتشار
2020
رشته مرتبط
مجموعه مهندسی كشاورزی
یوسف عباسپور گیلانده


نویسنده اصلی
یوسف عباسپور گیلانده
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Agriculture
سال انتشار
2020
رشته مرتبط
مجموعه مهندسی كشاورزی
یوسف عباسپور گیلانده


نویسنده اصلی
ابراهيم تقي نژاد
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Foods
سال انتشار
2021
رشته مرتبط
مجموعه مهندسی كشاورزی
ابراهيم تقي نژاد


نویسنده اصلی
حامد کرمی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
chemosensors
سال انتشار
2021
رشته مرتبط
مجموعه مهندسی كشاورزی
حامد کرمی


نویسنده اصلی
ابراهيم تقي نژاد
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
applied sciences
سال انتشار
2023
رشته مرتبط
مجموعه مهندسی كشاورزی
ابراهيم تقي نژاد


نویسنده اصلی
محمد سرور
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
International Journal of Industrial Engineering & Production Research (2
سال انتشار
2019
رشته مرتبط
مهندسی صنايع
محمد سرور


نویسنده اصلی
Ali mozafari
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
EJERS, European Journal of Engineering Research and Science
سال انتشار
2019
رشته مرتبط
مهندسی صنايع
Ali mozafari


نویسنده اصلی
صادق آمون
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of Mining and Environment
سال انتشار
2023
رشته مرتبط
مهندسی معدن
صادق آمون


نویسنده اصلی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Advances in Concrete Construction
سال انتشار
2022
رشته مرتبط
مهندسی عمران


نویسنده اصلی
محمدحسین مرتضی قلی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Structural Engineering and Mechanics
سال انتشار
2016
رشته مرتبط
مهندسی عمران
محمدحسین مرتضی قلی


نویسنده اصلی
امیر حسین براهیمی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Scientia Iranica
سال انتشار
2020
رشته مرتبط
مهندسی عمران
امیر حسین براهیمی


نویسنده اصلی
امیرحسین حسنی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Earthquake and Structures
سال انتشار
2017
رشته مرتبط
مهندسی عمران
امیرحسین حسنی


نویسنده اصلی
مهدی زال نژاد
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
سال انتشار
2021
رشته مرتبط
مهندسی عمران
مهدی زال نژاد


نویسنده اصلی
امیرهوشنگ فخیمی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Science and Technology for the Built Environment
سال انتشار
2017
رشته مرتبط
مهندسی عمران
امیرهوشنگ فخیمی


نویسنده اصلی
حسین ملکی طولابی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Amirkabir Journal of Civil Engineering
سال انتشار
2023
رشته مرتبط
مهندسی عمران
حسین ملکی طولابی


نویسنده اصلی
manizheh safarkhani
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
سال انتشار
2022
رشته مرتبط
مهندسی كامپيوتر
manizheh safarkhani


نویسنده اصلی
ولی علی میرزالو
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Tribology Transactions
سال انتشار
2020
رشته مرتبط
مهندسی مکانیک
ولی علی میرزالو


نویسنده اصلی
علی حیدری
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
سال انتشار
2021
رشته مرتبط
مهندسی مکانیک
علی حیدری


نویسنده اصلی
محمد فدایی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Majlesi Journal of Mechatronic Systems
سال انتشار
2020
رشته مرتبط
مهندسی مکانیک
محمد فدایی


نویسنده اصلی
فرزانه تفویضی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Inorganic and Nano-Metal Chemistry
سال انتشار
2022
رشته مرتبط
زيست شناسی
فرزانه تفویضی


نویسنده اصلی
مائده مجیدی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Analytical Methods
سال انتشار
2020
رشته مرتبط
شيمی
مائده مجیدی


نویسنده اصلی
آرش وجود
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE)
سال انتشار
2022
رشته مرتبط
شيمی
آرش وجود


نویسنده اصلی
fatemeh mamusi
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of Molecular Liquids
سال انتشار
2021
رشته مرتبط
شيمی
fatemeh mamusi


نویسنده اصلی
مهدی رمضانی فرد
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of productivity and development
سال انتشار
2017
رشته مرتبط
مهندسی برق
مهدی رمضانی فرد


نویسنده اصلی
امین فروغی نعمت اللهی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of Renewable and Sustainable Energy
سال انتشار
2017
رشته مرتبط
مهندسی برق
امین فروغی نعمت اللهی


Skip Navigation Links صفحه اصلی > لیست مقالات چاپ شده ای که در موسسه ترجمه البرز ترجمه یا ویرایش شده اند
ثبت سفارش جدید