بخشی از نمونه کارهای موسسه البرز در زمینه ترجمه و ویرایش مقاله

همه مقالات این لیست در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسیده اند. این لیست تنها بخش کوچکی از هزاران سفارش فاخر و موفقی است که در موسسه ترجمه البرز انجام شده است.

کاربران ما برای چاپ مقالات خود از یکی از خدمات زیر استفاده کرده اند
قابل توجه پژوهشگران عزیز: در صورت استفاده از خدمات فوق می توانید بعد از چاپ مقاله آن را به لیست زیر اضافه کرده و از تخفیف ویژه موسسه البرز بهره مند شوند. برای اطلاعات بیشتر بخش تخفیف پژوهشگران را مشاهده نمایید .
نویسنده اصلی
علی دلیرغفاری
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Experimental Parasitology
سال انتشار
2022
رشته مرتبط
علوم آزمايشگاهی
علی دلیرغفاری


نویسنده اصلی
سحر رسولی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of Neonatal Nursing
سال انتشار
2019
رشته مرتبط
پرستاری
سحر رسولی


نویسنده اصلی
فاطمه مهرابی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of Nursing and Midwifery Sciences
سال انتشار
2021
رشته مرتبط
پرستاری
فاطمه مهرابی


نویسنده اصلی
قاسمی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Scientific Reports
سال انتشار
2018
رشته مرتبط
بيوتكنولوژی
 قاسمی


نویسنده اصلی
هانیه نجفی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of Controlled Release
سال انتشار
2021
رشته مرتبط
داروسازی
هانیه نجفی


نویسنده اصلی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Colloid and Interface Science Communications
سال انتشار
2020
رشته مرتبط
داروسازی


نویسنده اصلی
محمد اكبري
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Marmara Pharmaceutical Journal
سال انتشار
2017
رشته مرتبط
داروسازی
محمد اكبري


نویسنده اصلی
مسعود حایری خیاوی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
‎ JustFiction Edition
سال انتشار
2021
رشته مرتبط
علوم اجتماعی
مسعود حایری خیاوی


نویسنده اصلی
ناصر صباغ نیا
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Australasian Plant Pathology
سال انتشار
2016
رشته مرتبط
مجموعه مهندسی كشاورزی
ناصر صباغ نیا


نویسنده اصلی
حامد نایب زاده
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
سال انتشار
2016
رشته مرتبط
مهندسي شيمی
حامد نایب زاده


نویسنده اصلی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Ceramics International
سال انتشار
2022
رشته مرتبط
مهندسي شيمی


نویسنده اصلی
حامد کرمی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of Food Measurement and Characterization
سال انتشار
2020
رشته مرتبط
مهندسي شيمی
حامد کرمی


نویسنده اصلی
محمدرضا توحیدی فر
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of Non-Crystalline Solids
سال انتشار
2019
رشته مرتبط
مهندسی مواد و متالوژی
محمدرضا توحیدی فر


نویسنده اصلی
معصومه سیف اللهی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Transactions of the Indian Institute of Metals
سال انتشار
2018
رشته مرتبط
مهندسی مواد و متالوژی
معصومه سیف اللهی


نویسنده اصلی
محمدرضا توحیدی فر
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of Non-Crystalline Solids
سال انتشار
2020
رشته مرتبط
مهندسی مواد و متالوژی
محمدرضا توحیدی فر


نویسنده اصلی
علی آرین فر
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Bulletin of Engineering Geology and the Environment
سال انتشار
2021
رشته مرتبط
مهندسی معدن
علی آرین فر


نویسنده اصلی
علی آرین فر
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Special Topics & Reviews in Porous Media — An International Journal
سال انتشار
2020
رشته مرتبط
مهندسی معدن
علی آرین فر


نویسنده اصلی
علی آرین فر
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of Petroleum Science and Engineering
سال انتشار
2021
رشته مرتبط
مهندسی معدن
علی آرین فر


نویسنده اصلی
امیرمحسن صفایی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Geosynthetics International
سال انتشار
2021
رشته مرتبط
مهندسی عمران
امیرمحسن صفایی


نویسنده اصلی
مهدی زال نژاد
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Construction and Building Materials
سال انتشار
2020
رشته مرتبط
مهندسی عمران
مهدی زال نژاد


نویسنده اصلی
ولی علی میرزالو
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
سال انتشار
2020
رشته مرتبط
مهندسی مکانیک
ولی علی میرزالو


نویسنده اصلی
علی حیدری
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Heat Transfer Engineering
سال انتشار
2017
رشته مرتبط
مهندسی مکانیک
علی حیدری


نویسنده اصلی
محمدعلی مدرسی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
سال انتشار
2019
رشته مرتبط
مهندسی مکانیک
محمدعلی مدرسی


نویسنده اصلی
Hafezeh Nabipour
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials
سال انتشار
2018
رشته مرتبط
شيمی
Hafezeh Nabipour


نویسنده اصلی
Hamed Farhadi
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe (ISGT-Europe)
سال انتشار
2019
رشته مرتبط
مهندسی برق
Hamed Farhadi


نویسنده اصلی
بهمن طاهری
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Evolving Systems
سال انتشار
2019
رشته مرتبط
مهندسی برق
بهمن طاهری


نویسنده اصلی
بهمن طاهری
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Frontiers in Energy Frontiers in Energy
سال انتشار
2015
رشته مرتبط
مهندسی برق
بهمن طاهری


نویسنده اصلی
علیرضا صباغیان
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Transactions of the Institute of Measurement and Control
سال انتشار
2018
رشته مرتبط
مهندسی برق
علیرضا صباغیان


نویسنده اصلی
Hamed Farhadi
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
International Youth Conference on Radio Electronics, Electrical and Power Engineering
سال انتشار
2019
رشته مرتبط
مهندسی برق
Hamed Farhadi


نویسنده اصلی
سید رضا نبوی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of Sensors
سال انتشار
2021
رشته مرتبط
مهندسی فناوری اطلاعات
سید رضا نبوی


Skip Navigation Links صفحه اصلی > لیست مقالات چاپ شده ای که در موسسه ترجمه البرز ترجمه یا ویرایش شده اند
ثبت سفارش جدید