بخشی از نمونه کارهای موسسه البرز در زمینه ترجمه و ویرایش مقاله

همه مقالات این لیست در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسیده اند. این لیست تنها بخش کوچکی از هزاران سفارش فاخر و موفقی است که در موسسه ترجمه البرز انجام شده است.

کاربران ما برای چاپ مقالات خود از یکی از خدمات زیر استفاده کرده اند
قابل توجه پژوهشگران عزیز: در صورت استفاده از خدمات فوق می توانید بعد از چاپ مقاله آن را به لیست زیر اضافه کرده و از تخفیف ویژه موسسه البرز بهره مند شوند. برای اطلاعات بیشتر بخش تخفیف پژوهشگران را مشاهده نمایید .
نویسنده اصلی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Cities
سال انتشار
2023
رشته مرتبط
مهندسی شهرسازی


نویسنده اصلی
علی دلیرغفاری
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of Parasitic Diseases
سال انتشار
2022
رشته مرتبط
علوم آزمايشگاهی
علی دلیرغفاری


نویسنده اصلی
حمیدرضا ایرانپور
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Avicenna Journal of Medical Biotechnology
سال انتشار
2015
رشته مرتبط
پزشكی
حمیدرضا ایرانپور


نویسنده اصلی
کتایون وکیلیان
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Sexual & Reproductive Healthcare
سال انتشار
2023
رشته مرتبط
پزشكی
کتایون وکیلیان


نویسنده اصلی
کتایون وکیلیان
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
The Open Public Health Journal
سال انتشار
2021
رشته مرتبط
پزشكی
کتایون وکیلیان


عنوان مقاله
نویسنده اصلی
مسعود حایری خیاوی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Taekwondo Times
سال انتشار
2022
رشته مرتبط
تربيت بدنی و علوم ورزشی
مسعود حایری خیاوی


عنوان مقاله
نویسنده اصلی
مسعود حایری خیاوی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of Combat Sports and Martial Arts
سال انتشار
2017
رشته مرتبط
تربيت بدنی و علوم ورزشی
مسعود حایری خیاوی


نویسنده اصلی
مسعود حایری خیاوی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
taekwondotimes
سال انتشار
2019
رشته مرتبط
تربيت بدنی و علوم ورزشی
مسعود حایری خیاوی


نویسنده اصلی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal for Nature Conservation
سال انتشار
2023
رشته مرتبط
مجموعه مهندسی كشاورزی


نویسنده اصلی
مریم دهستانی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Molecular Biology Reports
سال انتشار
2020
رشته مرتبط
مجموعه مهندسی كشاورزی
مریم دهستانی


نویسنده اصلی
عطیه ذبیح اله پور
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Elsevier Journal of Electroanalytical Chemistry
سال انتشار
2019
رشته مرتبط
مهندسي شيمی
عطیه ذبیح اله پور


نویسنده اصلی
حامد نایب زاده
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
سال انتشار
2017
رشته مرتبط
مهندسي شيمی
حامد نایب زاده


نویسنده اصلی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Applied Soft Computing
سال انتشار
2018
رشته مرتبط
مهندسی صنايع


نویسنده اصلی
محمدرضا توحیدی فر
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Ceramics International
سال انتشار
2018
رشته مرتبط
مهندسی مواد و متالوژی
محمدرضا توحیدی فر


نویسنده اصلی
حامد محبی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Ceramics International
سال انتشار
2021
رشته مرتبط
مهندسی مواد و متالوژی
حامد محبی


نویسنده اصلی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of Petroleum Science and Engineering
سال انتشار
2022
رشته مرتبط
مهندسی نفت


نویسنده اصلی
امیر کلهر
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Arabian Journal for Science and Engineering
سال انتشار
2022
رشته مرتبط
مهندسی عمران
امیر کلهر


نویسنده اصلی
حسین ملکی طولابی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Construction and Building Materials
سال انتشار
2023
رشته مرتبط
مهندسی عمران
حسین ملکی طولابی


نویسنده اصلی
امیرمحسن صفایی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Geosynthetics International
سال انتشار
2021
رشته مرتبط
مهندسی عمران
امیرمحسن صفایی


نویسنده اصلی
احمد صابری
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Flow Measurement and Instrumentation
سال انتشار
2019
رشته مرتبط
مهندسی مکانیک
احمد صابری


نویسنده اصلی
محمدرضا خسروجردی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Proc IMechE Part L: J Materials: Design and Applications
سال انتشار
2022
رشته مرتبط
مهندسی مکانیک
محمدرضا خسروجردی


نویسنده اصلی
محمدرضا خسروجردی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Proc IMechE Part L: J Materials: Design and Applications
سال انتشار
2022
رشته مرتبط
مهندسی مکانیک
محمدرضا خسروجردی


نویسنده اصلی
Javad khodaii
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Engineering Reports
سال انتشار
2020
رشته مرتبط
مهندسی مکانیک
Javad khodaii


نویسنده اصلی
Javad khodaii
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology
سال انتشار
2019
رشته مرتبط
مهندسی مکانیک
Javad khodaii


نویسنده اصلی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Multidisciplinary Cancer Investigation
سال انتشار
2022
رشته مرتبط
زيست شناسی


نویسنده اصلی
حامد صاحبی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Composites Part B: Engineering
سال انتشار
2019
رشته مرتبط
شيمی
حامد صاحبی


نویسنده اصلی
رخساره عابدی عابدی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Microchemical Journal
سال انتشار
2021
رشته مرتبط
شيمی
رخساره عابدی عابدی


نویسنده اصلی
مهدی مقدم
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Ceramics International
سال انتشار
2020
رشته مرتبط
نانوفناوری
مهدی مقدم


نویسنده اصلی
م پریشانی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of the Iranian Chemical Society
سال انتشار
2022
رشته مرتبط
فیزیک
م پریشانی


نویسنده اصلی
امیرحسین مرآتی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
سال انتشار
2018
رشته مرتبط
مهندسی برق
امیرحسین مرآتی


Skip Navigation Links صفحه اصلی > لیست مقالات چاپ شده ای که در موسسه ترجمه البرز ترجمه یا ویرایش شده اند
ثبت سفارش جدید