بخشی از نمونه کارهای موسسه البرز در زمینه ترجمه و ویرایش مقاله

همه مقالات این لیست در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسیده اند. این لیست تنها بخش کوچکی از هزاران سفارش فاخر و موفقی است که در موسسه ترجمه البرز انجام شده است.

کاربران ما برای چاپ مقالات خود از یکی از خدمات زیر استفاده کرده اند
قابل توجه پژوهشگران عزیز: در صورت استفاده از خدمات فوق می توانید بعد از چاپ مقاله آن را به لیست زیر اضافه کرده و از تخفیف ویژه موسسه البرز بهره مند شوند. برای اطلاعات بیشتر بخش تخفیف پژوهشگران را مشاهده نمایید .
نویسنده اصلی
علی دلیرغفاری
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Microbial Pathogenesis
سال انتشار
2020
رشته مرتبط
علوم آزمايشگاهی
علی دلیرغفاری


نویسنده اصلی
وحید علیمردانی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Drug Delivery and Translational Research
سال انتشار
2020
رشته مرتبط
داروسازی
وحید علیمردانی


نویسنده اصلی
کتایون وکیلیان
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
The Open Public Health Journal
سال انتشار
2019
رشته مرتبط
پزشكی
کتایون وکیلیان


نویسنده اصلی
کتایون وکیلیان
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
The Open Public Health Journal
سال انتشار
2019
رشته مرتبط
پزشكی
کتایون وکیلیان


نویسنده اصلی
کتایون وکیلیان
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
The Open Public Health Journal
سال انتشار
2020
رشته مرتبط
پزشكی
کتایون وکیلیان


نویسنده اصلی
alireza alikhani
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Educ ResMed Sci
سال انتشار
2019
رشته مرتبط
پزشكی
alireza alikhani


نویسنده اصلی
فاطمه مهرابی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of Diabetes & Metabolic Disorders volume
سال انتشار
2021
رشته مرتبط
پزشكی
فاطمه مهرابی


نویسنده اصلی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Molecular Biology Reports (
سال انتشار
2022
رشته مرتبط
پزشكی


نویسنده اصلی
محمد ذضایی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
J Audiol Otol
سال انتشار
2017
رشته مرتبط
پزشكی
محمد ذضایی


نویسنده اصلی
کتایون وکیلیان
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
The Open Public Health Journal
سال انتشار
2020
رشته مرتبط
پزشكی
کتایون وکیلیان


نویسنده اصلی
کتایون وکیلیان
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
The Open Public Health Journal
سال انتشار
2021
رشته مرتبط
پزشكی
کتایون وکیلیان


نویسنده اصلی
کتایون وکیلیان
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research
سال انتشار
2021
رشته مرتبط
پزشكی
کتایون وکیلیان


نویسنده اصلی
معصومه باقرزاده
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Clinical Biomechanics
سال انتشار
2018
رشته مرتبط
پزشكی
معصومه باقرزاده


نویسنده اصلی
معصومه باقرزاده
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Neurological Sciences
سال انتشار
2018
رشته مرتبط
پزشكی
معصومه باقرزاده


نویسنده اصلی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of Guilan University of Medical Sciences
سال انتشار
2021
رشته مرتبط
روانشناسی


نویسنده اصلی
کتایون وکیلیان
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Current Women's Health Reviews
سال انتشار
2020
رشته مرتبط
روانشناسی
کتایون وکیلیان


نویسنده اصلی
کتایون وکیلیان
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Current Women’s Health Reviews
سال انتشار
2021
رشته مرتبط
روانشناسی
کتایون وکیلیان


نویسنده اصلی
حکیم سحاقی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences
سال انتشار
2018
رشته مرتبط
روانشناسی
حکیم سحاقی


نویسنده اصلی
مجید منتظری
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of the Indian Society of Remote Sensing
سال انتشار
2020
رشته مرتبط
علوم جغرافيايی
مجید منتظری


نویسنده اصلی
سپیده مفیدی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
International Journal of River Basin Management
سال انتشار
2021
رشته مرتبط
مجموعه مهندسی منابع طبيعی
سپیده مفیدی


نویسنده اصلی
عطیه ذبیح اله پور
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
RSC Advances
سال انتشار
2015
رشته مرتبط
مهندسي شيمی
عطیه ذبیح اله پور


نویسنده اصلی
Sahar Zamani
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of Environmental Management
سال انتشار
2022
رشته مرتبط
مهندسي شيمی
Sahar Zamani


نویسنده اصلی
محمد انه منگلی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of Natural Gas Science and Engineering
سال انتشار
2017
رشته مرتبط
مهندسی نفت
محمد انه منگلی


نویسنده اصلی
حسن سالارآبادی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Informatics in Medicine Unlocked
سال انتشار
2020
رشته مرتبط
مهندسی كامپيوتر
حسن سالارآبادی


نویسنده اصلی
مجتبی جمشیدی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
International Journal of Computer Applications
سال انتشار
2016
رشته مرتبط
مهندسی كامپيوتر
مجتبی جمشیدی


نویسنده اصلی
مجتبی جمشیدی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
INTERNATIONAL JOURNAL ON INFORMATICS VISUALIZATION
سال انتشار
2018
رشته مرتبط
مهندسی كامپيوتر
مجتبی جمشیدی


نویسنده اصلی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Optik
سال انتشار
2021
رشته مرتبط
فیزیک


نویسنده اصلی
امین فروغی نعمت اللهی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
IEEE Transactions on Industrial Informatics
سال انتشار
2018
رشته مرتبط
مهندسی برق
امین فروغی نعمت اللهی


نویسنده اصلی
علیرضا صباغیان
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Connection Science
سال انتشار
2020
رشته مرتبط
مهندسی برق
علیرضا صباغیان


Skip Navigation Links صفحه اصلی > لیست مقالات چاپ شده ای که در موسسه ترجمه البرز ترجمه یا ویرایش شده اند
ثبت سفارش جدید