کاربر گرامی Skip Navigation Links

پارافریز مقالات انگلیسی

خدمات پارافریز مقاله و رفع Plagiarism توسط مترجمان و ویراستاران متخصص انجام می شود.

پارافریز مقالات و رفع Plagiarism

پارافریز متن به معنای بازنویسی جملات با حفظ مفهوم می باشد. ممکن است بخشی از مقاله را از سایر مقالات کپی نموده باشید و یا حتی ممکن است به طور اتفاقی بخشی از مقاله شما شبیه مقالات پیشین شده باشد. در مواردی که درصد شباهت بالا باشد، مجلات این موضوع را به عنوان سرقت ادبی تشخصی می دهند. با پارافریز و بازنویسی مقاله این مشکل حل می گردد.
در صورتی که بخشی از مقاله شما شبیه مقالات دیگر است، جهت
رفع Plagiarism می توانید مقاله خود را برای موسسه ما ارسال نمایید تا توسط مترجمان ما پارافریز و بازنویسی جملات به انجام رسد و درصد مشابهت به حداقل ممکن رسد. در سفارشات پارافریز مقاله، جملات با حفظ مفهوم بازنویسی می گردند تا بحث کپی بودن از مقالات دیگر و Plagiarism رفع گردد. جهت ارسال سفارش ثبت نام نموده و با انتخاب گزینه "ثبت سفارش ویرایش مقاله"، سفارش خود را ثبت نمایید و در توضیحات سفارش قید فرمایید که قصد پارافریز و بازنویسی متن را دارید.

هزینه پارافریز مقاله 72 تومان به ازای هر کلمه می باشد. در حین ثبت سفارش ویرایش مقاله، میتوانید گزینه سفارش پارافریز و بازنویسی مقالات را انتخاب کنید.