کاربر گرامی Skip Navigation Links

ویرایش مقالات انگلیسی

خدمات ویرایش مقالات انگلیسی از نظر گرامری و نگارشی توسط ادیتورهای متخصص ارائه می شود. همچنین خدمات پارافریز و رفع Plagiarism نیز ارائه می گردد.

خدمات ویرایش مقالات انگلیسی از نظر نگارشی و گرامری

پس از ارسال یک مقاله برای یک مجله، یکی از بررسی های اولیه که توسط مجله به انجام می رسد، بررسی سطح زبان انگلیسی مقاله می باشد. در ابتدا سطح نگارش مقاله توسط ادیتور مجله مورد ارزیابی قرار می گیرد. در صورت مناسب بودن سطح نگارش، ادیتور مقاله را به داوران ارجاع داده و در غیر این صورت آن را ریجکت کرده و درخواست اصلاح زبان مقاله را می نماید. البته در مرحله داوری نیز ممکن است برخی از داوران در مورد زبان مقاله نظراتی داشته و خواستار بهبود  آن گردند. در این حالات ویرایش مقاله انگلیسی نیازمند ویراستاری مسلط به زبان انگلیسی و البته هم رشته با موضوع مقاله می باشد تا بتواند مطالب مورد نظر نویسنده را درک نمایند و سپس با رعایت اصول نگارش زبان انگلیسی، تغییرات لازم در متن را بوجود آورد. به طوری که این تغییرات، با تغییرات مفهومی همراه نباشد و تنها اشکالات گرامری و نگارشی مقاله رفع شده و سطح نگارش مقاله بهبود یابد.

در سفارشات ویرایش مقاله انگلیسی، مواردی همچون استفاده از گرامر صحیح، مفهوم بودن جمله، اشتباهات نگارشی و املائی، کاربرد صحیح زمان افعال در بخش های مختلف مقاله، طول مناسب جملات و در نهایت سطح نگارش جملات مورد بررسی قرار گرفته و تغییرات لازم اعمال می گردد. هم می توانید مقاله خود را پیش از ارسال به مجله برای ما ارسال نمایید و هم می توانید ویراستاری مقالاتی که مجله درخواست اصلاح زبان مقاله را نموده است را برای ویرایش ارسال نمایید تا ویرایش مقاله ISI شما توسط ویراستاران موسسه البرز به انجام رسد.

با توجه به اینکه امر نگارش متن به زبان انگلیسی و یا هر زبان دیگری یک امر کیفی است و سلیقه شخصی هم در نحوه نظر دادن افراد تاثیر گذار است، نمی توان در مورد نظر داوران و ادیتور مجلات تضمین صد درصدی ارائه نمود، اما با توجه به تبحر بالای ویراستاران ما احتمال اینکه پس از ویرایش مقاله انگلیسی، ادیتور یا داور مقاله سطح زبان مقاله را مناسب نداند، اندک است. اگر در مرحله ریواز مقاله برخی از داوران خواستار بهبود زبان مقاله نیز باشند، بازبینی مجدد جهت تامین نظر داوران به صورت رایگان انجام می گیرد. سفارشات ویرایش مقاله انگلیسی دارای گارانتی نامحدود بوده و این گارانتی تا زمان پذیرش مقاله محفوظ است.

هزینه ویرایش مقاله انگلیسی 54 تومان به ازای هر کلمه می باشد و به عبارت دیگر تعداد لغات مقاله ضرب در 54، میزان هزینه ویرایش مقاله شما خواهد بود.

ویرایش مقاله از نظر پارافریز و رفع Plagiarism

در صورتی که بخشی از مقاله خود را از مقالات دیگر کپی نموده اید، جهت رفع Plagiarism می تواند مقاله خود را برای موسسه ما ارسال نمایید تا توسط مترجمان ما پارافریز و بازنویسی جملات به انجام رسد و درصد مشابهت به حداقل ممکن رسد. در اینگونه سفارشات جملات با حفظ مفهوم بازنویسی می گردند تا بحث کپی بودن از مقالات دیگر و Plagiarism رفع گردد.
هزینه پارافریز 60 تومان به ازای هر کلمه می باشد. حتما در حین ثبت سفارش ویرایش مقاله، در توضیحات قید فرمایید که درخواست پارافریز مقاله را دارید.

آماده سازی مقاله بر حسب فرمت مجله

در صورتی که درخواست آماده سازی مقاله خود بر حسب فرمت مجله مورد نظر خود را داشته باشید، مترجمان ما می توانند مقاله را طبق فرمت مجله آماده نمایند. هزینه آماده سازی مقاله طبق فرمت مجله 50 هزار تومان می باشد.
جهت ثبت سفارش ویرایش مقاله انگلیسی، ابتدا در سایت ثبت نام فرمایید و در پروفایل شخصی خود روی گزینه" ثبت سفارش ویراش مقاله جدید" کلیک فرمایید.