مقالات ترجمه شده فنی و مهندسی

مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی برق مهندسی عمران مهندسی كامپيوتر مهندسي شيمی مهندسی مکانیک مهندسی صنايع مهندسی پليمر مهندسی پزشکی مهندسی نفت مهندسی معدن مهندسی مواد مهندسی شهرسازی مهندسي نساجی مهندسی هوافضا مهندسی ایمنی صنعتی مهندسی اپتیک و لیزر

مقالات ترجمه شده علوم انسانی

حسابداری مديريت روانشناسی حقوق علوم اقتصادی تربيت بدنی و علوم ورزشی علوم تربيتی فلسفه علوم ارتباطات اجتماعی مديريت جهانگردی مديريت اجرايی علوم سياسی تاريخ علوم اجتماعی علوم جغرافيايی مجموعه محيط زيست باستان شناسی زبانشناسی مطالعات جهان الهیات و معارف اسلامی

مقالات ترجمه شده علوم پایه

زيست شناسی شيمی فیزیک رياضی زمين شناسی آمار ژئوفيزيك و هواشناسی نانوفناوری

مقالات ترجمه شده پزشکی

پزشكی بيوتكنولوژی پرستاری داروسازی علوم آزمايشگاهی دامپزشكی دندانپزشكی

مقالات ترجمه شده کشاورزی

مجموعه مهندسی كشاورزی مجموعه مهندسی منابع طبيعی

مقالات ترجمه شده هنر

معماری معماری داخلی

جدیدترین مقالات ترجمه شده

1 Composite Behaviour of a Hybrid FRP Bridge Girder and Concrete Deck, رفتار کامپوزیت های شاه تیر مسلح به الیاف فولادی هیبریدی پل با عرشه بتنی نویسنده/ناشر/نام مجله: Advances in Structural Engineering ، سال نشر 2012 / مهندسی عمران ,
2 Ductility of FRP–concrete systems: Investigations at different length scales, شکل پذیری سیستم های بتن مسلح با الیاف پلیمری: تحقیق بر روی مقیاس های طولی مختلف نویسنده/ناشر/نام مجله: Construction and Building Materials ، سال نشر 2013 / مهندسی عمران ,
3 Activating Transcription Factor 6 Polymorphisms and Haplotypes Are Associated with Impaired Glucose Homeostasis and Type 2 Diabetes in Dutch Caucasians, هاپلوتیپ ها و چندریختی عامل فعالسازی رونوشت 6، به هموستاز گلوکز ناقص و دیابت نوع 2 در سفیدپوستان هلندی مربوط می شود نویسنده/ناشر/نام مجله: The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism ، سال نشر 2007 / زيست شناسی , پزشكی ,
4 Meta-analysis of 74,046 individuals identifies 11 new susceptibility loci for Alzheimer's disease, فراتحلیل انجام شده بر روی 74046 نفر و شناسایی 11 جایگاه ژنی حساسیت نسبت به بیماری آلزایمر نویسنده/ناشر/نام مجله: Nature genetics ، سال نشر 2013 / زيست شناسی , پزشكی ,
5 Determination of pramipexole by using its quenching and retarding effects on the CuO nanoparticle–HCO3−–H2O2 chemiluminescence reaction, تعیین مقدار پرامیپکسول با استفاده از آثار تاخیری و متوقف سازی واکنش های کمی لومینسانس نانوذرات Cuo – HCO3- - H2O2 نویسنده/ناشر/نام مجله: Analytical Methods ، سال نشر 2017 / مهندسي شيمی ,
6 Sort-Mid tasks scheduling algorithm in grid computing, الگوریتم زمانبندی وظایف Sort-Mid در محاسبات شبکه نویسنده/ناشر/نام مجله: Journal of advanced research ، سال نشر 2015 / مهندسی فناوری اطلاعات , مهندسی كامپيوتر ,
7 Non-steroidal glucocorticoid agonists—The discovery of aryl pyrazoles as A-ring mimetics, آگونیست های گلوکوکورتیکوئیدی غیراستروئیدی – کشف آریل پیرازول ها به عنوان مقلدهای حلقه A نویسنده/ناشر/نام مجله: Bioorganic & medicinal chemistry letters ، سال نشر 2007 / داروسازی ,

پر بازدیدترین مقالات ترجمه شده

1 Blast Induced Ground Shock Effects on Pile Foundations, اثرات لرزش ناشی از انفجار زمین بر روی پی های شمعی نویسنده/ناشر/نام مجله: World Academy of Science, Engineering and Technology ، سال نشر 2013 / مهندسی عمران ,
2 Fast Configurable-Cache Tuning with a Unified Second- Level Cache, تنظیم سریع کش قابل تنظیم با استفاده از کش سطح دوم یکدست نویسنده/ناشر/نام مجله: international symposium on Low power electronics and design ، سال نشر 2005 / مهندسی كامپيوتر ,
3 Decision support model for automated railway level crossing system using fuzzy logic control, مدل پشتیبانی تصمیم برای سیستم خودکار محل تقاطع راه آهن با استفاده از کنترل منطق فازی نویسنده/ناشر/نام مجله: Procedia Computer Science ، سال نشر 2015 / مهندسی كامپيوتر ,
4 A Parallel Algorithm for the Best k-mismatches Alignment Problem, یک الگوریتم موازی برای مسئله ی بهترین میزان سازی نابرابریهای k نویسنده/ناشر/نام مجله: Euromicro International Conference on Parallel, Distributed, and Network-Based Processing ، سال نشر 2014 / مهندسی كامپيوتر ,
5 Journaling the Linux ext2fs Filesystem, ژورنالسازی (ژورنالینگ) فایل سیستم ext2fs لینوکس نویسنده/ناشر/نام مجله: The Fourth Annual Linux Expo ، سال نشر 1998 / مهندسی كامپيوتر ,
6 smart card based framework for securing e-business transactions in distributed systems, چارچوبی مبتنی بر کارتهای هوشمند برای ایمنسازی تراکنشهای تجارت الکترونیکی در سیستمهای گسترده نویسنده/ناشر/نام مجله: Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences ، سال نشر 2013 / مهندسی فناوری اطلاعات , مهندسی كامپيوتر ,
7 Foundations for Designing Secure Architectures, بنیان های طراحی معماری های ایمن نویسنده/ناشر/نام مجله: Electronic Notes in Theoretical Computer Science ، سال نشر 2006 / مهندسی كامپيوتر ,

پر دانلودترین مقالات ترجمه شده

1 FINITE ELEMENT ANALYSIS OF PRESTRESSED CONCRETE BEAMS, عنوان مقاله : تحلیل تیرهای بتنی پیش تنیده به روش اجزای محدود نویسنده/ناشر/نام مجله: International Journal of Advanced Technology in Civil Engineering ، سال نشر 2012 / مهندسی عمران ,
2 Adult Attachment, Self-esteem and Emotional Intelligence, دلبستگی، عزت نفس و هوش هیجانی در بین بزرگسالان نویسنده/ناشر/نام مجله: Procedia - Social and Behavioral Sciences ، سال نشر 2015 / روانشناسی ,
3 Study of Solar Energy Usage in Green Buildings, بررسی کاربرد انرژی خورشیدی در ساختمان های سبز نویسنده/ناشر/نام مجله: Electrical Power Distribution Networks (EPDC), 2012 Proceedings of 17th Conference ، سال نشر 2012 / مهندسی برق ,
4 Managerial accounting and decision making, in energy industry, حسابداری مدیریتی و تصمیم گیری در صنعت انرژی نویسنده/ناشر/نام مجله: Procedia - Social and Behavioral Sciences ، سال نشر 2014 / حسابداری , مديريت ,
5 Bank credit and economic growth, اعتبار بانکی و رشد اقتصادی نویسنده/ناشر/نام مجله: MPRA ، سال نشر 2012 / علوم اقتصادی , مديريت ,
6 Survey of routing protocols in wireless sensor networks, بررسی پروتکل های مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم نویسنده/ناشر/نام مجله: International Journal of Sensors and Sensor Networks ، سال نشر 2014 / مهندسی فناوری اطلاعات , مهندسی كامپيوتر ,
7 Accounting information system versus management information system, سیستم های اطلاعات حسابداری در مقابل سیستم های اطلاعات مدیریت نویسنده/ناشر/نام مجله: European Online Journal of Natural and Social Sciences ، سال نشر 2013 / حسابداری , مديريت ,