کاربر گرامی Skip Navigation Linksشما اینجا هستید -> صفحه اصلی > معرفی > دانلود مقالات ترجمه شده > لیست مقالات رشته

خدمات ترجمه و ویرایش گروه ترجمه تخصصی البرز برای رشته مهندسی برق


مقاله مهندسی برق با ترجمه فارسی

دانلود مقاله مهندسی برق با ترجمه فارسی از گروه ترجمه تخصصی البرز . فایل انگلیسی مقاله را به صورت رایگان دانلود و بررسی کنید و در صورت تمایل ترجمه فارسی مقاله مهندسی برق را خریداری نمایید. ترجمه فارسی مقاله به صورت word و تایپ شده است.

لیست مقالات و ترجمه آنها

نویسنده/ناشر/نام مجله :
Applied Mathematical Modelling
سال انتشار
2019
کد محصول
1013321
تعداد صفحات انگليسي
14
تعداد صفحات فارسي
34
قیمت بر حسب ریال
180000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Power Electronics
سال انتشار
2018
کد محصول
1013287
تعداد صفحات انگليسي
10
تعداد صفحات فارسي
16
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS
سال انتشار
2007
کد محصول
1013236
تعداد صفحات انگليسي
4
تعداد صفحات فارسي
13
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS
سال انتشار
2002
کد محصول
1013203
تعداد صفحات انگليسي
5
تعداد صفحات فارسي
18
قیمت بر حسب ریال
130000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Joint Conference on Neural Networks
سال انتشار
2014
کد محصول
1013177
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
17
قیمت بر حسب ریال
120000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUITS
سال انتشار
2014
کد محصول
1013187
تعداد صفحات انگليسي
15
تعداد صفحات فارسي
42
قیمت بر حسب ریال
160000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
IEEE Industry Applications Society
سال انتشار
2018
کد محصول
1013142
تعداد صفحات انگليسي
11
تعداد صفحات فارسي
35
قیمت بر حسب ریال
160000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Information Sciences
سال انتشار
2018
کد محصول
1013138
تعداد صفحات انگليسي
33
تعداد صفحات فارسي
44
قیمت بر حسب ریال
190000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
IET Image Process
سال انتشار
2017
کد محصول
1013120
تعداد صفحات انگليسي
9
تعداد صفحات فارسي
26
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Electrical Power and Energy Systems
سال انتشار
2018
کد محصول
1013107
تعداد صفحات انگليسي
9
تعداد صفحات فارسي
28
قیمت بر حسب ریال
160000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS
سال انتشار
2017
کد محصول
1013093
تعداد صفحات انگليسي
9
تعداد صفحات فارسي
30
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS
سال انتشار
2016
کد محصول
1012602
تعداد صفحات انگليسي
11
تعداد صفحات فارسي
39
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
IEEE Transactions on Power Delivery
سال انتشار
2014
کد محصول
1012619
تعداد صفحات انگليسي
10
تعداد صفحات فارسي
31
قیمت بر حسب ریال
140000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Proceedings of the 2008 International Conference on Electrical Machines
سال انتشار
2008
کد محصول
1012621
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
21
قیمت بر حسب ریال
120000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
NATURE MATERIALS
سال انتشار
2010
کد محصول
1013086
تعداد صفحات انگليسي
10
تعداد صفحات فارسي
20
قیمت بر حسب ریال
140000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY
سال انتشار
2014
کد محصول
1012628
تعداد صفحات انگليسي
9
تعداد صفحات فارسي
30
قیمت بر حسب ریال
140000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
IET Generation, Transmission & Distribution
سال انتشار
2018
کد محصول
1013083
تعداد صفحات انگليسي
11
تعداد صفحات فارسي
32
قیمت بر حسب ریال
160000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
IEEE, INFOCOM Workshops
سال انتشار
2012
کد محصول
1000616
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
16
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
word+pdf
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Neurocomputing
سال انتشار
2013
کد محصول
1000534
تعداد صفحات انگليسي
9
تعداد صفحات فارسي
25
قیمت بر حسب ریال
180000
نوع فایل های ضمیمه
word+pdf
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVER
سال انتشار
2010
کد محصول
1000395
تعداد صفحات انگليسي
8
تعداد صفحات فارسي
24
قیمت بر حسب ریال
90000
نوع فایل های ضمیمه
word+pdf
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Conference of Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPaR)
سال انتشار
2011
کد محصول
1000394
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
24
قیمت بر حسب ریال
70000
نوع فایل های ضمیمه
word+pdf
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Conference on Power, Energy and Control
سال انتشار
2013
کد محصول
1000382
تعداد صفحات انگليسي
7
تعداد صفحات فارسي
23
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
word+pdf
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Electrical Power and Energy Systems
سال انتشار
2015
کد محصول
1012624
تعداد صفحات انگليسي
14
تعداد صفحات فارسي
46
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Solid-Srare Electronics
سال انتشار
1997
کد محصول
1012632
تعداد صفحات انگليسي
7
تعداد صفحات فارسي
20
قیمت بر حسب ریال
100000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Journal of Electrical Power & Energy Systems
سال انتشار
1994
کد محصول
1012710
تعداد صفحات انگليسي
10
تعداد صفحات فارسي
32
قیمت بر حسب ریال
140000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Electrical Power and Energy Systems
سال انتشار
2018
کد محصول
1012589
تعداد صفحات انگليسي
8
تعداد صفحات فارسي
30
قیمت بر حسب ریال
160000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
IEEE Transactions on Industrial Electronics
سال انتشار
2018
کد محصول
1012569
تعداد صفحات انگليسي
9
تعداد صفحات فارسي
27
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Electrical Power and Energy Systems
سال انتشار
2012
کد محصول
1012759
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
23
قیمت بر حسب ریال
130000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Electrical Power and Energy Systems
سال انتشار
2018
کد محصول
1012753
تعداد صفحات انگليسي
8
تعداد صفحات فارسي
19
قیمت بر حسب ریال
150000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
IEEE, International Conference on Control, Instrumentation, Energy & Communication
سال انتشار
2016
کد محصول
1012769
تعداد صفحات انگليسي
5
تعداد صفحات فارسي
15
قیمت بر حسب ریال
120000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه
در عین حال که قیمت این مقالات ترجمه شده بسیار ارزان است ترجمه فارسی این مقالات بسیار با کیفیت بوده و توسط مترجمین مهندسی برق ترجمه شده است.
اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان محترم رشته مهندسی برق ، شما می توانید با ارسال مقاله مهندسی برق با ترجمه فارسی از فایل های موجود خود درآمد کسب کنید . برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید
ارسال مقالات ترجمه شده جهت فروش

خدمات ترجمه و ویرایش گروه ترجمه تخصصی البرز برای رشته مهندسی برق