بخشی از نمونه کارهای موسسه البرز در زمینه ترجمه و ویرایش مقاله

همه مقالات این لیست در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسیده اند. این لیست تنها بخش کوچکی از هزاران سفارش فاخر و موفقی است که در موسسه ترجمه البرز انجام شده است.

کاربران ما برای چاپ مقالات خود از یکی از خدمات زیر استفاده کرده اند
قابل توجه پژوهشگران عزیز: در صورت استفاده از خدمات فوق می توانید بعد از چاپ مقاله آن را به لیست زیر اضافه کرده و از تخفیف ویژه موسسه البرز بهره مند شوند. برای اطلاعات بیشتر بخش تخفیف پژوهشگران را مشاهده نمایید .
نویسنده اصلی
سحر رسولی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Iranian Journal of Neonatology
سال انتشار
2019
رشته مرتبط
پرستاری
سحر رسولی


نویسنده اصلی
مژگان عابدان زاده
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of Drug Delivery Science and Technology
سال انتشار
2020
رشته مرتبط
داروسازی
مژگان عابدان زاده


نویسنده اصلی
کتایون وکیلیان
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
The Open Public Health Journal
سال انتشار
2020
رشته مرتبط
پزشكی
کتایون وکیلیان


نویسنده اصلی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Molecular Biology Reports
سال انتشار
2022
رشته مرتبط
پزشكی


نویسنده اصلی
کاظم غفاری
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Iran J Ped Hematol Oncol
سال انتشار
2022
رشته مرتبط
پزشكی
کاظم غفاری


نویسنده اصلی
محمد ذضایی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of Psycholinguistic Research
سال انتشار
2017
رشته مرتبط
پزشكی
محمد ذضایی


نویسنده اصلی
کتایون وکیلیان
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Current Women`s Health Reviews
سال انتشار
2021
رشته مرتبط
پزشكی
کتایون وکیلیان


نویسنده اصلی
حامد رمضانی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Zahedan Journal of Research in Medical Sciences
سال انتشار
2017
رشته مرتبط
پزشكی
حامد رمضانی


نویسنده اصلی
کتایون وکیلیان
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
The Open Public Health Journal
سال انتشار
2021
رشته مرتبط
پزشكی
کتایون وکیلیان


نویسنده اصلی
حمیده غلام حیدری
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Arabian Journal of Geosciences
سال انتشار
2020
رشته مرتبط
علوم جغرافيايی
حمیده غلام حیدری


نویسنده اصلی
یوسف عباسپور گیلانده
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Chemical Engineering and Processing - Process Intensification
سال انتشار
2021
رشته مرتبط
مجموعه مهندسی كشاورزی
یوسف عباسپور گیلانده


نویسنده اصلی
یوسف عباسپور گیلانده
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Food and Bioproducts Processing
سال انتشار
2020
رشته مرتبط
مجموعه مهندسی كشاورزی
یوسف عباسپور گیلانده


نویسنده اصلی
صالح امیری
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of Crop Science and Biotechnology
سال انتشار
2019
رشته مرتبط
مجموعه مهندسی كشاورزی
صالح امیری


نویسنده اصلی
حامد نایب زاده
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
International Journal of Environmental Science and Technology
سال انتشار
2017
رشته مرتبط
مهندسي شيمی
حامد نایب زاده


نویسنده اصلی
Ali mozafari
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
EJERS, European Journal of Engineering Research and Science
سال انتشار
2019
رشته مرتبط
مهندسی صنايع
Ali mozafari


نویسنده اصلی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Applied Soft Computing
سال انتشار
2018
رشته مرتبط
مهندسی صنايع


نویسنده اصلی
معصومه سیف اللهی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Transactions of the Indian Institute of Metals
سال انتشار
2018
رشته مرتبط
مهندسی مواد و متالوژی
معصومه سیف اللهی


نویسنده اصلی
پگاه باوفا
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Results in Physics
سال انتشار
2018
رشته مرتبط
مهندسی مواد و متالوژی
پگاه باوفا


نویسنده اصلی
علیرضا عزیزی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Polymers and Polymer Composites
سال انتشار
2020
رشته مرتبط
مهندسی پليمر
علیرضا عزیزی


نویسنده اصلی
امین
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Advances in Geo-Energy Research
سال انتشار
2019
رشته مرتبط
مهندسی نفت
امین


نویسنده اصلی
محمد انه منگلی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of Geophysics and Engineering
سال انتشار
2018
رشته مرتبط
مهندسی نفت
محمد انه منگلی


نویسنده اصلی
ولی علی میرزالو
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
MATERIALS AND MANUFACTURING PROCESSES
سال انتشار
2019
رشته مرتبط
مهندسی مکانیک
ولی علی میرزالو


نویسنده اصلی
امین نیکوبین
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical Engineering
سال انتشار
2017
رشته مرتبط
مهندسی مکانیک
امین نیکوبین


نویسنده اصلی
محمد فدایی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Majlesi Journal of Mechatronic Systems
سال انتشار
2021
رشته مرتبط
مهندسی مکانیک
محمد فدایی


نویسنده اصلی
مهدی رحمانی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of Materials Engineering and Performance
سال انتشار
2021
رشته مرتبط
مهندسی مکانیک
مهدی رحمانی


نویسنده اصلی
علی حیدری
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of Building Engineering
سال انتشار
2021
رشته مرتبط
مهندسی مکانیک
علی حیدری


نویسنده اصلی
مهدی مقیمی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Applied Thermal Engineering
سال انتشار
2018
رشته مرتبط
مهندسی مکانیک
مهدی مقیمی


نویسنده اصلی
ارزو شیخیان
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Optics and Laser Technology
سال انتشار
2022
رشته مرتبط
فیزیک
ارزو شیخیان


نویسنده اصلی
امیرحسین مرآتی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Engineering Failure Analysis
سال انتشار
2018
رشته مرتبط
مهندسی برق
امیرحسین مرآتی


نویسنده اصلی
مهدی رمضانی فرد
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Ciência e Natura
سال انتشار
2015
رشته مرتبط
مهندسی برق
مهدی رمضانی فرد


Skip Navigation Links صفحه اصلی > لیست مقالات چاپ شده ای که در موسسه ترجمه البرز ترجمه یا ویرایش شده اند
ثبت سفارش جدید