بخشی از نمونه کارهای موسسه البرز در زمینه ترجمه و ویرایش مقاله

همه مقالات این لیست در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسیده اند. این لیست تنها بخش کوچکی از هزاران سفارش فاخر و موفقی است که در موسسه ترجمه البرز انجام شده است.

کاربران ما برای چاپ مقالات خود از یکی از خدمات زیر استفاده کرده اند
قابل توجه پژوهشگران عزیز: در صورت استفاده از خدمات فوق می توانید بعد از چاپ مقاله آن را به لیست زیر اضافه کرده و از تخفیف ویژه موسسه البرز بهره مند شوند. برای اطلاعات بیشتر بخش تخفیف پژوهشگران را مشاهده نمایید .
نویسنده اصلی
faramarz kalhor
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
SAGE Open Medicine
سال انتشار
2022
رشته مرتبط
پرستاری
faramarz kalhor


نویسنده اصلی
مژگان عابدان زاده
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of Drug Delivery Science and Technology
سال انتشار
2020
رشته مرتبط
داروسازی
مژگان عابدان زاده


نویسنده اصلی
فاطمه مهرابی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
J Mazandaran Univ Med Sci
سال انتشار
2020
رشته مرتبط
پزشكی
فاطمه مهرابی


نویسنده اصلی
مریم عمادی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery
سال انتشار
2022
رشته مرتبط
پزشكی
مریم عمادی


نویسنده اصلی
کتایون وکیلیان
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Current Women`s Health Reviews
سال انتشار
2023
رشته مرتبط
پزشكی
کتایون وکیلیان


نویسنده اصلی
کتایون وکیلیان
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
The Open Public Health Journal
سال انتشار
2020
رشته مرتبط
پزشكی
کتایون وکیلیان


نویسنده اصلی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of Education and Health Promotion
سال انتشار
2023
رشته مرتبط
پزشكی


نویسنده اصلی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Molecular Biology Reports
سال انتشار
2022
رشته مرتبط
پزشكی


نویسنده اصلی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Food Sci Nutr
سال انتشار
2022
رشته مرتبط
مجموعه مهندسی كشاورزی


نویسنده اصلی
حیدر مفتاحی زاده
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Scientia Horticulturae
سال انتشار
2019
رشته مرتبط
مجموعه مهندسی كشاورزی
حیدر مفتاحی زاده


نویسنده اصلی
حامد کرمی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Chemosensors
سال انتشار
2021
رشته مرتبط
مجموعه مهندسی كشاورزی
حامد کرمی


نویسنده اصلی
یوسف عباسپور گیلانده
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Chemical Engineering and Processing - Process Intensification
سال انتشار
2021
رشته مرتبط
مجموعه مهندسی كشاورزی
یوسف عباسپور گیلانده


نویسنده اصلی
Ali mozafari
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
EJERS, European Journal of Engineering Research and Science
سال انتشار
2019
رشته مرتبط
مهندسی صنايع
Ali mozafari


نویسنده اصلی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Applied Soft Computing
سال انتشار
2018
رشته مرتبط
مهندسی صنايع


نویسنده اصلی
امین
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Advances in Geo-Energy Research
سال انتشار
2019
رشته مرتبط
مهندسی نفت
امین


نویسنده اصلی
محمد انه منگلی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of Geophysics and Engineering
سال انتشار
2018
رشته مرتبط
مهندسی نفت
محمد انه منگلی


نویسنده اصلی
امیر گیاهی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
سال انتشار
2022
رشته مرتبط
مهندسی عمران
امیر گیاهی


نویسنده اصلی
حامد کرمی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
J Food Process Preserv
سال انتشار
2020
رشته مرتبط
مهندسی مکانیک
حامد کرمی


نویسنده اصلی
علی اخوان عطار
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Mechanics Research Communications
سال انتشار
2017
رشته مرتبط
مهندسی مکانیک
علی اخوان عطار


نویسنده اصلی
امین روزبه
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of Materials Engineering and Performance volume
سال انتشار
2020
رشته مرتبط
مهندسی مکانیک
امین روزبه


نویسنده اصلی
ولی علی میرزالو
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
MATERIALS AND MANUFACTURING PROCESSES
سال انتشار
2019
رشته مرتبط
مهندسی مکانیک
ولی علی میرزالو


نویسنده اصلی
امین نیکوبین
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical Engineering
سال انتشار
2017
رشته مرتبط
مهندسی مکانیک
امین نیکوبین


نویسنده اصلی
محمد فدایی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Majlesi Journal of Mechatronic Systems
سال انتشار
2021
رشته مرتبط
مهندسی مکانیک
محمد فدایی


نویسنده اصلی
فرزانه تفویضی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Environmental Science and Pollution Research
سال انتشار
2022
رشته مرتبط
زيست شناسی
فرزانه تفویضی


نویسنده اصلی
حامد رمضانی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of Clinical and Diagnostic Researc
سال انتشار
2018
رشته مرتبط
زيست شناسی
حامد رمضانی


نویسنده اصلی
حامد صاحبی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Analyst
سال انتشار
2019
رشته مرتبط
شيمی
حامد صاحبی


نویسنده اصلی
آرش وجود
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
American Journal of Physical Chemistry
سال انتشار
2023
رشته مرتبط
شيمی
آرش وجود


نویسنده اصلی
ارزو شیخیان
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Optics and Laser Technology
سال انتشار
2022
رشته مرتبط
فیزیک
ارزو شیخیان


نویسنده اصلی
امیرحسین مرآتی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Engineering Failure Analysis
سال انتشار
2018
رشته مرتبط
مهندسی برق
امیرحسین مرآتی


نویسنده اصلی
مهدی رمضانی فرد
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Ciência e Natura
سال انتشار
2015
رشته مرتبط
مهندسی برق
مهدی رمضانی فرد


Skip Navigation Links صفحه اصلی > لیست مقالات چاپ شده ای که در موسسه ترجمه البرز ترجمه یا ویرایش شده اند
ثبت سفارش جدید