بخشی از نمونه کارهای موسسه البرز در زمینه ترجمه و ویرایش مقاله

همه مقالات این لیست در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسیده اند. این لیست تنها بخش کوچکی از هزاران سفارش فاخر و موفقی است که در موسسه ترجمه البرز انجام شده است.

کاربران ما برای چاپ مقالات خود از یکی از خدمات زیر استفاده کرده اند
قابل توجه پژوهشگران عزیز: در صورت استفاده از خدمات فوق می توانید بعد از چاپ مقاله آن را به لیست زیر اضافه کرده و از تخفیف ویژه موسسه البرز بهره مند شوند. برای اطلاعات بیشتر بخش تخفیف پژوهشگران را مشاهده نمایید .
نویسنده اصلی
سحر رسولی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Iranian Journal of Neonatology
سال انتشار
2019
رشته مرتبط
پرستاری
سحر رسولی


نویسنده اصلی
بهنام امانی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
سال انتشار
2023
رشته مرتبط
داروسازی
بهنام امانی


نویسنده اصلی
بهنام امانی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Reviews in Medical Virology
سال انتشار
2022
رشته مرتبط
داروسازی
بهنام امانی


نویسنده اصلی
کاظم غفاری
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Iran J Ped Hematol Oncol
سال انتشار
2022
رشته مرتبط
پزشكی
کاظم غفاری


نویسنده اصلی
کتایون وکیلیان
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
The Open Public Health Journal
سال انتشار
2023
رشته مرتبط
پزشكی
کتایون وکیلیان


نویسنده اصلی
کتایون وکیلیان
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Current Women's Health Reviews
سال انتشار
2023
رشته مرتبط
پزشكی
کتایون وکیلیان


نویسنده اصلی
محمد ذضایی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of Psycholinguistic Research
سال انتشار
2017
رشته مرتبط
پزشكی
محمد ذضایی


نویسنده اصلی
کتایون وکیلیان
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Current Women`s Health Reviews
سال انتشار
2021
رشته مرتبط
پزشكی
کتایون وکیلیان


نویسنده اصلی
حامد رمضانی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Zahedan Journal of Research in Medical Sciences
سال انتشار
2017
رشته مرتبط
پزشكی
حامد رمضانی


نویسنده اصلی
کتایون وکیلیان
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
The Open Public Health Journal
سال انتشار
2021
رشته مرتبط
پزشكی
کتایون وکیلیان


نویسنده اصلی
حمیده غلام حیدری
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Arabian Journal of Geosciences
سال انتشار
2020
رشته مرتبط
علوم جغرافيايی
حمیده غلام حیدری


نویسنده اصلی
یوسف عباسپور گیلانده
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Food and Bioproducts Processing
سال انتشار
2020
رشته مرتبط
مجموعه مهندسی كشاورزی
یوسف عباسپور گیلانده


نویسنده اصلی
صالح امیری
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of Crop Science and Biotechnology
سال انتشار
2019
رشته مرتبط
مجموعه مهندسی كشاورزی
صالح امیری


نویسنده اصلی
خدیجه احمدی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Plant Physiology Reports
سال انتشار
2021
رشته مرتبط
مجموعه مهندسی كشاورزی
خدیجه احمدی


نویسنده اصلی
حامد نایب زاده
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
International Journal of Environmental Science and Technology
سال انتشار
2017
رشته مرتبط
مهندسي شيمی
حامد نایب زاده


نویسنده اصلی
معصومه سیف اللهی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Transactions of the Indian Institute of Metals
سال انتشار
2018
رشته مرتبط
مهندسی مواد و متالوژی
معصومه سیف اللهی


نویسنده اصلی
پگاه باوفا
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Results in Physics
سال انتشار
2018
رشته مرتبط
مهندسی مواد و متالوژی
پگاه باوفا


نویسنده اصلی
صادق آمون
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of Testing and Evaluation
سال انتشار
2023
رشته مرتبط
مهندسی معدن
صادق آمون


نویسنده اصلی
علیرضا عزیزی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Polymers and Polymer Composites
سال انتشار
2020
رشته مرتبط
مهندسی پليمر
علیرضا عزیزی


نویسنده اصلی
صادق رضائی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
International Journal of Geotechnical Engineering
سال انتشار
2018
رشته مرتبط
مهندسی عمران
صادق رضائی


نویسنده اصلی
مهدی رحمانی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of Materials Engineering and Performance
سال انتشار
2021
رشته مرتبط
مهندسی مکانیک
مهدی رحمانی


نویسنده اصلی
علی حیدری
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of Building Engineering
سال انتشار
2021
رشته مرتبط
مهندسی مکانیک
علی حیدری


نویسنده اصلی
مهدی مقیمی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Applied Thermal Engineering
سال انتشار
2018
رشته مرتبط
مهندسی مکانیک
مهدی مقیمی


نویسنده اصلی
مهدی مقیمی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Heat and Mass Transfer
سال انتشار
2018
رشته مرتبط
مهندسی مکانیک
مهدی مقیمی


نویسنده اصلی
علی حیدری
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Solar Energy
سال انتشار
2018
رشته مرتبط
مهندسی مکانیک
علی حیدری


نویسنده اصلی
احمد صابری
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Elsevier European Journal of Mechanics - B/Fluids
سال انتشار
2020
رشته مرتبط
مهندسی مکانیک
احمد صابری


نویسنده اصلی
سید کاظم یکانی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Int. J. Industrial Mathematics
سال انتشار
2019
رشته مرتبط
مهندسی مکانیک
سید کاظم یکانی


نویسنده اصلی
سید محمدرضا رضوی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Abstract Background and Objective: Preconception care consists of biomedical, behavioral, and socia
سال انتشار
2022
رشته مرتبط
شيمی
سید محمدرضا رضوی


نویسنده اصلی
صادق رضائی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Bulletin of Engineering Geology and the Environment
سال انتشار
2019
رشته مرتبط
فیزیک
صادق رضائی


نویسنده اصلی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Ceramics International
سال انتشار
2020
رشته مرتبط
فیزیک


Skip Navigation Links صفحه اصلی > لیست مقالات چاپ شده ای که در موسسه ترجمه البرز ترجمه یا ویرایش شده اند
ثبت سفارش جدید