بخشی از نمونه کارهای موسسه البرز در زمینه ترجمه و ویرایش مقاله

همه مقالات این لیست در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسیده اند. این لیست تنها بخش کوچکی از هزاران سفارش فاخر و موفقی است که در موسسه ترجمه البرز انجام شده است.

کاربران ما برای چاپ مقالات خود از یکی از خدمات زیر استفاده کرده اند
قابل توجه پژوهشگران عزیز: در صورت استفاده از خدمات فوق می توانید بعد از چاپ مقاله آن را به لیست زیر اضافه کرده و از تخفیف ویژه موسسه البرز بهره مند شوند. برای اطلاعات بیشتر بخش تخفیف پژوهشگران را مشاهده نمایید .
نویسنده اصلی
معصومه باقرزاده
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Medical Journal of The Islamic Republic of Iran
سال انتشار
2019
رشته مرتبط
پزشكی
معصومه باقرزاده


نویسنده اصلی
فاطمه مهرابی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
J Mazandaran Univ Med Sci
سال انتشار
2020
رشته مرتبط
پزشكی
فاطمه مهرابی


نویسنده اصلی
سعیده تقی زاده
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Educ ResMed Sci
سال انتشار
2018
رشته مرتبط
علوم تربيتی
سعیده تقی زاده


عنوان مقاله
نویسنده اصلی
مسعود حایری خیاوی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
taekwondotimes
سال انتشار
2020
رشته مرتبط
تربيت بدنی و علوم ورزشی
مسعود حایری خیاوی


نویسنده اصلی
حامد کرمی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
J Food Process Preserv
سال انتشار
2021
رشته مرتبط
مجموعه مهندسی كشاورزی
حامد کرمی


نویسنده اصلی
حیدر مفتاحی زاده
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Scientia Horticulturae
سال انتشار
2019
رشته مرتبط
مجموعه مهندسی كشاورزی
حیدر مفتاحی زاده


نویسنده اصلی
حامد کرمی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Chemosensors
سال انتشار
2021
رشته مرتبط
مجموعه مهندسی كشاورزی
حامد کرمی


نویسنده اصلی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Applied Soft Computing Journal
سال انتشار
2019
رشته مرتبط
مهندسی صنايع


نویسنده اصلی
توکل رجبی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
سال انتشار
2022
رشته مرتبط
مهندسی عمران
توکل رجبی


نویسنده اصلی
مجتبی جمشیدی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
International Journal of Computer Applications
سال انتشار
2016
رشته مرتبط
مهندسی كامپيوتر
مجتبی جمشیدی


نویسنده اصلی
مجتبی جمشیدی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
INTERNATIONAL JOURNAL ON INFORMATICS VISUALIZATION
سال انتشار
2019
رشته مرتبط
مهندسی كامپيوتر
مجتبی جمشیدی


نویسنده اصلی
مجتبی جمشیدی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
IEIE Transactions on Smart Processing and Computing
سال انتشار
2019
رشته مرتبط
مهندسی كامپيوتر
مجتبی جمشیدی


نویسنده اصلی
مجتبی جمشیدی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Computers & Electrical Engineering
سال انتشار
2017
رشته مرتبط
مهندسی كامپيوتر
مجتبی جمشیدی


نویسنده اصلی
مجتبی جمشیدی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Ad Hoc & Sensor Wireless Networks
سال انتشار
2018
رشته مرتبط
مهندسی كامپيوتر
مجتبی جمشیدی


نویسنده اصلی
محمد صبری
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of Signal Processing Systems
سال انتشار
2019
رشته مرتبط
مهندسی كامپيوتر
محمد صبری


نویسنده اصلی
مجتبی جمشیدی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
IEIE Transactions on Smart Processing and Computing
سال انتشار
2018
رشته مرتبط
مهندسی كامپيوتر
مجتبی جمشیدی


نویسنده اصلی
مجتبی جمشیدی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
International Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applications
سال انتشار
2019
رشته مرتبط
مهندسی كامپيوتر
مجتبی جمشیدی


نویسنده اصلی
سجاد فخرالدینی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Aerospace Science and Technology
سال انتشار
2021
رشته مرتبط
مهندسی مکانیک
سجاد فخرالدینی


نویسنده اصلی
سامان جعفری
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
سال انتشار
2022
رشته مرتبط
مهندسی مکانیک
سامان جعفری


نویسنده اصلی
امین نیکوبین
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control
سال انتشار
2018
رشته مرتبط
مهندسی مکانیک
امین نیکوبین


نویسنده اصلی
حامد کرمی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
J Food Process Preserv
سال انتشار
2020
رشته مرتبط
مهندسی مکانیک
حامد کرمی


نویسنده اصلی
علی اخوان عطار
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Mechanics Research Communications
سال انتشار
2017
رشته مرتبط
مهندسی مکانیک
علی اخوان عطار


نویسنده اصلی
امین روزبه
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of Materials Engineering and Performance volume
سال انتشار
2020
رشته مرتبط
مهندسی مکانیک
امین روزبه


نویسنده اصلی
حامد رمضانی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of Clinical and Diagnostic Research
سال انتشار
2019
رشته مرتبط
زيست شناسی
حامد رمضانی


نویسنده اصلی
حامد رمضانی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of Clinical and Diagnostic Researc
سال انتشار
2018
رشته مرتبط
زيست شناسی
حامد رمضانی


نویسنده اصلی
رخساره عابدی عابدی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Journal of the Iranian Chemical Society
سال انتشار
2022
رشته مرتبط
شيمی
رخساره عابدی عابدی


نویسنده اصلی
حامد صاحبی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Analyst
سال انتشار
2019
رشته مرتبط
شيمی
حامد صاحبی


نویسنده اصلی
نفیسه روشن بخت
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Communications in Theoretical Physics
سال انتشار
2018
رشته مرتبط
فیزیک
نفیسه روشن بخت


نویسنده اصلی
امین فروغی نعمت اللهی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
Applied Soft Computing
سال انتشار
2017
رشته مرتبط
مهندسی برق
امین فروغی نعمت اللهی


نویسنده اصلی
مرتضی شمس الدینی
سایر نویسندگان/ناشر/نام مجله :
International Journal of Electrical Power & Energy Systems
سال انتشار
2020
رشته مرتبط
مهندسی برق
مرتضی شمس الدینی


Skip Navigation Links صفحه اصلی > لیست مقالات چاپ شده ای که در موسسه ترجمه البرز ترجمه یا ویرایش شده اند
ثبت سفارش جدید