ترجمه ضرب المثل های فارسی به زبان انگلیسی

در این مطلب ترجمه انگلیسی ضرب المثل های معروف زبان فارسی را آورده ایم. ضرب المثل ها به صورت تحت الفظی ترجمه نشده اند بلکه معادل مفهومی آن ها در زبان انگلیسی ارائه شده است. ثبت سفارش ترجمه

ترجمه انگلیسی برخی ضرب المثل های فارسی

گاها در انجام ترجمه متون تخصصی به ضرب المثل های فارسی بر می خوریم. ضرب المثل ها همیشه برای مترجمین مسئله ساز هستند. با آن ها چه باید کرد؟ ترجمه لفظ به لفظ یا کوشش برای یافتن ضرب المثل مشابهی در زبان مقصد؟

مترجم برای ترجمه ضرب المثل ها نباید از ترجمه تحت الفظی استفاده کند و باید بکوشد تا از معادل آن ها در زبان انگلیسی استفاده نماید. برای یافتن معادل درست ترجمه ضرب المثل های فارسی به انگلیسی می توان از فرهنگ ضرب المثل های فارسی به انگلیسی سلیمان حییم استفاده  کرد.

 در ادامه ترجمه درست برخی از ضرب المثل های زبان فارسی را می آوریم. در واقع میتوان گفت که عبارات انگلیسی که برای ترجمه هر ضرب المثل ذکر کرده ایم، معادل آن ضرب المثل در زبان انگلیسی است و از ترجمه تحت الفظی پرهیز شده است.

1-ترجمه ضرب المثل : آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب

In for a penny, in for a pound

2-ترجمه ضرب المثل : آب از سرش گذشته

It is all up with him

3-ترجمه ضرب المثل: آب خوش از گلویش پایین نمی رود

He leads a dog’s life

ترجمه ضرب المثل  آب در کوزه

4-ترجمه ضرب المثل : آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم

We seek water in the sea

5-ترجمه ضرب المثل : آب رفته به جوی باز نمی گردد

What is done, cannot be undone

6-ترجمه ضرب المثل : آشپز که دوتا شد آش یا شور می شود یا بی نمک

Two captains sink the ship

یا

Too many cooks spoil the broth

7-ترجمه ضرب المثل : ماه پشت ابر نمی ماند

Truth will out

8-ترجمه ضرب المثل : آنچه عوض دارد گله ندارد

Fair exchange no robbery

9-ترجمه ضرب المثل : آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت

It is quite another story now

10-ترجمه ضرب المثل : آن ممه را لولو برد

Gone is the goose that golden egg did lay

11-ترجمه ضرب المثل : آوز دهل شنیدن از دور خوش است

Nor heed the rumble of a distant drum

ترجمه ضرب المثل از آب گل آلود

12-ترجمه ضرب المثل : از آب گل آلود ماهی می گیرد

He fishes in troubled waters

13- ترجمه ضرب المثل : از این ستون به آن ستون فرج است:

Between pillar and post there maybe rescue

14-ترجمه ضرب المثل : با پا پس می زند با دست پیش می کشد

He refuses the bride, but puts forth his hand

15- ترجمه ضرب المثل : از پی هر گریه آخر خنده ای ست

After night comes the dawn

یا

After sorrow comes joy

16- ترجمه ضرب المثل : از تو حرکت از خدا برکت

Begin your web, and god will send you the thread

17- ترجمه ضرب المثل : با حلول حلوا گفتن دهن شیرین نمی شود

Fair words butter no parsnips

یا

Wishes don’t wash dishes

18- ترجمه ضرب المثل :  از دل برود هر آنکه از دیده رود

Out of sight, out of mind

19- ترجمه ضرب المثل : یک دست صدا ندارد

Union is strength

20- ترجمه ضرب المثل : دندان اسب پیش کشی را نمی شمارند

Don’t look a gift horse in the mouth

21- ترجمه ضرب المثل : با پنبه سر می برد

He kills a man with cushion

یا

He laughs in one’s face and cuts his throat

ترجمه ضرب المثل با یک تیر دو نشان

22- ترجمه ضرب المثل : با یک تیر دو نشان زدن

He kills two birds with one stone


ترجمه ضرب المثل با یک دست و هندوانه

23- ترجمه ضرب المثل : با یک دست دو هندوانه نمی توان برداشت

Between two stools one falls to the ground

24- ترجمه ضرب المثل : به دعای گربه سیاهه بارون نمی آید

Cattle do not die from the cow’s cursing

25- ترجمه ضرب المثل : بی مایه فطیر است

Mills will not grind if you give them not water

26- ترجمه ضرب المثل : پز عالی جیب خالی

Great boast little toast

یا

He robs his belly to cover his back

27- ترجمه ضرب المثل : توبه گرگ مرگ است

You may end him, but you may not mend him

28- ترجمه ضرب المثل :  تو که لالایی بلدی چرا خوابت نمیبره

Physician, heal thyself

29- ترجمه ضرب المثل : توی دعوا حلوا پخش نمی کنند

One can’t make war with rose water

30- ترجمه ضرب المثل : جنگ اول به از صلح آخر

A word before is worth two after

یا

Better an ounce of discretion than a pound of care

31- ترجمه ضرب المثل : جوجه را اخر پاییز میشمارند

Don’t count your chickens before they are hatched

32- ترجمه ضرب المثل : چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است

Charity begins at home

34- ترجمه ضرب المثل : حساب حساب است کاکا برادر

Short accounts make long friends

35- ترجمه ضرب المثل : خود کرده را تدبیر نیست

As you make your bed, so you must lie on it

36- ترجمه ضرب المثل : در دروازه را می توان بست، دهن مردم را نمی توان بست

A jar’s mouth may be stopped, a man’s cannot  

ترجمه ضرب المثل دست بالای دست

37- ترجمه ضرب المثل : دست بالای دست بسیار است

Every rogue is at length outrogued

38- ترجمه ضرب المثل : در ناامیدی بسی امید است

The darkest hour is just before the dawn

39- ترجمه ضرب المثل : دیگ به دیگ میگه روت سیاه

The pot calls the kettle black

یا

Said the kettle to the pan, “stand aside, black man”

40- ترجمه ضرب المثل : سالی که نکوست از بهارش پیداست

Coming events cast their shadows before

41- ترجمه ضرب المثل : شنیدن کی بود مانند دیدن

Seeing is believing

42- ترجمه ضرب المثل : فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه

Still waters run deep

43- ترجمه ضرب المثل : چاقو  دسته خودش را نمی برد

There is honour among thieves

44- ترجمه ضرب المثل : کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد

The tailor’s wife goes the worse clad

45- ترجمه ضرب المثل : علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد

An ounce of prevention is a worth a pound of cure

46- ترجمه ضرب المثل : نخود هر آش است

He has a finger in every pie

47- ترجمه ضرب المثل : مشت نمونه خروار است

You may know by a handful the whole sack

ترجمه ضرب المثل هرکه بامش بیش

48- ترجمه ضرب المثل : هر که بامش بیش، برفش بیشتر

Much coin, much care

یا

A great ship must have deep water

49- ترجمه ضرب المثل : یاسین در گوش خر می خواند

He plays a lyre in vain to an ass

50- ترجمه ضرب المثل : یار بد بدتر بود از مار بد

Better be alone than in bad company

51- ترجمه ضرب المثل : کج دار و مریض

To steer a middle course

یا

To put on a balancing act

52- ترجمه ضرب المثل : کار نیکو کردن از پر کردن است

Practice makes perfect

53- ترجمه ضرب المثل : مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد

Once bitten twice shy

یا

He who has been bitten by a snake fears the checkered rope

54- ترجمه ضرب المثل : آزارش به مورچه هم نمی رسد

He wouldn’t hurt a fly

55- ترجمه ضرب المثل : خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو

Do in Rome as the Romans do

56- ترجمه ضرب المثل : می خواهم ببینم چند مرده حلاج است

I would like to find out how capable he is

57- ترجمه ضرب المثل : مگر انکه از روی نعش من رد شوی

Over my dead body

58- ترجمه ضرب المثل : سگ هفت جان دارد

A cat has nine lives 


تعداد بازدید : 15495

نظرتان در مورد این وبلاگ چیست؟

نظرات کاربران به این صفحه

*
*
انگلیسی این ضربالمثل چیه؟ خودش میبره خودش میدوزه
*
*
آب طلب نکرده همیشه مراد نیست گاهی بهانه‌ای است که قربانی ات کنند. معادل انگلیسی داره؟
*
*
سلام عالی بود لطفا ضرب المثل نابرده رنج گنج میسر نمی شود که میشه No pain No Gain رو هم بذارید! تشکر!
*
*
سلام. مطالب بسیار جالب و عالی بود. سپاس فراوان

Skip Navigation Links صفحه اصلی > وبلاگ موسسه ترجمه البرز > آموزش زبان و ترجمه > ترجمه ضرب المثل های فارسی به زبان انگلیسی
ثبت سفارش جدید