تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

وضعیت جدیدترین سفارشات ترجمه

کاربر گرامی، علی صادقی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22984 پرداخت شد و در تاریخ 1395/06/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، روح اله نيكنام ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22983 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی، علی زمانی ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22982 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی، آیناز توکل ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22980 پرداخت شد و در تاریخ 1395/06/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، ستاره ترابی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22979 پرداخت شد و در تاریخ 1395/06/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، سحر شهیدی ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22978 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی، سحر شهیدی ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22977 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی، نينا نامي ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22976 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی، مرضيه جعفري ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22975 پرداخت شد و در تاریخ 1395/06/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، فریده حمیدی ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22974 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی، رضا شمشیری ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22973 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی، آی گل روشن فر ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22971 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی، عاطفه زارعیان ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22970 پرداخت شد و در تاریخ 1395/06/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، رضا شمشیری ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22969 پرداخت شد و در تاریخ 1395/06/10 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، فاطمه باغشاهی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22968 پرداخت شد و در تاریخ 1395/06/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، مصطفی حویزاوی ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22967 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی، زهرا حسیبی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22965 پرداخت شد و در تاریخ 1395/06/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، زهرا حسیبی ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22964 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی، sami zare ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22963 پرداخت شد و در تاریخ 1395/06/10 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، Amir Mohammadi ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22962 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی، مسعود شیرازی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22961 پرداخت شد و در تاریخ 1395/06/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، مسعود رحیمی رتکی ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22960 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی، mohammadreza shojaei ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22959 پرداخت شد و در تاریخ 1395/06/09 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، رویا عباسی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22957 پرداخت شد و در تاریخ 1395/06/11 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، سعید میرزایی ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22956 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی، علی صادقی ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22955 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی، علی صادقی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22954 پرداخت شد و در تاریخ 1395/06/07 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، علی صادقی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22953 پرداخت شد و در تاریخ 1395/06/14 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، soshan namy ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22952 پرداخت شد و در تاریخ 1395/06/09 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، محمد حسین محمودی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22950 پرداخت شد و در تاریخ 1395/06/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، mostafa gharbi ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22949 پرداخت شد و در تاریخ 1395/06/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، نينا نامي ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22947 پرداخت شد و در تاریخ 1395/06/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، ستاره ترابی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22946 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، ستاره ترابی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22944 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، محبوبه دیرباز ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22943 پرداخت شد و در تاریخ 1395/06/10 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، سیاوش حیدریه ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22940 پرداخت شد و در تاریخ 1395/06/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، سیاوش حیدریه ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22939 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، باقر مرادی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22938 پرداخت شد و در تاریخ 1395/06/10 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، رضا جوادی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22937 پرداخت شد و در تاریخ 1395/06/10 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، عبدالله مهرپناهي ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22935 پرداخت شد و در تاریخ 1395/06/10 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، سعیده شیخی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22933 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، مجتبی کرباسیان ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22932 پرداخت شد و در تاریخ 1395/06/10 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، اسحق سعیدی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22931 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، ریحانه اشتری ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22930 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، علی شالویی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22927 پرداخت شد و در تاریخ 1395/06/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، علی شالویی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22926 پرداخت شد و در تاریخ 1395/06/10 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، Sara Mohamadzadeh ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22924 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، بهاره بقایی پور ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22921 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، الناز کریمی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22920 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، فاطمه باغشاهی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22919 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، ناصر تارین ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22918 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، منصور بهاری ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22917 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، رویا عباسی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22916 پرداخت شد و در تاریخ 1395/06/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، مهدی جعفریان ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22915 پرداخت شد و در تاریخ 1395/06/09 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، علی صادقی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22914 پرداخت شد و در تاریخ 1395/06/11 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، سعید احمدی مجد ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22909 پرداخت شد و در تاریخ 1395/06/07 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، سعیده سعیدی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22906 پرداخت شد و در تاریخ 1395/06/14 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، Shervin Rostami ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22903 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، علی عزیز دنیوی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22899 پرداخت شد و در تاریخ 1395/06/09 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، ناصر تارین ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22896 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، منصور بهاری ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22893 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، محدثه صلواتی زاده ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22891 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، سارا قاری ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22890 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، ایمان عامری ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22889 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، سینا حاجتی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22887 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، محمد شریفی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22886 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، razie khayamim ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22885 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، alireza chehreghan ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22884 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، sara saffarian ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22881 پرداخت شد و در تاریخ 1395/06/15 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، افسانه اکبرزاده ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22880 پرداخت شد و در تاریخ 1395/06/10 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، سارا بیان ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22879 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، سارا بیان ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22878 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، سارا بیان ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22877 پرداخت شد و در تاریخ 1395/06/07 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، سارا بیان ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22876 پرداخت شد و در تاریخ 1395/06/07 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، محمد مینایی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22875 پرداخت شد و در تاریخ 1395/06/09 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، مریم آقا جانی زاده ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22873 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، پوریا علیخانی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22871 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، mostafa gharbi ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22869 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، لیدا حامدی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22867 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، مریم معتمد ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22866 پرداخت شد و در تاریخ 1395/06/07 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، مریم معتمد ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22865 پرداخت شد و در تاریخ 1395/06/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، محمدحسین یکتای کوشالی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22863 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، مهران یوسفی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22862 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، s z ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22861 پرداخت شد و در تاریخ 1395/06/09 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، فرامرز استاد ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22859 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، فرامرز استاد ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22858 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، فرامرز استاد ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22857 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، فرامرز استاد ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22856 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، فرامرز استاد ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22855 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، فرامرز استاد ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22854 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، فرامرز استاد ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22853 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، عبدالرضا سلیمانی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22850 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، paniz niksiar ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22849 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، وحیده مجدی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22848 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، مهرزاد رزمی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22844 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، ستاره ترابی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22843 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، lمحمدرضا سالک ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22841 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، حمیذه خسروی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22835 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، میلاد اعظمی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22834 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، الناز نثاری ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22831 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، مصطفی نهتانی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22830 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، زهرا حسیبی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22829 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، علیرضا مقصودلو ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22827 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، محمد رضا میرزایی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22825 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، عصمت حاج واحدي ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22822 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، علی بهادری نیا ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22812 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، مهديه سيوندي ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22803 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، شقایق غیاثی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22791 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، سعید ملکی نیا ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22790 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، مرتضی نهرانی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22789 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، نرگس حاج کاظمیها ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22783 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، نرگس حاج کاظمیها ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22782 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، نرگس حاج کاظمیها ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22781 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، فرشته آل علی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22769 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، noshin postforoshan ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22762 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، نوشین شهریاری ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22749 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، خدیجه محمودی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22740 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، محسن صالحی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22731 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، مجتبی جمشیدی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22730 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، somayeh farahmand ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22697 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، meysam asadi ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22695 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، محمود ذوقی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22688 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، نیلوفر گمشادزایی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22666 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، محمد مینایی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22656 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، امین ظاهری ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22599 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، محسن صالحی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 22584 انجام شده و آماده دانلود است

وضعیت جدیدترین سفارشات مقاله

کاربر گرامی، علیرضا عیدی ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 22948 پرداخت شد و در تاریخ 1395/06/18 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، علی خنامانی ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 22882 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، soshan namy ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 22845 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، سیدمحمد طباطبائی ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 22840 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، جلیل حسینی ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 22811 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، پوران وروانی فراهانی ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 22743 پرداخت شد و در تاریخ 1395/06/07 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، محمد مهدوی ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 22737 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، بهگام رحمانی وحید ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 22735 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، کاوه عزیزپور ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 22722 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، زینب کلانتري ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 22713 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، علی ترجمان ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 22665 انجام شده و آماده دانلود است


ترجمه متن تخصصی

گروه ترجمه تخصصی البرز به طور تخصصی به امر ترجمه متن تخصصی کلیه رشته های دانشگاهی شامل ترجمه انگلیسی به فارسی مقالات، ترجم کتب دانشگاهی، ترجمه پایان نامه های دانشگاهی و ترجمه سایر متون تخصصی دانشگاهی می پردازد. دپارتمان ها و رشته ها به طور کامل تفکیک شده اند و ترجمه متن تخصصی هر رشته به مترجمان زبده دانش آموخته همان رشته واگذار می شود. لازم به ذکر است کلیه سفارشات ترجمه مشمول 48 ساعت گارانتی رفع نقص می باشند.

ترجمه مقالات ISI

ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات ISI و سایر متون تخصصی کلیه رشته های دانشگاهی یکی دیگر از خدمات گروه ترجمه تخصصی البرز می باشد. به دلیل حساسیت بالا در امر ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات، مترجم می بایست از مفاهیم علمی مقاله آگاهی داشته باشد. بدین منظور گروه ترجمه تخصصی البرز برای ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات هر رشته از مترجمان زبده همان رشته استفاده می نماید.

ویرایش مقالات ISI

جهت ویرایش مقالات از ویراستاران زبده ما کمک بگیرید. چنانچه مقاله خود را به زبان انگلیسی نگارش نموده اید و مقاله نیاز به ویرایش دارد و یا به دلیل ضعف در ساختار نگارشی مقاله و یا اشتباهات گرامری، ادیتور ژورنال مقاله را جهت اصلاح ساختار زبان انگلیسی، باز پس فرستاده است، کار ویرایش مقاله خود را به دست ویراستاران زبده ما بسپارید. ویرایش هر مقاله به دست ویراستار آشنا به موضوع مقاله انجام می گیرد.

بانک تحقیق آماده

در این بخش مجموعه ای با ارزش از فایل های تحقیق آماده، پایان نامه، پاورپوینت، گزارش کارآموزی، و مقالات هر رشته جمع آوری شده است. تقریبا اکثر فایل ها رایگان بوده و به راحتی قابل دانلود هستند. اگر به دنبال دانلود تحقیق آماده، دانلود پایان نامه، دانلود پاورپوینت، دانلود گزارش کارآموزی و دانلود مقالات مربوط به رشته خود هستید، حتما این قسمت را ملاحظه کنید.

دانلود کتاب و جزوه

کتاب های تخصصی و جزوات رشته های مختلف دانشگاهی برای دانلود ارائه شده است. تقریبا اکثر کتاب ها و جزوات ارائه شده در سایت گروه ترجمه تخصصی البرز به صورت رایگان برای دانلود ارئه شده اند.

دانلود پروژه آماده

گروه ترجمه تخصصی البرز با جمع آوری پروژه های آماده و مفید، امکان دانلود پروژه آماده را فراهم نموده است. چنانچه به دنبال دانلود پروژه آماده هستید، این قسمت می تواند نیاز شما را برآورده سازد.
Skip Navigation Linksصفحه اصلی
ناحیه کاربری

 
 

وارد شوید


دانلود فایل
دانلود مقالات ترجمه شده
دانلود تحقیق آماده
دانلود پروژه آماده
دانلود جزوه
دانلود کتاب

مقالات ترجمه شده فنی مهندسی

مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی برق مهندسی عمران مهندسی كامپيوتر مهندسي شيمی
مهندسی مکانیک مهندسی صنايع مهندسی پليمر مهندسی نفت مهندسی معدن
مهندسی مواد مهندسي نساجی مهندسی پزشکی مهندسی شهرسازی مهندسی هوافضا
مهندسی ایمنی صنعتی

مقالات ترجمه شده علوم انسانی

حسابداری مديريت روانشناسی حقوق علوم اقتصادی
تربيت بدنی و علوم ورزشی علوم تربيتی فلسفه علوم ارتباطات اجتماعی مديريت جهانگردی
تاريخ علوم جغرافيايی علوم اجتماعی مديريت اجرايی علوم سياسی
مجموعه محيط زيست باستان شناسی زبانشناسی مطالعات جهان الهیات و معارف اسلامی

مقالات ترجمه شده علوم پایه

زيست شناسی شيمی رياضی فیزیک زمين شناسی
آمار ژئوفيزيك و هواشناسی نانوفناوری

مقالات ترجمه شده علوم پزشکی

پزشكی بيوتكنولوژی پرستاری داروسازی علوم آزمايشگاهی
دامپزشكی دندانپزشكی

مقالات ترجمه شده کشاورزی

مجموعه مهندسی كشاورزی مجموعه مهندسی منابع طبيعی

مقالات ترجمه شده هنر

معماری
تماس با ما

آدرس دفتر تهران

خیابان ولیعصر، زرتشت غربی، بعد از بیمارستان مهر، پلاک 86 واحد 3
تلفن تماس 02188972928
مدیریت گروه 09124677115
مدیریت فناوری اطلاعات
09124648967
آدرس دفتر کرج
کرج - نظرآباد - میدان شهدا - شهدای شمالی - پلاک 115
تلفن تماس 02645362893
دعوت به همکاری