تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

وضعیت جدیدترین سفارشات ترجمه

کاربر گرامی، eli rezaei ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14650 ، در تاریخ 1394/09/07 ثبت شد
کاربر گرامی، eli rezaei ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14649 ، در تاریخ 1394/09/07 ثبت شد
کاربر گرامی، هادی کریمی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14648 ، در تاریخ 1394/09/07 ثبت شد
کاربر گرامی، سمیه شیرالی پور ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14647 ، در تاریخ 1394/09/07 ثبت شد
کاربر گرامی، آرش دلاور خان ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14646 ، در تاریخ 1394/09/07 ثبت شد
کاربر گرامی، مریم فرجی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14645 ، در تاریخ 1394/09/07 ثبت شد
کاربر گرامی، جواد پارسایی ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14644 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی، فرزانه داوری ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14643 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی، مجتبی کریمیان ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14642 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی، حسین کفاش ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14640 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی، محمدرضا محمدی ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14639 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی، maryam lotfizade ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14638 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی، علیرضا رنجبر ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14637 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی، علیرضا رنجبر ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14636 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی، علیرضا رنجبر ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14635 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی، مهران شعبانی ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14634 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی، علیرضا رنجبر ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14633 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی، عاطفه سرخوش ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14632 پرداخت شد و در تاریخ 1394/09/13 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، حسن پورآذین ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14631 پرداخت شد و در تاریخ 1394/09/09 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، امین اشتری ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14630 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی، سمیه حاجی مولانا ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14629 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی، امین طاهری ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14628 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی، زهرا غرقی شفیعی ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14627 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی، محمد زمانی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14626 پرداخت شد و در تاریخ 1394/09/14 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، سیروس جاودان ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14625 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی، بهاره درخشان ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14623 پرداخت شد و در تاریخ 1394/09/12 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، امین مقدم ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14622 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی، محمد رضا کتیرائی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14621 پرداخت شد و در تاریخ 1394/09/10 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، صدیقه محمدی ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14620 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی، رضا محمدى پسند ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14619 پرداخت شد و در تاریخ 1394/09/14 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، مجتبی حسنوند ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14618 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی، مسعود شیرازی ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14617 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی، محمد موفق ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14616 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی، آرش آبخو ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14615 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی، ندا نوری ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14614 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی، حامد محمودی ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14612 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی، مصطفی فریدونی ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14611 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی، رضا اکبری ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14610 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی، رعنا نجاری ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14609 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی، الناز مهری ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14608 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی، الناز مهری ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14607 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی، اسد بحری ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14604 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، کوروش بهره مند ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14602 پرداخت شد و در تاریخ 1394/09/10 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، اسد بحری ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14601 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، mahfam lotfi ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14599 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، علی اصغر احمدی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14597 پرداخت شد و در تاریخ 1394/09/16 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، حامد رضایی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14596 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، عالیه رضایی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14595 پرداخت شد و در تاریخ 1394/09/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، عالیه رضایی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14594 پرداخت شد و در تاریخ 1394/09/11 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، حسین زارعی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14593 پرداخت شد و در تاریخ 1394/09/13 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، ع پ ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14591 پرداخت شد و در تاریخ 1394/09/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، آرش احمدی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14589 پرداخت شد و در تاریخ 1394/09/19 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، سولماز عباسی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14585 پرداخت شد و در تاریخ 1394/09/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، علیرضا فتحی مرادلو ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14584 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، مریم جهانزاده ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14582 پرداخت شد و در تاریخ 1394/09/09 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، mina rostami ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14581 پرداخت شد و در تاریخ 1394/09/09 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، ندا احمدی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14579 پرداخت شد و در تاریخ 1394/09/17 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، ندا احمدی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14578 پرداخت شد و در تاریخ 1394/09/15 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، علی اکبر رجبی نیا ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14571 پرداخت شد و در تاریخ 1394/09/19 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، علی اکبر رجبی نیا ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14570 پرداخت شد و در تاریخ 1394/09/20 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، علی اکبر رجبی نیا ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14569 پرداخت شد و در تاریخ 1394/09/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، سعید شیرعلی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14568 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، مرضیه اینانلو ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14567 پرداخت شد و در تاریخ 1394/09/10 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، ناهيد كوثري ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14566 پرداخت شد و در تاریخ 1394/09/10 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، عبدالرضا نوریزدان ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14546 پرداخت شد و در تاریخ 1394/09/10 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، محمد کاظم گردانی نژاد ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14542 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، علیرضا احمدی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14541 پرداخت شد و در تاریخ 1394/09/18 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، aftab mosavi ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14539 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، فیروزه نعمت الهی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14538 پرداخت شد و در تاریخ 1394/09/09 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، فیروزه نعمت الهی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14535 پرداخت شد و در تاریخ 1394/09/10 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، زینب صالحی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14534 پرداخت شد و در تاریخ 1394/09/10 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، علی محمدی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14531 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، مریم کشاورز ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14530 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، محمد پژوهش ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14529 پرداخت شد و در تاریخ 1394/09/11 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، ناصر اصفهانی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14528 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، افشین افشاری ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14520 پرداخت شد و در تاریخ 1394/09/07 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، مصطفی ایمانی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14518 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، حسین عرب ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14513 پرداخت شد و در تاریخ 1394/09/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، مریم شهلایی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14510 پرداخت شد و در تاریخ 1394/09/18 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، shakiba masoumi ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14507 پرداخت شد و در تاریخ 1394/09/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، نوید تقی پور ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14503 پرداخت شد و در تاریخ 1394/09/09 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، آبریک پانوسیان ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14500 پرداخت شد و در تاریخ 1394/09/09 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، baris baris ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14499 پرداخت شد و در تاریخ 1394/09/18 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، فرنوش حداد ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14495 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، یحیی توکلی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14490 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، مریم امیری ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14488 پرداخت شد و در تاریخ 1394/09/22 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، هادی کریمی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14487 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، mohamadreza hasani ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14485 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، علیرضا رجب ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14482 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، علیرضا رجب ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14481 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، علیرضا رجب ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14480 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، حسنا فتحی پور ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14475 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، امیرحسام مشایخی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14467 پرداخت شد و در تاریخ 1394/09/07 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، ناصر اصفهانی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14466 پرداخت شد و در تاریخ 1394/09/10 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، شیدا خدادادی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14465 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، شادی جمالی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14464 پرداخت شد و در تاریخ 1394/09/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، علی صادقی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14463 پرداخت شد و در تاریخ 1394/09/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، hamidreza mehdizadeh ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14462 پرداخت شد و در تاریخ 1394/09/11 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، نادر رضایی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14457 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، عطیه قهاری ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14450 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، نازنین اسحاقی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14449 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، مینا یاقوتی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14447 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، بهار رفیع زاده ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14442 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، زهرا طاهری آرام ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14440 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، فهیمه پیامی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14439 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، مریم مجیدی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14435 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، مصطفی ایمانی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14428 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، saber ramezani ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14426 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، hamidreza mehdizadeh ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14425 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، رضا دهقان ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14423 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، حسین عباسی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14419 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، سید رضا نبوی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14417 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، امیر پارسا ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14416 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، فاضل مردانی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14406 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، ندا افشاری ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14405 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، احمد محرابی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14401 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، فاضل مردانی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14398 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، لیلا پرندوش ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14390 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، میثم نوکانی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14387 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، امیر محرابی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14384 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، علی رستمی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14382 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، مریم خادمی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14374 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، عادله دادخواه ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14373 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، fatemeh Golestan ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14369 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، مبین احمدی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14367 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، هومن یحیی زاه ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14362 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، زهرا شمس ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14361 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، محمد محمدی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14358 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، فریبا میری ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14346 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، امین آدینه اهری ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14345 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، مسعود پروین ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14342 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، jabber asghari ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14341 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، jabber asghari ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14340 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، jabber asghari ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14339 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، amirpasha sobhravan ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14337 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، azin barkhordar ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14336 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، غلامرضا نفر ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14333 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، سمیرا سعادت ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14327 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، علی اکبر رجبی نیا ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14324 پرداخت شد و در تاریخ 1394/09/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، مرتضي فائزي ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14318 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، مریم تیمورزاده ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14317 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، کاظم علی اکبری ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14302 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، سید رضا نبوی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14262 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، امیرحسام مشایخی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14255 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، saeed Jannesar ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14238 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، مهدیه اسلامی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14170 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، علیرضا عیدی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14169 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، mahsa hoseini ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14148 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، مرتضی عراقی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14145 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، محمد جوربنیان ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14130 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، پریا حسینی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14089 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، الناز ویجویه ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14086 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، ساناز زربینی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14034 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، تارا حبیبی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 14008 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، seyyed parsa parvasi ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 13987 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، seyyed parsa parvasi ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 13986 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، ابراهیم قربانی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 13918 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، محمدامیر بزرگ خان ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 13888 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، مریم السادات کریمی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 13884 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، shakiba masoumi ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 13871 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، رضا دهقان ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 13802 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، مرتضي فائزي ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 13656 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، سعیده مسعودی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 13500 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، فرشته سادات موسوی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 9651 انجام شده و آماده دانلود است

وضعیت جدیدترین سفارشات مقاله

کاربر گرامی، سمیه شریفی ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 14641 ، در تاریخ 1394/09/07 ثبت شد
کاربر گرامی، رضا کرممانی ، فاکتور سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 14613 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی، منصور سباقی نا منصور سباقی نا ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 14522 پرداخت شد و در تاریخ 1394/09/11 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، هومن لطیفی ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 14512 پرداخت شد و در تاریخ 1394/09/06 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، سید هادی سیدین ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 14380 انجام شده و آماده دانلود است


ترجمه متن تخصصی

گروه ترجمه تخصصی البرز به طور تخصصی به امر ترجمه متن تخصصی کلیه رشته های دانشگاهی شامل ترجمه انگلیسی به فارسی مقالات، ترجم کتب دانشگاهی، ترجمه پایان نامه های دانشگاهی و ترجمه سایر متون تخصصی دانشگاهی می پردازد. دپارتمان ها و رشته ها به طور کامل تفکیک شده اند و ترجمه متن تخصصی هر رشته به مترجمان زبده دانش آموخته همان رشته واگذار می شود. لازم به ذکر است کلیه سفارشات ترجمه مشمول 48 ساعت گارانتی رفع نقص می باشند.

ترجمه مقالات ISI

ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات ISI و سایر متون تخصصی کلیه رشته های دانشگاهی یکی دیگر از خدمات گروه ترجمه تخصصی البرز می باشد. به دلیل حساسیت بالا در امر ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات، مترجم می بایست از مفاهیم علمی مقاله آگاهی داشته باشد. بدین منظور گروه ترجمه تخصصی البرز برای ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات هر رشته از مترجمان زبده همان رشته استفاده می نماید.

ویرایش مقالات ISI

جهت ویرایش مقالات از ویراستاران زبده ما کمک بگیرید. چنانچه مقاله خود را به زبان انگلیسی نگارش نموده اید و مقاله نیاز به ویرایش دارد و یا به دلیل ضعف در ساختار نگارشی مقاله و یا اشتباهات گرامری، ادیتور ژورنال مقاله را جهت اصلاح ساختار زبان انگلیسی، باز پس فرستاده است، کار ویرایش مقاله خود را به دست ویراستاران زبده ما بسپارید. ویرایش هر مقاله به دست ویراستار آشنا به موضوع مقاله انجام می گیرد.

بانک تحقیق آماده

در این بخش مجموعه ای با ارزش از فایل های تحقیق آماده، پایان نامه، پاورپوینت، گزارش کارآموزی، و مقالات هر رشته جمع آوری شده است. تقریبا اکثر فایل ها رایگان بوده و به راحتی قابل دانلود هستند. اگر به دنبال دانلود تحقیق آماده، دانلود پایان نامه، دانلود پاورپوینت، دانلود گزارش کارآموزی و دانلود مقالات مربوط به رشته خود هستید، حتما این قسمت را ملاحظه کنید.

دانلود کتاب و جزوه

کتاب های تخصصی و جزوات رشته های مختلف دانشگاهی برای دانلود ارائه شده است. تقریبا اکثر کتاب ها و جزوات ارائه شده در سایت گروه ترجمه تخصصی البرز به صورت رایگان برای دانلود ارئه شده اند.

دانلود پروژه آماده

گروه ترجمه تخصصی البرز با جمع آوری پروژه های آماده و مفید، امکان دانلود پروژه آماده را فراهم نموده است. چنانچه به دنبال دانلود پروژه آماده هستید، این قسمت می تواند نیاز شما را برآورده سازد.
Skip Navigation Linksصفحه اصلی
ناحیه کاربری

 
 

وارد شوید


دانلود فایل
دانلود مقالات ترجمه شده
دانلود تحقیق آماده
دانلود پروژه آماده
دانلود جزوه
دانلود کتاب
تماس با ما


آدرس دفتر تهران
ستارخان، خيابان دهقان، كوچه پارسائيان، پلاك 16، واحد 7
تلفن تماس 02166516418
مدیریت گروه 09124677115
مدیریت فناوری اطلاعات
09124648967


آدرس دفتر کرج
کرج - نظرآباد - میدان شهدا - شهدای شمالی - پلاک 115
تلفن تماس 02645362893
دعوت به همکاری | ورود همکاران