تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

وضعیت جدیدترین سفارشات ترجمه

کاربر گرامی با کد: 17688 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27752 ، در تاریخ 1395/10/28 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 19228 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27751 ، در تاریخ 1395/10/27 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 19775 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27750 ، در تاریخ 1395/10/27 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 19694 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27749 ، در تاریخ 1395/10/27 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 19774 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27748 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 10447 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27747 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/04 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 10447 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27746 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/05 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 10447 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27745 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19773 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27744 پرداخت شد و در تاریخ 1395/10/28 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18220 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27743 ، در تاریخ 1395/10/27 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 3962 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27742 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 6643 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27741 پرداخت شد و در تاریخ 1395/10/29 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19770 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27740 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 9669 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27739 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 19766 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27738 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 17472 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27737 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 19765 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27736 ، در تاریخ 1395/10/27 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 19235 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27735 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 3265 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27734 پرداخت شد و در تاریخ 1395/10/28 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19762 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27733 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 19762 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27732 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 18121 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27731 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/05 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19758 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27730 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 19759 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27729 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 19663 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27728 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 17895 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27727 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 5500 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27726 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 19756 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27725 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19751 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27724 پرداخت شد و در تاریخ 1395/10/28 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19751 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27723 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 15584 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27722 پرداخت شد و در تاریخ 1395/10/29 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 15962 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27721 پرداخت شد و در تاریخ 1395/10/29 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19117 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27719 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/01 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19117 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27718 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 19117 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27717 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 17266 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27715 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19749 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27712 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 14170 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27711 پرداخت شد و در تاریخ 1395/10/28 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 14170 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27710 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/01 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19745 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27709 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/07 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 6705 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27707 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 14451 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27706 پرداخت شد و در تاریخ 1395/10/28 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 16398 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27704 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19742 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27702 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19741 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27701 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/01 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18100 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27699 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/02 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 13005 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27698 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/02 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19735 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27693 پرداخت شد و در تاریخ 1395/10/28 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 17536 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27692 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16398 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27691 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19734 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27690 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 14451 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27688 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/02 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19731 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27687 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/05 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19726 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27685 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18519 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27684 پرداخت شد و در تاریخ 1395/10/30 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19511 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27676 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16235 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27671 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/04 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 16235 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27670 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/04 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19716 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27668 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19716 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27667 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19716 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27666 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19715 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27664 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19714 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27663 پرداخت شد و در تاریخ 1395/10/30 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 8349 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27656 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15962 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27653 پرداخت شد و در تاریخ 1395/10/28 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18599 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27652 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/02 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19710 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27651 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17400 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27648 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17882 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27647 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 7927 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27646 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15130 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27645 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16235 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27644 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16710 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27641 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 8536 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27640 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 12828 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27636 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 12828 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27635 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19691 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27629 پرداخت شد و در تاریخ 1395/10/29 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19394 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27627 پرداخت شد و در تاریخ 1395/10/30 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 7872 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27625 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 511 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27624 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18131 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27623 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 10194 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27622 پرداخت شد و در تاریخ 1395/10/29 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18131 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27620 پرداخت شد و در تاریخ 1395/10/30 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 3475 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27619 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19547 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27618 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19681 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27616 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16394 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27615 پرداخت شد و در تاریخ 1395/10/27 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 9384 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27613 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19677 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27606 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 14371 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27604 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16297 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27602 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 7063 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27598 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19673 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27597 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19547 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27593 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19547 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27592 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 12001 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27591 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19666 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27589 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17330 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27588 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19667 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27587 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19666 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27586 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18223 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27584 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 14411 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27577 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 14411 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27576 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19664 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27572 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17536 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27571 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17536 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27568 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19661 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27560 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18608 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27559 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18012 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27557 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 14170 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27555 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18776 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27553 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19657 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27551 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19657 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27550 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19657 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27549 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19656 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27547 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19655 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27545 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15584 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27543 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 13256 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27541 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19583 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27539 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19650 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27535 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19649 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27534 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19547 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27530 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19644 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27529 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19633 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27528 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18131 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27525 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19547 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27524 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18278 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27523 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15031 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27518 پرداخت شد و در تاریخ 1395/10/28 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19636 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27507 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 13916 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27505 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19613 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27499 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19628 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27494 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19619 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27484 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19615 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27478 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19611 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27469 پرداخت شد و در تاریخ 1395/10/28 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19609 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27466 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16946 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27463 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19547 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27462 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16272 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27460 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 4404 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27450 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18071 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27449 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15881 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27442 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19590 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27436 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19589 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27435 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15155 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27427 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 1022 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27406 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19561 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27401 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 2997 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27395 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 2997 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27391 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19547 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27386 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19549 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27375 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19546 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27373 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19542 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27364 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19520 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27332 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19232 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27328 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 10663 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27326 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 7885 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27295 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 13425 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27290 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 8805 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27288 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 10487 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27279 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15480 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27256 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15480 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27255 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16846 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27248 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 5438 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27235 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19290 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27070 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16342 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26859 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17688 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26650 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18834 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26344 انجام شده و آماده دانلود است

وضعیت جدیدترین سفارشات مقاله

کاربر گرامی با کد: 19693 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 27632 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/01 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19684 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 27617 پرداخت شد و در تاریخ 1395/10/30 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 12418 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 27612 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/01 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19679 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 27609 پرداخت شد و در تاریخ 1395/10/29 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19622 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 27485 انجام شده و آماده دانلود است


ترجمه متن تخصصی

گروه ترجمه تخصصی البرز به طور تخصصی به امر ترجمه متن تخصصی کلیه رشته های دانشگاهی شامل ترجمه انگلیسی به فارسی مقالات، ترجم کتب دانشگاهی، ترجمه پایان نامه های دانشگاهی و ترجمه سایر متون تخصصی دانشگاهی می پردازد. دپارتمان ها و رشته ها به طور کامل تفکیک شده اند و ترجمه متن تخصصی هر رشته به مترجمان زبده دانش آموخته همان رشته واگذار می شود. لازم به ذکر است کلیه سفارشات ترجمه مشمول 48 ساعت گارانتی رفع نقص می باشند.

ترجمه مقالات ISI

ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات ISI و سایر متون تخصصی کلیه رشته های دانشگاهی یکی دیگر از خدمات گروه ترجمه تخصصی البرز می باشد. به دلیل حساسیت بالا در امر ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات، مترجم می بایست از مفاهیم علمی مقاله آگاهی داشته باشد. بدین منظور گروه ترجمه تخصصی البرز برای ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات هر رشته از مترجمان زبده همان رشته استفاده می نماید.

ویرایش مقالات ISI

جهت ویرایش مقالات از ویراستاران زبده ما کمک بگیرید. چنانچه مقاله خود را به زبان انگلیسی نگارش نموده اید و مقاله نیاز به ویرایش دارد و یا به دلیل ضعف در ساختار نگارشی مقاله و یا اشتباهات گرامری، ادیتور ژورنال مقاله را جهت اصلاح ساختار زبان انگلیسی، باز پس فرستاده است، کار ویرایش مقاله خود را به دست ویراستاران زبده ما بسپارید. ویرایش هر مقاله به دست ویراستار آشنا به موضوع مقاله انجام می گیرد.
Skip Navigation Linksصفحه اصلی
ناحیه کاربری

 
 

وارد شوید


دانلود فایل
دانلود مقالات ترجمه شده

مقالات ترجمه شده فنی مهندسی

مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی برق مهندسی عمران مهندسی كامپيوتر مهندسي شيمی
مهندسی مکانیک مهندسی صنايع مهندسی پليمر مهندسی نفت مهندسی پزشکی
مهندسی معدن مهندسی مواد مهندسي نساجی مهندسی شهرسازی مهندسی هوافضا
مهندسی ایمنی صنعتی

مقالات ترجمه شده علوم انسانی

حسابداری مديريت روانشناسی حقوق علوم اقتصادی
تربيت بدنی و علوم ورزشی علوم تربيتی فلسفه علوم ارتباطات اجتماعی مديريت جهانگردی
مديريت اجرايی تاريخ علوم اجتماعی علوم جغرافيايی علوم سياسی
مجموعه محيط زيست باستان شناسی زبانشناسی مطالعات جهان الهیات و معارف اسلامی

مقالات ترجمه شده علوم پایه

زيست شناسی شيمی رياضی فیزیک زمين شناسی
آمار ژئوفيزيك و هواشناسی نانوفناوری

مقالات ترجمه شده علوم پزشکی

پزشكی بيوتكنولوژی پرستاری داروسازی علوم آزمايشگاهی
دامپزشكی دندانپزشكی

مقالات ترجمه شده کشاورزی

مجموعه مهندسی كشاورزی مجموعه مهندسی منابع طبيعی

مقالات ترجمه شده هنر

معماری
تماس با ما

آدرس دفتر تهران

خیابان ولیعصر، زرتشت غربی، بعد از بیمارستان مهر، پلاک 86 واحد 3
تلفن تماس 02188972928
مدیریت گروه 09124677115
مدیریت فناوری اطلاعات
09124648967
آدرس دفتر کرج
البرز - نظرآباد - الغدیر جنوبی، کوچه غدیر 4 (کوچه شهید بذرپاچ) ساختمان ستاره طبقه چهارم پلاک 6
تلفن تماس 02645344101
دعوت به همکاری