تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

وضعیت جدیدترین سفارشات ترجمه

کاربر گرامی با کد: 16398 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27990 ، در تاریخ 1395/11/03 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 16398 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27989 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 19898 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27988 ، در تاریخ 1395/11/03 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 19897 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27987 ، در تاریخ 1395/11/03 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 5775 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27986 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 5834 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27985 ، در تاریخ 1395/11/03 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 19896 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27984 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 7972 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27983 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 3379 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27982 ، در تاریخ 1395/11/03 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 19877 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27981 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15381 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27980 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/04 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19894 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27979 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 19644 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27978 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 15381 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27977 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 19758 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27976 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/06 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 13994 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27975 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 15211 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27974 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19890 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27973 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19889 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27972 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 259 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27971 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 19889 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27970 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 19888 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27969 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 19888 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27968 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 4196 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27967 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/05 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 2997 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27965 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/06 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19886 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27964 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 17400 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27963 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/07 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 4145 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27962 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/04 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19884 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27961 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/06 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19884 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27960 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 17795 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27959 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/05 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 17955 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27958 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 17955 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27957 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/04 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19428 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27956 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19883 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27955 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 19876 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27954 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 11902 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27953 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/04 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19881 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27952 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18663 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27951 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 19879 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27950 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 11902 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27949 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 14371 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27947 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19877 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27943 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/04 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 10450 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27942 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/04 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 6843 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27941 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19875 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27938 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19500 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27936 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/05 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19542 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27935 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/05 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 16151 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27933 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19874 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27931 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/04 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 12839 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27927 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19871 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27924 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 14101 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27922 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 10111 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27920 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 9319 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27919 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/04 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 17795 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27917 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/04 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 15408 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27915 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19061 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27912 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/04 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 13657 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27911 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19858 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27904 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/05 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19336 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27903 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/15 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 3963 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27902 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/04 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 15203 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27899 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19663 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27897 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/09 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19850 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27895 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/04 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19845 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27894 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 6958 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27891 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/14 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19846 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27888 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19842 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27886 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/06 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 16235 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27884 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/04 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19597 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27881 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19838 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27880 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19837 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27879 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/03 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19835 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27876 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17955 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27875 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17955 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27874 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17955 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27873 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 1022 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27872 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19833 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27871 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16635 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27863 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/14 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 17955 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27862 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15408 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27858 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15408 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27857 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 6643 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27856 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19825 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27853 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/17 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19824 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27852 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/06 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 16147 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27849 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/04 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18290 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27848 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19819 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27845 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/04 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 8434 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27844 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/04 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19817 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27843 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18931 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27842 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/18 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19079 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27840 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19813 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27839 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/05 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19814 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27837 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/05 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 15386 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27835 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18253 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27834 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18473 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27833 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15789 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27832 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/09 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 15789 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27831 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/04 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 17381 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27829 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/05 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 14184 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27828 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/17 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 15211 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27827 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/04 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19782 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27825 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19186 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27823 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19186 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27822 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/05 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19810 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27821 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19809 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27820 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19445 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27818 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 944 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27817 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 5438 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27816 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/12 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19800 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27814 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/07 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 4196 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27813 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19797 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27811 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/09 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 17688 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27810 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/10 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 17955 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27808 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17910 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27803 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19788 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27799 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 13425 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27796 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/04 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19751 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27793 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18909 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27792 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 8836 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27789 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18131 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27785 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15803 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27775 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19751 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27763 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19777 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27754 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18526 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27753 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19694 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27749 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 10447 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27747 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/04 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 6643 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27741 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17472 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27737 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19758 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27730 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19663 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27728 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19756 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27725 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15584 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27722 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15962 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27721 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19117 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27719 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17910 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27716 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 14451 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27706 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19741 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27701 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18100 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27699 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 13005 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27698 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 14451 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27688 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18519 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27684 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16235 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27671 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/04 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19714 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27663 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18599 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27652 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19691 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27629 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19394 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27627 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 10194 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27622 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18131 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27620 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 4895 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27582 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15738 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27558 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15031 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27519 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19630 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27501 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19280 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27495 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 10447 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27448 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 10447 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27447 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19594 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27441 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16635 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27430 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19555 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27383 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19542 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27365 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19527 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27344 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 3264 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27317 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18278 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27281 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 5438 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27228 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 9183 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27182 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15882 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 27150 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 13780 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26953 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 11008 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26804 انجام شده و آماده دانلود است

وضعیت جدیدترین سفارشات مقاله

کاربر گرامی با کد: 12418 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 27890 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/07 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 2179 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 27836 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19798 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 27812 پرداخت شد و در تاریخ 1395/11/02 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19684 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 27617 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 12418 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 27612 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19679 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 27609 انجام شده و آماده دانلود است


ترجمه متن تخصصی

گروه ترجمه تخصصی البرز به طور تخصصی به امر ترجمه متن تخصصی کلیه رشته های دانشگاهی شامل ترجمه انگلیسی به فارسی مقالات، ترجم کتب دانشگاهی، ترجمه پایان نامه های دانشگاهی و ترجمه سایر متون تخصصی دانشگاهی می پردازد. دپارتمان ها و رشته ها به طور کامل تفکیک شده اند و ترجمه متن تخصصی هر رشته به مترجمان زبده دانش آموخته همان رشته واگذار می شود. لازم به ذکر است کلیه سفارشات ترجمه مشمول 48 ساعت گارانتی رفع نقص می باشند.

ترجمه مقالات ISI

ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات ISI و سایر متون تخصصی کلیه رشته های دانشگاهی یکی دیگر از خدمات گروه ترجمه تخصصی البرز می باشد. به دلیل حساسیت بالا در امر ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات، مترجم می بایست از مفاهیم علمی مقاله آگاهی داشته باشد. بدین منظور گروه ترجمه تخصصی البرز برای ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات هر رشته از مترجمان زبده همان رشته استفاده می نماید.

ویرایش مقالات ISI

جهت ویرایش مقالات از ویراستاران زبده ما کمک بگیرید. چنانچه مقاله خود را به زبان انگلیسی نگارش نموده اید و مقاله نیاز به ویرایش دارد و یا به دلیل ضعف در ساختار نگارشی مقاله و یا اشتباهات گرامری، ادیتور ژورنال مقاله را جهت اصلاح ساختار زبان انگلیسی، باز پس فرستاده است، کار ویرایش مقاله خود را به دست ویراستاران زبده ما بسپارید. ویرایش هر مقاله به دست ویراستار آشنا به موضوع مقاله انجام می گیرد.
Skip Navigation Linksصفحه اصلی
ناحیه کاربری

 
 

وارد شوید


دانلود فایل
دانلود مقالات ترجمه شده

مقالات ترجمه شده فنی مهندسی

مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی برق مهندسی عمران مهندسی كامپيوتر مهندسي شيمی
مهندسی مکانیک مهندسی صنايع مهندسی پليمر مهندسی نفت مهندسی پزشکی
مهندسی معدن مهندسی مواد مهندسي نساجی مهندسی شهرسازی مهندسی هوافضا
مهندسی ایمنی صنعتی

مقالات ترجمه شده علوم انسانی

حسابداری مديريت روانشناسی حقوق علوم اقتصادی
تربيت بدنی و علوم ورزشی علوم تربيتی فلسفه علوم ارتباطات اجتماعی مديريت جهانگردی
مديريت اجرايی تاريخ علوم اجتماعی علوم جغرافيايی علوم سياسی
مجموعه محيط زيست باستان شناسی زبانشناسی مطالعات جهان الهیات و معارف اسلامی

مقالات ترجمه شده علوم پایه

زيست شناسی شيمی رياضی فیزیک زمين شناسی
آمار ژئوفيزيك و هواشناسی نانوفناوری

مقالات ترجمه شده علوم پزشکی

پزشكی بيوتكنولوژی پرستاری داروسازی علوم آزمايشگاهی
دامپزشكی دندانپزشكی

مقالات ترجمه شده کشاورزی

مجموعه مهندسی كشاورزی مجموعه مهندسی منابع طبيعی

مقالات ترجمه شده هنر

معماری
تماس با ما

آدرس دفتر تهران

خیابان ولیعصر، زرتشت غربی، بعد از بیمارستان مهر، پلاک 86 واحد 3
تلفن تماس 02188972928
مدیریت گروه 09124677115
مدیریت فناوری اطلاعات
09124648967
آدرس دفتر کرج
البرز - نظرآباد - الغدیر جنوبی، کوچه غدیر 4 (کوچه شهید بذرپاچ) ساختمان ستاره طبقه چهارم پلاک 6
تلفن تماس 02645344101
دعوت به همکاری