تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

وضعیت جدیدترین سفارشات ترجمه

کاربر گرامی با کد: 10397 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29101 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 13933 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29100 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/11 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20381 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29098 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/10 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19186 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29094 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/16 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 16495 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29092 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 6874 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29091 ، در تاریخ 1395/12/07 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 20486 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29090 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 9570 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29089 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/09 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 17971 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29088 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 20485 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29087 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/13 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19559 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29085 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 7615 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29084 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/11 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19176 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29083 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 10423 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29082 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 15408 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29081 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 9183 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29080 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 17925 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29078 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/22 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 11033 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29077 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20476 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29076 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/07 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20474 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29075 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/11 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 16176 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29074 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 1624 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29073 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16176 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29072 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 18220 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29070 پرداخت شد و در تاریخ 1396/01/02 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 511 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29067 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20467 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29065 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20357 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29061 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/12 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20464 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29058 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/11 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20455 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29057 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18964 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29051 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 4416 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29048 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/12 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 17955 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29046 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15408 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29045 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17632 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29044 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/14 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 7972 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29043 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/12 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 7972 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29042 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/17 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20451 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29041 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20164 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29040 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18428 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29037 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15408 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29036 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16846 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29034 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/09 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 17752 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29032 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17752 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29031 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17752 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29030 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18280 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29027 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20289 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29026 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 3588 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29025 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17519 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29020 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20442 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29017 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 9352 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29015 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/10 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19397 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29014 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/12 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20378 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29013 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/09 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 9183 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29012 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17955 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29011 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17795 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29008 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 1341 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29006 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19589 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29005 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/16 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19589 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29004 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/21 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 19589 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29003 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/09 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20438 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29002 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20435 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 29000 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20378 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28996 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/08 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20390 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28994 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/10 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 10194 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28993 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/16 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20390 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28992 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 2852 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28987 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15962 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28984 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15962 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28981 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20424 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28977 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20423 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28976 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20345 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28974 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20408 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28971 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15408 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28969 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 5834 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28965 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16176 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28963 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 5834 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28961 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 14451 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28960 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20415 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28959 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17955 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28957 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17955 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28956 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20402 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28955 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20278 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28952 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20411 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28950 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15408 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28949 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 9183 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28947 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18131 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28946 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19877 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28943 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20357 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28941 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15962 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28938 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20401 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28937 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20289 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28935 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 14451 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28933 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16394 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28931 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 14423 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28930 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 11628 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28924 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 19504 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28917 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 14171 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28916 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 14171 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28915 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 14171 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28914 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 11209 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28911 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20378 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28905 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20381 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28904 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16548 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28894 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20373 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28880 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/07 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 17519 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28866 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20199 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28857 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 8562 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28851 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20350 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28846 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20345 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28842 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20340 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28836 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18278 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28827 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 3475 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28800 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17632 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28798 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18012 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28795 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 10537 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28792 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20241 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28791 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16846 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28784 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16846 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28783 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20319 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28779 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 14630 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28776 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16846 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28752 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20287 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28729 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20222 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28715 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 11755 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28685 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15095 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28668 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20241 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28643 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20205 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28610 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17971 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 28553 انجام شده و آماده دانلود است

وضعیت جدیدترین سفارشات مقاله

کاربر گرامی با کد: 20430 ، فاکتور سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 29099 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 20480 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 29097 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/12 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20489 ، فاکتور سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 29096 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 12418 ، فاکتور سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 29079 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 9189 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 29049 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/14 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 20433 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 29019 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/09 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 9570 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 28989 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 20336 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 28980 پرداخت شد و در تاریخ 1395/12/11 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 14669 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 28927 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 14669 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 28918 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17400 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 28883 انجام شده و آماده دانلود است


ترجمه متن تخصصی

گروه ترجمه تخصصی البرز به طور تخصصی به امر ترجمه متن تخصصی کلیه رشته های دانشگاهی شامل ترجمه انگلیسی به فارسی مقالات، ترجم کتب دانشگاهی، ترجمه پایان نامه های دانشگاهی و ترجمه سایر متون تخصصی دانشگاهی می پردازد. دپارتمان ها و رشته ها به طور کامل تفکیک شده اند و ترجمه متن تخصصی هر رشته به مترجمان زبده دانش آموخته همان رشته واگذار می شود. لازم به ذکر است کلیه سفارشات ترجمه مشمول 48 ساعت گارانتی رفع نقص می باشند.

ترجمه مقالات ISI

ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات ISI و سایر متون تخصصی کلیه رشته های دانشگاهی یکی دیگر از خدمات گروه ترجمه تخصصی البرز می باشد. به دلیل حساسیت بالا در امر ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات، مترجم می بایست از مفاهیم علمی مقاله آگاهی داشته باشد. بدین منظور گروه ترجمه تخصصی البرز برای ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات هر رشته از مترجمان زبده همان رشته استفاده می نماید.

ویرایش مقالات ISI

جهت ویرایش مقالات از ویراستاران زبده ما کمک بگیرید. چنانچه مقاله خود را به زبان انگلیسی نگارش نموده اید و مقاله نیاز به ویرایش دارد و یا به دلیل ضعف در ساختار نگارشی مقاله و یا اشتباهات گرامری، ادیتور ژورنال مقاله را جهت اصلاح ساختار زبان انگلیسی، باز پس فرستاده است، کار ویرایش مقاله خود را به دست ویراستاران زبده ما بسپارید. ویرایش هر مقاله به دست ویراستار آشنا به موضوع مقاله انجام می گیرد.
Skip Navigation Linksصفحه اصلی
ناحیه کاربری

 
 

وارد شوید


دانلود فایل
دانلود مقالات ترجمه شده

مقالات ترجمه شده فنی مهندسی

مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی برق مهندسی عمران مهندسی كامپيوتر مهندسي شيمی
مهندسی مکانیک مهندسی صنايع مهندسی پليمر مهندسی نفت مهندسی پزشکی
مهندسی معدن مهندسی مواد مهندسي نساجی مهندسی شهرسازی مهندسی هوافضا
مهندسی ایمنی صنعتی

مقالات ترجمه شده علوم انسانی

حسابداری مديريت روانشناسی حقوق علوم اقتصادی
تربيت بدنی و علوم ورزشی علوم تربيتی فلسفه علوم ارتباطات اجتماعی مديريت جهانگردی
مديريت اجرايی تاريخ علوم اجتماعی علوم جغرافيايی علوم سياسی
مجموعه محيط زيست باستان شناسی زبانشناسی مطالعات جهان الهیات و معارف اسلامی

مقالات ترجمه شده علوم پایه

زيست شناسی شيمی فیزیک رياضی زمين شناسی
آمار ژئوفيزيك و هواشناسی نانوفناوری

مقالات ترجمه شده علوم پزشکی

پزشكی بيوتكنولوژی پرستاری داروسازی علوم آزمايشگاهی
دامپزشكی دندانپزشكی

مقالات ترجمه شده کشاورزی

مجموعه مهندسی كشاورزی مجموعه مهندسی منابع طبيعی

مقالات ترجمه شده هنر

معماری
تماس با ما

آدرس دفتر تهران

خیابان ولیعصر، زرتشت غربی، بعد از بیمارستان مهر، پلاک 86 واحد 3
تلفن تماس 02188972928
مدیریت گروه 09124677115
مدیریت فناوری اطلاعات
09124648967
آدرس دفتر کرج
البرز - نظرآباد - الغدیر جنوبی، کوچه غدیر 4 (کوچه شهید بذرپاچ) ساختمان ستاره طبقه چهارم پلاک 6
تلفن تماس 02645344101
دعوت به همکاری