تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

وضعیت جدیدترین سفارشات ترجمه

کاربر گرامی با کد: 18623 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26056 ، در تاریخ 1395/09/19 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 17227 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26055 ، در تاریخ 1395/09/19 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 15408 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26054 ، در تاریخ 1395/09/19 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 18617 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26052 ، در تاریخ 1395/09/19 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 18608 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26051 ، در تاریخ 1395/09/19 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 10417 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26050 ، در تاریخ 1395/09/18 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 10417 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26049 ، در تاریخ 1395/09/18 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 18614 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26048 ، در تاریخ 1395/09/18 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 18613 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26047 ، در تاریخ 1395/09/18 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 18611 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26046 ، در تاریخ 1395/09/18 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 15408 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26045 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/19 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18262 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26043 ، در تاریخ 1395/09/18 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 18608 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26042 ، در تاریخ 1395/09/18 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 18608 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26041 ، در تاریخ 1395/09/18 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 18608 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26040 ، در تاریخ 1395/09/18 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 18608 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26039 ، در تاریخ 1395/09/18 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 18608 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26038 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 18541 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26037 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/27 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18601 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26036 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 18607 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26035 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 18607 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26034 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 18606 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26033 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 18605 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26032 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 18602 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26031 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 17359 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26030 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/20 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 17359 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26029 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/20 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 14003 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26028 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 14349 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26027 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/20 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18598 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26026 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 14501 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26025 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 11033 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26024 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/21 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18599 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26023 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/22 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18597 ، فاکتور سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26022 صادر شده و آماده پرداخت است
کاربر گرامی با کد: 17925 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26020 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/20 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18594 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26018 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/30 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18275 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26017 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/23 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18592 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26016 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/22 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 8786 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26015 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/21 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 14549 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26011 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/19 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18581 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26006 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/20 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18578 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 26001 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/20 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18573 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25998 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/19 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18262 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25996 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/22 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 10505 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25994 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/27 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18567 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25990 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16966 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25989 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/25 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18565 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25987 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/25 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 14029 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25986 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/22 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18564 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25985 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/26 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 15483 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25984 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/22 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 16182 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25982 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/20 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18541 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25981 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/25 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 16870 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25978 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/24 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 17925 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25976 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/23 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 15408 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25972 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18549 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25971 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 14880 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25970 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/20 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 6739 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25967 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/24 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 3198 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25962 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/20 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 17925 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25960 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 13425 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25959 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/20 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 13425 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25958 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/21 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 16280 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25957 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/23 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18437 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25956 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/21 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 12321 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25954 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/23 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18458 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25953 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18121 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25952 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/23 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 13812 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25948 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/26 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 13812 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25947 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/24 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 13812 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25946 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/25 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 13812 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25945 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/20 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 12124 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25939 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 14624 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25935 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/21 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 14624 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25934 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/27 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 14624 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25933 پرداخت شد و در تاریخ 1395/10/05 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 17354 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25929 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 3963 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25925 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/19 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18099 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25924 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/21 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 17839 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25923 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16977 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25922 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/27 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 16977 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25920 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/28 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 11738 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25919 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17744 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25917 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/19 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 7972 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25910 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18432 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25909 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/20 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18504 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25905 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18503 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25904 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/20 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 16628 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25903 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/20 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18500 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25902 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/25 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18497 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25899 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/23 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18498 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25898 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/20 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 7068 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25892 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 14406 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25891 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/24 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18494 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25890 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/19 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18318 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25889 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/29 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 15232 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25885 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 6755 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25884 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18487 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25883 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16678 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25880 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18147 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25879 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/21 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 6755 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25878 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18380 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25875 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17918 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25874 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17918 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25873 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 10417 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25870 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/19 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 10417 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25869 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/18 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 6755 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25864 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18473 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25863 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/22 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18472 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25862 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/19 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 8697 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25861 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16701 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25860 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18466 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25858 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/19 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 16622 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25854 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18434 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25853 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/20 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 7793 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25852 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18434 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25851 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/24 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18464 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25850 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18462 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25848 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 6755 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25843 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 2982 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25842 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/22 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18428 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25841 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18457 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25839 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/26 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18453 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25836 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 10093 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25833 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18447 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25832 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 13789 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25829 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17541 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25828 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17987 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25826 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 7490 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25823 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 7490 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25822 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18439 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25820 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 10321 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25819 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16052 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25818 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 11253 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25817 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 13168 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25816 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 8562 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25805 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 8562 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25801 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 5834 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25799 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17412 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25797 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 6643 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25796 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18417 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25787 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18416 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25786 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18224 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25785 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18414 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25783 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17208 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25781 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 9396 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25777 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17748 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25772 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 12442 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25767 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18404 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25766 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18290 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25762 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18400 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25759 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18376 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25755 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16738 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25749 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 12124 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25740 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 13825 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25739 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18385 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25732 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18121 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25727 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18121 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25726 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18380 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25725 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18014 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25724 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17925 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25721 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17415 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25720 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18377 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25719 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 15058 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25716 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18374 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25711 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18371 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25707 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 14823 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25704 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 14003 ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25678 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/19 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18354 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25671 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18353 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25669 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18348 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25668 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18350 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25667 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18222 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25659 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18345 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25658 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17537 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25657 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18342 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25649 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 14943 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25640 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 11008 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25636 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18328 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25635 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 13256 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25633 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17951 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25625 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 14171 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25620 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18314 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25616 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 10093 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25612 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16272 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25576 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17233 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25564 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18278 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25562 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 10827 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25525 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18246 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25516 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18243 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25510 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18232 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25490 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 6253 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25377 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18142 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25355 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 13789 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25316 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18090 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25270 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 16172 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25240 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18029 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 25196 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 13309 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 24939 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 11599 ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 24899 انجام شده و آماده دانلود است

وضعیت جدیدترین سفارشات مقاله

کاربر گرامی با کد: 12442 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 26053 ، در تاریخ 1395/09/19 ثبت شد
کاربر گرامی با کد: 15093 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 26007 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/21 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18495 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 25894 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/25 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 16297 ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 25865 پرداخت شد و در تاریخ 1395/09/21 آماده خواهد شد
کاربر گرامی با کد: 18325 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 25775 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18325 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 25774 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 18313 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 25761 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 9018 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 25709 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 6108 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 25626 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 6108 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 25532 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی با کد: 17705 ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 25367 انجام شده و آماده دانلود است


ترجمه متن تخصصی

گروه ترجمه تخصصی البرز به طور تخصصی به امر ترجمه متن تخصصی کلیه رشته های دانشگاهی شامل ترجمه انگلیسی به فارسی مقالات، ترجم کتب دانشگاهی، ترجمه پایان نامه های دانشگاهی و ترجمه سایر متون تخصصی دانشگاهی می پردازد. دپارتمان ها و رشته ها به طور کامل تفکیک شده اند و ترجمه متن تخصصی هر رشته به مترجمان زبده دانش آموخته همان رشته واگذار می شود. لازم به ذکر است کلیه سفارشات ترجمه مشمول 48 ساعت گارانتی رفع نقص می باشند.

ترجمه مقالات ISI

ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات ISI و سایر متون تخصصی کلیه رشته های دانشگاهی یکی دیگر از خدمات گروه ترجمه تخصصی البرز می باشد. به دلیل حساسیت بالا در امر ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات، مترجم می بایست از مفاهیم علمی مقاله آگاهی داشته باشد. بدین منظور گروه ترجمه تخصصی البرز برای ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات هر رشته از مترجمان زبده همان رشته استفاده می نماید.

ویرایش مقالات ISI

جهت ویرایش مقالات از ویراستاران زبده ما کمک بگیرید. چنانچه مقاله خود را به زبان انگلیسی نگارش نموده اید و مقاله نیاز به ویرایش دارد و یا به دلیل ضعف در ساختار نگارشی مقاله و یا اشتباهات گرامری، ادیتور ژورنال مقاله را جهت اصلاح ساختار زبان انگلیسی، باز پس فرستاده است، کار ویرایش مقاله خود را به دست ویراستاران زبده ما بسپارید. ویرایش هر مقاله به دست ویراستار آشنا به موضوع مقاله انجام می گیرد.
Skip Navigation Linksصفحه اصلی
ناحیه کاربری

 
 

وارد شوید


دانلود فایل
دانلود مقالات ترجمه شده

مقالات ترجمه شده فنی مهندسی

مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی برق مهندسی عمران مهندسی كامپيوتر مهندسي شيمی
مهندسی مکانیک مهندسی صنايع مهندسی پليمر مهندسی نفت مهندسی پزشکی
مهندسی معدن مهندسی مواد مهندسي نساجی مهندسی شهرسازی مهندسی هوافضا
مهندسی ایمنی صنعتی

مقالات ترجمه شده علوم انسانی

حسابداری مديريت روانشناسی حقوق علوم اقتصادی
تربيت بدنی و علوم ورزشی علوم تربيتی فلسفه علوم ارتباطات اجتماعی مديريت جهانگردی
مديريت اجرايی تاريخ علوم اجتماعی علوم جغرافيايی علوم سياسی
مجموعه محيط زيست باستان شناسی زبانشناسی مطالعات جهان الهیات و معارف اسلامی

مقالات ترجمه شده علوم پایه

زيست شناسی شيمی رياضی فیزیک زمين شناسی
آمار ژئوفيزيك و هواشناسی نانوفناوری

مقالات ترجمه شده علوم پزشکی

پزشكی بيوتكنولوژی پرستاری داروسازی علوم آزمايشگاهی
دامپزشكی دندانپزشكی

مقالات ترجمه شده کشاورزی

مجموعه مهندسی كشاورزی مجموعه مهندسی منابع طبيعی

مقالات ترجمه شده هنر

معماری
تماس با ما

آدرس دفتر تهران

خیابان ولیعصر، زرتشت غربی، بعد از بیمارستان مهر، پلاک 86 واحد 3
تلفن تماس 02188972928
مدیریت گروه 09124677115
مدیریت فناوری اطلاعات
09124648967
آدرس دفتر کرج
کرج - نظرآباد - میدان شهدا - شهدای شمالی - پلاک 115
تلفن تماس 02645344101
دعوت به همکاری