تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

وضعیت جدیدترین سفارشات ترجمه

کاربر گرامی، زهرا سهیلی پور ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12906 ، در تاریخ 1394/07/17 ثبت شد
کاربر گرامی، سیدحسین هاتفی اردکانی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12905 ، در تاریخ 1394/07/17 ثبت شد
کاربر گرامی، سعید قنبرزاده ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12904 ، در تاریخ 1394/07/17 ثبت شد
کاربر گرامی، علیرضا لطفی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12903 ، در تاریخ 1394/07/17 ثبت شد
کاربر گرامی، شهرام مرادیان ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12902 ، در تاریخ 1394/07/17 ثبت شد
کاربر گرامی، سحر سارانی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12901 ، در تاریخ 1394/07/17 ثبت شد
کاربر گرامی، نعمت اله آب آذر ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12900 ، در تاریخ 1394/07/17 ثبت شد
کاربر گرامی، مرضیه نعیمی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12899 ، در تاریخ 1394/07/17 ثبت شد
کاربر گرامی، نکیسا اکبرزاده ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12898 ، در تاریخ 1394/07/17 ثبت شد
کاربر گرامی، سارا منصوری ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12897 ، در تاریخ 1394/07/17 ثبت شد
کاربر گرامی، سید آرمین زارع استخرجی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12896 ، در تاریخ 1394/07/17 ثبت شد
کاربر گرامی، farinaz fatahi ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12895 ، در تاریخ 1394/07/17 ثبت شد
کاربر گرامی، دانیال رحمانی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12894 ، در تاریخ 1394/07/17 ثبت شد
کاربر گرامی، مرتضی معلمی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12893 پرداخت شد و در تاریخ 1394/07/19 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، مهدی حیدری ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12887 پرداخت شد و در تاریخ 1394/07/18 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، سید آرمین زارع استخرجی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12880 پرداخت شد و در تاریخ 1394/07/21 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، محمد چیت سازیان ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12876 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، رحیم کرمی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12875 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، سعید عزیزالهی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12874 پرداخت شد و در تاریخ 1394/07/22 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، عباس دیویان ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12873 پرداخت شد و در تاریخ 1394/08/01 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، عباس دیویان ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12871 پرداخت شد و در تاریخ 1394/07/27 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، عباس دیویان ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12870 پرداخت شد و در تاریخ 1394/07/22 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، عباس دیویان ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12869 پرداخت شد و در تاریخ 1394/07/25 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، ناصر اصفهانی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12868 پرداخت شد و در تاریخ 1394/07/20 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، ناصر اصفهانی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12866 پرداخت شد و در تاریخ 1394/07/21 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، ابوالفضل میرزایی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12863 پرداخت شد و در تاریخ 1394/07/22 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، ابوالفضل میرزایی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12862 پرداخت شد و در تاریخ 1394/07/22 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، حامد فتحی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12860 پرداخت شد و در تاریخ 1394/07/22 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، مجتبی نعمتی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12858 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، جواد روزبان ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12857 پرداخت شد و در تاریخ 1394/07/18 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، پیمان کریمیان ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12856 پرداخت شد و در تاریخ 1394/07/18 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، میرسام حبیبی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12855 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، ندا قاجاری ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12854 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، شقایق رضا ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12853 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، علی صادقی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12852 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، فرهاد حسین زاده ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12850 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، اميد اربابي ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12849 پرداخت شد و در تاریخ 1394/08/01 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، اميد اربابي ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12848 پرداخت شد و در تاریخ 1394/07/28 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، اميد اربابي ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12847 پرداخت شد و در تاریخ 1394/07/27 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، اميد اربابي ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12846 پرداخت شد و در تاریخ 1394/07/28 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، اميد اربابي ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12845 پرداخت شد و در تاریخ 1394/07/22 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، اميد اربابي ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12844 پرداخت شد و در تاریخ 1394/07/19 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، اميد اربابي ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12843 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، سید آرمین زارع استخرجی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12842 پرداخت شد و در تاریخ 1394/07/21 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، سید آرمین زارع استخرجی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12840 پرداخت شد و در تاریخ 1394/07/19 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، سید آرمین زارع استخرجی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12839 پرداخت شد و در تاریخ 1394/07/18 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، رمضانعلی گلچوبی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12838 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، مهسا خاکسفیدی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12837 پرداخت شد و در تاریخ 1394/07/19 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، مجید عباسی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12836 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، حمیده الهی عسگرآباد ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12833 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، aida parsa ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12829 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، فریبا نوری ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12827 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، ابراهیم آقازاده اصل ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12826 پرداخت شد و در تاریخ 1394/07/19 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، محمد دیسی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12825 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، رضا هنرور ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12820 پرداخت شد و در تاریخ 1394/07/20 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، طاهره ظهرابی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12818 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، عارف هاشمی فتح ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12814 پرداخت شد و در تاریخ 1394/07/18 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، محمد جواد مسعودی ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12808 پرداخت شد و در تاریخ 1394/07/24 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، بهنام بابازاده ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12806 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، الناز خامسي پور ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12797 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، الناز خامسي پور ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12796 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، سکینه حاجی زاده ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12791 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، یاسر فریدونی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12788 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، ع پ ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12787 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، مرضیه اینانلو ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12779 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، زهرا اسمعیلی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12767 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، علی محمدی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12759 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، غلامرضا محمدیان ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12758 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، امین ناروئی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12750 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، سکینه عسکری شهید ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12746 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، ریحانه اشتری ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12744 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، آدینه ج ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12738 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، محمد جواد ایزدی یزدی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12728 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، عاطفه آزادمنش ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12718 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، سیدعلیرضا روضاتی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12713 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، ترناز چمنی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12706 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، سها جوان بخت ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12704 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، علیرضا احمدی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12684 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، parinaz mohammadi ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12670 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، حسین پروینی ثانی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12580 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، نوید زوارقی ملکی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12549 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، مریم رجبی ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 12490 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، عباس دیویان ، هزینه سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 11961 پرداخت شد و در تاریخ 1394/07/20 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، حسین دادرس ، سفارش ترجمه متون تخصصی شما به شماره 11418 انجام شده و آماده دانلود است

وضعیت جدیدترین سفارشات مقاله

کاربر گرامی، کریم مصطفی پور ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 12824 پرداخت شد و در تاریخ 1394/07/20 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، محمد زکریانژاد ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 12805 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، ع پ ، هزینه سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 12734 پرداخت شد و در تاریخ 1394/07/20 آماده خواهد شد
کاربر گرامی، حسين اينانلو ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 12671 انجام شده و آماده دانلود است
کاربر گرامی، بهروز بخاراییان ، سفارش ویرایش مقاله شما به شماره 12631 انجام شده و آماده دانلود است


ترجمه متن تخصصی

گروه ترجمه تخصصی البرز به طور تخصصی به امر ترجمه متن تخصصی کلیه رشته های دانشگاهی شامل ترجمه انگلیسی به فارسی مقالات، ترجم کتب دانشگاهی، ترجمه پایان نامه های دانشگاهی و ترجمه سایر متون تخصصی دانشگاهی می پردازد. دپارتمان ها و رشته ها به طور کامل تفکیک شده اند و ترجمه متن تخصصی هر رشته به مترجمان زبده دانش آموخته همان رشته واگذار می شود. لازم به ذکر است کلیه سفارشات ترجمه مشمول 48 ساعت گارانتی رفع نقص می باشند.

ترجمه مقالات ISI

ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات ISI و سایر متون تخصصی کلیه رشته های دانشگاهی یکی دیگر از خدمات گروه ترجمه تخصصی البرز می باشد. به دلیل حساسیت بالا در امر ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات، مترجم می بایست از مفاهیم علمی مقاله آگاهی داشته باشد. بدین منظور گروه ترجمه تخصصی البرز برای ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات هر رشته از مترجمان زبده همان رشته استفاده می نماید.

ویرایش مقالات ISI

جهت ویرایش مقالات از ویراستاران زبده ما کمک بگیرید. چنانچه مقاله خود را به زبان انگلیسی نگارش نموده اید و مقاله نیاز به ویرایش دارد و یا به دلیل ضعف در ساختار نگارشی مقاله و یا اشتباهات گرامری، ادیتور ژورنال مقاله را جهت اصلاح ساختار زبان انگلیسی، باز پس فرستاده است، کار ویرایش مقاله خود را به دست ویراستاران زبده ما بسپارید. ویرایش هر مقاله به دست ویراستار آشنا به موضوع مقاله انجام می گیرد.

بانک تحقیق آماده

در این بخش مجموعه ای با ارزش از فایل های تحقیق آماده، پایان نامه، پاورپوینت، گزارش کارآموزی، و مقالات هر رشته جمع آوری شده است. تقریبا اکثر فایل ها رایگان بوده و به راحتی قابل دانلود هستند. اگر به دنبال دانلود تحقیق آماده، دانلود پایان نامه، دانلود پاورپوینت، دانلود گزارش کارآموزی و دانلود مقالات مربوط به رشته خود هستید، حتما این قسمت را ملاحظه کنید.

دانلود کتاب و جزوه

کتاب های تخصصی و جزوات رشته های مختلف دانشگاهی برای دانلود ارائه شده است. تقریبا اکثر کتاب ها و جزوات ارائه شده در سایت گروه ترجمه تخصصی البرز به صورت رایگان برای دانلود ارئه شده اند.

دانلود پروژه آماده

گروه ترجمه تخصصی البرز با جمع آوری پروژه های آماده و مفید، امکان دانلود پروژه آماده را فراهم نموده است. چنانچه به دنبال دانلود پروژه آماده هستید، این قسمت می تواند نیاز شما را برآورده سازد.
Skip Navigation Linksصفحه اصلی
ناحیه کاربری

 
 

وارد شوید


دانلود فایل
دانلود مقالات ترجمه شده
دانلود تحقیق آماده
دانلود پروژه آماده
دانلود جزوه
دانلود کتاب
تماس با ما


آدرس دفتر تهران
ستارخان، خيابان دهقان، كوچه پارسائيان، پلاك 16، واحد 7
تلفن تماس 02166516418
مدیریت گروه 09124677115
مدیریت فناوری اطلاعات
09124648967


آدرس دفتر کرج
کرج - نظرآباد - میدان شهدا - شهدای شمالی - پلاک 115
تلفن تماس 02645362893
دعوت به همکاری | ورود همکاران