کاربر گرامی Skip Navigation Links

انتشار آثار تالیفی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در «اشپرینگر»

انتشار آثار تالیفی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در «اشپرینگر»

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر یوهانا شوارز نماینده انتشارات بین المللی اشپرینگر با دکتر سعیدی رئیس اداره انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر دیدار و گفتگو کرد

در این دیدار در مورد راهکارهای توسعه همکاری و همچنین نشر بین المللی آثار منتشر شده توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر بحث و تبادل نظر شد.

در این مذاکرات طرفین بر انتشار آثار تالیفی این دانشگاه در انتشارات اشپرینگر توافقاتی کردند

بر این اساس آثار تألیفی اساتید دانشگاه که به زبان انگلیسی نوشته شده و از کمیته کتاب و نشر دانشگاه مجوز اخذ کرده باشند، برای انتشار سطح بین‌المللی به موسسه اشپرینگر آلمان فرستاده خواهند شد.

تعداد بازدید : 124