Skip Navigation Links

برگزاری دوره‌های انگلیسی در دانشگاه صنعتی اصفهان

برگزاری دوره‌های انگلیسی در دانشگاه صنعتی اصفهان

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: در راستای بین المللی سازی دانشگاه برنامه داریم دوره‌های آموزشی به زبان انگلیسی برای دانشجویان خارجی برگزار کنیم.

محمود مدرس هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بین المللی سازی از اولویت‌های اصلی دانشگاه صنعتی اصفهان در سال ۹۸ است اما برای تحقق این موضوع باید بودجه‌های لازم به دانشگاه‌ها اختصاص یابد.

وی افزود: در راستای بین المللی سازی دانشگاه درحال برنامه ریزی برای دوره‌های آموزشی به زبان انگلیسی هستیم که تحقق این موضوع نیازمند زیرساخت‌های مالی و آموزشی است.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان خاطرنشان کرد: درحال حاضر دانشجویان خارجی در دانشگاه‌های کشور به زبان فارسی تحصیل می‌کنند اما در دانشگاه صنعتی اصفهان برنامه داریم که دوره‌های آموزشی برای این دانشجویان را به زبان انگلیسی ارائه کنیم.

مدرس هاشمی تاکید کرد: برنامه داریم در سال جاری بین المللی شدن را در تمامی ابعاد فعالیت‌های دانشگاه پیگیری کنیم.

تعداد بازدید : 75