تخفیف ترجمه و تخفیف ویرایش مقاله

موسسه ترجمه البرز در راستای قدردانی از مشتریان وفادار و همچنین ارج نهادن به فعالیت های پژوهشی تخفیف های زیر را برای سفارشات ترجمه و سفارشات ویرایش مقاله در نظر گرفته است:

تخفیف وفاداری

به ازای هر 3 سفارشی که موسسه ترجمه البرز برای شما انجام دهد، اعم از سفارش ترجمه یا ویرایش مقاله یک کوپن تخفیف دریافت می کنید که می توانید برای کاهش هزینه سفارش چهارم از آن استفاده نمایید.
سفارشات کمتر از 500 کلمه برای تخصیص کوپن محاسبه نمی شوند
تنها سفارشاتی که انجام و ارسال شده باشند در تخصیص کوپن محاسبه می شوند

تخفیف وفاداری

تخفیف پژوهشگران

به ازای هر مقاله ای که موسسه ترجمه البرز از فارسی به انگلیسی برای شما ترجمه کند و مقاله شما در کنفرانس های بین المللی یا مجلات ISI چاپ شود دو کوپن تخفیف دریافت می کنید.
به ازای هر مقاله انگلیسی که موسسه ترجمه البرز برای شما ویرایش کند و مقاله شما در کنفرانس های بین المللی یا مجلات ISI چاپ شود دو کوپن تخفیف دریافت می کنید.
از کوپن تخفیف دریافت شده می توانید برای دریافت تخفیف و کاهش هزینه سفارش بعدی استفاده نمایید.

تخفیف پژوهشگران

تخفیف برای دوستان

به ازای هر سفارشی که تعداد کلمات آن بالای 10 هزار کلمه باشد، اعم از سفارش ترجمه یا ویرایش مقاله امکان ارسال کد تخفیف برای دوستان برای شما امکانپذیر می شود و یکی از دوستان شما می تواند از یک کوپن تخفیف بهره مند شود. .

تخفیف برای دوستان

تخفیف حجمی

اگر تعداد لغات سفارش شما بیشتر از 5000 کلمه و کمتر از 15000 کلمه باشد 5 درصد تخفیف برای همان سفارش دریافت می نمایید.
اگر تعداد لغات سفارش شما بیشتر از 15000 کلمه باشد 10 درصد تخفیف برای همان سفارش دریافت می نمایید.

تخفیف حجمی

نحوه استفاده از کوپن تخفیف

در صورتی که از تخفیف وفاداری، تخفیف پژوهشگران یا تخفیف دوستان بهره مند شده باشید می توانید به انتخاب خود برای هر یک سفارشات بعدی یک کوپن تخفیف را فعال نموده و هزینه کمتری بپردازید. تخفیف حجمی برای هر سفارش بر مبنای حجم همان سفارش محاسبه و اعمال می شود.

مبلغ هر کوپن تخفیف

با استفاده از کوپن تخفیف برای سفارش ترجمه یا ویرایش مقاله 10 درصد تا سقف 40 هزارتومان هزینه کمتر پرداخت می کنید.

کوپن های تخفیف من Skip Navigation Links صفحه اصلی > معرفی > تخفیف ها
ثبت سفارش جدید