کاربر گرامی Skip Navigation Links

مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی

مجموعه ای کامل از مقاله های انگلیسی با ترجمه فارسی برای کلیه رشته های دانشگاهی ارائه گشته است. دانلود مقاله انگلیسی رایگان است.

بانک جدیدترین مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی

دانلود مقاله های انگلیسی با ترجمه فارسی کلیه رشته های دانشگاهی از طریق بانک مقالات ترجمه شده میسر است. پس از مراجعه به بخش بانک مقالات، مشاهده خواهید نمود که مقالات رشته های مختلف جدا شده اند و با کلیک بر روی هر رشته، مقالات آن رشته را مشاهده می نمایید. بخش بانک مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی، به طور مرتب به روز رسانی شده و مقالات جدیدی به این بانک اضافه می گردند. لازم به ذکر است که کلیه مقاله های موجود در بانک مقالات، به طور کاملا تخصصی ترجمه شده اند و می توانید با مطالعه ترجمه چکیده و مقدمه هر یک از مقالات کیفیت ترجمه رو بررسی نمایید. اکثر مقالات برای ناشران sciencedirect، springer، و ieee می باشند.

مقاله انگلیسی برق با ترجمه فارسی

برای دانلود مقاله انگلیسی مهندسی برق با ترجمه فارسی به بخش بانک مقالات ترجمه شده برق مراجعه کنید. در این بخش مقالات ترجمه شده مهندسی برق برای کلیه گرایش های رشته مهندسی برق موجود است. لیست مقالات مهندسی برق به طور مرتب آبدیت شده و به طور مرتب مقاله های جدیدی اضافه می گردد. 

مقاله انگلیسی مهندسی عمران با ترجمه

دانشجویان رشته مهندسی عمران می توانند جهت دانلود مقاله های انگلیسی عمران به همراه ترجمه فارسی به بخش بانک مقالات ترجمه شده مهندسی عمران مراجعه کنند. پس مراجعه به بانک مقالات مهندسی عمران، میتوانید جزئیات مربوط به هر مقاله از جمله عنوان فارسی و انگلیسی مقاله، سال نشر مقاله، ناشر یا ژورنال چاپ کننده مقاله، تعداد صفحات انگلیسی و فارسی، چکیده انگلیسی و فارسی و مقدمه فارسی را ملاحظه نمایید.

مقاله انگلیسی مکانیک با ترجمه فارسی

شما دانشجویان محترم رشته مهندسی مکانیک جهت دانلود مقاله انگلیسی مکانیک با ترجمه فارسی به قسمت دانلود مقالات ترجمه شده مکانیک مراجعه کنید. به طور مرتب مقالات جدیدی به بخش یاد شده اضافه می شوند.

مقاله های ترجمه شده مهندسی کامپوتر و مقاله های ترجمه شده IT

برای مشاهده لیست مقالات انگلیسی کامپویتر با ترجمه فارسی، به بخش مقالات ترجمه شده کامپیوتر مراجعه کنید و برای مشاهده مقاله های IT با ترجمه فارسی، بخش بانک مقالات ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات را ملاحظه کنید. هر روز مقالات ترجمه شده کامپوتر و فناوری اطلاعات جدیدی به بخش های مذکور اضافه می گردند.

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی

دانشجویان محترم رشته حسابداری برای دانلود مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی به بخش دانلود مقالات ترجمه شده حسابداری مراجعه کنید و در بانک مقالات حسابداری، لیست و اطلاعات مقالات را ملاحظه کنید. در بخش یاد شده اطلاعات مربوط به هر مقاله ترجمه شده حسابداری شامل: عنوان فارسی و انگلیسی، سال نشر، ناشر و یا ژورنال چاپ کننده مقاله، چکیده فارسی و انگلیسی، و فهرست مطالب فارسی و انگلیسی ارائه شده است.

مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی

دانشجویان محترم گرایش های مختلف رشته مدیریت، می توانند به بخش بانک مقالات ترجمه شده رشته مدیریت مراجعه کرده و لیست مقاله های انگلیسی مدیریت به همراه ترجمه فارسی را ملاحظه نمایند.

مقاله انگلیسی روانشناسی با ترجمه فارسی را در بخش بانک مقالات ترجمه شده روانشناسی ملاحظه کنید.

مقاله انگلیسی حقوق با ترجمه فارسی را در قسمت مقالات ترجمه شده حقوق مشاهده کنید.

مقاله انگلیسی اقتصاد با ترجمه فارسی را در بخش مقالات ترجمه شده اقتصاد ببینید.

مقاله انگلیسی تربیت بدنی با ترجمه فارسی را در بخش بانک مقالات ترجمه شده تربیت بدنی ملاحظه کنید.

مقاله انگلیسی علوم تربیتی با ترجمه فارسی را در بخش بانک مقالات ترجمه شده علوم تربیتی ملاحظه کنید.

مقاله انگلیسی علوم اجتماعی با ترجمه فارسی را در بخش بانک مقالات ترجمه شده علوم اجتماعی ملاحظه کنید.

مقاله انگلیسی علوم اتباطات با ترجمه فارسی را در بخش بانک مقالات ترجمه شده علوم ارتباطات ملاحظه کنید.

مقاله انگلیسی مدیریت جهانگردی با ترجمه فارسی را در بخش بانک مقالات ترجمه شده مدیریت جهانگردی ملاحظه کنید.

مقاله انگلیسی مدیریت اجرایی با ترجمه فارسی را در بخش بانک مقالات ترجمه شده مدیریت اجرایی ملاحظه کنید.

مقاله انگلیسی محیط زیست با ترجمه فارسی را در بخش بانک مقالات ترجمه شده محیط زیست ملاحظه کنید.

مقاله انگلیسی مهندسی صنایع با ترجمه فارسی را در بخش بانک مقالات ترجمه شده مهندسی صنایع ملاحظه کنید.

مقاله انگلیسی مهندسی شیمی با ترجمه فارسی را در بخش بانک مقالات ترجمه شده مهندسی شیمی ملاحظه کنید.

مقاله انگلیسی مهندسی معدن با ترجمه فارسی را در بخش بانک مقالات ترجمه شده مهندسی معدن ملاحظه کنید.

مقاله مهندسی نساجی با ترجمه فارسی را در بخش بانک مقالات ترجمه شده مهندسی نساجی ملاحظه کنید.

مقاله انگلیسی مهندسی متالوژی با ترجمه فارسی را در بخش بانک مقالات ترجمه شده مهندسی متالوژی ملاحظه کنید.

مقاله انگلیسی مهندسی پلیمر با ترجمه فارسی را در بخش بانک مقالات ترجمه شده مهندسی پلیمر ملاحظه کنید.

مقاله مهندسی پزشکی با ترجمه فارسی را در بخش بانک مقالات ترجمه شده مهندسی پزشکی ملاحظه کنید.

مقاله انگلیسی مهندسی شهرسازی با ترجمه فارسی را در بخش بانک مقالات ترجمه شده مهندسی شهرسازی ملاحظه کنید.

مقاله فیزیک با ترجمه فارسی را در بخش بانک مقالات ترجمه شده فیزیک ملاحظه کنید.

مقاله شیمی با ترجمه فارسی را در بخش بانک مقالات ترجمه شده شیمی ملاحظه کنید.

مقاله شیمی با ترجمه فارسی را در بخش بانک مقالات ترجمه شده ریاضی ملاحظه کنید.

مقاله زیست شناسی با ترجمه فارسی را در بخش بانک مقالات ترجمه شده زیست شناسی ملاحظه کنید.

مقاله نانوتکنولوژی با ترجمه فارسی را بخش بانک مقالات ترجمه شده نانوتکنولوژی ملاحظه کنید.

مقاله ژئوفیزیک با ترجمه فارسی را در بخش بانک مقالات ترجمه شده ژئوفیزیک ملاحظه کنید.

مقاله آمار با ترجمه فارسی را در بخش بانک مقالات ترجمه شده آمار ملاحظه کنید.

مقاله پزشکی با ترجمه فارسی را در بخش بانک مقالات ترجمه شده پزشکی ملاحظه کنید.

مقاله بیوتکنولوژی با ترجمه فارسی را در بخش بانک مقالات ترجمه شده بیوتکنولوژی ملاحظه کنید.

مقاله داروسازی با ترجمه فارسی را در بخش بانک مقالات ترجمه شده داروسازی ملاحظه کنید.

مقاله دامپزشکی با ترجمه فارسی را در بخش بانک مقالات ترجمه شده دامپزشکی ملاحظه کنید.

مقاله علوم آزمایشگاهی با ترجمه فارسی را در بخش بانک مقالات ترجمه شده علوم آزمایشگاهی ملاحظه کنید.

مقاله پرستاری با ترجمه فارسی را در بخش بانک مقالات ترجمه شده پرستاری ملاحظه کنید.

مقاله کشاورزی با ترجمه فارسی را در بخش بانک مقالات ترجمه شده کشاورزی ملاحظه کنید.

مقاله منابع طبیعی با ترجمه فارسی را در بخش بانک مقالات ترجمه شده منابع طبیعی ملاحظه کنید.

در بخش دانلود رایگان مقالات ترجمه شده نیز
دانلود رایگان مقاله های انگلیسی به همراه ترجمه
فارسی میسر است.


راهنما ي ثبت سفارش آنلاین ترجمه ترجمه مقالات ISI ویرایش مقالات ISI راهنماي ثبت سفارش ویرایش مقاله ISI خدمات ترجمه متون تخصصی قیمت ترجمه مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی ترجمه انگلیسی به فارسی ترجمه فارسی به انگلیسی حق مالکیت معنوی دانلود مقالات ترجمه شده رایگان
ارتباط با گروه ترجمه تخصصی البرز

نظرات کاربران به این صفحه

*
*
عالیه ممنون
*
*
خیلی عالی
*
*
good