مقالات ترجمه شده داروسازی

چند مقاله ترجمه شده داروسازی در ادامه ارائه شده اند.

 عناوین مقالات ترجمه شده رشته داروسازی(Pharmacy)

 در این قسمت، چند مقاله ترجمه شد ه رشته داروسازی ارائه شده است. عنوان های انگلیسی و فارسی مقاله های ترجمه شده در ادامه آمده است. این مقالات به صورت تخصصی و توسط مترجمان رشته دارو سازی ترجمه شده اند.

نکاتی در مورد خرید و دانلود مقالات ترجمه شده داروسازی

1-برای مشاهده جزئیات هر یک مقالات روی عنوان مقاله و یا عبارت "جزئیات بیشتر و دانلود" کلیک کنید.
2-دانلود مقاله انگلیسی داروسازی رایگان است و مقاله انگلیسی به فرمت pdf می باشد.
3- دانلود مقاله ترجمه شده داروسازی بعد از پرداخت هزینه امکان پذیر می گردد و فرمت ترجمه مقاله word می باشد.

تعداد بازدید : 5676


برچسب ها: مقاله ترجمه شده داروسازی، مقالات داروسازی
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار
2017
کد محصول
1014560
تعداد صفحات انگليسی
27
تعداد صفحات فارسی
23
قیمت بر حسب ریال
625,000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Circulation: Heart Failure
سال انتشار
2020
کد محصول
1014556
تعداد صفحات انگليسی
22
تعداد صفحات فارسی
29
قیمت بر حسب ریال
710,000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
The American Society of Hematology
سال انتشار
2019
کد محصول
1014538
تعداد صفحات انگليسی
9
تعداد صفحات فارسی
26
قیمت بر حسب ریال
700,000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Opioid Manag
سال انتشار
2010
کد محصول
1014537
تعداد صفحات انگليسی
12
تعداد صفحات فارسی
18
قیمت بر حسب ریال
600,000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


عنوان ترجمه فارسی

نویسنده/ناشر/نام مجله :
Chem. Eur.J
سال انتشار
2015
کد محصول
1014469
تعداد صفحات انگليسی
4
تعداد صفحات فارسی
6
قیمت بر حسب ریال
415,000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Current opinion in microbiology
سال انتشار
2018
کد محصول
1014346
تعداد صفحات انگليسی
7
تعداد صفحات فارسی
23
قیمت بر حسب ریال
600,000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
The New England journal of medicine
سال انتشار
2020
کد محصول
1014303
تعداد صفحات انگليسی
12
تعداد صفحات فارسی
17
قیمت بر حسب ریال
600,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار
2020
کد محصول
1014219
تعداد صفحات انگليسی
28
تعداد صفحات فارسی
84
قیمت بر حسب ریال
790,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
The Annals of Pharmacotherapy
سال انتشار
2009
کد محصول
1013926
تعداد صفحات انگليسی
13
تعداد صفحات فارسی
20
قیمت بر حسب ریال
615,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Anticancer research, international journal of cancer research and treatment
سال انتشار
2017
کد محصول
1011965
تعداد صفحات انگليسی
7
تعداد صفحات فارسی
21
قیمت بر حسب ریال
590,000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Toxicology
سال انتشار
2017
کد محصول
1011964
تعداد صفحات انگليسی
13
تعداد صفحات فارسی
60
قیمت بر حسب ریال
640,000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Biomedicine & Pharmacotherapy
سال انتشار
2017
کد محصول
1011468
تعداد صفحات انگليسی
8
تعداد صفحات فارسی
11
قیمت بر حسب ریال
470,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Bioorganic & medicinal chemistry letters
سال انتشار
2007
کد محصول
1011179
تعداد صفحات انگليسی
9
تعداد صفحات فارسی
17
قیمت بر حسب ریال
470,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Expert Opinion on Therapeutic Patents
سال انتشار
2012
کد محصول
1010140
تعداد صفحات انگليسی
16
تعداد صفحات فارسی
28
قیمت بر حسب ریال
640,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Journal of Basic & Clinical Pharmacology
سال انتشار
2014
کد محصول
1009290
تعداد صفحات انگليسی
8
تعداد صفحات فارسی
17
قیمت بر حسب ریال
460,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
PHARMATUTOR
سال انتشار
2014
کد محصول
1008933
تعداد صفحات انگليسی
12
تعداد صفحات فارسی
22
قیمت بر حسب ریال
470,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Nanomaterials
سال انتشار
2015
کد محصول
1008932
تعداد صفحات انگليسی
18
تعداد صفحات فارسی
30
قیمت بر حسب ریال
530,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Indian Journal of Clinical Biochemistry
سال انتشار
2009
کد محصول
1008834
تعداد صفحات انگليسی
6
تعداد صفحات فارسی
9
قیمت بر حسب ریال
370,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Journal of Ayurvedic and Herbal Medicine
سال انتشار
2013
کد محصول
1008832
تعداد صفحات انگليسی
7
تعداد صفحات فارسی
7
قیمت بر حسب ریال
400,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
The Review of Diabetic Studies
سال انتشار
2014
کد محصول
1008825
تعداد صفحات انگليسی
9
تعداد صفحات فارسی
10
قیمت بر حسب ریال
400,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Ethnopharmacology
سال انتشار
2000
کد محصول
1008820
تعداد صفحات انگليسی
6
تعداد صفحات فارسی
8
قیمت بر حسب ریال
370,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Protein Expr Purif
سال انتشار
2013
کد محصول
1008773
تعداد صفحات انگليسی
17
تعداد صفحات فارسی
16
قیمت بر حسب ریال
460,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Journal of Current Pharmaceutical Research
سال انتشار
2012
کد محصول
1008605
تعداد صفحات انگليسی
8
تعداد صفحات فارسی
24
قیمت بر حسب ریال
425,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Contact Dermatitis
سال انتشار
2002
کد محصول
1008415
تعداد صفحات انگليسی
5
تعداد صفحات فارسی
9
قیمت بر حسب ریال
400,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Planta Med
سال انتشار
2013
کد محصول
1008414
تعداد صفحات انگليسی
12
تعداد صفحات فارسی
13
قیمت بر حسب ریال
400,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Pharmaceutical Biology
سال انتشار
2011
کد محصول
1008413
تعداد صفحات انگليسی
7
تعداد صفحات فارسی
13
قیمت بر حسب ریال
400,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of the American Oil Chemists Society
سال انتشار
1975
کد محصول
1008149
تعداد صفحات انگليسی
2
تعداد صفحات فارسی
4
قیمت بر حسب ریال
370,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Avicenna Journal of Phytomed
سال انتشار
2015
کد محصول
1007817
تعداد صفحات انگليسی
13
تعداد صفحات فارسی
17
قیمت بر حسب ریال
460,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Journal of ChemTech Research
سال انتشار
2010
کد محصول
1007407
تعداد صفحات انگليسی
17
تعداد صفحات فارسی
43
قیمت بر حسب ریال
650,000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
High Potential as a Source of Anticancer Compounds
سال انتشار
2014
کد محصول
1006393
تعداد صفحات انگليسی
17
تعداد صفحات فارسی
19
قیمت بر حسب ریال
650,000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه
این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
Skip Navigation Links صفحه اصلی > دپارتمان های موسسه ترجمه البرز > دپارتمان علوم پزشكی > داروسازی > خدمات رشته داروسازی > مقالات ترجمه شده داروسازی
ثبت سفارش جدید