دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی کلیه رشته های دانشگاهی از طریق بانک مقالات ترجمه شده میسر است. جهت دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی مربوط به رشته تحصیلی خود، به بخش مقالات ترجمه شده رشته خود مراجعه کرده و به دانلود مقالات ترجمه شده رشته خود بپردازید. بخش بانک مقالات ترجمه شده به طور مرتب به روز رسانی شده و مقالات انگلیسی به همراه ترجمه فارسی جدیدی به این بانک اضافه می گردند. لازم به ذکر است که کلیه مقاله های ترجمه شده موجود در بانک مقالات ترجمه شده، به طور کاملا تخصصی ترجمه شده اند و می توانید با مراجعه و ملاحظه اطلاعات مقالات ترجمه شده رشته خود، به این موضوع پی ببرید.

مقاله برق با ترجمه فارسی

برای دانلود مقاله انگلیسی مهندسی برق با ترجمه فارسی به بخش بانک مقالات ترجمه شده رشته مهندسی برق مراجعه کنید. در این بخش مقالات ترجمه شده مهندسی برق برای کلیه گرایش های رشته مهندسی برق موجود است. در بخش بانک مقالات ترجمه شده برق می توانید کلیه مقاله های برق با ترجمه فارسی را مشاهده کنید و برای مطالعه عنوان و چکیده انگلیسی و فارسی بر روی "جزئیات بیشتر و دانلود" کلیک کنید. لیست مقالات ترجمه شده برق به طور مرتب آبدیت شده و به طور مرتب مقاله های انگلیسی برق با ترجمه فارسی جدیدی اضافه می گردد.

مقاله مهندسی عمران با ترجمه فارسی

دانشجویان رشته مهندسی عمران می توانند جهت دانلود مقاله های انگلیسی عمران به همراه ترجمه فارسی آن به بخش بانک مقالات ترجمه شده مهندسی عمران مراجعه کنند. مقالات انگلیسی عمران به همراه ترجمه، در بخش یاد شده قابل دانلود است. پس مراجعه به بانک مقالات ترجمه شده مهندسی عمران، میتوانید جزئیات مربوط به هر مقاله از جمله عنوان فارسی و انگلیسی مقاله، سال نشر مقاله، ناشر یا ژورنال چاپ کننده مقاله، تعداد صفحات انگلیسی و فارسی، چکیده انگلیس و فارسی و فهرست مطالب انگلیسی و فارسی را ملاحظه نمایید. همه مقاله های انگلیسی عمران با ترجمه فارسی که در بخش بانک مقالات ترجمه شده رشته مهندسی عمران قابل مشاهده است، به طور کاملا تخصصی ترجمه شده اند که با مراجعه به بانک مقالات ترجمه شده عمران و مشاهده جزئیات هر مقاله، این موضوع تصدیق خواهد شد.

مقاله مکانیک با ترجمه فارسی

شما دانشجویان محترم رشته مهندسی مکانیک جهت دانلود مقاله مکانیک با ترجمه فارسی به قسمت دانلود مقالات ترجمه شده رشته مهندسی مکانیک مراجعه کنید. در بخش بانک مقالات ترجمه شده مکانیک می توانید مقاله های انگلیسی رشته مهندسی مکانیک به همراه ترجمه فارسی را ملاحظه نمایید و برای مشاهده جزئیات مربوط به هر مقاله بر روی جزئیات بیشتر و دانلود کلیک کنید. به طور مرتب مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک جدیدی به بخش یاد شده اضافه می شوند و بانک مقاله های انگلیسی مکانیک با ترجمه فارسی به طور مرتب در حال بروزرسانی است.

مقاله های ترجمه شده مهندسی کامپوتر و مقاله های ترجمه شده IT

مقاله های ترجمه شده کامپیوتر و مقاله های ترجمه شده IT را از بخش مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و مقالات ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات دانلود کنید. برای مشاهده لیست مقاله های کامپویتر با ترجمه فارسی، به بخش مقالات ترجمه شده کامپیوتر مراجعه کنید و برای مشاهده مقاله های IT با ترجمه فارسی، بخش بانک مقالات ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات را ملاحظه کنید. هر روز مقالات ترجمه شده کامپوتر و فناوری اطلاعات جدیدی به بخش های مذکور اضافه می گردند.

مقاله حسابداری با ترجمه فارسی

دانشجویان محترم رشته حسابداری برای دانلود مقاله حسابدرای با ترجمه فارسی به بخش دانلود مقالات ترجمه شده حسابداری مراجعه کنید و در بانک مقالات ترجمه شده حسابداری، لیست و اطلاعات مقالات ترجمه شده حسابداری را ملاحظه کنید. در بخش یاد شده اطلاعات مربوط به هر مقاله ترجمه شده حسابداری شامل: عنوان فارسی و انگلیسی، سال نشر، ناشر و یا ژورنال چاپ کننده مقاله، چکیده فارسی و انگلیسی، و فهرست مطالب فارسی و انگلیسی ارائه شده است. بانک مقالات ترجمه شده حسابداری به طور مرتب آپدیت شده و به طور مرتب مقاله های حسابداری با ترجه فارسی اضافه می گردند.

مقاله مدیریتی با ترجمه فارسی

دانشجویان محترم گرایش های مختلف رشته مدیریت برای دانلود مقالات ترجمه شده گرایش های مختلف رشته مدیریت، به بخش بانک مقالات ترجمه شده مدیریت مراجعه کرده و لیست مقاله های مدیریتی به همراه ترجمه فارسی را ملاحظه نمایند. اطالعات دقیق مربوط به هر مقاله ارائه شده است تا مقالاتی متناسب با موضوع تحقیق خود را دانلود نمایید. بخش بانک مقاله های مدیریت به همراه ترجمه فارسی، به طور مرتب به روز رسانی شده و هر روزه مقالات ترجمه شده مدیریتی جدید به این بخش اضافه می شوند.

مقاله روانشناسی با ترجمه فارسی را بخش بانک مقالات ترجمه شده روانشناسی ملاحظه کنید.

مقاله حقوق با ترجمه فارسی را در قسمت مقالات ترجمه شده حقوق مشاهده کنید.

مقاله اقتصاد با ترجمه فارسی را در بخش مقالات ترجمه شده اقتصاد ببینید.

مقاله تربیت بدنی با ترجمه فارسی را بخش بانک مقالات ترجمه شده تربیت بدنی ملاحظه کنید.

مقاله علوم تربیتی با ترجمه فارسی را بخش بانک مقالات ترجمه شده علوم تربیتی ملاحظه کنید.

مقاله علوم اجتماعی با ترجمه فارسی را بخش بانک مقالات ترجمه شده علوم اجتماعی ملاحظه کنید.

مقاله علوم اتباطات با ترجمه فارسی را بخش بانک مقالات ترجمه شده علوم ارتباطات ملاحظه کنید.

مقاله مدیریت جهانگردی با ترجمه فارسی را بخش بانک مقالات ترجمه شده مدیریت جهانگردی ملاحظه کنید.

مقاله مدیریت اجرایی با ترجمه فارسی را بخش بانک مقالات ترجمه شده مدیریت اجرایی ملاحظه کنید.

مقاله محیط زیست با ترجمه فارسی را بخش بانک مقالات ترجمه شده محیط زیست ملاحظه کنید.

مقاله مهندسی صنایع با ترجمه فارسی را بخش بانک مقالات ترجمه شده مهندسی صنایع ملاحظه کنید.

مقاله مهندسی شیمی با ترجمه فارسی را بخش بانک مقالات ترجمه شده مهندسی شیمی ملاحظه کنید.

مقاله مهندسی معدن با ترجمه فارسی را بخش بانک مقالات ترجمه شده مهندسی معدن ملاحظه کنید.

مقاله مهندسی نساجی با ترجمه فارسی را بخش بانک مقالات ترجمه شده مهندسی نساجی ملاحظه کنید.

مقاله مهندسی متالوژی با ترجمه فارسی را بخش بانک مقالات ترجمه شده مهندسی متالوژی ملاحظه کنید.

مقاله مهندسی پلیمر با ترجمه فارسی را بخش بانک مقالات ترجمه شده مهندسی پلیمر ملاحظه کنید.

مقاله مهندسی پزشکی با ترجمه فارسی را بخش بانک مقالات ترجمه شده مهندسی پزشکی ملاحظه کنید.

مقاله مهندسی شهرسازی با ترجمه فارسی را بخش بانک مقالات ترجمه شده مهندسی شهرسازی ملاحظه کنید.

مقاله فیزیک با ترجمه فارسی را بخش بانک مقالات ترجمه شده فیزیک ملاحظه کنید.

مقاله شیمی با ترجمه فارسی را بخش بانک مقالات ترجمه شده شیمی ملاحظه کنید.

مقاله شیمی با ترجمه فارسی را بخش بانک مقالات ترجمه شده ریاضی ملاحظه کنید.

مقاله زیست شناسی با ترجمه فارسی را بخش بانک مقالات ترجمه شده زیست شناسی ملاحظه کنید.

مقاله نانوتکنولوژی با ترجمه فارسی را بخش بانک مقالات ترجمه شده نانوتکنولوژی ملاحظه کنید.

مقاله ژئوفیزیک با ترجمه فارسی را بخش بانک مقالات ترجمه شده ژئوفیزیک ملاحظه کنید.

مقاله آمار با ترجمه فارسی را بخش بانک مقالات ترجمه شده آمار ملاحظه کنید.

مقاله پزشکی با ترجمه فارسی را بخش بانک مقالات ترجمه شده پزشکی ملاحظه کنید.

مقاله بیوتکنولوژی با ترجمه فارسی را بخش بانک مقالات ترجمه شده بیوتکنولوژی ملاحظه کنید.

مقاله داروسازی با ترجمه فارسی را بخش بانک مقالات ترجمه شده داروسازی ملاحظه کنید.

مقاله دامپزشکی با ترجمه فارسی را بخش بانک مقالات ترجمه شده دامپزشکی ملاحظه کنید.

مقاله علوم آزمایشگاهی با ترجمه فارسی را بخش بانک مقالات ترجمه شده علوم آزمایشگاهی ملاحظه کنید.

مقاله پرستاری با ترجمه فارسی را بخش بانک مقالات ترجمه شده پرستاری ملاحظه کنید.

مقاله کشاورزی با ترجمه فارسی را بخش بانک مقالات ترجمه شده کشاورزی ملاحظه کنید.

مقاله منابع طبیعی با ترجمه فارسی را بخش بانک مقالات ترجمه شده منابع طبیعی ملاحظه کنید.راهنما ي ثبت سفارش ترجمه ترجمه مقالات ISI ویرایش مقالات ISI
ترجمه متون تخصصی لیست مجلات ISI مقاله انگلیسی با ترجمه
دانلود تحقیق آماده دانلود پروژه آماده دانلود کتاب
دانلود جزوه حق مالکیت معنوی

نام :


موبایل :  


ایمیل :
*


نظر :
*


نظرات کاربران به این صفحه

امان اله محمدزهی
20:33:12     1395/07/18
پاسخ دهید
نام :
موبایل :
ایمیل :
*
نقل قول :
*

عالیه ممنون


احمدرضا
00:30:00     1394/05/18
پاسخ دهید
نام :
موبایل :
ایمیل :
*
نقل قول :
*

خیلی عالی


haidar
06:40:07     1394/03/07
پاسخ دهید
نام :
موبایل :
ایمیل :
*
نقل قول :
*

good


Skip Navigation Links
ناحیه کاربری

 
 

وارد شوید


دانلود فایل
دانلود مقالات ترجمه شده

مقالات ترجمه شده فنی مهندسی

مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی برق مهندسی عمران مهندسی كامپيوتر مهندسي شيمی
مهندسی مکانیک مهندسی صنايع مهندسی پليمر مهندسی پزشکی مهندسی نفت
مهندسی معدن مهندسی مواد مهندسی شهرسازی مهندسي نساجی مهندسی هوافضا
مهندسی ایمنی صنعتی مهندسی اپتیک و لیزر

مقالات ترجمه شده علوم انسانی

حسابداری مديريت روانشناسی حقوق علوم اقتصادی
تربيت بدنی و علوم ورزشی علوم تربيتی فلسفه علوم ارتباطات اجتماعی مديريت جهانگردی
مديريت اجرايی تاريخ علوم سياسی علوم جغرافيايی علوم اجتماعی
مجموعه محيط زيست باستان شناسی زبانشناسی مطالعات جهان الهیات و معارف اسلامی

مقالات ترجمه شده علوم پایه

زيست شناسی شيمی فیزیک رياضی زمين شناسی
آمار ژئوفيزيك و هواشناسی نانوفناوری

مقالات ترجمه شده علوم پزشکی

پزشكی بيوتكنولوژی پرستاری داروسازی علوم آزمايشگاهی
دامپزشكی دندانپزشكی

مقالات ترجمه شده کشاورزی

مجموعه مهندسی كشاورزی مجموعه مهندسی منابع طبيعی

مقالات ترجمه شده هنر

معماری معماری داخلی
تماس با ما

آدرس دفتر تهران

خیابان ولیعصر، زرتشت غربی، بعد از بیمارستان مهر، پلاک 86 واحد 3
تلفن تماس 02188972928
مدیریت گروه 09124677115
مدیریت فناوری اطلاعات
09124648967
آدرس دفتر کرج
البرز - نظرآباد - الغدیر جنوبی، کوچه غدیر 4 (کوچه شهید بذرپاچ) ساختمان ستاره طبقه چهارم پلاک 6
تلفن تماس 02645344101
دعوت به همکاری