معماری داخلی

 رشته معماری داخلی

رشته معماری داخلی به بهینه سازی فضاهای داخلی ساختمان ها به منظور انجام فعالیت های روزانه (زندگی – کار ) می پردازد. معماری داخلی " آفرینش فضا " است. این رشته از سویی همانند معماری یا ساختمان و اجزای آن سروکار دارد و از سویی دیگر همانند طراحی داخلی بر فضاهای داخلی تاکید می ورزد. عملگرایی و کار آمد بودن در عین زیبایی مهمترین هدف معماری داخلی است.
اگر معماری راحت سازی فضای زیستی انسانها است، معماری داخلی اخص موضوع است. با نظری اجمالی به دروس تفصیلی این رشته حداقل توانایی که بر آن می توان قائل شده به زیر است:
انتظام هنری پوسته های درون زیست کالبدی مانند: مساجد، فروشگاه ها، هتلها، فضاهای مذهبی، بیمارستانها و فرودگاه ها و....

انتظام هنری با سازه های سبک در کاربردهای زیستی مانند: بناها با سازه های سبک، پارکها، نمایشگاه ها و یادبودها و...

 

اگر مبانی ارزشی معماری یا انتظام عملکردی را بیشتر از دیگر شقوق فعلی گروه معماران در جهان بدانیم به نظر می رسد که ریشه های انتظامی عملکرد شکل پذیری را باید از معماری داخلی جهت رسیدن به فرمهای عملکردی معماری دانست. دوره آموزشی کارشناسی معماری داخلی یکی از دوره های آموزش عالی است که هدف از برگزاری آن تربیت نیروی متخصص و آشنا به مبانی علمی معماری داخلی است. این علم شناخت خصیصه های عملکردی و تأثیر آن بر انسان است که بخشی از آن در قالب سرفصلهای هنری مانند نقاشی، مجسمه سازی و... (و آنچه با حجم و رنگ سر و کار دارد) شکل گرفته است، در این رابطه نظم و عملکرد آن در طبیعت و حیات انسان که در سنت، بحث تربیت است، مبین ایجاد فضاهای معماری داخلی و هویت قومی است و هم از این روست که این نظم صرفه جویی در فضاها و بالطبع در اقتصاد، چه در کوتاه مدت و چه در دراز مدت، را نتیجه می دهد. لازم به یادآوری و تأکید است که بخش سرمایه گذاری کیفی آن فارغ از اعداد اقتصادی است، زیرا آنچه که برای جامعه ما و تربیت آن هزینه می کنیم در ابعاد علمی مختلف حاصل به داشتن یک فرهنگ با تعریف معین برای احراز هویت ملی است و از این رو حراست هویت در این علم تجسد می یابد که حفط آن در ابعاد ملی جزو وظیفه تلقی می گردد.


تعداد بازدید : 11079


نظرتان در مورد این صفحه چیست؟

Skip Navigation Links صفحه اصلی > دپارتمان های موسسه ترجمه البرز > دپارتمان هنر > معماری داخلی
ثبت سفارش جدید