ترجمه مقالات ISI مطالعات جهان
چنانچه در زمینه رشته مطالعات جهان كار تحقیقی انجام داده اید و خروجی آن را به صورت یك مقاله فارسی نوشته اید، گروه مترجمان زبده ما، ترجمه مقاله
ISI مطالعات جهان را با رعایت قواعد نگارش مقالات علمی انجام می دهد. در واقع كافی است شما مقاله ی فارسی حاصل از تحقیق و یا پایان نامه خود را برای ما ارسال كنید. گروه مترجمان ما، ترجمه مقاله ISI مطالعات جهان شما را به طور تخصصی انجام خواهند داد. به علت سابقه کافی اعضای گروه در زمینه ترجمه مقالات ISI مطالعات جهان، ترجمه كیفیت خوبی خواهد داشت و همچنین به علت آشنایی مترجم با موضوعات و مطالب علمی مربوط به رشته مطالعات جهان، ترجمه مقالات ISI مطالعات جهان كاملا تخصصی انجام گرفته و از ترجمه تحت اللفظی مقاله اجتناب می شود. در واقع گروه مترجمان مطالعات جهان با هدف هرچه تخصصی تر انجام گرفتن ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات ISI‌ رشته مطالعات جهان، تشكیل یافته است. امید كه این گروه خدمات ترجمه مقالات ISI  مربوط به رشته مطالعات جهان را به نحو احسنت انجام دهند.

جهت ارسال سفارش، باید ابتدا ثبت نام كنید. 


تعداد بازدید : 1378


سایر خدمات رشته مطالعات جهان

ترجمه متون تخصصی مطالعات جهان ویرایش مقالات ISI مطالعات جهان

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان های گروه ترجمه تخصصی البرز > دپارتمان علوم انسانی > مطالعات جهان > خدمات رشته مطالعات جهان > ترجمه مقالات ISI مطالعات جهان
ناحیه کاربری

 
 

وارد شوید


دانلود فایل
دانلود مقالات ترجمه شده

مقالات ترجمه شده فنی مهندسی

مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی برق مهندسی عمران مهندسی كامپيوتر مهندسي شيمی
مهندسی مکانیک مهندسی صنايع مهندسی پليمر مهندسی پزشکی مهندسی نفت
مهندسی معدن مهندسی مواد مهندسی شهرسازی مهندسي نساجی مهندسی هوافضا
مهندسی ایمنی صنعتی مهندسی اپتیک و لیزر

مقالات ترجمه شده علوم انسانی

حسابداری مديريت روانشناسی حقوق علوم اقتصادی
تربيت بدنی و علوم ورزشی علوم تربيتی فلسفه علوم ارتباطات اجتماعی مديريت جهانگردی
مديريت اجرايی تاريخ علوم سياسی علوم اجتماعی علوم جغرافيايی
مجموعه محيط زيست باستان شناسی زبانشناسی مطالعات جهان الهیات و معارف اسلامی

مقالات ترجمه شده علوم پایه

زيست شناسی شيمی فیزیک رياضی زمين شناسی
آمار ژئوفيزيك و هواشناسی نانوفناوری

مقالات ترجمه شده علوم پزشکی

پزشكی بيوتكنولوژی پرستاری داروسازی علوم آزمايشگاهی
دامپزشكی دندانپزشكی

مقالات ترجمه شده کشاورزی

مجموعه مهندسی كشاورزی مجموعه مهندسی منابع طبيعی

مقالات ترجمه شده هنر

معماری معماری داخلی
تماس با ما

آدرس دفتر تهران

خیابان ولیعصر، زرتشت غربی، بعد از بیمارستان مهر، پلاک 86 واحد 3
تلفن تماس 02188972928
مدیریت گروه 09124677115
مدیریت فناوری اطلاعات
09124648967
آدرس دفتر کرج
البرز - نظرآباد - الغدیر جنوبی، کوچه غدیر 4 (کوچه شهید بذرپاچ) ساختمان ستاره طبقه چهارم پلاک 6
تلفن تماس 02645344101
دعوت به همکاری