پیش از اقدام به خرید ترجمه فارسی می توایند نسخه انگلیسی را به صورت رایگان دانلود و بررسی نمایید. متن چکیده و ترجمه آن در پایین همین صفحه قابل مشاهده است.
دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله ترجمه شده روانشناسی

با موضوع برنامه مداخله ای (اقدامي) مهارت های اجتماعی (SCIP) : مطالعه آزمایشی برنامه نمایش خلاق برای جوانانی با مشکلات اجتماعی
عنوان مقاله انگليسي

Social Competence Intervention Program (SCIP): A pilot study of a creative drama program for youth with social difficulties

نویسنده/ناشر/نام مجله :
The Arts in Psychotherapy
سال انتشار
2013
کد محصول
1000109
تعداد صفحات انگليسي
8
تعداد صفحات فارسي
26
قیمت بر حسب ریال
170000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
حجم فایل
292 کیلو بایت
تصویر پیش فرض
Abstract
 

This study explored the effects of participation in the Social Competence Intervention Program (SCIP), an innovative creative drama-based group intervention, of children diagnosed with autism spectrum disorder (ASD), nonverbal learning disability (NLD) and/or attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Eighteen participants in SCIP were compared to a clinical control group of 16 on changes in measures of social perception, social competence, and naturalistic observed social behavior. Hierarchical multiple regression model was used for all primary quantitative analyses. Interviews were conducted post-treatment to provide qualitative data. The treatment group showed significant improvement in key domains of observed social behavior in a natural setting compared to the clinical control group. Parents and children in the SCIP condition reported multiple positive changes in social functioning. These findings provide preliminary support for the use of a creative drama program for children with social competence deficits related to social perception problems

Contents
 

1. Introduction

1.1. Social skills interventions

1.2. Drama as effective intervention

1.3. Current study

2. Methods 

2.1. Participants

2.2. Measures

2.3. Observed social interaction

3. Procedure 

3.1. Data collection

3.2. Intervention content

3.3. Session structure

3.4. Behavior management

3.5. Treatment fidelity

3.6. Treatment conditions

3.7. Data analytic plan

4. Results

4.1. Descriptive analyses

4.2. Analysis of attrition data

4.3. Primary outcome analyses

4.4. Qualitative findings

5. Discussion

6. Limitations

7. Conclusion
 

  چکیده

در اين مطالعه اثرات مشاركت در "برنامه مداخله اي (اقدام) مهارت هاي اجتماعي (SCIP)" مورد تحقيق قرار گرفته است. يك مداخله (اقدام) گروهي مبتني بر نمايش(درام) خلاق بديع از كودكان با تشخيص ناهنجاري هاي طيف اوتيسم (ASD)، ناتواني يادگيري كلامي (NLD) وناهنجاري هاي عدم تمركز ناشي از بيش فعالي (ADHD)، انجام گرفت. 18 شركت كننده در SCIP با يك گروه كنترلي باليني 16 تايي در رابطه با تغييرات سنجش هاي مشاركت اجتماعي، مهارت اجتماعي و رفتار اجتماعي مشاهده شده طبيعي، مورد مقايسه قرار گرفت. مدل رگرسيون چندگانه سلسله مراتبي براي همه آناليزهاي كمي اوليه مورد استفاده قرار گرفت. مصاحبه هاي پس از درمان، جهت فراهم سازي داده هاي كمي انجام گرفت. گروه درماني در مقايسه با گروه كنترلي باليني بهبود قابل توجه اي در حوزه هاي كليدي رفتار اجتماعي مشاهده شده در يك محيط طبيعي، نشان داد. والدين و كودكان در شرايط SCIP تغييرات مثبت چندگانه اي را گزارش كردند. اين يافته ها اثبات اوليه براي استفاده از يك برنامه درام (نمايش) خلاق براي كودكان با نواقص مهارت هاي اجتماعي مرتبط با مسائل مشاركت اجتماعي، فراهم مي كند.

فهرست مطالب
 

1-مقدمه

1-1-مداخلات مهارت های اجتماعی

2-1-نمایش (درام) به عنوان یک برنامه تداخلی موثر

3-1-مطالعه حاضر

2-روش ها  

1-2-شركت كننده ها

2-2-سنجش ها (اندازه گيري ها

3-2-تعاملات اجتماعي مشاهده شده

4-2-مصاحبه كودكان و والدين

3-روش

1-3- جمع آوري داده

2-3-محتواي مداخله (اقدام)

3-3-ساختار جلسه

4-3-مديريت رفتار

5-3-صحت درمان

6-3-شرايط درمان

7-3-برنامه تحليلي داده

4-نتايج

1-4-آناليزهاي توصيفي

2-4-آناليز نتيجه (خروجي) اوليه

3-4-يافته هاي كيفي

5-بحث

6-محدوديت ها

7-نتيجه گيرياین مقاله ترجمه شده روانشناسی در زمینه کلمات کلیدی زیر است:
برنامه مداخله ای مهارت های اجتماعی (SCIP)
Social skills
Autism
Asperger’s Group
Treatment
Drama