کاربر گرامی Skip Navigation Linksشما اینجا هستید -> صفحه اصلی > معرفی > دانلود مقالات ترجمه شده > خرید و دانلود

پیش از اقدام به خرید ترجمه فارسی می توایند نسخه انگلیسی را به صورت رایگان دانلود و بررسی نمایید. متن چکیده و ترجمه آن در پایین همین صفحه قابل مشاهده است.
دانلود رایگان مقاله انگلیسی
گروه ترجمه تخصصی البرز اقدام به ترجمه مقاله " زيست شناسی " با موضوع " آیا تغییر آب و هوا بر پویایی جمعیت لاک پشت های دریایی در حال انقراض اقیانوس آرام موثر است ؟ " نموده است که شما کاربر گرامی می توانید پس از دانلود رایگان مقاله انگلیسی و مطالعه ترجمه چکیده و بخشی از مقدمه مقاله، ترجمه کامل مقاله را خریداری نمایید.
عنوان مقاله انگليسي

Is climate change affecting the population dynamics of the endangered Pacific loggerhead sea turtle?

نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology
سال انتشار
2008
کد محصول
1000614
تعداد صفحات انگليسي
8
تعداد صفحات فارسي
11
قیمت بر حسب ریال
90000
نوع فایل های ضمیمه
Word+Pdf
حجم فایل
404 کیلو بایت
تصویر پیش فرض
Abstarct

The loggerhead sea turtle is an endangered species exposed to many anthropogenic hazards in the Pacific. It is widely held that pelagic longline fisheries pose the major risk for Pacific loggerheads but the effects of other risk factors such as human-induced global climate change have rarely been considered. So we used generalised additive regression modelling and autoregressive-prewhitened cross-correlation analysis to explore whether regional ocean temperatures affect the long-term nesting population dynamics for the 2 Pacific loggerhead genetic stocks (Japan. Australia). We found that both Pacific stocks have been exposed to slowly increasing trends in mean annual sea surface temperature in their respective core regional foraging habitats over the past 50 years. We show that irrespective of whether a population was decreasing or increasing that there was an inverse correlation between nesting abundance and mean annual sea surface temperature in the core foraging region during the year prior to the summer nesting season. Cooler foraging habitat ocean temperatures are presumably associated with increased ocean productivity and prey abundance and consequently increased loggerhead breeding capacity. So warming regional ocean temperatures could lead to long-term decreased food supply and reduced nesting and recruitment unless Pacific loggerheads adapt by shifting their foraging habitat to cooler regions. So the gradual warming of the Pacific Ocean over the past 50 years is a major risk factor that must be considered in any meaningful diagnosis of the long-term declines apparent for some Pacific loggerhead nesting populations

چکیده

لاک پشت دریایی loggerhead گونه های در معرض خطر بسیاری از خطرات انسانی در اقیانوس آرام است. این موضوع به طور گسترده ای بیان شده که شیلات لانگلاین دریایی خطر عمده ای برای اقیانوس آرام در برخواهد داشت اما اثرات دیگر عوامل خطر مانند تغییرات آب و هوایی جهانی ناشی از انسان به ندرت در نظر گرفته شده است. بنابراین ما با استفاده از مدل رگرسیون تعمیم افزودنی و خودبازگشت (اتور گرسیون) - تجزیه و تحلیل ارتباط متقابل  pre whitened برای کشف اینکه آیا درجه حرارت اقیانوس منطقه ای در دراز مدت بر پویایی جمعیت تودرتو 2 اقیانوس آرام ذخایر ژنتیکی لاک پشت دریایی (ژاپن استرالیا) تاثیر گذار است یا نه . ما دریافتیم که هر دو سهام اقیانوس آرام به آرامی در دمای سطح میانگین سالانه دریا در هسته مربوطه زیستگاه های جستجوگری منطقه ای شان در طول 50 سال گذشته رو به افزایش قرار گرفته شده اند. ما نشان می دهیم که بدون در نظر گرفتن که آیا جمعیت در کاهش یا افزایش بود که یک رابطه معکوس بین فراوانی تودرتو و میانگین سالانه دمای سطح دریا در منطقه هسته جستجوگری در طول سال قبل از فصل تابستان تودرتو وجود دارد. درجه حرارت اقیانوس زیستگاه جستجوگری کولر احتمالا با افزایش بهره وری اقیانوس و فراوانی طعمه و به تبع آن افزایش ظرفیت پرورش لاک پشت دریایی همراه است. بنابراین درجه حرارت اقیانوس منطقه ای گرم شدن می تواند منجر به کاهش بلند مدت عرضه مواد غذایی و تودرتو و کاهش بکارگیری شود مگر اینکه آشکارا و بطور  آرام خود را با تغییر زیستگاه جستجوگری شان به مناطق کولر وفق دهند. بنابراین گرم شدن تدریجی اقیانوس آرام در طول 50 سال گذشته یک عامل خطر عمده است که باید در هر تشخیص معنی دار از کاهش بلند مدت آشکار برای برخی از لاک پشت دریایی اقیانوس آرام جمعیت تودرتو در نظر گرفته شود .

مقدمه

 

لاک پشت های دریایی اقیانوس آرام شامل 2 ذخایر ژنتیکی مجزا هستند که در معرض تعدادی از خطرات مانند جمع آوری تخم ، شکار تخم ، شکار لاک پشت، توسعه ساحلی و ضبط اتفاقی در شیلات ساحلی و دریایی قرار میگیرند . لاک پشت دریایی اقیانوس آرام گونه های در معرض خطر هستند  و برخی از کاهشهای  جمعیت تودرتو به دستگیری اتفاقی در شیلات لانگلاین دریایی نسبت داده شده اند اما دیگر عوامل خطر مانند شکار تخم و شیلات ساحلی شاید مهم تر باشند . علاوه بر این، همه جمعیتهای  لاک پشت دریایی اقیانوس آرام در کاهش (برآوردهای تودرتو در Kamezaki و همکارانش، در بررسی برآورد زمین جستجوگری در Chaloupka و Limpus، 2001) نیستند  با وجود قرار گرفتن تودرتو کاهش جمعیت در معرض شیلات مداوم و مختلف، که نشان می دهد عوامل خطر متعدد ممکن است در هر نقشی ظاهر شوند . یک عامل خطر عمده که در مدل سازی دینامیک جمعیت لاک پشت دریایی اقیانوس آرام مغفول مانده تاثیر بلند مدتی از  تغییرات آب و هوایی جهانی ناشی از انسان است. تغییر جهانی آب و هوا به عنوان یکی از خطرات عمده مواجه با  تنوع زیستی طولانی مدت آینده جهان در نظر گرفته شده است . بنابراین بررسی تاثیر تغییرات آب و هوایی در فرایندهای زیست محیطی برای توسعه درک بهتر از پویایی جمعیت حیات وحش ضروری است. به عنوان مثال، تغییر جهانی آب و هوا می تواند تاثیر عمیقی بر پویایی جمعیت لاک پشت های دریایی از طریق تغییرات در فنولوژی تودرتو داشته باشد که منجر به عدم تطابق تغذیه ای برای مرحله جوجه سراز تخم دراورده اقیانوسی و ، افزایش دمای ساحل تودرتو شود  که تعیین نسبت جنسی جانور تازه متولد شده و موفقیت جوجه کشی، شبیه سازی طغیان آب، زیستگاه ساحل تودرتو ، افزایش انتقال بیماری و تغییرات در رفتار مهاجرت را در پی دارد . شاخص آب و هوا در مقیاس بزرگ مانند ال نینو و نوسانات جنوبی (ENSO) و یا برخی از جانشین ها برای بررسی پویایی جمعیت تودرتو دریایی لاک پشت در اقیانوس آرام استفاده شده است...


خدمات ترجمه و ویرایش گروه ترجمه تخصصی البرز برای رشته زيست شناسی


این مقاله ترجمه شده زيست شناسی در زمینه کلمات کلیدی زیر است:

Climate change; Loggerhead sea turtle
Nesting trends
Pacific
SST