Skip Navigation Linksلیست مقالات ترجمه شده / خرید و دانلود
1,083,500

پیش از اقدام به خرید ترجمه فارسی می توایند نسخه انگلیسی را به صورت رایگان دانلود و بررسی نمایید. متن چکیده و ترجمه آن در پایین همین صفحه قابل مشاهده است.
دانلود رایگان مقاله انگلیسی
موسسه ترجمه البرز اقدام به ترجمه مقاله " مجموعه مهندسی منابع طبيعی " با موضوع " آنالیز بار طوفان های گرد و خاک – عراق " نموده است که شما کاربر عزیز می توانید پس از دانلود رایگان مقاله انگلیسی و مطالعه ترجمه چکیده و بخشی از مقدمه مقاله، ترجمه کامل مقاله را خریداری نمایید.
عنوان ترجمه فارسی
آنالیز بار طوفان های گرد و خاک – عراق
نویسنده/ناشر/نام مجله :
Arabian Journal of Geosciences
سال انتشار
2010
کد محصول
1005036
تعداد صفحات انگليسی
11
تعداد صفحات فارسی
29
قیمت بر حسب ریال
1,083,500
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
حجم فایل
3 مگا بایت
تصویر پیش فرض
Abstract

The dust storms that blow over Iraq were studied from December 2008 to March 2009. The total number of studied dust storms was eight; during each dust storm, samples were collected from the cities of Baghdad, Ramadi, Kut, Basra, Najaf, Karbala, Hilla and Tikrit. The climatic elements with the dust storms types were studied. The results of dust storms analyses reflect their increase in average toward the southwestern direction (average suspended, rising, regional dust storms were 8, 10, 15 days/year, respectively). The average means annual rainfall (in mm), evaporation (in mm), temperature (in °C), and relative humidity percentage indicate that there were remarkable variations in values, with increase of the number of days/years of the dust storms reflecting the effect of the regional climatic change. The results of particle size analyses indicate the texture of most samples range from sandy clayey silt (75%) and clayey sandy silt (25%), and the average dominant grain size have a direct relationship with trajectories of dust storms. Quartz grains were 15% rounded and 85% sub-rounded. Moreover, the dust samples were analyzed and identified by using XRD analyses and Polaroid microscope. The results reflect the following minerals according to their average relative dominant, quartz 58.6%, feldspars 17.3%, and calcite 15.4%, with small amount of gypsum 5.5%. The clay minerals (chlorite, illite, montmorillonite, palygorskite, and kaolinite) were recognized. The analyses of heavy minerals percentages by using the microscope were performed. The results of pollen distribution, in descending order, were Chenopodiaceous, Graminea, Pine, Artemisia, Palmae, Olea, and Typha (reaching 79%, 69%, 63%, 53%, 17%, 9%, and 7% of the counted pollen grains, respectively). The results of microorganisms (i.e., isolated bacteria and fungi), in descending order, were the gram-positive Bacillus species (42.9%), Aspergillus species plus Candida albicans (13.8%), and (8.4%), the gram-negative rods, Escherichia coli (9.5%), the gram-positive Cocci streptococcus pneumonia (6.7%), then the gram-negative rod Enterobacter cloacae (4.3%), Staphylococcus epidermidis, and Staphylococcus (3.9%) and (1.9%). The remaining Gram-negative microorganisms were Pseudomonas aeruginosa (2.7%). Regarding the viral etiology, there is no viral isolate among the work results. The allergens commonly associated with dust storms include fungal spores, plant and grass pollens, and organic detritus represent agricultural area pollen grains

چکیده

طوفان های گردو خاک که در عراق می وزند، از دسامبر سال 2008 تا مارس سال 2009، مورد مطالعه قرار گرفته اند. تعداد کل طوفان های گرد و خاک مورد مطالعه، 8 عدد بود؛ در طول هر طوفان گرد و خاک، نمونه ها از شهرهای بغداد، رمادی، کوت، بصره، نجف، کربلا، هیلا و تکریت، جمع آوری شدند. عناصر اقلیمی بهمراه انواع طوفان های گرد و خاک مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج آنالیز طوفان های گرد و خاک، نشاندهنده افزایش میانگین این بادها بسمت جنوب غرب (متوسط طوفان های گرد و خاک معلق، افزایشی و منطقه ای بترتیب 8، 10 و 15 روز بود) بود. میانگین های سالانه بارندگی (برحسب میلی متر)، تبخیر (برحسب میلی متر)، دما (برحسب درجه سانتی گراد)، و درصد رطوبت نسبی نشان داد که با افزایش تعداد روزها/سال های طوفان های گرد و خاک که نشاندهنده اثر تغییر اقلیم منطقه ای می باشد، تغییرات قابل توجهی در مقادیر وجود دارد. نتایج آنالیز اندازه ذرات نشان داد که بافت اغلب نمونه ها از سیلت رسی شنی (75%) تا سیلت شنی رسی (25%) متغیر بوده و متوسط اندازه ذره غالب با خط سیر طوفان های گرد و خاک، رابطه مستقیمی دارد. دانه های کوآرتز، 15% گرد بوده و 85% نیمه گرد. علاوه براین، نمونه های گرد و خاک با استفاده از آنالیزهای XRD و میکروسکوپ پولاروید، آنالیز و شناسایی گردیدند. نتایج نشان داد که مواد معدنی زیر بترتیب بیشترین درصد گرد و غبار را بخود اختصاص می دهند: کوآرتز 6/58%، فلدسپار 3/17%، و کلسیت 4/15% بهمراه مقدار کمی گچ 5/5%. مواد معدنی رسی (کلریت، ایلیت، مونت موریلونیت، پالیگورسکیت، و کائولینیت)، شناسایی شدند. آنالیز درصدهای مواد معدنی سنگین با استفاده از میکروسکوپ انجام گرفت. نتایج توزیع گرده بترتیب نزولی عبارت بود از چنوپودیاسئوس، گرامینه، کاج، آرتمیسیا، خرما، زیتون، و تیفا (بترتیب 79%، 69%، 63%، 53%، 17%، 9% و 7%). نتایج میکروارگانیسم ها (یعنی باکتری ها و قارچ ها)، بترتیب نزولی عبارت بود از گونه های باسیلی گرم مثبت (9/42%)، گونه های آسپرگیلوس بعلاوه Candida albicans (8/13%)، و (4/8%)، باکتری های میله ای گرم منفی، اشرشیاکلای (5/9%)، کوکسی های گرم مثبت مانند streptococcus pneumonia (7/6%)، و باکتری میله ای گرم منفی Enterobacter cloacae (3/4%)، Staphylococcus epidermidis و Staphylococcus (9/3%) و (9/1%). سایر میکروارگانیسم های گرم مثبت عبارت بودند از Pseudomonas aeruginosa (7/2%). طبق سبب شناسی ویروسی، هیچگونه ایزوله ویروسی در بین نتایج مطالعه وجود نداشت. مواد آلرژی زایی که معمولاً در طوفان های گرد و خاک وجود دارند عبارتند از هاگ های قارچ ها، گرده های گیاهان و علف ها، و پوده های آلی که در دانه های گرده مناطق کشاورزی وجود داشتند.

1-مقدمه

طوفان های گرد و خاک و رس و شن، یک مشکل ماندگار در عراق و منطقه خاورمیانه می باشند. طوفان های منطقه ای گرد و خاک بر سلامت حیات انسان ها تأثیر گذاشته و می تواند باعث تنگی نفس، برنشیت، و بیماری های ریوی گردد، زیرا بهمراه خود میکروارگانیسم ها (مانند باکتری ها، قارچ ها، هاگ ها، ویروس ها، و گرده ها) را حمل کرده و دارای ذراتی با لبه های تیز می باشند. تحقیقات متعدد نشان داده اند که میکروارگانیسم هایی که بهمراه خاک های بیابانی جابجا می شوند، می توانند در انتقال به فواصل دوردست حتی در مقیاس جهانی، دوام بیاورند. میکروارگانیسم های گرد و غبار بخصوص می توانند بطور مستقیم سلامت انسان ها را از طریق بیماری زایی، تماس افراد حساس با ترکیبات سلولی (گرده و مواد آلرژی زای قارچی) و توسعه حساسیت ها (مانند آسم) توسط تماس طولانی مدت، تحت تأثیر قرار دهند. ترکیبات شیمیایی گرد و خاک بهمراه بارندگی، جهت باد، زمان روز، فصل و شرایط وارونگی اتمسفری، حیات میکروبی و بخصوص بقای باکتری های قابل کشت موجود در ذرات گرد و خاک را تحت تأثیر قرار  می دهند؛ میکروب ها قادر به ادامه حیات در جابجایی به مناطق دور دست می باشند....این مقاله ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی در زمینه کلمات کلیدی زیر است:Pollens
Micro organisms
Dust storm loads

ثبت سفارش جدید