دانلود مقاله ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی با موضوع چشم انداز های مناظر کشاورزی : تعاملات گونه ها و حرکت دشمنان طبیعی

عنوان مقاله انگليسي

Edges in Agricultural Landscapes: Species Interactions and Movement of Natural Enemiesنویسنده/ناشر/نام مجله :
PLoS ONE
سال انتشار
2013
کد محصول
1000571
تعداد صفحات انگليسي
8
تعداد صفحات فارسي
13
قیمت بر حسب ریال
90000
نوع فایل های ضمیمه
Word+Pdf
حجم فایل
343 کیلو بایت
تصویر پیش فرض


عنوان ترجمه فارسي

چشم انداز های مناظر کشاورزی : تعاملات گونه ها و حرکت دشمنان طبیعی
سایر مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی , مجموعه مهندسی منابع طبيعی را مشاهده کنید.
کد دانلود:


کاربر گرامی، در این قسمت می توانید با وارد کردن کد دانلود که قبلا خریداری کرده اید، مقاله ترجمه شده خود را دانلود کنید. در صورتی که قبلا لینک دانلود مقاله ترجمه شده را خریداری نکرده اید، جهت خرید لینک دانلود ترجمه فارسی کلیک کنید قیمت لینک 90000 ریال بوده و به مدت یک هفته اعتبار خواهد داشت . همچنین می توانید از قسمت محصول دلخواه خود را بیابید. برای کسب اطلاعات بیشتر، راهنمای فرایند خرید و دانلود محتوی را ببینید

دانلود رایگان مقاله انگلیسی


Abstarct

Agricultural landscapes can be characterized as a mosaic of habitat patches interspersed with hostile matrix, or as a gradient of patches ranging from suitable to unsuitable for different species. Arthropods moving through these landscapes encounter a range of edges, with different permeability. Patches of native vegetation in these landscapes may support natural enemies of crop pests by providing alternate hosts for parasitic wasps and/or acting as a source for predatory insects. We test this by quantifying species interactions and measuring movement across different edge-types. A high diversity of parasitoid species used hosts in the native vegetation patches, however we recorded few instances of the same parasitoid species using hosts in both the native vegetation and the crop (canola). However, we did find overall greater densities of parasitoids moving from native vegetation into the crop. Of the parasitoid groups examined, parasitoids of aphids (Braconidae: Aphidiinae) frequently moved from native vegetation into canola. In contrast, parasitoids of caterpillars (Braconidae: Microgastrinae) moved commonly from cereal fields into canola. Late season samples showed both aphids and parasitoids moving frequently out of native vegetation, in contrast predators moved less commonly from native vegetation (across the whole season). The season-long net advantage or disadvantage of native vegetation for pest control services is therefore difficult to evaluate. It appears that the different edge-types alter movement patterns of natural enemies more so than herbivorous pest species, and this may impact pest control services

چکیده

چشم انداز های کشاورزی می تواند به عنوان بخشی از تکه های زیستگاه پراکنده  با ماتریس خصمانه  ، و یا به عنوان یک گرادیان از تکه های مختلف مناسب تا نامناسب برای گونه های مختلف مشخص می شود.   بندپایان از طریق این مناظر به حرکت خود ادامه داده و با  طیف وسیعی از لبه ها ، با نفوذپذیری مختلف مواجه میشوند  . تکه های پوشش گیاهی بومی مناظر ممکن است از دشمنان طبیعی آفات زراعی با ارائه میزبان های جایگزین برای زنبورهای انگل و یا عمل به عنوان یک منبع برای حشرات درنده پشتیبانی کند. ما این امر را با تعیین کمیت تعاملات گونه ها و اندازه گیری جنبش در سراسر لبه هایی با انواع مختلف بررسی کردیم  . تنوع بالا ی گونه های زنبور میزبان درتکه های گیاهی بومی استفاده می شود، با این حال چند نمونه از گونه های زنبور را با استفاده از همان میزبان در هر دو پوشش گیاهی بومی و محصول ( کانولا ) ثبت کردیم  . با این حال ،به  تراکم های کلی زنبور از پوشش گیاهی بومی دست پیدا نکردیم . از گروه زنبوری که مورد  بررسی قرار گرفت  ، زنبور شته ( Braconidae : Aphidiinae ) غالبا از پوشش گیاهی بومی به کانولا مهاجرت کرد. در مقابل، زنبور کرم ( های Braconidae : میکرو gastrinae معمولا از مزارع غلات به کانولا نقل مکان کرد. هر دو نمونه نشان داد که  هم شته ها و هم  زنبور ها از پوشش گیاهی بومی نقل مکان میکنند و  در مقابل ، شکارچیان معمول از پوشش گیاهی بومی ( در سراسر فصل ) کمتر نقل مکان کرد . مزایای خالص فصل طولانی و یا معایب پوشش گیاهی بومی برای خدمات کنترل آفات برای ارزیابی آن مشکل است . به نظر می رسد که لبه هابا انواع مختلف  به تغییر الگوهای حرکت دشمنان طبیعی بیشتر از گونه های آفت گیاه خوار میپردازند  و این ممکن است خدمات کنترل آفات را تحت تاثیر قرا ر دهد  .

مقدمه

معرفی مناظر کشاورزی به عنوان یک تکه زیستگاه مناسب پراکنده با ماتریس خصمانه  دریافت میشود   . برای بسیاری از گونه ها ، نسخه ساده شده ی چشم انداز شبیه به چیزی است که آنها احتمالا تجربه کرده اند  ، و اتصال تکه های زیستگاه برای بقای آنها حیاتی است . با این حال ، برای سایر گونه ها چشم انداز بیش از یک شیب از تکه هایی است که طیف کاملی از مناسب ها را با نامناسب ها متصل میکند. آنها می توانند منابع را  از هر دو بخش محصول و تکه های غیر زراعی مورد استفاده قرار دهند ، و تصمیم حرکت از یک مکان به مکان دیگر به خطرات مرتبط با نوع دیگری از ماتریس بستگی دارد  . به عنوان مثال، Cosentino و همکارانش  نشان داد که خطر خشکی سمندر خال زرد در بین محصولات مختلف متفاوت بوده  ، و سمندرها با احتمال بیشتر از  ذرت به سوی سویا حرکت میکند که  ، به احتمال زیاد با توجه به کاهش از دست دادن آب در زیر سایه بان سویا میباشد .   برای پستانداران ، تحمل ماتریس یک عامل مهم پیش بینی کننده در موفقیت گونه در مناظر اصلاح شده  است و اصلاح افزایش یافته ماتریس می تواند توانایی حرکت حیوانات از طریق ماتریس را کاهش دهد.  تصمیم ورود به ماتریس همزمان باتصمیم به ترک پچ بوده  و بنابراین مطالعه ویژگی های پچ زیستگاه یا ماتریس در انزوا ممکن است تنها درک تصویر نسبی را ارائه دهد . در اینجا ، بر ارزیابی الگوهای جنبشی در سراسر مرزهای چشم انداز های مختلف و یا لبه ها به عنوان وسیله ای برای درک درجه تناسب هر دو پچ و زیستگاه های ماتریس متمرکز میشویم  . جنبش در سراسر لبه های بخصوص تحت تاثیر شکل ( محیط  به نسبت منطقه ) و تضاد آنها ( درجه ای که هر یک از انواع زیستگاه در هر طرف از لبه ها متفاوت از هم قرار گرفته اند  )   قرار میگیرد  . فرض شده که لبه هایی  با درجه بالایی از کنتراست ( لبه سخت) به جنبش غیر قابل نفوذ هستند ، و لبه هایی  بادرجه کم کنتراست ) لبه های " نرم " ) نفوذ پذیر تر ند  . مطالعه تجربی توسط Collinge و پالمر با استفاده از سوسک های ساکن زمین از این فرضیه ، با مرزهای کنتراست کم که  مهاجرت خالص را نشان میدهد  پشتیبانی میکند . مناظر طبیعی کشاورزی برای مطالعه حرکت لبه مناسب هستند به دلیل اینکه اکثر مرزها ناگهانی و خودسرانه توسط کشاورز تعریف شده اند  . گونه ها با  طیف وسیعی از لبه ها مقابل از بالا به پایین ، و درجه ای از تغییرات تضاد در سراسر فصل مواجه میشوند وقتی که  محصولات توسعه میباد  . اثرات لبه ها ، عمدتا به عنوان بخشی از مطالعات قطعه قطعه شدن زیستگاه در مناظر کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته  است . در این مطالعات، روند تکه تکه شدن بااز دست دادن کلی زیستگاه و ماتریس کشاورزی به طور کلی یک محیط خصمانه همزمان بود است  . با این حال ، بسیاری از گونه ها در این اکوسیستم ها به خوبی به استفاده از منابع زودگذر و فضایی تکه ای و استفاده از انواع زیستگاه  در طول زندگی خود اقتباس کرده است. برای دشمنان طبیعی آفات، : مانند شکارچیان و زنبورهای انگلی ( زنبور ) ، پوشش گیاهی غیر محصول : از جمله windbreaks ، حاشیه های زمینه ، هدجروس و پوشش گیاهی بومی باقی مانده ممکن است میزبان های متناوب و یا گونه های طعمه را فراهم کند . کوربت و Rosenheimدریافتند که یک پارانیتویید  مهم به استفاده ازمیزبان متناوب در درختان آلو کاشته شده مجاور به تاکستان می پردازد ....این مقاله ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی در زمینه کلمات کلیدی زیر است:
چشم انداز های مناظر کشاورزی
چشم انداز های کشاورزیزکات علم آموزش و نشر آن است
یکی از اهداف گروه علمی البرز گسترش علم و دانش از طریق ایجاد امکان دسترسی جامعه دانشگاهی به منابع علمی است. از این رو مقالات ترجمه شده رشته مجموعه مهندسی كشاورزی در سایت گروه علمی البرز ارائه شده است. مقالات انگلیسی رایگان هستند و در همین راستا از اساتید، دانشجویان و محققان رشته مجموعه مهندسی كشاورزی دعوت می نماییم تا گروه علمی البرز را در این امر خطیر همراهی نمایند.
شما می توانید ازمنابع علمی که در اختیار دارید، درآمد کسب کرده و یا آنها را به صورت رایگان در اختیار جامعه علمی کشور قرار دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص :
نام :


موبایل :  


ایمیل :
*


نظر :
*


نظرات کاربران به این صفحه


Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان های گروه ترجمه تخصصی البرز > دپارتمان کشاورزی > مجموعه مهندسی كشاورزی > محصولات رشته مجموعه مهندسی كشاورزی > مقاله با ترجمه فارسی رشته مجموعه مهندسی كشاورزی > چشم انداز های مناظر کشاورزی : تعاملات گونه ها و حرکت دشمنان طبیعی
ناحیه کاربری

 
 

وارد شوید


دانلود فایل
دانلود مقالات ترجمه شده

مقالات ترجمه شده فنی مهندسی

مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی برق مهندسی عمران مهندسی كامپيوتر مهندسي شيمی
مهندسی مکانیک مهندسی صنايع مهندسی پليمر مهندسی پزشکی مهندسی نفت
مهندسی معدن مهندسی مواد مهندسی شهرسازی مهندسي نساجی مهندسی هوافضا
مهندسی ایمنی صنعتی مهندسی اپتیک و لیزر

مقالات ترجمه شده علوم انسانی

حسابداری مديريت روانشناسی حقوق علوم اقتصادی
تربيت بدنی و علوم ورزشی علوم تربيتی فلسفه علوم ارتباطات اجتماعی مديريت جهانگردی
مديريت اجرايی تاريخ علوم سياسی علوم اجتماعی علوم جغرافيايی
مجموعه محيط زيست باستان شناسی زبانشناسی مطالعات جهان الهیات و معارف اسلامی

مقالات ترجمه شده علوم پایه

زيست شناسی شيمی فیزیک رياضی زمين شناسی
آمار ژئوفيزيك و هواشناسی نانوفناوری

مقالات ترجمه شده علوم پزشکی

پزشكی بيوتكنولوژی پرستاری داروسازی علوم آزمايشگاهی
دامپزشكی دندانپزشكی

مقالات ترجمه شده کشاورزی

مجموعه مهندسی كشاورزی مجموعه مهندسی منابع طبيعی

مقالات ترجمه شده هنر

معماری معماری داخلی
تماس با ما

آدرس دفتر تهران

خیابان ولیعصر، زرتشت غربی، بعد از بیمارستان مهر، پلاک 86 واحد 3
تلفن تماس 02188972928
مدیریت گروه 09124677115
مدیریت فناوری اطلاعات
09124648967
آدرس دفتر کرج
البرز - نظرآباد - الغدیر جنوبی، کوچه غدیر 4 (کوچه شهید بذرپاچ) ساختمان ستاره طبقه چهارم پلاک 6
تلفن تماس 02645344101
دعوت به همکاری