عنوان انگليسي

The relationship between emotional intelligence and marital status in sample of college studentsنویسنده/ناشر/نام مجله :
Procedia - Social and Behavioral Sciences
سال انتشار
2013
کد محصول
1004419
تعداد صفحات انگليسي
4
تعداد صفحات فارسي
7
قیمت بر حسب ریال
70000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
حجم فایل
672 کیلو بایت
تصویر پیش فرض


عنوان فارسي

رابطه ی بین هوش هیجانی و وضعیت تاهل در نمونه ای از دانشجویان دانشگاه
نام و نام خانوادگی
*


تلفن همراه
*
 


ایمیل
*


Abstract

Purpose of Study

The aim of this study was to determine the relationship between emotional intelligence(EI)(i.e, Self- Regard(SR) & Empathy(EM) & Social Responsibility(RE)& Impulse control (IC)& Self-Actualization(SA)& Reality Testing(RT) & Optimism (OP) & Happiness (HA)) and marital status of shahed university's students

Method

The sample included Two hundred and forty college students (110 Single, 130 Married, N=240) that all were randomly selected. All participants completed The Emotional Quotient Inventory (EQ-i) and state of marital students was investigated. Data was analyzed by Pearson statistical correlation test

Findings and Results

The results Showed that was significant different between single individuals and married individuals in emotional intelligence(EI)(i.e., (SR) & (EM) & (RE)& (IC)& (SA)& (RT) & (OP) & (HA)) so that EI married individuals score's in (SR) & (EM) & (RE)& (IC)& (SA)& (RT) further than single individuals. In addition EI single individuals score's in (OP) & (HA) further than married individuals

Conclusion

The marital status is a important factor to determine the levels of emotional intelligence

چکیده

هدف پژوهش: هدف این پژوهش تعیین رابطه ی بین هوش عاطفی EI (توجه به خود) و همدلی EM و مسئولیت اجتماعی RE و کنترل انگیزه IC، تحقق خود SA و آزمون واقعیت RT؛ خوش بینی OP و شادی HA و وضعیت تاهل دانشجویان دانشگاه شاهد می باشد. 

روش: نمونه شامل دویست و چهل نفر از دانشجویان (110 مجرد، 130 نفر متاهل، کل:240) می باشد که همگی به صورت تصادفی انتخاب شده اند. تمامی مشارکت کنندگان پرسشنامه ی هیجان EQ-i را کامل کردند و وضعیت تاهل آنها نیز بررسی شد. داده ها توسط آزمون همبستگی پیرسون بررسی و تحلیل شدند.

یافته ها و نتایج: نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین افراد محرد و افراد متاهل در میزان هوش هیجانی EI وجود دارد. EI)(i.e., (SR) & (EM) & (RE)& (IC)& (SA)& (RT) & (OP) & (HA))و بنابراین نمره ی هوش هیجانی در بین افراد متاهل در (SR), (EM), (RE), (IC), (SA), (RT) بیشتر از افراد مجرد می باشد. افزون بر این EI افراد مجرد در OP, HA بیشتر از افراد متاهل می باشد.

نتیجه گیری: وضعیت تاهل عامل مهمی در تعیین سطح هوش هیجانی افراد می باشد.

1-مقدمه

هوش هیجانی به عنوان یک توانایی، و ظرفیت درک، بیان، شناخت، کاربرد و مدیریت هیجان خود و دیگران می باشد. از آنجا که عناصر کلیدی هوش هیجانی، توانایی فهم سایر عواطف می باشد و نیز توانایی مهار خود و دیگران است، انتظار می رود که افرادی که هوش هیجانی بالاتری دارند، تطبیق اجتماعی و مهارتهای اجتماعی بالاتری نیز داشته باشند. بنابراین مهارتهای اجتماعی به عنوان تسهیلگر زندگی اجتماعی به افراد برای ارتباطات بهتر کمک می کند، تا به امروز، پژوهش درباره ی حوزه ی هیجان، در مقایسه با شناخت تا حد کمتری انجام شده است. امروزه بر تاثیر عاطفه ی شناختی- روانی تاکید می شود، و پذیرفته شده است که عاطفه، نه تنها در ظرفیت های شناختی دیگر تداخلی ندارد، اما آنها را افزایش می دهد. افزون براین، عواطف به عنوان منبع اصلی انگیزه، رفتار انسانی را برانگیخته و هدایت می کنند و افرادی که می توانند عواطف خود و دیگران را شناسایی کنند، در زندگی اجتماعی و شغلی شان، موفقیت بیشتری دارند...
Skip Navigation Links
ناحیه کاربری

 
 

وارد شوید


دانلود فایل
دانلود مقالات ترجمه شده

مقالات ترجمه شده فنی مهندسی

مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی برق مهندسی عمران مهندسی كامپيوتر مهندسي شيمی
مهندسی مکانیک مهندسی صنايع مهندسی پليمر مهندسی پزشکی مهندسی نفت
مهندسی معدن مهندسی مواد مهندسی شهرسازی مهندسي نساجی مهندسی هوافضا
مهندسی ایمنی صنعتی

مقالات ترجمه شده علوم انسانی

حسابداری مديريت روانشناسی حقوق علوم اقتصادی
تربيت بدنی و علوم ورزشی علوم تربيتی فلسفه علوم ارتباطات اجتماعی مديريت جهانگردی
مديريت اجرايی تاريخ علوم اجتماعی علوم جغرافيايی علوم سياسی
مجموعه محيط زيست باستان شناسی زبانشناسی مطالعات جهان الهیات و معارف اسلامی

مقالات ترجمه شده علوم پایه

زيست شناسی شيمی فیزیک رياضی زمين شناسی
آمار ژئوفيزيك و هواشناسی نانوفناوری

مقالات ترجمه شده علوم پزشکی

پزشكی بيوتكنولوژی پرستاری داروسازی علوم آزمايشگاهی
دامپزشكی دندانپزشكی

مقالات ترجمه شده کشاورزی

مجموعه مهندسی كشاورزی مجموعه مهندسی منابع طبيعی

مقالات ترجمه شده هنر

معماری
تماس با ما

آدرس دفتر تهران

خیابان ولیعصر، زرتشت غربی، بعد از بیمارستان مهر، پلاک 86 واحد 3
تلفن تماس 02188972928
مدیریت گروه 09124677115
مدیریت فناوری اطلاعات
09124648967
آدرس دفتر کرج
البرز - نظرآباد - الغدیر جنوبی، کوچه غدیر 4 (کوچه شهید بذرپاچ) ساختمان ستاره طبقه چهارم پلاک 6
تلفن تماس 02645344101
دعوت به همکاری