Skip Navigation Linksلیست مقالات ترجمه شده / خرید و دانلود
1,787,500

عنوان مقاله فارسی

پروژه درس طراحی سازه ها در برابر زلزله

تعداد صفحات فارسی
105
کد محصول
1005801
قیمت بر حسب ریال
1,787,500
نوع فایل های ضمیمه
Word
حجم فایل
3 مگا بایت
تصویر پیش فرض 

پروژه درس طراحی سازه ها در برابر زلزله

پروژه درس طراحی سازه ها در برابر زلزله برای رشته مهندسی عمران در این بخش از سایت گروه ترجمه تخصصی البرز برای دانلود ارائه شده است. این پروژه در محیط نرم افزار ETABS طراحی و در محیط نرم افزار  SEISMOSTRUCT مدلسازی شده است. نتایج حاصل از تحلیل نیز به همراه خروجی ها و نمودارها تشریح شده است. گزارش این پروژه به صورت فایل Word بوده و مراحل شبیه سازی و مدلسازی را شرح داده است. 

صورت پروژه 

یک سازه 3 طبقه بتنی با 3 دهانه را به صورت دو بعدی طراحی کنید. بار مرده طبقات را 600 و بار زنده طبقات را 200 کیلوگرم بر متر مربع در نظر بگیرید. سیستم باربر جانبی، قاب خمشی متوسط است. کنترل تغییر مکان جانبی نسبی نیز لازم است. مقاومت بتن 250 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و مقاومت فولاد مصرفی 4000 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است. منطقه لرزه خیزی 2/0 و نوع خاک تیپ دو است. پس از طراحی ضریب رفتار سیستم طراحی شده را به دست آورید. برای این کار می‌توانید از مقاله پیوست استفاده کنید یا به مقالات مشابه مراجعه کنید. البته در کتاب مقدم نیز مثال مناسبی وجود دارد. لازم است مدل خود را در نرم افزار SeismoStruct تهیه کنید و آنالیز بار افزون بر روی آن انجام دهید. سپس پاسخ غیر خطی سازه را تحت زلزله هایی که به پیوست هست، در نرم افزار SeismoStruct بدست آورید. این کار را برای ضرایب مقیاس 1، 2، 4 و 8 انجام دهید. شکل پذیری طبقه‌ای را برای هر زلزله و هر مقیاس بدست آورید. ضرایب   را نیز بدست آورید و با استفاده از روش‌های ذکر شده در کتاب مقدم شکل پذیری را بدست آورید و با مقادیری که از آنالیز غیر خطی بدست آوردید مقایسه کنید. در مرحله بعد به سازه به عنوان یک سازه تک درجه آزادی نگاه کرده و میزان شکل پذیری آن را برای زلزله ذکر شده بدست آورید. آیا جواب‌های شما با جواب‌های سازه چند درجه آزادی تطابق و سازگاری مناسب دارد؟ بحث کنید. 

برای راحتی کار از حداکثر آرماتور لازم برای بالا و پایین تیرهای هر طبقه را به عنوان مقطع نهایی برای مدل سازی در SeismoStruct استفاده کنید. 

برای ستونها مقاطع باید با توجه به طراحی در SeismoStruct تعریف شود. 

 

منظور از اینکه از سازه تک درجه بتوانید نتیجه سازه چند درجه را پیش بینی کنید این است که ارتباط مناسبی بین نتایج آنالیز تاریخچه زمانی سازه تک درجه معادل و سازه چند درجه پیدا کنید (البته با فرض رفتار غیر خطی). برای سازه تک درجه می توانید از SeismoSignal یا نرم افزار های مشابه استفاده کنید.

فهرست مطالب این پروژه درس طراحی سازه ها در برابر زلزله به شرح زیر است 

فصل اول: محاسبه ضریب زلزله

صورت پروژه

محاسبه نیروی جانبی ناشی از زلزله[1]

موارد کاربرد روش‌های تحلیل استاتیکی معادل و تحلیل دینامیکی[1]

روش تحلیل استاتیکی معادل[1] 

نیروی جانبی زلزله- نیروی برشی پایه، 

ضریب بازتاب ساختمان،

زمان تناوب اصلی نوسان،

ضریب اهمیت ساختمان،

ضریب رفتار ساختمان،  

فصل دوم: مدلسازی سازه در نرم افزار ETABS    

فرضیات اعمال شده در مدل:

وارد کردن مشخصات مصالح:

تعریف مقاطع

بار مرده

بار زنده

وارد کردن ضریب زلزله

طراحی

کنترل تغییر مکان[2]

بند 2-5 آیین نامه 2800

محاسبه وزن سازه:

فصل سوم: مدلسازی در نرم افزار SEISMOSTRUCT

مقدمه[3]

طراحی سازه‌ها بر پایه رفتار غیر خطی[3]

معرفی اصطلاحات[3]

ضریب شکل پذیری کلی سازه

ضریب کاهش در اثر شکل پذیری

ضریب اضافه مقاومت

ضریب تنش مجاز

تعیین ضریب رفتار (  یا  )[3]

مدلسازی و انجام تحلیل بار افزون استاتیکی

مراحل ایجاد یک مدل در نرم افزار SEISMOSTRUCT: 

فصل چهارم: نتایج تحلیل

نتایج تحلیل PUSHOVER 

نتایج حاصله برای پوش آور کل طبقات  

نتایج حاصله برای پوش آور طبقه اول

نتایج حاصله برای پوش آور طبقه دوم

نتایج حاصله برای پوش آور طبقه سوم

آنالیز تاریخچه زمانی درنرم افزار SEISMOSTRUCT: 

برآورد نیرو‌ها و جابجایی‌های لرزه‌ای در حوزه غیر ارتجاعی[4]   

سازه تک درجه

سازه چند درجه

محاسبه شتاب پاسخ ارتجاعی برای مد اول سازه   از روی طیف ارتجاعی شتاب (مؤلفه پاسخ طیفی برای تناوب مد اول  ) 

ضریب نرمی بدست آمده از تحلیل SEISMOSTRUCT   

زلزله  LADSP000R

زلزله  LPAND270R 

زلزله  LPGIL067R        

زلزله  LPLOB000R       

زلزله  LPSTG000R     

زلزله  MHG06090R

زلزله  NRORR360R

ضریب نرمی بدست آمده با استفاده از رابطه ویدیچ و همکارانش 

نتایج تحلیل زلزله LADSP000R با استفاده از رابطه ویدیچ و همکارانش    

نتایج تحلیل زلزله LPAND270R با استفاده از رابطه ویدیچ و همکارانش 

نتایج تحلیل زلزله LPGIL067R با استفاده از رابطه ویدیچ و همکارانش 

نتایج تحلیل زلزله LPLOB000R با استفاده از رابطه ویدیچ و همکارانش   

نتایج تحلیل زلزله LPSTG000R با استفاده از رابطه ویدیچ و همکارانش    

نتایج تحلیل زلزله MHG06090R با استفاده از رابطه ویدیچ و همکارانش 

نتایج تحلیل زلزله NRORR360R با استفاده از رابطه ویدیچ و همکارانش

نمودار‌های حاصل از نتایج 

فصل پنجم: سازه تک درجه آزادی معادل

مقدمه[5]

نحوه مدل کردن سازه تک درجه در نرم افزار SEISMOSTRUCT

زلزله  LADSP000R

زلزله  LPAND270R

زلزله  LPGIL067R

زلزله  LPLOB000R

زلزله  LPSTG000R

زلزله  MHG06090R

زلزله  NRORR360R

ضریب نرمی بدست آمده با استفاده از رابطه ویدیچ و همکارانش 

نتایج تحلیل زلزله LADSP000R با استفاده از رابطه ویدیچ و همکارانش    

نتایج تحلیل زلزله LPAND270R با استفاده از رابطه ویدیچ و همکارانش 

نتایج تحلیل زلزله LPGIL067R با استفاده از رابطه ویدیچ و همکارانش    

نتایج تحلیل زلزله LPLOB000R با استفاده از رابطه ویدیچ و همکارانش   

نتایج تحلیل زلزله LPSTG000R با استفاده از رابطه ویدیچ و همکارانش    

نتایج تحلیل زلزله MHG06090R با استفاده از رابطه ویدیچ و همکارانش   

نتایج تحلیل زلزله NRORR360R با استفاده از رابطه ویدیچ و همکارانش

نمودار‌های حاصل از نتایج 

مقایسه بین داده‌های حاصل از تحلیل SEISMOSTRUCT و داده‌های حاصل از روابط ویدیچ و همکارانش 

مقایسه داده‌های حاصل از تحلیل SEISMOSTRUCT بین سازه چند درجه و تک درجه معادل
نتایج 

مراجع


خدمات ترجمه تخصصی و ویرایش مقاله مهندسی عمران در موسسه البرز


این مقاله ترجمه شده مهندسی عمران در زمینه کلمات کلیدی زیر است:


ثبت سفارش جدید