دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای دنباله ی کوشی اعداد حقیقی ، دنباله ی اصلی اعداد حقیقی

دنباله ی کوشی اعداد حقیقی ، دنباله ی اصلی اعداد حقیقی
cauchy sequence of real numbers
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی دنباله ی کوشی اعداد حقیقی ، دنباله ی اصلی اعداد حقیقی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ
اعداد متحابّه ، اعداد متحاب ، اعداد دوست دارنده ی یکدیگر عددهای خوش کردار ، عددهای متحاب ---------------------------------------- دو عدد که مجموع مقسوم علیه های هریک (بدون در نظر گرفتن خود آن عدد) ، مساوی عدد دیگر باشد ، متحابّه خوانده می شوند مانند دو عدد 220و 284 زیرا که مجموع مقسوم علیه های 220 مساوی 284 است(284110+55+44+22+20+11+10+5+4+2+1)و مجموع مقسوم علیه های 284 نیز مساوی 220 است(220142+71+4+2+1) می گویند فیثاغورث به وجود این ویژگی دو عدد 220 و 284 پی برده بوده است هنگامی که از فیثاغورس پرسیده شد رفیق چیست؟ جواب داد: "کسی که من دیگریست بدان گونه که 220 و 284 هستند " فیثاغورسیان چنین اعدادی را اعداد متحابه(دوست دار هم)می نامیدند با اینکه کشف چنین اعدادی برای یونانیان مشکلات زیادی را به همراه داشت اما کار مورد علاقه یونانیان بود بهرحال کشف اینگونه اعداد پیشرفت زیادی نداشت جالب توجّه آنست که از این گروه اعداد ، تا سال 1636 میلادی جفتهای دیگری نمی شناختند در آن زمان دو عدد متحابّه دیگر 17296 و 18416 که در سال 1636 میلادی توسط فرما شناسایی شد 37056 ، 9363584 که توسط دکارت ارائه گردید 84 ، 1210 که توسط پاگانینی در سال 1867 میلادی معرفی شد هود است که دو عدد متحابّه 1184 و 1210 از این گروه را برای اولین بار یک پسر بچه 16 ساله پیدا کرده است اویلر در سال 1750 ، پنجاه و نه جفت دیگر از اینگونه اعداد را کشف کرد ریاضیدانان عرب زبان بر این باور بوده اند که اعداد متحابّه برای دارندگانشان دوستی و محبّت می آورند !! سوالی که تاکنون ذهن ریاضیدانان را به خود مشغول کرده اینست که آیا بینهایت از این زوجها وجود دارد یا خیر؟بته هندیها اعداد متحابه را قبل از فیثاغورس شناخته بودند همچنین قسمتهایی از کتاب مقدس را میتوان یافت که نشان می دهد یهودیان چنین اعدادی را مبشر سعادت می دانستند نکته جالب دیگر داستان مورد تردید یک شاهزاده دوره باستان است که نامش بنا به علم حروف برابر عدد 284 بود این شاهزاده سالهای سال دنبال دختری برای ازدواج میگشت که نامش برابر عدد 220 باشد و معتقد بود که این عامل باعث خوشبختی در زندگی او می شود
کُشی - 1789 تا 1857 میلادی ، اوگستن کوشی در 21 اوت سال 1789 در پاریس متولد شد پدرش مردی مقدس و مادرش زنی با تقوا بود کوشی نزد پدر تعلیم دید پدری که مقامهای اداری بالایی را بر عهده داشت از جمله نخستین منشی مجلس سنا بود خانواده کوشی در آرکوی در همسایگی لاپلاس و برتوله زندگی می کردند در سال 1800 که پدرش به سمت منشی مجلی سنا انتخاب شد اوگستن کوچک و فعال را همراه خود به آنجا برد لاگرانژ متوجه استعداد او گردیده بود و به دوست خود لاپلاس گفته بود: او روزی ریاضی دان بزرگی خواهد شد و همگی ما را خواهد گرفت طولی نکشید که کوشی در 15 سالگی جایزه بزرگ امپراطور را در ادبیات قدیم برد کوشی در سال 1805 به تحصیل در مدرسه پلی تکنیک و در سال 1807 در مدرسه پلها و راهها پرداخت و در همان سال با مقام شاگرد اولی فارغ التحصیل شد در سال 1813 به پاریس بازگشت و در سال 1815 موافقت کرد که (از طریق انتصاب) جای گاسپار مونژ جمهوری خواه و طرفدار بناپارت را که اخراج شده بود بگیرد از سال 1814 در مدرسه پلی تکنیک تدریس کرد وکرسیهای دیگری را در دانشکده علوم و کولژ دو فرانس تصدی نمود در سال 1817 و در سن 28 سالگی با آلوئیزدوبور ، دختر (یا نوه) ناشر اکثر آثارش ازدواج کرد پس از انقلاب در ژوئیه 1830 او نه تنها از یاد کردن سوگند وفاداری - که معنیش از دست دادن کرسی استادی بود - سرپیچید بلکه جلای وطن کرد و معلوم نیست که چرا این کار را کرد کوشی از سال 1820 تا 1830 تئوری توابع یک متغیر موهومی را بنا نهاد و همین تئوری است که امروزه بزرگترین عنوان افتخار او محسوب می شود کوشی که کاتولیک مؤمنی بود نقش عمده ای در مؤسسه ای خیریه کلیسایی به عهده گرفت شهرت او شهرت فردی متعصب ، خودخواه ، تنگ نظر بوده است آبل او را دیوانه ، بی نهایت کاتولیک و متعصب می نامید کوشی بر ریاضیات تسلط نیافت بلکه ریاضیات بر او مسلط شد هر گاه فکری به ذهنش خطور می کرد نمی توانست برای نشر آن لحظه ای انتظار بکشد پیش از آن که ماهنامه گزارشها به وجود آید او مجله ای خصوصی بنام تمرین های ریاضی بنیان نهاد که 12 شماره یک سال آن را خود او با نامحتملترین موضوعات و نظم پر کرده بود در کمتر از بیست سال ماهنامه گزارشها 589 یادداشت از او منتشر کرد و بسیاری از نوشته های دیگر به چاپ نرسید روی هم رفته او دست کم 7 کتاب و 800 مقاله انتشار داد در نقل قول از دیگران دقیقتر از ریاضیدانان روزگار خود بود بیشتر آثار او حکایت از شتابزدگی دارند اما نامرتب یا شلخته وار نوشته نشده اند کوشی 16 مفهوم و قضیه فقط در مبحث کشسانی دارد یعنی تعداد مفاهیم و قضایای او از تعدادی که نام ریاضیدانان دیگر را بر خود دارند بیشتر است همه آنها در شکل نهایی خود ساده و بنیادینند کتاب درسی وی به نام دوره تحلیل ریاضی که در سال 1821 منتشر شد تاثیر نیرومندی بر معاصرانش گذاشت معیارهای همگرایی را کشف و بیان نمود و علامت جذر را به کار برد قضیه لاگرانژ و قضیه باقیمانده خود را با اثبات رسانید نخست از راه انتگرال و سپس به وسیله قضیه مقدار میانگین که اندکی از حساب انتگرال کنار رفته بود در کتاب پرآوازه او به نام حساب حدها(1831 - 1832) مسائل مربوط به همگرایی به مسائل مربوط به رشته های هندسی تحویل شده اند وی مفهومی را که ما از تداوم یا پیوستگی داریم اختراع کرد کوشی بر خلاف گائوس که اکتشافات خود را پنهان می داشت تمام اکتشافات خود را به آکادمی فرستاد وی کسی بود که موفق شد اکتشافات گائوس را دو مرتبه کشف نماید کتاب او به نام نوشته ای در باره انتگرالهای عین که بین دو حد موهومی گرفته شده اند و در سال 1825 منتشر شد گام بلندی بود به سوی آنچه اکنون قضیه انتگرال کوشی نامیده می شود او انتگرالها را در مسیرهای اختیاری در میدان مختلط تعریف کرد و از طریق معادله های دیفرانسیل کوشی - ریمان به وسیله حساب تغییرات اینواقعیت را استنتاج نمود محصول کار او قضیه باقیمانده در مورد قطبها بود که به وسیله پ آ لوران بسط یافت کوشی برای امتحان همگرایی رشته توانی خاص برای تابعهای ضمنی که به رشته مکانیک آسمانی لاگرانژ موسوم بود ، در سال 1827 روشی ابداع کرد او از طریق این کار فرمول انتگرال خود را از قضیه انتگرال خود استنتاج نمود در سال 1846 مسیرهای انتگرالگیری بسته اختیاری را شناسانید و قضیه انتگرال خود را به وسیله آنچه امروزه فرمول گرین نامیده می شود به اثبات رسانید کوشی در سال 1822 ابزار اساسی ریاضی نظریه کشسانی را به وجود آورد(چیزی که عده ای آن را بزرگترین دستاورد او به شمار می آورند) او معادله خود در باره تعادل صفحه کشسان را بر پایه نیرویی واحد یعنی کشش یا فشار استوار کرد نیرویی با همان ماهیت فشار ئیدرودینامیک از سوی یک مایع بر سطح جسمی جامد که از لحاظ اندازه و جهت ناشی از فشارهها یا کششهایی بود که بر سه صفحه

موسسه ترجمه البرز با بیش از 13 سال تجربه

به دنبال ترجمه تخصصی متن یا مقاله رياضی هستید؟
موسسه البرز ادیت مقاله ISI رياضی را هم انجام می دهد:
ممکن است به دنبال تولید محتوا در زمینه رياضی باشید:
پارافریز مقاله ISI و رفع plagiarism
ترجمه فیلم، فایل صوتی و زیر نویس فیلم از دیگر خدمات ماست:

دیکشنری آنلاین ریاضی

دیکشنری تخصصی ریاضی موسسه البرز می تواند برای ترجمه اصطلاحات تخصصی ریاضی چه از انگلیسی به فارسی و چه از فارسی به انگلیسی مورد استفاده قرار گیرد. دیکشنری آنلاین ریاضی شامل اصطلاحات تخصصی گرایش های آنالیز عددی، تحقیق در عملیات، نظریه گراف و تركیبات، معادلات دیفرانسیل، و ... می گردد.

واژه نامه تخصصی رياضی بر اساس حروف الفبا (انگلیسی به فارسی)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

واژه نامه تخصصی رياضی بر اساس حروف الفبا (فارسی به انگلیسی)

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های فنی و مهندسی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های علوم انسانی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های علوم پایه

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های پزشکی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های کشاورزی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های هنر


Skip Navigation Links
ثبت سفارش ترجمه