مقالات ترجمه شده ریاضی

مقالات ترجمه شده ریاضی را با قیمت اندک خریداری نمایند. مقالات ترجمه شده گرایش های آنالیز عددی، تحقیق در عملیات، نظریه گراف و تركیبات، معادلات دیفرانسیل و ... ارائه شده اند.

مقالات ترجمه شده رشته ریاضی

این بخش اختصاص به جدیدترین مقالات ترجمه شده مرتبط با رشته ریاضی دارد. مقالات مرتبط با کلیه گرایش های رشته ریاضی از جمله گرایش های آنالیز عددی، تحقیق در عملیات، نظریه گراف و تركیبات، معادلات دیفرانسیل و ... در این قسمت قرار داده شده اند.
لیست مقالات ترجمه شده ریاضی در انتها آماده است.
همچنین گروه بندی و دسته بندی بر مبنای سال نشر و موضوع نیز در ستون سمت راست قابل مشاهده است.
ابزار
جستجوی پیشرفته نیز جهت سرچ فارسی و یا انگلیسی بین مقالات ریاضی ایجاد شده است.

مقالات ترجمه شده رشته ریاضی به طور تخصصی ترجمه گشته اند. با بررسی ترجمه چکیده ها می توانید این موضوع را ارزیابی نمایید. مقاله انگلیسی به صورت pdf و مقاله ترجمه شده (فارسی) به صورت word بوده و دو فایل در قالب یک فایل فشرده قابل دانلود است. مقاله انگلیسی ریاضی را می توانید به طور جداگانه و رایگان دانلود نمایید.

تعداد بازدید : 23264


برچسب ها: مقاله ترجمه شده ریاضی
نویسنده/ناشر/نام مجله :
Society for Industrial and Applied Mathematics
سال انتشار
2009
کد محصول
1013536
تعداد صفحات انگليسی
36
تعداد صفحات فارسی
46
قیمت بر حسب ریال
1,331,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Seminar and the Fourth National Conference on Mathematics Education
سال انتشار
2011
کد محصول
1000952
تعداد صفحات انگليسی
12
تعداد صفحات فارسی
14
قیمت بر حسب ریال
1,083,500
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Fifth International Conference on Advanced COmputational Methods in ENgineering
سال انتشار
2011
کد محصول
1000740
تعداد صفحات انگليسی
9
تعداد صفحات فارسی
10
قیمت بر حسب ریال
880,000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Applied Mathematics and Computation
سال انتشار
2000
کد محصول
1000677
تعداد صفحات انگليسی
13
تعداد صفحات فارسی
16
قیمت بر حسب ریال
1,232,000
نوع فایل های ضمیمه
Word+Pdf
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Discrete Algorithms
سال انتشار
2006
کد محصول
1000673
تعداد صفحات انگليسی
10
تعداد صفحات فارسی
15
قیمت بر حسب ریال
940,500
نوع فایل های ضمیمه
Word+Pdf
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Applied Mathematics and Computation
سال انتشار
2003
کد محصول
1000191
تعداد صفحات انگليسی
12
تعداد صفحات فارسی
11
قیمت بر حسب ریال
880,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Journal of Computer Mathematics
سال انتشار
2012
کد محصول
1000190
تعداد صفحات انگليسی
11
تعداد صفحات فارسی
12
قیمت بر حسب ریال
880,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Abstract and Applied Analysis
سال انتشار
2011
کد محصول
1000188
تعداد صفحات انگليسی
13
تعداد صفحات فارسی
11
قیمت بر حسب ریال
880,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of the Egyptian Mathematical Society
سال انتشار
2013
کد محصول
1000187
تعداد صفحات انگليسی
8
تعداد صفحات فارسی
20
قیمت بر حسب ریال
940,500
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Computational and Applied Mathematics
سال انتشار
2013
کد محصول
1000117
تعداد صفحات انگليسی
13
تعداد صفحات فارسی
16
قیمت بر حسب ریال
968,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International journal of health geographics
سال انتشار
2005
کد محصول
1012701
تعداد صفحات انگليسی
15
تعداد صفحات فارسی
35
قیمت بر حسب ریال
1,314,500
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Department of Mathematics, University of Bristol
سال انتشار
2002
کد محصول
1012202
تعداد صفحات انگليسی
8
تعداد صفحات فارسی
12
قیمت بر حسب ریال
880,000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
European Journal of Operational Research
سال انتشار
2007
کد محصول
1012357
تعداد صفحات انگليسی
7
تعداد صفحات فارسی
16
قیمت بر حسب ریال
841,500
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Cleaner Production
سال انتشار
2015
کد محصول
1011969
تعداد صفحات انگليسی
12
تعداد صفحات فارسی
39
قیمت بر حسب ریال
1,265,000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Measurement
سال انتشار
2015
کد محصول
1011968
تعداد صفحات انگليسی
13
تعداد صفحات فارسی
37
قیمت بر حسب ریال
1,265,000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


عنوان ترجمه فارسی

نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Mathematical Analysis and Applications
سال انتشار
2010
کد محصول
1000192
تعداد صفحات انگليسی
14
تعداد صفحات فارسی
23
قیمت بر حسب ریال
1,083,500
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


عنوان ترجمه فارسی

نویسنده/ناشر/نام مجله :
Applied and Computational Harmonic Analysis
سال انتشار
2010
کد محصول
1000189
تعداد صفحات انگليسی
11
تعداد صفحات فارسی
18
قیمت بر حسب ریال
968,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Open Journal of Discrete Mathematics
سال انتشار
2012
کد محصول
1000186
تعداد صفحات انگليسی
3
تعداد صفحات فارسی
6
قیمت بر حسب ریال
572,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Mathematical Analysis and Applications
سال انتشار
2017
کد محصول
1011762
تعداد صفحات انگليسی
4
تعداد صفحات فارسی
7
قیمت بر حسب ریال
880,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Applied and Industrial Mathematics
سال انتشار
2011
کد محصول
1011836
تعداد صفحات انگليسی
12
تعداد صفحات فارسی
26
قیمت بر حسب ریال
1,210,000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Applications of Mathematics
سال انتشار
2014
کد محصول
1011071
تعداد صفحات انگليسی
10
تعداد صفحات فارسی
10
قیمت بر حسب ریال
880,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Inequalities and Applications
سال انتشار
2013
کد محصول
1010473
تعداد صفحات انگليسی
15
تعداد صفحات فارسی
20
قیمت بر حسب ریال
1,265,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Pakistan Journal of Statistics
سال انتشار
2015
کد محصول
1010139
تعداد صفحات انگليسی
18
تعداد صفحات فارسی
23
قیمت بر حسب ریال
1,083,500
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Mathematics Education
سال انتشار
2011
کد محصول
1009831
تعداد صفحات انگليسی
12
تعداد صفحات فارسی
13
قیمت بر حسب ریال
880,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Chaos, Solitons & Fractals
سال انتشار
2009
کد محصول
1009805
تعداد صفحات انگليسی
9
تعداد صفحات فارسی
17
قیمت بر حسب ریال
940,500
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Mathematical Analysis and Applications
سال انتشار
1988
کد محصول
1009607
تعداد صفحات انگليسی
9
تعداد صفحات فارسی
13
قیمت بر حسب ریال
841,500
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Computational and Applied Mathematics
سال انتشار
2009
کد محصول
1009192
تعداد صفحات انگليسی
7
تعداد صفحات فارسی
19
قیمت بر حسب ریال
880,000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


عنوان ترجمه فارسی

نویسنده/ناشر/نام مجله :
Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications
سال انتشار
2009
کد محصول
1008997
تعداد صفحات انگليسی
8
تعداد صفحات فارسی
15
قیمت بر حسب ریال
841,500
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Procedia Technology
سال انتشار
2013
کد محصول
1007708
تعداد صفحات انگليسی
11
تعداد صفحات فارسی
16
قیمت بر حسب ریال
841,500
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Operations Research Letters
سال انتشار
2016
کد محصول
1008859
تعداد صفحات انگليسی
5
تعداد صفحات فارسی
16
قیمت بر حسب ریال
841,500
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
مقاله با ترجمه
این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
Skip Navigation Links صفحه اصلی > دپارتمان های موسسه ترجمه البرز > دپارتمان علوم پايه > رياضی > خدمات رشته رياضی > مقالات ترجمه شده ریاضی
ثبت سفارش جدید