Skip Navigation Linksلیست مقالات ترجمه شده / خرید و دانلود
468,700

عنوان مقاله فارسی

بررسی تاثیر موانع آموزشی بر نگرش کارآفرینانه دانش آموختگان رشته علوم انسانی (مطالعه ی موردی دبیرستان های شهر تهران در مقطع پیش دانشگاهی)

تعداد صفحات فارسی
18
کد محصول
1003935
قیمت بر حسب ریال
430,000
نوع فایل های ضمیمه
Word
حجم فایل
441 کیلو بایت
تصویر پیش فرض 

بررسی تاثیر موانع آموزشی بر نگرش کارآفرینانه دانش آموختگان رشته علوم انسانی (مطالعه ی موردی دبیرستان های شهر تهران در مقطع پیش دانشگاهی)

تحقیق آماده مدیریت با عنوان بررسی تاثیر موانع آموزشی بر نگرش کارآفرینانه دانش آموختگان رشته علوم انسانی را به صورت فایل Word دانلود نمایید. با استفاده از مرور ادبیات و پژوهش های پیشین، موانع آموزشی کارآفرینی در میان دبیرستان های علوم انسانی شهر تهران در مقطع پیش دانشگاهی شناسایی و تاثیر آنها بر نگرش کارآفرینی این دانش آموزان سنجیده شد.

از آنجا که نرخ تاسیس کسب و کار در میان دانش آموختگان دبیرستان ها در ایران ، به ویژه در میان دانش آموختگان رشته علوم انسانی چندان  قابل توجه به نظر نمی رسد، در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از مرور ادبیات و پژوهش های پیشین، موانع آموزشی کارآفرینی در میان دبیرستان های علوم انسانی شهر تهران در مقطع پیش دانشگاهی شناسایی و تاثیر آنها بر نگرش کارآفرینی این دانش آموزان سنجیده شود. به این منظور، تعدادی از دبیرستان های علوم انسانی به طور تصادفی انتخاب، و در مجموع 150 پرسشنامه از دانش آموختگان مقطع پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی این دبیرستان ها جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان می دهد هر چهار عامل موانع آموزشی نهادی، اجرایی، محتوایی و رویکردی در این دبیرستان ها مشاهده می شود. نتایج همچنین نشان می دهد وجود این موانع آموزشی، بر شکل گیری نگرش کارآفرینی در میان دانش آموزان تاثیر منفی دارد. امید است بتوان با شناسایی راهکارهایی برای از میان برداشتن یا کاهش موانع آموزشی یاد شده، در آینده نگرش کارآفرینی و نرخ تاسیس کسب و کار در کشورمان را افزایش داد.

کلمات کلیدی: کارآفرینی، نگرش کارآفرینانه،  موانع آموزشی،

یافته های بدست آمده نشان می دهد که موانع آموزشی نهادی تاثیر منفی و معناداری بر نگرش کارآفرینانه دانش آموختگان  رشته ی علوم انسانی دبيرستان های شهر تهران در مقطع پیش دانشگاهی دارد و این مسئله بیانگر این است که با از میان بردن یا کاهش موانع آموزشی نهادی، نگرش کارآفرینانه در میان این دانش آموختگان تقویت خواهد شد. یوهانسون (1991) و تنی چند از محققان بیان داشته اند که متغییرهای محیط نهادی، همچون فرهنگ داخلی، ساختار کارآفرینی، منابع و مکانیزم ها یا استراتژی نهادی نسبت به کارآفرینی، در آموزش کارآفرینی اهمیت دارد. فقدان محیط های نهادی کارآفرینی و در نتیجه آموزش های کارآفرینی-محور به وضوح در مدارس ایران دیده می شود، و می توان گفت جز در مواردی نادر، این نوع آموزش ها در دبیرستان های ایران بسیار کمرنگ هستند. به همین دلیل، فرهنگ، ساختار و استراتژی های آموزشی ایران (دست کم تا پیش از دانشگاه) ، عملاً مانعی بر سر راه تقویت نگرش دانش آموزان برای روی آوردن آنها به کارآفرینی به حساب می آید. با توجه...


خدمات ترجمه تخصصی و ویرایش مقاله علوم تربيتی در موسسه البرز


این مقاله ترجمه شده علوم تربيتی در زمینه کلمات کلیدی زیر است:


ثبت سفارش جدید