دانلود مقاله ترجمه شده زيست شناسی با موضوع داروهای سیتوتوکسیک جهت تنظیم بیان گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی(EGFR) در سلولهای سرطانی کلون (روده بزرگ) و افزایش استعداد آن ها جهت سیتوتوکسیتی با واسطه سلولی وابسته به آنتی بادی علیه EGFR

عنوان مقاله انگليسي

Cytotoxic drugs up-regulate epidermal growth factor receptor (EGFR) expression in colon cancer cells and enhance their susceptibility to EGFR-targeted antibody-dependent cellmediated- cytotoxicity (ADCC)نویسنده/ناشر/نام مجله :
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER
سال انتشار
2010
کد محصول
1000203
تعداد صفحات انگليسي
9
تعداد صفحات فارسي
24
قیمت بر حسب ریال
145000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
حجم فایل
2 مگا بایت
تصویر پیش فرض


عنوان ترجمه فارسي

داروهای سیتوتوکسیک جهت تنظیم بیان گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی(EGFR) در سلولهای سرطانی کلون (روده بزرگ) و افزایش استعداد آن ها جهت سیتوتوکسیتی با واسطه سلولی وابسته به آنتی بادی علیه EGFR
سایر مقالات ترجمه شده زيست شناسی را مشاهده کنید.
کد دانلود:


کاربر گرامی، در این قسمت می توانید با وارد کردن کد دانلود که قبلا خریداری کرده اید، مقاله ترجمه شده خود را دانلود کنید. در صورتی که قبلا لینک دانلود مقاله ترجمه شده را خریداری نکرده اید، جهت خرید لینک دانلود ترجمه فارسی کلیک کنید قیمت لینک 145000 ریال بوده و به مدت یک هفته اعتبار خواهد داشت . همچنین می توانید از قسمت محصول دلخواه خود را بیابید. برای کسب اطلاعات بیشتر، راهنمای فرایند خرید و دانلود محتوی را ببینید

دانلود رایگان مقاله انگلیسی


Abstarct

Cetuximab is a human–murine chimeric IgG1 monoclonal antibody to epidermal growth factor-receptor (EGFR) which exerts synergistic antitumour interactions with several cytotoxic drugs. Therefore, it is presently recommended in combination with chemotherapy in the treatment of colon, head and neck and non-small cell lung cancer. Cetuximab has been designed to inhibit EGFR signalling; however, preclinical evidence suggests that its anticancer effects in vivo are also related to the ability of its human IgG1 backbone to trigger immunological mechanisms. Here we have investigated whether the exposure to different ytotoxic drugs may affect the susceptibility of colon cancer cells in vitro to cetuximab immuno-targeting and related lymphokine-activated killer (LAK)-mediated antibodydependent cell cytotoxicity (ADCC)

Five colon cancer cell lines expressing a different k-ras mutational status were evaluated for: (i) EGFR-expression, (ii) susceptibility to LAK cells and (iii) cetuximab-mediated ADCC, before and after exposure to 5-flurouracil (5-FU), gemcitabine (Gem), irinotecan (Iri) alone or in multiple two/three drug combinations

These drugs were able to up-regulate EGFR expression on the surface of all the colon cancer cell lines with a maximal effect observed few hours after the exposure to GILF regimen (Gem, Iri, Levofolinic acid and 5-FU). Chemotherapy was able to greatly enhance the sensitivity to either LAK cells or cetuximab-mediated ADCC in all the colon cancer cell lines with a mechanism independent from k-ras status

Contents

1. Introduction

2. Material and methods

2.1. Tumour cell cultures

 2.2. Human mononuclear cell cultures

2.3. Cytotoxic assays

2.4. Inhibition of cell recovery: MTT experiment

2.5. Western blot analysis

2.6. Cytofluorimetric assay

2.7. Statistical considerations

3. Results

3.1. Chemotherapy modulates EGFR expression on cell membrane of colon cancer cells in vitro

3.2. Cetuximab-mediated ADCC and immunesensitisation

4. Discussion

چکیده

ستوکسیماب یک آنتی بادی مونوکلونال IgG1 کایمریک موش- انسان علیه گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی (EGFR) می باشد که واکنش های ضد تومور سینرژیست همراه با چندین داروی سیتوتوکسیک اعمال می کند .بنابراین ، درحال حاضر در ترکیب با شیمی درمانی در درمان سرطان کلون ، سر و گردن و سرطان سلول های غیر کوچک ریه ، پیشنهاد می شود .ستوکسیماب به منظور مهار سیگنال دهیEGFR طراحی شده است هرچند مدارک پیش کلینیکی پیشنهاد می کنند کهه اثرات ضد سرطانی آن در in vivo همچنین در ارتباط با توانائی ساختار IgG1 انسان آن برای تنظیم مکانیسم های ایمونولوژیکی آن می باشد . در این جا ما این موضوع را بررسی کرده ایم که ایا  قرار گرفتن در معرض داروهای سیتوتوکسیک مختلف ممکن است بر استعداد سلول های سرطانی کلون in vitro در برابر ستوکسیماب یا هدف سیستم ایمنی  و سیتوتوکسیتی وابسته به انتی بادی با واسطه گری سلول های کشنده فعال کننده لنفوکین اثر بگذارد.

5 رده سلولی سرطان کولون بیان کننده یک وضعیت متفاوت موتاسیونی k-ras برای موارد زیر ارزیابی شدند :

1) بیان EGFR 2 ) مستعد بودن برای سلول های LAK 3)ADCC با واسطه ستوکسیماب ، قبل و بعد از قرار گرفتن در معرض 5- فلوروراسیل (5-FU) ، گمسیتابین (Gem) ، ایرینوتکان (Iri) به تنهایی یا ترکیبات دو یا چند داروئی .

این داروها  قادر به تنظیم بیان EGFR بر روی سطح  تمامی رده های سلولی سرطانی کلون با تاثیر ماکزیمم مشاهده  شد چند ساعت بعد از قرار گرفتن در معرض دسته GILF   (Gem, Iri, Levofolinic acid and 5-FU).      می باشند .

شیمی درمانی قادر به افزایش وسیع حساسیت به سلول های LAK یا ADCC با واسطه ستوکسیماب  در تمام رده های سلولی سرطانی کلون همراه با یک مکانیسم مستقل از وضعیت k-ras می باشد .

نتایج تحقیقات ما نشان می دهد که شیمی درمانی ممکن است هدف گیری سیستم ایمنی با واسطه ستوکسیماب و ADCC را افزایش دهد و بنابراین پایه ای برای طراحی دسته های جدید بیوشیمی درمانی سیستم ایمنی فراهم می کند .

فهرست مطالب

1-مقدمه

2-مواد و روش ها

1-2-کشت سلول های تومور

2-2-کشت های سلولی مونوکلونال انسان

3-2-تستهای سیتوتوکسیک

4-2-مهار بازیابی سلولی : آزمایش MTT

5-2-آنالیز های وسترن بلات

6-2-تست سیتوفلئورومتریک

7-2-ملاحظات آماری   

3-نتایج

1-3-کروماتوگرافی بیان EGFR را بر روی غشای سلولی سلول های سرطان کولون in vitro تنظیم می کند

2-3-حساس سازی سیستم ایمنی و ADCC به واسطه ستوکسیماب

4-بحث


1-مقدمه

گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی (EGFR) همچنین به عنوان HER1 یا ERB-B1 طاحی شده است ، یکی از 4 عضو شناخته شده خانواده ErbB از گیرنده های تیروزین کیناز می باشد که اغلب بر روی غشاء سلول های سرطانی اپی تلیال به میزان زیاد بیان می شود. اتصال EGFR به لیگاند های طبیعی آن (EGF, TGF-alpha, etc.)  موجب دایمری شدن گیرنده و اتو فسفوریلاسیون تیروزین و بنابراین فعال سازی مسیر های بیوشیمیائی درون سلولیمی شود که در حفظ فنوتیپهای بدخیم ، بحرانی می باشد .آبشارهای سیگنالی فعال کننده EGFR موجب تکثیر افزایش یافته ، مقاومت به محرک های طرفدار آپوپتوز ، و نیز تولید و رها سازی فاکتورهای رگ زایی می شود .

شتوکسیماب یک انتی بادی مونوکلونال کایمریک IgG1 موش/ انسان  برای EGFR در نظر گرفته شدهه به عنوان یک مهار کننده  اختصاصی هدف می باشد به دلیل اینکه به ERB-B1/EGFR در رقابت با لیگاندهای خود ، متصل می شود .بنابراین اتصال موجب مهارشدن افکتورهای پائین دست شامل k-ras شده و با تکثیر سلول های تومور و نیز مقاومت داروئی تداخل می یابد . نتایج مطالعات پیش کلینیکی یک میان کنش ضد تومور سینرژیست میان ستوکسیماب و چندین داروی سیتوتوکسیکک شامل تاکسان ها ،گمسیتابین ، ایرینوتکان و 5- فلوئوروراسیل را پیشنهاد می دهد .علاوه بر این نتایج آزمایشات بالینی کارایی یتوکسیماب را در ترکیب با شیمی درمانی در معالجه بیماران کارسینومای متاستاتیک کلون و سرطان سلئل های غیر کوچک ریه نشان داده اند . با این حال ستوکسیماب برای بیمارانی به کار گرفته می شود که تومور آنها حالت وحشی k-ras را بیان می کنند . در واقع این جمعیت به نظر می اید بهترین منفعت را از درمان ترکیبی در موارد هر دو زمان پیشرفت و نجات بدست می آورند ...این مقاله ترجمه شده زيست شناسی در زمینه کلمات کلیدی زیر است:
داروهای سیتوتوکسیک
بیان گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی(EGFR)زکات علم آموزش و نشر آن است
یکی از اهداف گروه علمی البرز گسترش علم و دانش از طریق ایجاد امکان دسترسی جامعه دانشگاهی به منابع علمی است. از این رو مقالات ترجمه شده رشته زيست شناسی در سایت گروه علمی البرز ارائه شده است. مقالات انگلیسی رایگان هستند و در همین راستا از اساتید، دانشجویان و محققان رشته زيست شناسی دعوت می نماییم تا گروه علمی البرز را در این امر خطیر همراهی نمایند.
شما می توانید ازمنابع علمی که در اختیار دارید، درآمد کسب کرده و یا آنها را به صورت رایگان در اختیار جامعه علمی کشور قرار دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص :
نام :


موبایل :  


ایمیل :
*


نظر :
*


نظرات کاربران به این صفحه


Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان های گروه ترجمه تخصصی البرز > دپارتمان علوم پايه > زيست شناسی > محصولات رشته زيست شناسی > مقاله با ترجمه فارسی رشته زيست شناسی > داروهای سیتوتوکسیک جهت تنظیم بیان گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی(EGFR) در سلولهای سرطانی کلون (روده بزرگ) و افزایش استعداد آن ها جهت سیتوتوکسیتی با واسطه سلولی وابسته به آنتی بادی علیه EGFR
ناحیه کاربری

 
 

وارد شوید


دانلود فایل
دانلود مقالات ترجمه شده

مقالات ترجمه شده فنی مهندسی

مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی برق مهندسی عمران مهندسی كامپيوتر مهندسي شيمی
مهندسی مکانیک مهندسی صنايع مهندسی پليمر مهندسی پزشکی مهندسی نفت
مهندسی معدن مهندسی مواد مهندسی شهرسازی مهندسي نساجی مهندسی هوافضا
مهندسی ایمنی صنعتی مهندسی اپتیک و لیزر

مقالات ترجمه شده علوم انسانی

حسابداری مديريت روانشناسی حقوق علوم اقتصادی
تربيت بدنی و علوم ورزشی علوم تربيتی فلسفه علوم ارتباطات اجتماعی مديريت جهانگردی
مديريت اجرايی تاريخ علوم سياسی علوم اجتماعی علوم جغرافيايی
مجموعه محيط زيست باستان شناسی زبانشناسی مطالعات جهان الهیات و معارف اسلامی

مقالات ترجمه شده علوم پایه

زيست شناسی شيمی فیزیک رياضی زمين شناسی
آمار ژئوفيزيك و هواشناسی نانوفناوری

مقالات ترجمه شده علوم پزشکی

پزشكی بيوتكنولوژی پرستاری داروسازی علوم آزمايشگاهی
دامپزشكی دندانپزشكی

مقالات ترجمه شده کشاورزی

مجموعه مهندسی كشاورزی مجموعه مهندسی منابع طبيعی

مقالات ترجمه شده هنر

معماری معماری داخلی
تماس با ما

آدرس دفتر تهران

خیابان ولیعصر، زرتشت غربی، بعد از بیمارستان مهر، پلاک 86 واحد 3
تلفن تماس 02188972928
مدیریت گروه 09124677115
مدیریت فناوری اطلاعات
09124648967
آدرس دفتر کرج
البرز - نظرآباد - الغدیر جنوبی، کوچه غدیر 4 (کوچه شهید بذرپاچ) ساختمان ستاره طبقه چهارم پلاک 6
تلفن تماس 02645344101
دعوت به همکاری