مقالات ترجمه شده رشته زيست شناسی

اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان محترم رشته زيست شناسی ، شما می توانید با ارسال مقالات ترجمه شده رشته زيست شناسی از فایل های موجود خود درآمد کسب کنید . برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید

لیست مقالات ترجمه شده زيست شناسی

نویسنده/ناشر/نام مجله :
Acta Botanica Brasilica
سال انتشار
2015
کد محصول
1010735
تعداد صفحات انگليسي
11
تعداد صفحات فارسي
18
قیمت بر حسب ریال
140000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله انگليسي


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of endocrinology
سال انتشار
2014
کد محصول
1010734
تعداد صفحات انگليسي
17
تعداد صفحات فارسي
27
قیمت بر حسب ریال
180000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله انگليسي


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Neurobiology of Stress
سال انتشار
2016
کد محصول
1010733
تعداد صفحات انگليسي
11
تعداد صفحات فارسي
27
قیمت بر حسب ریال
180000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Biota Neotropica
سال انتشار
2010
کد محصول
1010697
تعداد صفحات انگليسي
12
تعداد صفحات فارسي
20
قیمت بر حسب ریال
120000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Mar Biol
سال انتشار
2010
کد محصول
1010696
تعداد صفحات انگليسي
11
تعداد صفحات فارسي
21
قیمت بر حسب ریال
120000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Iranian journal of public health
سال انتشار
2015
کد محصول
1010602
تعداد صفحات انگليسي
11
تعداد صفحات فارسي
13
قیمت بر حسب ریال
120000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله انگليسي


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Endocrine-related cancer
سال انتشار
2015
کد محصول
1010576
تعداد صفحات انگليسي
22
تعداد صفحات فارسي
30
قیمت بر حسب ریال
170000
نوع فایل های ضمیمه
pdf+word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences
سال انتشار
2013
کد محصول
1010281
تعداد صفحات انگليسي
13
تعداد صفحات فارسي
12
قیمت بر حسب ریال
120000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
International Journal of Pure & Applied Bioscience
سال انتشار
2016
کد محصول
1010280
تعداد صفحات انگليسي
11
تعداد صفحات فارسي
14
قیمت بر حسب ریال
120000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله انگليسي


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology
سال انتشار
2014
کد محصول
1010274
تعداد صفحات انگليسي
11
تعداد صفحات فارسي
29
قیمت بر حسب ریال
140000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Plant Science
سال انتشار
2015
کد محصول
1010272
تعداد صفحات انگليسي
8
تعداد صفحات فارسي
15
قیمت بر حسب ریال
110000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Letters in Applied Microbiology
سال انتشار
2007
کد محصول
1010182
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
12
قیمت بر حسب ریال
90000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Brain Informatics
سال انتشار
2016
کد محصول
1010006
تعداد صفحات انگليسي
12
تعداد صفحات فارسي
26
قیمت بر حسب ریال
180000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
سال انتشار
2015
کد محصول
1009994
تعداد صفحات انگليسي
4
تعداد صفحات فارسي
11
قیمت بر حسب ریال
90000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله انگليسي


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Molecular Plant
سال انتشار
2008
کد محصول
1009851
تعداد صفحات انگليسي
11
تعداد صفحات فارسي
23
قیمت بر حسب ریال
145000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله انگليسي


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Frontiers in Plant Science
سال انتشار
2014
کد محصول
1009745
تعداد صفحات انگليسي
2
تعداد صفحات فارسي
4
قیمت بر حسب ریال
60000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


عنوان ترجمه فارسي


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Biochemical Society Transactions
سال انتشار
2010
کد محصول
1009620
تعداد صفحات انگليسي
4
تعداد صفحات فارسي
12
قیمت بر حسب ریال
80000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Microbiological Methods
سال انتشار
2014
کد محصول
1009599
تعداد صفحات انگليسي
9
تعداد صفحات فارسي
21
قیمت بر حسب ریال
135000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله انگليسي


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Developmental Cell
سال انتشار
2009
کد محصول
1009580
تعداد صفحات انگليسي
29
تعداد صفحات فارسي
27
قیمت بر حسب ریال
155000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Cell Biology International
سال انتشار
2008
کد محصول
1009532
تعداد صفحات انگليسي
10
تعداد صفحات فارسي
20
قیمت بر حسب ریال
رایگان
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Genes
سال انتشار
2014
کد محصول
1009473
تعداد صفحات انگليسي
20
تعداد صفحات فارسي
14
قیمت بر حسب ریال
135000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Disease
سال انتشار
2009
کد محصول
1009472
تعداد صفحات انگليسي
27
تعداد صفحات فارسي
21
قیمت بر حسب ریال
135000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
JOURNAL OF RADIOLOGICAL PROTECTION
سال انتشار
2002
کد محصول
1009467
تعداد صفحات انگليسي
7
تعداد صفحات فارسي
6
قیمت بر حسب ریال
70000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
American Journal of Cardiovascular Disease
سال انتشار
2011
کد محصول
1009465
تعداد صفحات انگليسي
12
تعداد صفحات فارسي
12
قیمت بر حسب ریال
90000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
The Open Nutraceuticals Journal
سال انتشار
2015
کد محصول
1009464
تعداد صفحات انگليسي
8
تعداد صفحات فارسي
13
قیمت بر حسب ریال
115000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Mucosal Immunology
سال انتشار
2010
کد محصول
1009413
تعداد صفحات انگليسي
18
تعداد صفحات فارسي
37
قیمت بر حسب ریال
250000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Poultry Science
سال انتشار
2003
کد محصول
1009384
تعداد صفحات انگليسي
6
تعداد صفحات فارسي
11
قیمت بر حسب ریال
90000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Process Biochemistry
سال انتشار
2016
کد محصول
1009380
تعداد صفحات انگليسي
8
تعداد صفحات فارسي
18
قیمت بر حسب ریال
125000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


نویسنده/ناشر/نام مجله :
Journal of Neuroendocrinology
سال انتشار
2014
کد محصول
1009288
تعداد صفحات انگليسي
11
تعداد صفحات فارسي
18
قیمت بر حسب ریال
115000
نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
تصویر پیش فرض


1 2 3 4 5 6 7 8 بعدی صفحه آخر

Skip Navigation Links
ناحیه کاربری

 
 

وارد شوید


دانلود فایل
دانلود مقالات ترجمه شده

مقالات ترجمه شده فنی مهندسی

مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی برق مهندسی عمران مهندسی كامپيوتر مهندسي شيمی
مهندسی مکانیک مهندسی صنايع مهندسی پليمر مهندسی پزشکی مهندسی نفت
مهندسی معدن مهندسی مواد مهندسی شهرسازی مهندسي نساجی مهندسی هوافضا
مهندسی ایمنی صنعتی مهندسی اپتیک و لیزر

مقالات ترجمه شده علوم انسانی

حسابداری مديريت روانشناسی حقوق علوم اقتصادی
تربيت بدنی و علوم ورزشی علوم تربيتی فلسفه علوم ارتباطات اجتماعی مديريت جهانگردی
مديريت اجرايی تاريخ علوم سياسی علوم اجتماعی علوم جغرافيايی
مجموعه محيط زيست باستان شناسی زبانشناسی مطالعات جهان الهیات و معارف اسلامی

مقالات ترجمه شده علوم پایه

زيست شناسی شيمی فیزیک رياضی زمين شناسی
آمار ژئوفيزيك و هواشناسی نانوفناوری

مقالات ترجمه شده علوم پزشکی

پزشكی بيوتكنولوژی پرستاری داروسازی علوم آزمايشگاهی
دامپزشكی دندانپزشكی

مقالات ترجمه شده کشاورزی

مجموعه مهندسی كشاورزی مجموعه مهندسی منابع طبيعی

مقالات ترجمه شده هنر

معماری معماری داخلی
تماس با ما

آدرس دفتر تهران

خیابان ولیعصر، زرتشت غربی، بعد از بیمارستان مهر، پلاک 86 واحد 3
تلفن تماس 02188972928
مدیریت گروه 09124677115
مدیریت فناوری اطلاعات
09124648967
آدرس دفتر کرج
البرز - نظرآباد - الغدیر جنوبی، کوچه غدیر 4 (کوچه شهید بذرپاچ) ساختمان ستاره طبقه چهارم پلاک 6
تلفن تماس 02645344101
دعوت به همکاری