ده مقاله انگلیسی حسابرسی 2017 و 2018

تعداد 7 مقاله 2018 حسابرسی و 3 مقاله 2017 حسابرسی را برای دانشجویان محترم رشته حسابرسی جمع آوری کرده ایم که می توانید این مقالات انگلیسی را به صورت رایگان دانلود فرمایید.
دانلود مقالات ترجمه شده

10 مقاله حسابرسی منتشر شده در سال 2017 و 2018

چنانچه به دنبال مقالات جدید حسابرسی هستید، 10 مقاله حسابرسی 2018 و 2017 را برای دانلود شما آماده نموده ایم. حسابرسی یکی از شاخه های رشته حسابداری است که همه ساله تحقیقات فروانی در حوزه آن آنجام می شود و حاصل این تحقیقات در مجلات بین الملی در قالب مقالات انگلیسی به چاپ می رسند. برای اینکه از آخرین یافته های پژوهش های حسابرسی آگاه گردید نیاز است که جدیدترین مقالات حسابرسی را مطالعه نمایید. 10 مقاله ای که در این بخش جهت دانلود قرار داده شده اند، همگی در مجلات معتبر به چاپ رسیده اند. می توانید فایل PDF مقالات را در انتهای صفحه دانلود کنید و همچنین عناوین انگلیسی و فارسی مقالات 2018 و 2017 حسابرسی را در ادامه ملاحظه فرمایید. این مقالات ترجمه نشده می باشند. در صورتی که به دنبال مقالات ترجمه شده می باشید، لطفا بخش مقالات حسابرسی با ترجمه  را ملاحظه فرمایید.

عناوین انگلیسی و فارسی مقالات 2018 و 2017 حسابرسی

1-مقاله اول حسابرسی (2018)

عنوان انگلیسی مقاله

No News is Bad News: Do PCAOB Part II Reports Have an Effect on Annually Inspected Firms’ Audit Fees and Audit Quality?

عنوان فارسی مقاله: هیچ خبری از اخبار بد نیست: آیا بخش دوم گزارشات هیئت نظارت بر حسابداری شرکت های دولتی (PCAOB) بر هزینه های حسابرسی و کیفیت حسابرسی شرکت هایی که به صورت سالیانه تفحص میشوند تأثیرگذار است؟

کلمات کلیدی: PCAOB، هزینه های حسابرسی، کیفیت حسابرسی

 

2-مقاله دوم حسابرسی (2017)

عنوان انگلیسی مقاله

Transaction Costs and Competition among Audit Firms in Local Markets

عنوان فارسی مقاله: هزینه های معاملاتی و رقابت میان شرکت های حسابرسی در بازارهای داخلی

کلمات کلیدی: قیمت گذاری حسابرسی، رقابت، هزینه های معاملاتی 


3-مقاله سوم حسابرسی (2018)

عنوان انگلیسی مقاله :

 Audit seasonality and pricing of audit services: Theory and evidence from a meta-analysis

عنوان فارسی مقاله: بررسی نوسانات فصلی حسابرسی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی با استفاده از نظریه و شواهد به دست آمده از یک فراتحلیل

کلمات کلیدی: نوسانات فصلی حسابرسی، هزینه های حسابرسی، عرضه و تقاضای حسابرسی، تبعیض قیمت 


4-مقاله چهارم حسابرسی (2018)

عنوان انگلیسی مقاله

Understanding usage and value of audit analytics for internal auditors: An organizational approach

عنوان فارسی مقاله: بررسی کاربرد و ارزش تجزیه و تحلیل حسابرسی برای حسابرسان داخلی با استفاده از یک رویکرد سازمانی

کلمات کلیدی: تجزیه و تحلیل حسابرسی، اتخاذ فناوری حسابرسی، فناوری-سازمان-محیط زیست (TOE)
 

5-مقاله پنجم حسابرسی(2018)

عنوان انگلیسی مقاله:

Auditor-client geographic proximity and audit report timeliness

عنوان فارسی مقاله: بررسی رابطه قرابت جغرافیایی حسابرس و موکل حسابرسی با به موقع بودن گزارشات حسابرسی

کلمات کلیدی: قرابت جغرافیایی حسابرس و موکل حسابرسی، به موقع بودن گزارشات حسابرسی، فایلرهای غیر شتابی (نوعی شرکت گزارشگری که به علت برخورداری تنخواه گردان دولتی با مبلغی کمتر از 75 ميليون دلار، مجبور به تسریع در سررسیدهای دوره ای گزارشگری نیست) 

 

6-مقاله ششم حسابرسی(2017)

عنوان انگلیسی مقاله:

Earnings management, audit adjustments, and the financing of corporate  acquisitions: Evidence from China

عنوان فارسی مقاله: بررسی مدیریت سود، تعدیلات حسابرسی و تأمین بودجه خریدهای سازمانی با استفاده از شواهد به دست آمده از کشور چین
 

7-مقاله هفتم حسابرسی(2018)

عنوان انگلیسی مقاله:

The Value of Public Sector Audit: Literature and History

عنوان فارسی مقاله: بررسی ارزش حسابرسی بخش دولتی در پیشینه و ادبیات نظری

8-مقاله هشتم حسابرسی(2018)

عنوان انگلیسی مقاله:

Analytical Procedures in External Auditing: A Comprehensive  Literature Survey and Framework for External Audit Analytics

عنوان فارسی مقاله: بررسی رویه های تحلیلی در حسابرسی خارجی با مروری جامع بر پیشینه نظری و چارچوب تجزیه و تحلیل های حسابرسی خارجی

 

9-مقاله نهم حسابرسی(2018)

عنوان انگلیسی مقاله:

Audit committee financial expertise and earnings quality: A meta-analysis

عنوان فارسی مقاله: بررسی رابطه بین تخصص مالی هیئت حسابرسی و کیفیت سود با استفاده از یک فراتحلیل

کلمات کلیدی: تخصص مالی هیئت حسابرسی، کارشناس مالی حسابداری، کارشناسی مالی غیر حسابداری، کیفیت سود، فراتحلیل

 

10-مقاله دهم حسابرسی(2017)

عنوان انگلیسی مقاله:

BIG DATA TECHNIQUES IN AUDITING RESEARCH AND PRACTICE: CURRENT TRENDS AND FUTURE OPPORTUNITIES

عنوان فارسی مقاله: بررسی بکارگیری فنون داده کلان در تحقیقات نظری و فرایندهای عملی حسابرسی با استفاده از گرایشات فعلی و فرصت های آتی

کلمات کلیدی: حسابرسی، داده کلان ، علم تجزیه و تحلیل داده، فنون آماری


تعداد بازدید : 3844

نظرتان در مورد این وبلاگ چیست؟