هفت مقاله 2018 درباره تئوری ها و تحقیقات حسابداری

هفت مقاله انگلیسی در زمینه تحقیقات و تئوری های حسابداری منتشر شده در سال 2018 جهت دانلود قرار داده شده است و عنوان و کلمات کلیدی مقالات ترجمه شده اند. دانلود مقالات ترجمه شده

دانلود 7 مقاله انگلیسی 2018 درباره تئوری ها و تحقیقات حسابداری

مقالات مرتبط با نظریه و تئورهای حسابداری از دیدگاه مفهومی و تحقیقات بنیادی به حسابداری می نگردند. در این بخش تعداد 7 مقاله 2018 تئوری ها و تحقیقات حسابداری گردآوری شده است. این مقالات در مجلات معتبر به چاپ رشیده اند و با مطالعه این مقالات شما با آخرین تحقیقات در زمینه رشته حسابداری و همچنین بررسی موضوعات مختلف رشته حسابداری از جنبه نظری آشنا خواهید شد. عنوان و کلمات کلیدی مقالات 2018 تئوری های حسابداری را به فارسی ترجمه کرده ایم که در ادامه قابل مشاهده است. فایل Pdf این مقالات را در انتهای این صفحه می تواند دانلود فرمایید. توجه فرمایید که این مقالات ترجمه نشده می باشند و برای ملاحظه لیست مقالات ترجمه شده در زمینه تئوری ها و تحقیقات رشته حسابداری، بخش مقاله تئوری های حسابداری با ترجمه را ملاحظه فرمایید.

عناوین مقالات 2018 درمورد تئور های حسابداری

1-مقاله اول تئوری های حسابداری(2018)

عنوان مقاله انگلیسی:

The manufacture of the academic accountant

ترجمه عنوان مقاله : تربیت حسابدار علمی

ترجمه کلمات کلیدی: آموزش دوره دکتری، حسابداری تفسیری، تولید دانش

 

2- مقاله دوم تئوری های حسابداری(2018)

عنوان مقاله انگلیسی:

How well do our introductory accounting text books reflect current accounting practice?

ترجمه عنوان مقاله: کتب درسی حسابداری مقدماتی تا چه اندازه با شیوه حسابداری رایج مطابقت دارند؟

ترجمه کلمات کلیدی: آموزش حسابداری، حسابداری مقدماتی، کتب درسی حسابداری

 

3- مقاله سوم تئوری های حسابداری(2018)

عنوان مقاله انگلیسی:

Editorial: The question of research diversity in ‘‘top” accounting journals

 

ترجمه عنوان مقاله: سرمقاله: مسئله تنوع پژوهشی در نشریات حسابداری برتر

 

4- مقاله چهارم تئوری های حسابداری(2017)

عنوان مقاله انگلیسی

On the elusive nature of critical (accounting) research

ترجمه عنوان مقاله: مطالبی در باب ماهیت ناپایدار تحقیقات (حسابداری) نقادانه

ترجمه کلمات کلیدی: تحقیقات حسابداری نقادانه، پارادایم انتقادی، معرفت شناسی، مرزهای تحقیق

 

5- مقاله پنجم تئوری های حسابداری(2018)

عنوان مقاله انگلیسی

After Habermas: Applying Axel Honneth’s critical theory in accounting research

ترجمه عنوان مقاله: استفاده از نظریه انتقادی اَکسِل هانِث در تحقیقات حسابداری به جای نظریه هرباماس

ترجمه کلمات کلیدی: نظریه انتقادی، هرباماس، هانث، گزارشگری یکپارچه، شناخت، مقاومت

 

6- مقاله ششم تئوری های حسابداری(2018)

عنوان مقاله انگلیسی

Accounting for crime in the US: Race, class and the spectacle of fear

ترجمه عنوان مقاله: حسابداری جرم در ایالات متحده آمریکا: نژاد، طبقه و نمایش ترس

ترجمه کلمات کلیدی: حبس، نئولیبرالیسم (آزادی‌گرایی جدید)، خصوصی سازی، تبعیض

 

7- مقاله هفتم تئوری های حسابداری(2018)

عنوان مقاله انگلیسی

Enabling accountability: An analysis of personal budgets for disabled people

ترجمه عنوان مقاله: تجزیه و تحلیل حساب‌های دخل و خرج شخصی افراد معلول و بررسی توانمندسازی آنها در زمینه جوابگویی

ترجمه کلمات کلیدی: پاسخگویی، اجتماعی، بخش دولتی، توانمندسازی و نظارت قهری، قدرت تأدیبی (انضباطی)، حکومت داری، پرداخت مستقیم، معلولیت


تعداد بازدید : 4335

نظرتان در مورد این وبلاگ چیست؟

Skip Navigation Links صفحه اصلی > وبلاگ موسسه ترجمه البرز > فناوری و نوآوری > خودکار با طرح چمن > هفت مقاله 2018 درباره تئوری ها و تحقیقات حسابداری
ثبت سفارش جدید