دانلود رایگان 4 مقاله 2019 حسابداری مدیریت

تعداد 4 مقاله 2019 مربوط به حسابداری مدیریت جهت دانلود ارائه شده است. ترجمه عناوین و کلمات کلیدی مقالات انجام شده است.
دانلود مقالات ترجمه شده

4 مقاله 2019 درمورد حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت فرآیند تعریف، اندازه‌گیری، تجمیع، تجزیه و تحلیل، مهیاسازی، تفسیر و تبادل اطلاعات مورد استفاده مدیریت جهت برنامه‌ریزی، ارزیابی و کنترل یک واحد تجاری و جهت اطمینان از استفاده مناسب و پاسخگویی به منابع‌شان می‌باشد.

اگر به دنبال مقالات 2019 حسابداری مدیریت هستید، در این بخش 4 مقاله مرتبط با حسابداری مدریت ارائه شده است که در انتهای صفحه می توانید مقالات را رایگان دانلود نمایید. همچنین می توانید بخش های : مقالات 2018 حسابداری مدیریت و همچنین مقالات انگلیسی حسابداری مدریت با ترجمه فارسی را بازدید فرمایید.

عناوین انگلیسی و فارسی و همچنین کلمات کلیدی مقالات 2019 حسابداری مدیریت:

1-مقاله اول 2019 حسابداری مدیریت

عنوان انگلیسی مقاله:

Sustainability Accounting, Management and Policy Journal’s contributions to corporate social responsibility disclosure research

ترجمه فارسی عنوان مقاله:

حسابداری توسعه پایدار، سهم ژورنال های سیاسی و مدیریت در تحقیقات افشای مسئولیت اجتماعی شرکت

ترجمه کلمات کلیدی مقاله :

تحقیق، بررسی کلی، افشای توسعه پایدار

 

2-مقاله دوم 2019 حسابداری مدیریت

عنوان انگلیسی مقاله:

The relationship between corporate social responsibility and earnings management: accounting for endogeneity

ترجمه فارسی عنوان مقاله:

رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و مدیریت سود: حسابداری درونزایی

ترجمه کلمات کلیدی مقاله :

مسئولیت اجتماعی شرکت، مدیریت سود،  اقلام تعهدی اختیاری، دستکاری فعالیت های واقعی، درونزایی

 

3- مقاله سوم حسابداری مدیریت 2019

عنوان انگلیسی مقاله:

The Pricing Practices: Management Accounting Perspective

ترجمه فارسی عنوان مقاله:

روش های قیمت گذاری: دیدگاه حسابداری مدیریت

ترجمه کلمات کلیدی مقاله :

تصمیمات مربوط به قیمت گذاری،  قیمت گذاری مبتنی بر بازار، قیمت گذاری مبتنی بر هزینه، هزینه های محصول

4- مقاله چهارم حسابداری مدیریت 2019

عنوان انگلیسی مقاله:

Exploring the effects of institutional pressures on theimplementation of environmental management accounting: Do top management support and perceived benefit work

ترجمه فارسی عنوان مقاله:

بررسی اثرات فشارهای نهادی بر اجرای حسابداری مدیریت محیطی: آیا مدیریت ارشد از آن حمایت می کند و آن را سودمند می داند؟

ترجمه کلمات کلیدی مقاله :

حسابداری مدیریت محیطی، فشارهای نهادی، اثرات واسطه ای، منفعت درک شده، حمایت مدیریت ارشد

 

فهرست کامل مقالات ترجمه شده حسابداری، در قسمت مقاله حسابداری با ترجمه فارسی قابل مشاهده است.


تعداد بازدید : 240