دانلود رایگان شش مقاله 2019 حسابداری مالی

در این بخش 6 مقاله 2019 مربوط به حسابداری مالی جهت دانلود رایگان قرار داده شده است. ترجمه عناوین و کلمات کلیدی مقالات نیز در ادامه ارائه می گردند.
دانلود مقالات ترجمه شده

 

شش مقاله 2019 حسابداری مالی

حسابداری مالی گونه‌ای از حسابداری است، که اطلاعات مالی را در قالب ترازنامه ها و صورت‌های سود و زیان، برای استفاده داخلی سازمان‌ها و کارکنان شرکت‌ها، همچنین برای گزارش‌دهی به سهام‌داران، سازمان‌های دولتی و ناظران جمع‌آوری، تحلیل و ارائه می‌کنند.

فایل pdf شش مقاله حسابداری مالی 2019 در انتهای این صفحه ارائه شده است که می توانید آن ها را رایگان دانلود فرمایید. برای سهولت درک عناوبن مقالات، عنوان و کلمات کلیدی این شش مقاله را به فارسی ترجمه کرده ایم که در ادامه ارائه می گردد. چند مقاله حسابداری مالی نیز در بخش مقالات 2018 حسابداری مالی قابل دانلود است. تعداد قابل توجه ای از مقالات ترجمه شده حسابداری مالی را می توانید در بخش مقالات انگلیسی حسابداری مالی با ترجمه فارسی مشاهده فرمایید.

عناوین انگلیسی، فارسی و کلمات کلیدی مقالات 2019 حسابداری مالی:

1-مقاله اول 2019 حسابداری مالی

عنوان انگلیسی مقاله:

Short Selling and Financial Reporting Quality: Evidence from Chinese AH shares

ترجمه فارسی عنوان مقاله:

فروش استقراضی و کیفیت گزارشدهی مالی: شواهدی از سهام AH چین

ترجمه کلمات کلیدی مقاله :

فروش استقراضی،  کیفیت گزارشدهی مالی، لیست شدن همزمان سهام شرکت در چندین بازار بورس(کراس لیستینگ)

 

2-مقاله دوم 2019 حسابداری مالی

عنوان انگلیسی مقاله:

Threat of Entry and the Use of Discretion in Banks’ Financial Reporting

ترجمه فارسی عنوان مقاله:

خطر ورود و استفاده از اختیارات حسابداری در گزارش دهی مالی بانک

ترجمه کلمات کلیدی مقاله :

گزارش دهی مالی، رقابت بازار محصول، مانع ورود، بانکداری،  مشوق های قانونی، ذخیره زیان وام

 

3- مقاله سوم حسابداری مالی 2019

عنوان انگلیسی مقاله:

Predicting stock market crises using daily stock market valuation and investor sentiment indicators

ترجمه فارسی عنوان مقاله:

پیش بینی بحران بازار سهام با استفاده از ارزیابی روزانه بازار سهام و شاخص های احساسات سرمایه گذار

ترجمه کلمات کلیدی مقاله :

سیستم هشدار زودهنگام روزانه، بحران بازارسهام، احساسات سرمایه گذار، مدل لوجیت، تجزیه حالت تجربی گروهی(ترکیبی)

4- مقاله چهارم حسابداری مالی 2019

عنوان انگلیسی مقاله:

Complexity of Financial Reporting Standards and Accounting Expertise

ترجمه فارسی عنوان مقاله:

پیچیدگی استانداردهای گزارشدهی حسابداری و تخصص حسابداری  

ترجمه کلمات کلیدی مقاله :

پیچیدگی گزارش دهی مالی، تخصص حسابداری، کیفیت گزارشدهی مالی، تحلیل متنی، XBRL

 

5- مقاله پنجم حسابداری مالی 2019

عنوان انگلیسی مقاله:

Asymmetric volatility spillovers between oil and stock markets: Evidence from China and the United States

ترجمه فارسی عنوان مقاله:

سرریز نوسانات نامتقارن بین بازارهای سهام و نفت: شواهدی درباره چین و ایالات متحده

ترجمه کلمات کلیدی مقاله :

سرریز نوسان، اثرات نامتقارن، بازار نفت، بازار سهام

 

6- مقاله ششم حسابداری مالی 2019

عنوان انگلیسی مقاله:

Stock market impact of cross-border acquisitions in emerging markets

ترجمه فارسی عنوان مقاله:

اثر اکتساب های برون مرزی بازار سهام در بازارهای نوظهور

ترجمه کلمات کلیدی مقاله :

FDI، اکتساب ها و ادغام های برون مرزی، ارزش بازار سهام، بازارهای نوظهور

 

در قسمت مقاله حسابداری با ترجمه فارسی نیز می توانید بانک کامل مقالات ترجمه شده حسابداری را ببینید.


تعداد بازدید : 245