دانلود رایگان 6 مقاله 2019 بانکداری

تعداد 6 مقاله 2019 بانکداری از مجلات معتبر جهت دانلود رایگان ارائه شده است.
دانلود مقالات ترجمه شده

دانلود مقالات 2019 درباره بانکداری

در انتهای صفحه می توانید 6 مقاله 2019 بانکداری را دانلود کنید. دانلود مقالات 2019 بانکداری رایگان است. جهت اشنایی بیشتر شما با موضوع مقالات بانکداری، عنوان و کلمات کلیدی این شش مقاله 2019 بانکداری را ترجمه کرده ایم. در ادامه عنوان انگلیسی و ترجمه عناوین و لغات کلیدی مقالات آورده شده است.

 اگر به دنبال مقاله ترجمه شده درباره بانکداری هستید به بخش : مقالات بانکداری با ترجمه فارسی مراجعه کنید. همچنین اگر تمایل دارید همه مقالات ترجمه شده رشته مدیریت را بدون تفکیک مشاهده کنید، می توانید به صفحه : بانک مقالات انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی مراجعه نمایید.

عناوین فارسی و انگلیسی مقالات 2019 بانکداری

1-مقاله اول بانکداری(2019):

عنوان انگلیسی مقاله:

Do political factors influence banking crisis

عنوان فارسی مقاله:

آیا عوامل سیاسی بر بحران بانکداری تاثیر می­گذارند؟

کلمات کلیدی: بحران بانکداری، اعتبار داخلی، نهادها، انتخابات

2-مقاله دوم بانکداری(2019):

عنوان انگلیسی مقاله:

REGULATION & OLIGOPOLY IN BANKING: THE ROLE OF BANKING COST STRUCTURE

عنوان فارسی مقاله:

مقررات و انحصار چند جانبه در بانکداری: نقش ساختار هزینه بانکداری

 کلمات کلیدی:  الزامات سرمایه­ای، مقررات، سیاست پولی، صرفه­ جویی­های مقیاس

3-مقاله سوم بانکداری(2019):

عنوان انگلیسی مقاله:

Competition and Stability in the credit industry:  banking vs. factoring industries

عنوان فارسی مقاله:

رقابت و ثبات در صنعت اعتباری: بانکداری در برابر صنایع خدماتی وصول مطالبات

 کلمات کلیدی: بانکداری، خدمات وصول مطالبات، رقابت، ثبات

4-مقاله چهارم بانکداری(2019):

عنوان انگلیسی مقاله:

Consumer use of mobile banking (M-Banking) in Saudi Arabia: Towards an integrated model

عنوان فارسی مقاله:

استفاده مصرف­کننده از بانکداری همراه در عربستان سعودی: به سوی مدلی یکپارچه

 کلمات کلیدی: بانکداری همراه، UTAUT2، مدل موفقیت IS، عربستان سعودی

5-مقاله پنجم بانکداری(2019):

عنوان انگلیسی مقاله:

Does culture influence m-banking use and individual performance

عنوان فارسی مقاله:

آیا فرهنگ بر استفاده از بانکداری همراه و عملکرد فرد تاثیر می­گذارد؟

 کلمات کلیدی : بانکداری همراه؛ تطابق وظیفه-فناوری (TTF)؛ فردگرایی؛ اجتناب از عدم قطعیت

 

6-مقاله اول بانکداری(2019):

عنوان انگلیسی مقاله:

EDUCATIONAL LEVEL AND INTERNET BANKING

عنوان فارسی مقاله:

سطح تحصیلات و بانکداری اینترنتی

 کلمات کلیدی: بانکداری اینترنتی، سطح تحصیلات، پیمایش مالی خانوار (EFF)


تعداد بازدید : 73