3 مقاله 2019 مدیریت کیفیت

فایل Pdf سه مقاله 2019 مدیریت کیفیت ارائه شده است. دانلود مقاله انگلیسی مدیریت کیفیت رایگان است.
دانلود مقالات ترجمه شده

دانلود 3 مقاله 2019 درباره مدیریت کیفیت

چند مقاله جدید مدیریت کیفیت در ادامه صفحه آماده است. این مقالات در سال 2019 در مجلات معتبر به چاپ رسیده اند. دانلود این سه مقاله 2019 مدیریت کیفیت، رایگان می باشد. فایل pdf مقالات 2019 مدیریت کیفیت در انتهای صفحه قابل دانلود است.

مقالات انگلیسی به همراه ترجمه فارسی مرتبط با سایر حوزه ها و گرایش های رشته مدیریت را نیز می توانید در قسمت بانک مقالات انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی مشاهده نمایید.

همچنین می توانید مقالات ترجمه شده در زمینه مدیریت کیفیت را نیز در بخش : مقالات انگلیسی مدیریت کیفیت با ترجمه فارسی مشاهده نمایید.

 

عناوین فارسی و انگلیسی مقالات 2019 مدیریت کیفیت

1-مقاله اول مدیریت کیفیت(2019):

عنوان انگلیسی مقاله:

Quality and safety management practices: The theory of quality management approach

عنوان فارسی مقاله:

رویه ­های مدیریت کیفیت و ایمنی: تئوری رویکرد مدیریت کیفیت

کلمات کلیدی: مدیریت ایمنی، مدیریت کیفیت، مدل مدیریت کیفیت، سازمان­ های تولیدی

 

2-مقاله دوم مدیریت کیفیت(2019):

عنوان انگلیسی مقاله:

Integrated quality and supply chain management business diagnostics for organizational sustainability improvement

عنوان فارسی مقاله:

کیفیت یکپارچه و بررسی اقدام مدیریت زنجیره تامین برای بهبود پایداری سازمانی

کلمات کلیدی: مدیریت کیفیت، مدیریت زنجیره تامین، یکپارچه­سازی زنجیره تامین، تولید و مصرف پایدار، توسعه پایدار، مدیریت پایدار یکپارچه
 

3-مقاله سوم مدیریت کیفیت(2019):

عنوان انگلیسی مقاله:

Quality management in the 21st century enterprises: Research pathway towards Industry 4.0

عنوان فارسی مقاله:

مدیریت کیفیت در شرکت­ های قرن 21: مسیر تحقیقاتی به سوی صنعت 4.0

کلمات کلیدی:  مدیریت کیفیت، صنعت 4.0، فناوری، فرهنگی کیفیت، ابعاد رفتاری


تعداد بازدید : 253