راهنمای نوشتن بخش نتایج (Results) مقاله

این مطب اختصاص به راهنمای نوشتن بخش نتایج (Results) مقاله دارد. در این نوشتار بایدها و نباید هایی که می بایست در حین نگارش بخش Results مقاله رعایت نمایید، به اختصار شرح داده خواهند شد. ثبت سفارش ترجمه

نحوه نگارش بخش نتایج (Results) در مقاله علمی

بخش نتایج همان بخشی است که باید طبق روش شناسی (یا روش شناسی های) مطالعه خود که برای گردآوری اطلاعات به کار گرفته اید نتایج را گزارش نمایید. بخش نتایج نشان دهنده یافته های مطالعه شما است که بدون هیچ گونه تفسیری با توالی منطقی ارائه می شوند. اگر مقاله شما شامل داده هایی است که در روند مطالعه گردآوری شده اند بخش توصیف نتایج ضرورت خواهد داشت.

اهمیت بخش نتایج خوب چیست؟

در روند تدوین بخش نتایج باید به خاطر داشته باشید که نتایج مطالعه چیزی را ثابت نمی کنند. یافته ها صرفا می توانند فرضیه های اصلی مطالعه شما را تایید یا رد نمایند. با این حال تبیین نتایج به درک بهتر مسئله، تقسیم آن به قطعات کوچک تر و بررسی مسئله پژوهشی از چشم اندازهای مختلف، کمک بسزایی می نماید.

تعداد صفحات این بخش وابسته به نوع و میزان داده هایی است که باید گزارش شوند. اصل اساسی برای نگارش این بخش رعایت اصل اختصار است و لازم  است برای ارائه موثر نتایج مطالعه خود از اجزای غیرمتنی مانند اشکال و تصاویر استفاده کنید. وقتی برای انتخاب داده ها و توصیف آنها در بخش نتایج تصمیم گیری می کنید، باید بین اطلاعاتی که معمولا در یک مقاله علمی گنجانده می شوند و هر نوع داده خام یا محتوایی که باید در بخش پیوست ها قید شود تمایز ایجاد کنید. در مجموع، داده های خام که خلاصه سازی نشده اند نباید در متن اصلی مقاله مطرح شوند مگر اینکه استاد راهنما صراحتا بر این موضوع تاکید نماید.

از ارائه داده هایی که برای پاسخ به سوالات پژوهشی ضرورت ندارند خودداری کنید. اطلاعات زمینه ای که در بخش مقدمه ارائه شده اند باید هر نوع توضیح یا زمینه اضافی را که برای درک نتایج مورد نیاز هستند در اختیار خواننده قرار دهد. در همین رابطه یک راهکار خوب این است که بعد از نگارش بخش نتایج، بخش مقدمه مقاله خود (راهنمای نگارش بخش مقدمه را ملاحظه فرمایید)  را بازخوانی کنید تا مطمئن شوید که خواننده زمینه کافی برای درک بهتر نتایج در اختیار داشته است (و همچنین تفسیر نتایج در بخش بحث مقاله).

در صورتی که مقاله خود را به فارسی نوشته اید، مترجمان ما می توانند در ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله شما به کمک شما بیایند. مترجمان در رشته و گرایش ها مختلف دسته بندی شده و ترجمه مقاله به صورت تخصصی انجام می گیرد. هزینه ترجمه را می توانید در بخش قیمت ترجمه ملاحظه فرمایید. همچنین سفارش ویرایش مقالات انگلیسی که از نظر گرامری و نگارشی دارای اشکال می باشند نیز توسط موسسه ترجمه تخصصی البرز پذیرفته می گردد.

 

ساختار و سبک نگارش بخش نتایج مقاله

1- سازمان دهی و رویکرد بخش نتایج

برای اکثر قریب به اتفاق مقاله های پژوهشی در علوم اجتماعی و رفتاری، دو روش برای سازمان دهی نتایج وجود دارد. هر دو رویکرد برای گزارش یافته ها مناسب هستند اما باید فقط از یک رویکرد استفاده کنید.

1-ابتدا خلاصه نتایج را ارائه کرده و سپس یافته های کلیدی را تبیین نمایید. می توان از این رویکرد برای برجسته سازی یافته های مهم استفاده کرد. به عنوان مثال فرض کنید در حین تحلیل یافته های خود متوجه رابطه همبستگی غیرمعمول بین دو متغیر شده اید. بهتر است در بخش نتایج به این موضوع اشاره کنید. با این حال ارائه توضیح در مورد دلیل وجود این همبستگی و فرضیه پردازی در مورد آن به بخش بحث مقاله تعلق دارد.

2- یک نتیجه را ارائه کرده و آن را تبیین کنید و سپس به نتیجه بعدی و توضیح آن پیشروی کنید و الی آخر و در نهایت خلاصه کلی را مطرح نمایید. این رویکرد زمانی ارجح است که نتایج چندگانه از اهمیت برابر برخوردار هستند. این رویکرد در مقاله های طویل رایج تر هستند زیرا خواننده بهتر می تواند هر نتیجه را درک نماید. در این مدل بهتر است نتیجه گیری به صورت خلاصه ارائه شده و یافته ها به هم مرتبط شوند تا پلی روایتی به بخش بحث مقاله ایجاد شود.

نکته: درست همانطور که پیشینه پژوهشی باید در قالب طبقات مفهومی ارائه شود و از توصیف سیستماتیک هر منبع خودداری شود، یافته های خود را ذیل چند موضوع کلیدی و مرتبط با مسئله پژوهشی سازمان دهی نمایید. بدین منظور می توان از هر یک از دو روش فوق استفاده کرد (یعنی تبیین نتایج کلیدی و یا توصیف متوالی و موضوعی و تبیین هر نتیجه).

2- محتوای بخش نتایج مقاله

در مجموع محتوای بخش نتایج باید شامل موارد زیر باشد:

- زمینه مقدماتی برای درک نتایج و تکرار مسئله پژوهشی مطالعه خود. این موضوع برای جلب توجه خواننده به مسئله پژوهشی بعد از مرور ادبیات پژوهشی و تبیین روش های گردآوری و تحلیل داده ها ضرورت دارد.

- درج ارکان غیرمتنی مانند اشکال، نمودارها، تصاویر، نقشه ها، جداول و غیره برای نمایش یافته های کلیدی.

به جای آنکه منحصرا بر متن توصیفی اتکا نمایید، بهتر است یافته های خود را به صورت دیداری ارائه نمایید. این روش، روشی موثر برای درج حجم وسیعی از اطلاعات در یک فضای محدود است که می توان در متن نیز به آن ارجاع نمود. اگر تعداد ارکان غیرمتنی بیش از حد لازم است می توانید آنها را در بخش پیوست ها درج نمایید.

- توصیف سیستماتیک نتایج، برجسته سازی مشاهدات مرتبط با موضوع تحت مطالعه برای خواننده.

تمام نتایج حاصل از روشی که برای گردآوری اطلاعات به کار رفته است برای پاسخ به سوال "چیست" مرتبط و مهم نیستند. مشاهدات خود را با تفسیرهای خود قاطی نکنید؛ در اینجا مشاهدات به برجسته سازی یافته های مهمی اشاره دارد که در خلال فرآیند مرور ادبیات پژوهشی و گردآوری داده ها کشف شده اند.

- تعداد صفحه بخش نتایج وابسته به میزان و نوع داده هایی است که باید گزارش شوند.

با این حال لازم است بر یافته های مهم و مرتبط با مسئله پژوهشی تمرکز کنید. بارها شاهد آن بوده ایم که نتایج غیرمترقبه که ارتباطی با سوال پژوهشی نداشته و به آن پاسخ نمی دهند حاصل می آیند. منظور این نیست که نباید یافته های سطحی و غیرعمیق را تایید کنید؛ بلکه باید در بخش نتیجه گیری مقاله خود به این مسائل به عنوان پیشنهادات پژوهشی آتی اشاره نمایید. با این حال اگر زمان خود را صرف توصیف نتایج سطحی و غیرعمیق نمایید، بخش نتایج آشفته و بی نظم خواهد بود.

- با ترکیب یافته های مهم مطالعه خود در قالب یک پاراگراف کوتاه بخش نتایج را به پایان برسانید. مهمترین یافته های مطالعه خود را که قصد دارید خوانندگان در روند پیشروی به بخش بحث به خاطر داشته باشند برجسته سازی نمایید. این موضوع به طور ویژه زمانی حائز اهمیت است که نتایج متعددی باید گزارش شوند، یافته ها پیچیده و یا غیرمنتظره بوده و یا به نحوی تاثیرگذار یا عملی هستند (یعنی می توان به صورت عملی آنها را پیگیری کرده و به کار برد).

نکته: برای اشاره به نتایج از افعال زمان گذشته استفاده کنید. ارجاع به یافته ها باید همیشه طوری توصیف شوند که گویی قبلا رخ داده اند، چرا که روش گردآوری داده ها به پایان رسیده است.

3- مواردی که باید در بخش نتایج مقاله از آنها پرهیز کنید

در زمان نگارش بخش نتایج، از انجام کارهای زیر خودداری کنید:

1- بحث یا تبیین نتایج. این موضوع را به بخش بعدی مقاله خود موکول کنید، اگرچه در صورت امکان بهتر است برخی نتایج این مطالعه را با نتایج سایر مطالعات مقایسه کنید (به عنوان مثال، همانند مطالعه اسمیت (1990)، یکی از یافته های این مطالعه، رابطه همبستگی قوی بین انگیزه و موفقیت تحصیلی است).

2- گزارش اطلاعات زمینه ای و یا تلاش برای تبیین یافته ها. این امر باید در بخش مقدمه انجام شود، اما نگران نباشید! معمولا نتایج یک مطالعه به ضرورت اطلاعات زمینه ای مازاد و یا توضیح بیشتر در مورد یک موضوع اشاره دارند، به همین دلیل تصور نکنید که مرتکب اشتباه شده اید. در صورت نیاز در بخش مقدمه بازبینی کنید.

3- نادیده گیری نتایج منفی. نتیجه منفی معمولا به یافته ای اشاره دارد که با فرضیه زیربنایی مطالعه همخوانی ندارد. آنها را نادیده نگیرید. آنها را ثبت کرده و سپس در بخش بحث توضیح دهید که چرا در مطالعه شما نتیجه منفی حاصل آمده است. به نتایج منفی و نحوه مدیریت آنها اشاره کرده و سپس از فرصت استفاده کرده و مطالبی جالب توجه در بخش بحث بنویسید؛ در برجسته کردن این نتایج تردید نکنید.

4- درج داده های خام و یا نتیجه گیری در میانه راه. از استاد خود در مورد درج یا عدم درج داده های خام مطالعه خود مانند دستنوشته های مصاحبه ها و یا فایل داده ها سوال کنید. اگر درج داده های خام ضرورت دارد، آن را در بخش پیوست ها درج کرده و در متن اصلی خواننده را به آن بخش ارجاع دهید.

5- در گزارش یافته های خود دقیق بوده و به حقایق پایبند باشید. از جملات مبهم یا کلی مانند "به نظر می رسد بیش از سایر متغیرها باشد" و یا "نشان دهنده روند امیدوارکننده ای است که ..." خودداری کنید. در بخش بحث مقاله عبارات ذهنی باید شفاف سازی شوند (یعنی چرا یک متغیر بیشتر به نظر می رسد؟ و یا این یافته به چه صورت نشان دهنده روند امیدوارکننده است؟)

6- ارائه همان داده ها یا تکرار اطلاعات بیش از یک بار. اگر برجسته سازی یک یافته خاص اهمیت دارد، می توانید در بخش بحث بر اهمیت آن تاکید کنید. نباید این یافته را در بخش نتایج تکرار کنید.

7- ادغام اشکال با جداول. لازم است هر یک از ارکان غیرمتنی مقاله شما از عناوین درست برخوردار باشند. نباید برای یک نمودار از عنوان تصویر یا برای یک جدول از عنوان شکل استفاده کنید.

مطالب دیگری در خصوص نگارش مقاله علمی که ممکن است برای شما کاربرد داشته باشد:
راهنمای نگارش چکیده مقاله
راهنمای نگارش مقدمه مقاله
راهنمای نگارش مواد و روش های مقاله


تعداد بازدید : 4688

نظرتان در مورد این وبلاگ چیست؟

Skip Navigation Links صفحه اصلی > وبلاگ موسسه ترجمه البرز > آموزش مقاله نویسی > راهنمای نوشتن بخش نتایج (Results) مقاله
ثبت سفارش جدید