Skip Navigation Links

تحقیق های آماده شيمی

دانلود تحقیق های آماده رشته شيمی از موسسه ترجمه البرز

کد محصول
1004781
نوع فایل های ضمیمه
Word
تعداد صفحات فارسی
70
قیمت بر حسب ریال
635,000
تصویر پیش فرض


کد محصول
1004812
نوع فایل های ضمیمه
PPT
تعداد صفحات فارسی
26
قیمت بر حسب ریال
430,000
تصویر پیش فرض


کد محصول
1003210
نوع فایل های ضمیمه
word
تعداد صفحات فارسی
38
قیمت بر حسب ریال
430,000
تصویر پیش فرض


کد محصول
1003814
نوع فایل های ضمیمه
Word
تعداد صفحات فارسی
50
قیمت بر حسب ریال
510,000
تصویر پیش فرض


کد محصول
1003229
نوع فایل های ضمیمه
word
تعداد صفحات فارسی
76
قیمت بر حسب ریال
635,000
تصویر پیش فرض


کد محصول
1006512
نوع فایل های ضمیمه
PPT
تعداد صفحات فارسی
24
قیمت بر حسب ریال
510,000
تصویر پیش فرض


کد محصول
1007181
نوع فایل های ضمیمه
ppt
تعداد صفحات فارسی
24
قیمت بر حسب ریال
430,000
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله فارسی
کد محصول
1005443
نوع فایل های ضمیمه
ppt
تعداد صفحات فارسی
46
قیمت بر حسب ریال
430,000
تصویر پیش فرض


کد محصول
1003831
نوع فایل های ضمیمه
Word
تعداد صفحات فارسی
47
قیمت بر حسب ریال
510,000
تصویر پیش فرض


کد محصول
1004780
نوع فایل های ضمیمه
PPT
تعداد صفحات فارسی
18
قیمت بر حسب ریال
480,000
تصویر پیش فرض


کد محصول
1004824
نوع فایل های ضمیمه
PPT
تعداد صفحات فارسی
28
قیمت بر حسب ریال
430,000
تصویر پیش فرض


کد محصول
1001585
نوع فایل های ضمیمه
Word
تعداد صفحات فارسی
80
قیمت بر حسب ریال
575,000
تصویر پیش فرض


کد محصول
1006663
نوع فایل های ضمیمه
Word
تعداد صفحات فارسی
26
قیمت بر حسب ریال
635,000
تصویر پیش فرض


کد محصول
1005726
نوع فایل های ضمیمه
Word
تعداد صفحات فارسی
15
قیمت بر حسب ریال
635,000
تصویر پیش فرض


کد محصول
1005660
نوع فایل های ضمیمه
Word
تعداد صفحات فارسی
53
قیمت بر حسب ریال
635,000
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله فارسی
کد محصول
1003816
نوع فایل های ضمیمه
Word
تعداد صفحات فارسی
54
قیمت بر حسب ریال
رایگان
تصویر پیش فرض


کد محصول
1001258
نوع فایل های ضمیمه
word
تعداد صفحات فارسی
16
قیمت بر حسب ریال
600,000
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله فارسی
کد محصول
1003832
نوع فایل های ضمیمه
Word
تعداد صفحات فارسی
21
قیمت بر حسب ریال
رایگان
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله فارسی
کد محصول
1003833
نوع فایل های ضمیمه
Word
تعداد صفحات فارسی
23
قیمت بر حسب ریال
رایگان
تصویر پیش فرض


کد محصول
1007596
نوع فایل های ضمیمه
Word
تعداد صفحات فارسی
18
قیمت بر حسب ریال
710,000
تصویر پیش فرض


کد محصول
1001620
نوع فایل های ضمیمه
Word
تعداد صفحات فارسی
47
قیمت بر حسب ریال
430,000
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله فارسی
کد محصول
1006941
نوع فایل های ضمیمه
Word
تعداد صفحات فارسی
45
قیمت بر حسب ریال
635,000
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله فارسی
کد محصول
1006142
نوع فایل های ضمیمه
word
تعداد صفحات فارسی
24
قیمت بر حسب ریال
510,000
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله فارسی
کد محصول
1006061
نوع فایل های ضمیمه
Word
تعداد صفحات فارسی
14
قیمت بر حسب ریال
رایگان
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله فارسی
کد محصول
1002529
نوع فایل های ضمیمه
Word
تعداد صفحات فارسی
16
قیمت بر حسب ریال
رایگان
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله فارسی
کد محصول
1002528
نوع فایل های ضمیمه
Word
تعداد صفحات فارسی
30
قیمت بر حسب ریال
رایگان
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله فارسی
کد محصول
1002601
نوع فایل های ضمیمه
Word
تعداد صفحات فارسی
19
قیمت بر حسب ریال
رایگان
تصویر پیش فرض


عنوان مقاله فارسی
کد محصول
1002617
نوع فایل های ضمیمه
Word
تعداد صفحات فارسی
17
قیمت بر حسب ریال
رایگان
تصویر پیش فرض


1

در عین حال که قیمت این مقالات ترجمه شده بسیار ارزان است ترجمه فارسی این مقالات بسیار با کیفیت بوده و توسط مترجمین شيمی ترجمه شده است.
اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان محترم رشته شيمی ، شما می توانید با ارسال تحقیق های آماده شيمی از فایل های موجود خود درآمد کسب کنید . برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید

خدمات ترجمه تخصصی و ویرایش مقاله شيمی در موسسه البرز

ثبت سفارش جدید