5 مقاله 2019 درباره حسابرسی

تعداد 5 مقاله 2019 حسابرسی جهت دانلود رایگان ارائه شده است. عنوان و کلمات کلیدی این 5 مقاله حسابرسی به فارسی ترجمه گشته است.
دانلود مقالات ترجمه شده

دانلود رایگان 5 مقاله حسابرسی 2019

جدیدترین مقالات حسابرسی یعنی مقالات 2019 حسابرسی در انتهای همین صفحه قابل دانلود می باشند. 5 مقاله مرتبط با حسابرسی که در سال 2019 به چاپ رسیده اند، ارائه شده است. عنوان و کلمات کلیدی این مقالات به فارسی ترجمه شده است که در ادامه آورده شده است.

برای ترجمه تخصصی این مقالات می توانید از خدمات ترجمه تخصصی حسابداری ارائه شده توسط گروه حسابداری ما استفاده نمایید. همچنین تعداد از مقالات حسابرسی به طور کامل ترجمه شده اند که لیست این مقالات را می توانید در بخش بانک مقالات انگلیسی حسابرسی با ترجمه فارسی مشاهده نمایید. همچنین برای مشاهده لیست کامل مقالات ترجمه شده، به بخش بانک مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی رجوع فرمایید.

لیست مقالات 2019 حسابرسی:

1-مقاله اول 2019 حسابرسی

عنوان انگلیسی مقاله:

Effects of Recognition versus Disclosure of Finance Leases on Audit Fees and Costs: Evidence from Japan

ترجمه فارسی عنوان مقاله:

اثرات شناسایی در مقابل افشای قراردادهای اجاره ای سرمایه ای روی حق الزحمه و هزینه های حسابرسی: شواهدی از ژاپن

ترجمه کلمات کلیدی مقاله:

شناسایی در مقابل افشا، قراردادهای اجاره ای سرمایه ای، حق الزحمه حسابرسی، هزینه های حسابرسی

2-مقاله دوم 2019 حسابرسی

عنوان انگلیسی مقاله:

The impact of internal audit attributes on the effectiveness of internal control over operations and compliance

ترجمه فارسی عنوان مقاله:

اثر ویژگی های حسابرسی داخلی روی اثربخشی کنترل داخلی عملیات و انطباق

ترجمه کلمات کلیدی مقاله:

عملکرد حسابرسی داخلی، کمبود کنترل داخلی، صلاحیت حسابرس

 

3-مقاله سوم 2019 حسابرسی

عنوان انگلیسی مقاله:

Foreign residency rights and companies’ auditor choice

ترجمه فارسی عنوان مقاله:

حقوق اقامت خارجی و انتخاب حسابرس شرکتها

ترجمه کلمات کلیدی مقاله:

حقوق اقامت خارجی، حسابرسی، حاکمیت شرکتی

 

4-مقاله چهارم 2019 حسابرسی

عنوان انگلیسی مقاله:

The effect of general counsel prominence on the pricing of audit

ترجمه فارسی عنوان مقاله:

اثر جایگاه ریاست اداره حقوقی روی قیمت گذاری خدمات حسابرسی

ترجمه کلمات کلیدی مقاله:

حق الزحمه حسابرسی، ریسک کار حسابرسی، پاداش مدیریت اجرایی، رئیس اداره حقوقی

 

5-مقاله پنجم 2019 حسابرسی

عنوان انگلیسی مقاله:

Is there a gender effect on the quality of audit services

ترجمه فارسی عنوان مقاله:

آیا جنسیت روی کیفیت خدمات حسابرسی اثر دارد؟

ترجمه کلمات کلیدی مقاله:

حسابرس مونث، تفاوت های جنسیتی، سقف شیشه ای، کیفیت حسابرسی، تخصص گرایی جنسیتی

 

در ادامه می توانید فایل PDF این 5 مقاله 2019 حسابرسی را به صورت رایگان دانلود فرمایید.


تعداد بازدید : 390