دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی shift key

shift key
کلید shift ، کلید شیفت کلیدی که اگر با کلیدهای دیگر فشار داده شود عملی را انجام می دهد ، [کلید ‎ shift] کلیدی که در صورت فشرده شدن ، مفهوم دیگری برای کلید دیگر فشرده شده با آنرا تعیین میکند ، بعنوان مثال اگر با کلید یکی از حروف فشرده شود ، حرف مزبور به شکل بزرگ تایپ میشود کلید ‎ Shift در ترکیبهای کلیدی مختلف برای ایجاد کاراکترهای غیر استاندارد یا انجام اعمال ویژه نیز مورد استفاده قرار میگیرد به عنوان مثال ، در کامپیوتر شخصی آی بی ام یا کامپیوترهای سازگار با آن ، فشردن همزمان کلید ‎ Shift با کلیدهای تابعی ممکن است فرمان مختلفی نسبت به هنگام فشردن تنهای آن کلیدهای تابعی صادر کند در صفحه کلیدهای ‎ PC/XT اصلی ، کلیدهای ‎ Shift با برچسب فلش رو به بالا ، و در صفحه کلیدهای دیگر آی بی ام ، با فلش رو به بالا و کلمه ‎ Shift مشخص میشوند نیز نگاه کنید به ‎ Caps Lock key ، کلید تبدیل
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته مهندسی كامپيوتر است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی shift key و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی
کلید ورودی ، کلید ENTER کلیدی بر روی صفحه کلید کامپیوتر که در انتهای هر خط با فشار بر آن ، خط وارد کامپیوتر می شود بر روی بسیاری از صفحه کلید ها ENER همان کلید RETURN است اما ترمینالهای سری IBM3270 میان این دو کلید تفاوت گذاشته اند ، کلید RETURN خط جدیدی را شروع می کند اما کلید ENTER محتویات تمام صفحه را وارد کامپیوتر می کند در سیستمهای عامل پنجره ای فشار کلید ENTER برابر با فشار دکمه ماوس بر روی تصویر انتخاب شده با موضوع برجسته شده است ، کلید ورودی کلیدی است که کامل شدن یک رشته ورودی را برای کامپیوتر مشخص می کند این کلید معمولا در بخش اصلی صفحه کلید جای می گیرد و در IBM و بیشتر کلیدهای سازگار با کلمه Enter ، و در صفحه کلیدهای اپل مکینتاش با کلمه Returnمشخص می گردد کلید Enterاز نظر سیستم عامل به این مفهوم است که فرمانی باید انجام شود ، [کلید ‎ Enter] کلیدی است که کامل شدن یک رشته ورودی را برای کامپیوتر مشخص میکند این کلید معمولا در بخش اصلی صفحه کلید جای میگیرد و در آیبیام و بیشتر صفحه کلیدهای سازگار با کلمه ‎ Enter ، و در صفحه کلیدهای اپل مکینتاش با کلمه ‎ Return مشخص میگردد کلید ‎ Enter از نظر سیستم عامل به این مفهوم است که فرمانی باید انجام شود ، از نظر واژه پردازی معمولا به مفهوم انتهای پاراگراف است ، از نظر برنامه صفحه گسترده ممکن است به مفهوم انجام یک فرمان یا درج داده ها در فرمول یک سل باشد ، و از نظر برنامه پایگاه داده ها ممکن است به مفهوم کامل شدن رکورد و آمادگی ورود آن به پایگاه داده ها باشد در صفحه کلیدهای مکیناش و پیشرفته آیبیام ، یک کلید ‎ Enter دیگر نیز وجود دارد که در بخش عددی یا (در بعضی از صفحه کلیدهای مکینتاش) در سمت راست کلید ‎ Spacebar واقع است برخی از برنامه پاسخ متفاوتی به این کلید ‎ Enter میدهند
کلید انصراف ، کلید ESC کلیدی بر روی صفحه کلید کامپیوتر که بر اساس نوع نرم افزار به کار رفته ف معنای ویژه ای دارد در بسیاری از برنامه نیز میکروسافت و ویندوز ، کلید ESC به معنای خلاصی از وضع موجود و بازکشت به وضع قبلی است یعنی بازگشت از منو بدون انتخاب گزینه ) کلید ESC کد کاراکتر اسکی 27 را ارسال می کند این کاراکتر برای ارسال پیام به دستگاهها به کار می رود نگاه کنید به SEQUENCE ESCAPE ، [کلید ‎ Escape] کلیدی که در گوشه بالای سمت چپ صفحه کلیدهای آیبیام ‎ PC/AT و پیشرفته ، و در گوشه بالای سمت چپ بخش عددی صفحه کلید آیبیام ‎ AT اصلی قرار داشته و توسط برنامه ها و سیستم عامل به منظور اهداف مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد در بسیاری از برنامه های کاربردی ، این کلید کاربر را در ساختار منویی (فهرست انتخاب) یک سطح به عقب برده و یا از برنامه خارج میسازد در برنامه های دیگر ، این کلید ممکن است منویی را فرابخواند ، حالتها را تغییر دهد و یا عملیات در حال انجام را لغو کند در صفحه کلیدهای ‎ ADB و ‎ Extended اپل ، یک کلید ‎ Esc در گوشه بالای سمت چپ آن قرار دارد تا سازگاری آن با کامپیوترهای آیبیام حفظ شود‎ ; هدف از این سازگاری سهولت استفاده اپل مکینتاش هنگام اتصال به کامپیوترهای بزرگ و به کارگیری برد کمک پردازنده یا شبیه ساز نرم افزار برای اجرای برنامه های ‎ MS-DOS در مکینتاش میباشد نیز نگاه کنید به ‎ Clear key
کلید تابعی ؛ کلید عملیاتی ؛ کلید وظیفه ای ، کلیدهای F1 تا F12 که در سمت چپ صفحه کلید یا در ردیف بالای آن قرار داردند و در برنامه های مختلف ، برای انجام امور خاصی مورد استفاده قرار می گیرند کلید تابعی در واقع یک کلید قابل برنامه ریزی است که برنامه یا در بعضی از موارد ، کاربر مفهوم آن را تعیین می کند ، [کلید عملیاتی] کلیدهای ‎ F1 تا ‎ F12 که در سمت چپ صفحه کلید یا در ردیف بالای آن قرار دارند و در برنامه های مختلف ، برای انجام امور خاصی مورد استفاده قرار میگیرند کلید تابعی در واقع یک کلیدقابل برنامه ریزی است که برنامه یا در بعضی موارد ، کاربر مفهوم آن را تعیین میکند برنامه های کاربردی یا سیستم عامل جهت ارائه میانبری برای یک سری دستورالعمل معمول ، یا انجام عملی که راه دیگری برای آن وجود ندارد ، از کلیدهای تابعی استفاده میکنند کلیدهای تابعی بطور تکی یا ترکیب با کلید ‎ Ctrl یا ‎ Alt برای اهدافی چون فراخوانی اطلاعات کمکی ، حرکت مکان نما ، یا فعال کردن یک حالت خاص مورد استفاده قرار میگیرند
کلید محرک ، کلید فوری ، کلید تعریف شده ، کلید فوری فرمان یک یا دو کلیدی که باعث جابجایی کاربر به یک برنامه دیگر ، که معمولا یک برنامه مقیم حاقژفظه مانند ماشین حساب ، دفترچه یادداشت شماره گیر تلفن ، یا شبیه ساز ترمینال می باشد ، می گردد برنامه مقیم حافظه که TSRنیز نامیده می شود ، در حافظه بارگذاری شده و خارج از صحنه می ماند تا فرا خوانده شود برخی از این کلیدها عبارتند از: CTRL+CpyR>CTRL+XtR>CTRL+VsteR>CTRL+ZdoR>CTRL+YdoR>CTRL+Aتخاب همه گزینه های یک پنجرهR>DELETEک کردن فایل و انتقال به سطل بازیابیR>SHIFT+DELETEف مستقیم فایل بدون انتقال به سطل بازیابیR>پائین نگه داشتن CTRL به همراه کشیدن فایل یا پوشه مورد نظر ی فایل یا پوشه مربوطه در محل دیگرR>پائین نگه داشتن CTRL+SHIFTبه همراه کشیدن فایل یا پوشه مورد نظر جاد یک میانبر برای یکی از اقلام در مکان دلخواهR>F2ای تغییر نام فایل یا پوشه مربوطه R>F3ال کردن امکان جستجو R>ALT+ENTERاهده مشخصات فایل یا پوشه انتخاب شدهR>ALT+F4تن برنامه یا پوشه فعال جاری R>ALT+TABبجایی بین چندین برنامه مختلف R>ALT+ESCبجایی بین چندین برنامه مختلفR>SHIFT+F10ال کردن منوی زمینه برای موضوع انتخاب شدهR>Backspaceگشت به یک پوشه قبل R>CTRL+ESC یا ال یا غیر فعال کردن منوی StartR>F10 یا کلید ALTال شدن منو های برنامه جاری و امکان انتخاب آنهاR>F5fresh کردن پنجره جاریR>پائین نگه داشتن SHIFT در هنگام داخل کردن CDوگیری از اجرای Autorun هنگام قرار دادن CDR>+ BREAKال شدن پنجره مشخصات سیستمR>+ D یا + Mینه کردن تمام برنامه های جاری و مشاهده desktopR>+ Shift +Mز کردن همه پنجره های کوچک شدهR>+ Eز کردن پنجره EXplorerR>+ Fال کردن پنجره جستجو R>+ F1ال کردن پنجره HelpR>+ Lل کردن کامپیوترR>+ Rال شدن پنجره RunR>ALT+SPACEBARال کردن گزینه های انتخاب منوی سیستمR>CTRL+Pال کردن پنجره چاپ و امکان پرینت سند جاریR> ، کلید میانبر ، [کلید محرک ، کلید فوری] یک فرمان یک یا دو کلیدی که باعث جابجایی کاربر به یک برنامه دیگر ، که معمولا یک برنامه مقیم حافظه مانند ماشین حساب ، یا شبیه ساز ترمینال میباشد ، میگردد برنامه مقیم حافظه که ‎ TSR نیز نامیده میشود ، در حافظه بارگذاری شده و خارج از صحنه میماند تا فراخوانده شود وقتی کاربر به ‎ TSR بارگذاری شده نیاز پیدا کند ، میتواند از فرمان فراخوان آن یعنی کلید محرک استفاده کند که معمولا ترکیبی از کلید ‎ Ctrl یا ‎ Alt ، و یا هر ترکیب دیگری مانند ‎ left Shif-right Shift میباشد در دنیای ‎ MS-DOS برخی از برنامه ها با دریافت یک کلید محرک از طرف کاربر ، به ‎ DOS میروند برنامه های دیگری نیز امکان تعریف کلیدهای محرک برای راه اندازی یک برنامه از میان برنامه دیگر را فراهم میسازند (مثلا راه اندازی یک واژه پرداز در برنامه ارتباطاتی)
کلید - 1- دکمه ای بر روی صفحه کلید کامپیوتر 2- موضوعی که به وسیله ی آن ، فایل اطلاعات را می تون ذخیره یا جستجو کرد مثلاً ارگ فایلی از اسامی و نشانیها به وسیبه ی کدهای پستی ذخیره شوند ، در این صورت کد پستی یک کلید است 3- کلمه ی عبور یا سایر اطلاعت سری لازم ، برای یک پیام سری نگاه کنید به encryption ، کلید - دکمه ، [کلید] در صفحه کلید ، ترکیب قطعات دکمه های پلاستیکی (که معمولا کاراکتری روی هر یک از آنها دیده میشود) ، مکانیسم فنری که کلید را پس از فشرده شدن به وضعیت اولیه بازمیگرداند و یک مکانیسم الکترونیکی که فشرده و رها شدن کلیدها را ثبت میکند در مدیریت پایگاه داده ها ، صفتی برای یک رکورد یا گروهی از رکوردهای یک فایل داده ای است در بیشتر موارد ، کلید یک فیلد از جدول است که آن را فیلد کلیدی مینامند در بیشتر سیستمهای مدیریت پایگاه داده ها ، کلیدها در جدول خاصی نگهداری میشوند و برای افزایش سرعت دستیابی به رکوردها ، شاخصی برای آنها تعیین میگردد در بسیاری از سیستمهای مدیریت پایگاه داده ها ، این جداول کلیدی را فایلهای شاخص مینامند نیز نگاه کنید به ‎ B-tree ، ‎ hashing ، ‎ index ، ‎ inverted list کلید میتواند کد به رمز درآوردن داده های پنهان سازی شده و یا این که یک کلید فیزیکی برای قفل کردن سیستم کامپیوتر باشد
[کلید ‎ Print screen] کلیدی در صفحه کلیدهای آی بی ام ‎ PC و سازگار که در حالت معمول باعث ارسال محتویات کاراکتری صفحه نمایش به چاپگر میگردد این ویژگی فقط هنگامی قابل استفاده است که نمایشگر در حالت متنی یا حالت گرافیکی ‎ CGA باشد برخی از برنامه ها از این کلید برای ثبت محتویات صفحه نمایش به عنوان یک فایل تصویری روی دیسک استفاده میکنند این برنامه ها معمولا در هر حالت نمایشی گرافیکی کار میکنند و فایل مزبور را به عنوان یک تصویر ثبت میکنند در برخی از صفحه کلیدها ، مانند صفحه کلید پیشرفته آی بی ام ‎ PC و سازگار با آن ، کلید ‎ Print Screen تنها فشرده میشود در حالی که در صفحه کلیدهای دیگر ، از جمله صفحه کلید اصلی ‎ AT و صفحه کلید ‎ 83 کلیدی ‎PC/XT اصلی ، کلید فقط در ترکیب با کلید ‎ Shift کار میکند هنگام کار بطور مستقیم با سیستم عامل ‎ MS-DOS ، و با برخی از برنامه ها ، ترکیب کلیدی ‎ Ctrl-Print Screen باعث فعال یا غیر فعال شدن چاپگر میگردد با فعال شدن چاپگر ، سیستم تمام کاراکترها را هم به صفحه نمایش و هم به چاپگر میفرستد کلید ‎ Print Screen در صفحه کلید توسعه یافته اپل ، فقط برای سازگاری با سیستمهای عاملی مانند ‎ MS-DOS تعبیه شده است
کلید Scroll Loke ، کلید Scroll Lock کلیدی برای لغو اجرای یک برنامه ، [کلید ‎ scroll lock] در صفحه کلیدهای آی بی ام ‎ PC/XT و ‎ AT اصلی و سازگار با آن ، کلیدی در ردیف بالای بخش عددی صفحه کلید است که وضعیت کلیدهای کنترل مکان نما (کلیدهای فلش دار) را کنترل میکند در صفحه کلیدهای پیشرفته ، این کلید در سمت راست کلیدهای تابعی در ردیف بالا قرار دارد وقتی کلید ‎ Scroll Lock روشن (فعال) باشد ، روی کلیدهای کنترل مکان نما در بخش کلیدهای عددی تاثیر میگذارد ، البته عملکرد کلیدهای مکان نما حین روشن بودن ‎ Scroll Lock به برنامه کاربردی مورد استفاده بستگی دارد‎ ; به عنوان مثال ، ممکن است در یک برنامه واژه پردازی ، هنگام روشن بودن این کلید بتوان سند را مرور نموده و هنگام خاموش بودن آن ، بتوان مکان نما را در سند جابجا کرد گرچه نام این کلید نشان میدهد که جلوی مرور صفحه نمایش را میگیرد ، اما در تمام وضعیتها چنین کاری انجام نمیدهد در عوض ، کلیدهای ‎ Pause (در صفحه کلید پیشرفته) ، ‎Ctrl-Num ‎ Lock ، و ‎ Ctrl-S روند حرکت طوماری در صفحه نمایش ‎ DOS را متوقف میسازند
کلید Sys Req کلیدی بر روی ترمینالهای کامپیوترهای بزرگ که کاربر با آن می تواند به جای برنامه ی کاربردی خودش با سیستم مخابراتی ارتباط بر قرار کند ps/2 IBM PC AT دارای کلید sys req هستند اما تقریبا ً هیچ نرم افزاری از آن استفاده نمی کند ، [کلید ‎ sys req] شکل مختصر ‎ System Request key ، کلیدی در صفحه کلیدهای آی بی ام و سازگار با آن است که عملی شبیه کلید ‎ Sys Req در پایانه کامپیوترهای بزرگ آی بی ام انجام میدهد این کلید در پایانه ، کاربر را قادر میسازد تا صفحه کلید را ریست کرده یا از یک جلسه کاری به دیگری برود وقتی یک میکرو کامپیوتر به عنوان پایانه به کامپیوتر بزرگی وصل شود ، کلید ‎ Sys Req میکرو کامپیوتر نیز میتواند همان کارها را انجام دهد (البته اگر برنامه شبیه سازی پایانه از کلید مزبور پشتیبانی کند) سیستم‎1 سیستم‎system7$ مجموعه ای از عناصری که برای انجام یک وظیفه خاص ، با هم کار میکنند کامپیوتر ، یک سیستم سخت افزاری است که از یک ریز پردازنده ، تراشه ها و مدارهای کمکی ، ابزار ورودی (صفحه کلید ، ماوس ، دیسک گردان) ، ابزار خروجی (مونیتور ، دیسک گردان) و ابزارهای جانبی (چاپگر ، مودم) تشکیل میگردد در داخل این سیستم سخت افزاری ، یک سیستم عامل وجود دارد که اغلب ، نرم افزار سیستمی نامیده شده و حاوی مجموعه برنامه های اساسی برای کنترل سخت افزار و فایلهای داده ای و کار با برنامه های کاربردی میباشد اصطلاح سیستم ، به مجموعه یا ترکیبی از برنامه ها ، رویه ها ، داده ها و ابزارهای مورد نیاز در پردازش اطلاعات نیز اطلاق میگردد ، مانند سیستم حسابداری یا سیستم مدیریت پایگاه داده ها

موسسه ترجمه البرز با بیش از 13 سال تجربه

به دنبال ترجمه تخصصی متن یا مقاله مهندسی كامپيوتر هستید؟
موسسه البرز ادیت مقاله ISI مهندسی كامپيوتر را هم انجام می دهد:
ممکن است به دنبال تولید محتوا در زمینه مهندسی كامپيوتر باشید:
پارافریز مقاله ISI و رفع plagiarism
ترجمه فیلم، فایل صوتی و زیر نویس فیلم از دیگر خدمات ماست:

دیکشنری تخصصی و آنلاین مهندسی کامپیوتر

سایت ترجمه تخصصی البرز یک دیکشنری تخصصی برای دانشجویان و اساتید رشته کامپیوتر آماده کرده است. کلیه اصطلاحات تخصصی رشته کامپیوتر را در قالب یک دیشکنری آنلاین ارائه نموده ایم.
این دیکشنری به صورت دو زبانه می باشد. برای ترجمه اصطلاحات کامپیوتر از انگلیسی به فارسی، متن خود را انگلیسی تایپ نمایید. همچنین برای ترجمه اصطلاحات از فارسی به انگلیسی، متن خود را به فارسی تایپ نمایید. جستجو انجام می گیرد و کلیه معادل های انگلیسی لغت مورد نظر شما نمایش داده خواهد شد.
گروه مهندسی کامپیوتر، دیکشنری تخصصی کامپیوتر را مرتب بروزرسانی کرده و لغات جدیدی به آن می افزاید. این دیکشنری منبع قابل اعتمادی جهت انجام ترجمه تخصصی کامپیوتر است.


ورود به دیکشنری تخصصی کامپیوترواژه نامه تخصصی مهندسی كامپيوتر بر اساس حروف الفبا (انگلیسی به فارسی)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

واژه نامه تخصصی مهندسی كامپيوتر بر اساس حروف الفبا (فارسی به انگلیسی)

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های فنی و مهندسی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های علوم انسانی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های علوم پایه

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های پزشکی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های کشاورزی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های هنر


Skip Navigation Links
ثبت سفارش ترجمه