دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای رجوع مطلق سل

رجوع مطلق سل
absolute cell reference
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته مهندسی كامپيوتر است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی رجوع مطلق سل و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ
مرجع خطاهای مودم دیکشنری که ارورهای مودم را همراه با توضیح در آن جمع آوری کرده ام شامل 300 خطا می باشد(خطاهایی که در هنگام کانکت شدن نمایش می یابد) href'http://info babylon com/cgi-bin/temp cgi?id47985&layoutgt_new html'>http://info babylon com/cgi-bin/temp cgi?id47985&layoutgt_new html ، مرجع خطاهای مودم 600 اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمایید این خطا نمایش داده می شود 601 راه انداز Port بی اعتبار می باشد 602 Port هم اکنون باز می باشد برای بسته شدن آن باید کامپیوتر را مجددا راه اندازی نمود 603 بافر شماره گیری بیش از حد کوچک است 604 اطلاعات نادرستی مشخص شده است 605 نمی تواند اطلاعات Port را تعیین کند 606 Port شناسایی نمی شود 607 ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار می باشد 608 راه انداز مودم نصب نشده است 609 نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است 610 بافر ندارد 611 اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترس می باشد 612 مسیر درست را نمی تواند پیدا نماید 613 فشرده سازی بی اعتباری انتخاب شده است 614 سرریزی بافر 615 Port پیدا نشده است 616 یک درخواست ناهمزمان در جریان می باشد 617 Port یا دستگاه هم اکنون قطع می باشد 618 Port باز نمی شود ( وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند ) 619 Port قطع می باشد (وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند) 620 هیچ نقطه پایانی وجود ندارد 621 نمی تواند فایل دفتر راهنمای تلفن را باز نماید 622 فایل دفتر تلفن را نمی تواند بارگذاری نماید 623 نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد 624 نمی توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت 625 اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می شود 626 رشته را نمی تواند بارگذاری کند 627 کلید را نمی تواند بیابد 628 Port قطع شد 629 Port بوسیله دستگاه راه دور قطع می شود (درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطی) 630 Port به دلیل از کارافتادگی سخت افزار قطع می شود 631 Port توسط کاربر قطع شد 632 اندازه ساختار داده اشتباه می باشد 633 Port هم اکنون مورد استفاده می باشد و برای Remote Access Dial-up پیکر بندی نشده است (راه انداز درستی بر روی مودم شناخته نشده است) 634 نمی تواند کامپیوتر شما را روی شبکه راه دور ثبت نماید 635 خطا مشخص نشده است 636 دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است 637 رشته ( string ) نمی تواند تغییر یابد 638 زمان درخواست به پایان رسیده است 639 شبکه ناهمزمان قابل دسترس نیست 640 خطای NetBIOS رخ داده است 641 سرور نمی تواند منابع NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را بدهد 642 یکی از اسامی NetBIOS شما هم اکنون روی شبکه راه دور ثبت می گردد ، ( دو کامپیوتر می خواهند با یک اسم وارد شوند ) 643 Dial-up adaptor در قسمت network ویندوز وجود ندارد 644 شما popus پیغام شبکه را دریافت نخواهید کرد 645 Authentication داخلی اشکال پیدا کرده است 646 حساب در این موقع روز امکان log on وجود ندارد 647 حساب قطع می باشد 648 اعتبار password تمام شده است 649 حساب اجازه Remote Access را ( دستیابی راه دور ) را ندارد ( به نام و کلمه عبور اجازه dial-up داده نشده است ) 650 سرور Remote Access ( دستیابی راه دور ) پاسخ نمی دهد 651 مودم شما ( یا سایر دستگاههای اتصال دهنده ) خطایی را گزارش کرده است ( خطا از طرف مودم بوده است ) 652 پاسخ نا مشخصی از دستگاه دریافت می گردد 653 Macro (دستورالعمل کلان) ماکرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل INF موجود نمی باشد 654 یک فرمان یا یک پاسخ در قسمت INF دستگاه به یک ماکرو نامشخص اشاره می نماید 655 دستور العمل (پیغام) در قسمت فایل INF دستگاه مشاهده نمی شود 656 دستورالعمل (ماکرو) (default off) در فایل INF دستگاه شامل یک دستور العمل نامشخص می باشد 657 فایل INF دستگاه نمی تواند باز شود 658 اسم دستگاه در فایل INF دستگاه یا در فایل INI رسانه بیش از حد طولانی می باشد 659 فایل INI رسانه به نام ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید 660 فایل INI رسانه برای این فرمان پاسخی را ندارد 661 فایل INF دستگاه فرمان را از دست داده است 662 تلاش برای قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل INF صورت نگرفته است 663 فایل INI رسانه به نوع ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید 664 نمی تواند به حافظه اختصاص دهد 665 Port برای Remote Access (دستیابی راه دور) پیکر بندی نشده است 666 مودم شما (یاسایر دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر کار نمی کنند 667 فایل INI رسانه را نمی تواند بخواند 668 اتصال از بین رفته است 669 پارامتر به کار برده شده در فایل INI رسانه بی اعتبار می باشد 670 نمی تواند نام بخش را از روی فایل INI رسانه بخواند 671 نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل INI رسانه بخواند 672 نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل INI رسانه بخواند 673 نمی تواند کاربر را از روی فایل INI رسانه بخواند 674 نمی تواند بیشترین حد اتصال BPS را از روی فایل INI رسانه بخواند 675 نمی تواند بیشترین حد BPS حامل را از روی فایل INI رسانه بخواند 676 خط اشغال می باشد 677 شخص به جای مودم پاسخ می دهد 678 پاسخی وجود ندارد 679 نمی تواند عامل را پیدا نماید 680 خط تلفن وصل نیست 681 یک خطای کلی توسط دستگاه گزارش می شود 682 Writing section name دچار مشکل می باشد 683 Writing device type با مشکل روبرو شده است 684writing device name 684 با مشکل روبرو می باشد 685 Writing maxconnectbps مشکل دارد 686 Writing maxcarrierBPS دچار مشکل می باشد 687 Writing usage با مشکل مواجه است 688 Writing default off دچار مشکل می باشد 689 Reading default off با مشکل مواجه است 690 فایل INI خالی ست 691 دسترسی صورت نمی پذیرد زیرا نام و کلمه عبور روی دامین بی اعتبار می باشد 692 سخت افزار در درگاه یا دستگاه متصل شده از کار افتاده است 693 Binary macro با مشکل مواجه می باشد 694 خطای DCB یافت نشد 695 ماشین های گفتگو آماده نیستند 696 راه اندازی ماشین های گفتگو با مشکل روبرو می باشد 697 Partial response looping با مشکل روبرو می باشد 698 پاسخ نام کلیدی در فایل INF دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمی باشد 699 پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است 700 فرمان متصل به فایل INF دستگاه بیش از حد طولانی می باشد 701 دستگاه به یک میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده com تغییر می یابد 702 پاسخ دستگاه دریافت می گردد زمانی که هیچکس انتظار ندارد 703 در فعالیت کنونی مشکلی ایجاد شده است 704 شماره اشتباه callback 705 مشکل invalid auth state 706 Invalid auth state دچار مشکل می باشد 707 علامت خطایاب x 25 708 اعتبار حساب تمام شده است 709 تغییر پسورد روی دامین با مشکل روبرو می باشد 710 در زمان ارتباط با مودم شما خطاهای سری یش از حد اشباع شده مشاهده می گردد 711 Rasman initialization صورت نمی گیرد گزارش عملکرد را چک کنید 712 درگاه Biplex در حال اجرا می باشد چند ثانیه منتظر شوید و مجددا شماره بگیرید 713 مسیرهای ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد 714 کانال های ISDN کافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمی باشند 715 به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ می دهد 716 پیکر بندی remote access IP غیر قابل استفاده می باشد 717 آدرسهای IP در static pool remote access IP وجود ندارد 718 مهلت بر قراری تماس PPP پایان پذیرفته است 719 PPP توسط دستگاه راه دور پایان می یابد 720 پروتکل های کنترلppp پیکر بندی نشده اند 721 همتای PPP پاسخ نمی دهد 722 بسته PPPبی اعتبار می باشد 723 شماره تلفن از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولا نی می باشد 724 پروتکل IPXنمی تواند بر روی درگاه dial –out نماید زیرا کامپیوتر یک مسیر گردان IPX می باشد 725 IPX نمی تواند روی port (درگاه) dial – in شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است 726 پروتکل IPX نمی تواند برای dial – out ، روی بیش از یک درگاه در یک زمان استفاده شود 727 نمی توان به فایل TCPCFG DLL دست یافت 728 نمی تواند آداپتور IP متصل به remote access را پیدا کند 729 SLIP استفاده نمی شود مگر اینکه پروتکل IP نصب شود 730 ثبت کامپیوتر کامل نمی باشد 731 پروتکل پیکر بندی نمی شود 732 توافق بین PPP صورت نگرفته است 733 پروتکل کنترل PPP برای پروتکل این شبکه ، در سرور موجود نمی باشد 734 پروتکل کنترل لینک PPP خاتمه یافته است 735 آدرس مورد نیاز توسط سرور رد می شود 736 کامپیوتر راه دور پروتکل کنترل را متوقف می نماید 737 نقطه برگشت ( LOOPBACK DETECTED ) شناسایی شد 738 سرور آدرس را مشخص نمی کند 739 سرور راه دور نمی تواند از پسورد ENCRYPTED ویندوز NT استفاده نماید 740 دستگاه های TAPI که برای remote access پیکر بندی می گردند به طور صحیح نصب و آماده نشده اند 741 کامپیوتر محلی از encryption پشتیبانی نمی نماید 742 سرور راه دور از encryption پشتیبانی نمی نماید 743 سرور راه دور به encryption نیاز دارد 744 نمی تواند شماره شبکه IPX را استفاده نماید که توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده است گزارش وقایع را باز بینی نمایید 745 یک فایل مهم و ضروری آسیب دیده است Dial – up networking را مجددا نصب نمایید 751 شماره callback شامل یک کاراکتر بی اعتبار می باشد کاراکترهای زیر فقط مجاز دانسته می شوند : Space, T, P, W, (,), - , @ 0تا9 752 در زمان پر دازش script یک خطای نحوی صورت می گیرد 753 اتصال نمی تواند قطع شود زیرا توسط مسیر گردان چند پروتکلی ایجاد شده است 754 سیستم قادر به یافتن bundle چند انصالی نمی باشد 755 سیستم قادر به اجرای شماره گیری خودکار نمی باشد زیرا این ورودی یک شماره گیر عادی را دارد 756 این اتصال هم اکنون در شماره گیری می باشد 757 خدمات دستیابی راه دور خود به خود آغاز نمی شوند اطلا عات بیشتری در گزارش وقایع در اختیار شما قرار می گیرد 758 اشتراک اتصال اینترنت هم اکنون روی این اتصال میسر می گردد 760 در زمان فراهم آوری امکانات مسیر یابی ، این خطا رخ می دهد 761 در زمان فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت برای این اتصال این خطا ایجاد می گردد 763 اشتراک اتصال اینترنت فعال نمی باشد دو اتصال LAN و یا بیشتر به علاوه اتصالی که با این LANها مشترک شده است وجود دارد 764 دستگاه کارت خوان smartcard نصب نیست 765 اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد اتصال LAN با آدرس IP در حال حاضر پیکر بندی می شود که برای آدرس گذاری اتوماتیک IP مورد نیاز می باشد 766 سیستم نمی تواند هیچ گواهی ای را بیابد 767 اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی گردد اتصال LAN بر روی شبکه شخصی انتخاب می گردد که بیش از یک آدرس IP را پیکر بندی کرده است اتصال LANرا با یک آدرسIP مجزا ، مجددا پیکر بندی نمایید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت صورت گیرد 768 به دلیل رمز دار نکردن داده ها اتصال صورت نمی پذیرد 769 مقصد مشخصی قابل دست یابی نمی باشد 770 دستگاه راه دور تلا ش برای ایجاد اتصال را نمی پذیرد 771 اقدامات اتصال صورت نمی گیرد زیرا شبکه اشغال می باشد 772 سخت افزار شبکه کامپیوتر راه دور با نوع تلفن مورد نیاز سازگاری ندارد 773 امکان ایجاد اتصال موثر نمی باشد زیرا شماره مقصد تغییر کرده است 774 به دلیل از کار افتارگی موقت ، اتصال صورت نمی گیرد 775 مکالمه تلفنی توسط کامپیوتر راه دور متوقف شد 776 مکالمه تلفنی نمی تواند وصل گردد زیرا مقصد خواسته است که ویژگی را حفظ نماید 777 اتصال صورت نمی گیرد زیرا مودم ( یا سایر وسایل ارتباط دهنده ) روی کامپیوتر راه دور دچار مشکل می باشند 778 تایید هویت سرور غیر ممکن می باشد 779 برای بر قراری dial – out این اتصال باید از smartcard استفاده نمایید 780 عمل انجام شده برای این اتصال بی اعتبار می باشد 781 تلاش برای رمز گذاری (encryption) صورت نمی گیرد زیرا گواهی معتبری یافت نمی گردد 782 ترجمه آدرس شبکه (NAT) در حال حاضر به عنوان یک پروتکل مسیر یابی نصب می گردد و باید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت فراهم گردد حذف شود 783 اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد اتصال LAN که به عنوان شبکه شخصی انتخاب می گردد یا فراهم نمی شود و یا از شبکه قطع می باشد لطفا قبل از فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت از اتصال آداپتور LAN مطمئن شوید 784 در حالی که این اتصال را در زمان log on استفاده می کنید شما نمی توانید شماره بگیرید زیرا این اتصال برای استفاده از نام کاربری پیکر بندی شده است که متفاوت از نام کاربر روی smartcard می باشد چنانچه بخواهید آنرا در زمان log on استفاده نمایید باید برای استفاده از (username) روی کارت smart آنرا پیکربندی کنید 785 در صورت استفاده از این اتصال در زمان log on شما نمی توانید شماره گیری نمایید زیرا برای استفاده از یک smartcard پیکر بندی نشده است چنانچه بخواهید آنرا در زمان log on به کار ببرید باید امکانات این اتصال را تصحیح و آماده نمایید به طوری که smartcard استفاده نماید 786 مبادرت به اتصال L2TP صورت نمی پذیرد زیرا هیچ گواهینامه معتبری برای تصدیق (authentication) امنیت روی کامپیوتر شما وجود ندارد 787 اتصال L2TP غیر ممکن است زیرا لایه امنیتی نمی تواند کامپیوتر راه دور را authentication نماید 788 تلاش برای ایجاد اتصال L2TP بی نتیجه می باشد زیرا لایه امنیتی نمی تواند پارامترهای سازگار با کامپیوتر راه دور را فراهم نماید 789 تلاش برای اتصال L2TP فراهم نمی گردد زیرا لایه امنیتی با یک خطای پردازشی در طول سازگاری با کامپیوتر راه دور مواجه است 790 تلاش برای اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا تایید گواهینامه بر روی کامپیوتر راه دور میسر نمی باشد 791 اتصال L2TP میسر نمی باشد زیرا خط مشی امنیتی (security policy) برای اتصال یافت نمی شود 792 اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا زمان توافق امنیتی به پایان رسیده است 793 اتصال L2TP میسر نمی گردد زیرا این خطا رخ می دهد در حالی که در مورد امنیت به توافق می رسند 794 ویژگی RADIUS ا ین کاربر PPP نمی باشد 795 ویژگی RADIUS نوع تونلی برای این کاربر ، نادرست می باشد 796 ویژگی RADIUS نوع خدمات برای این کار نه قالب بندی می شود و نه callback قالب بندی می شود 797 مودم پیدا نشد 798 گواهینامه ای شناسایی نمی شود که بتواند پروتکل قابل ارائه استفاده شود 799 اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی گردد زیرا دو IP شبیه به هم در شبکه وجود دارد IC ها به میزبانی نیازمند می باشند که برای استفاده از 192 ، 168 ، 0 ، 1 پیکر بندی شده است مطمئن شوید که هیچ سرویس گیرنده دیگری برای استفاده از 192 ، 1 پیکر بندی نشده است 800 قادر به ایجاد اتصال VPN نمی باشد سرویس دهنده VPN در دسترس نمی باشد و یا ممکن است پارامترهای امنیتی برای اتصال به درستی پیکربندی نشده باشند توجه: تمام خطاهای فوق به صورت یک دیکشنری در سایت بابیلون موجود می باش

موسسه ترجمه البرز با بیش از 13 سال تجربه

به دنبال ترجمه تخصصی متن یا مقاله مهندسی كامپيوتر هستید؟
موسسه البرز ادیت مقاله ISI مهندسی كامپيوتر را هم انجام می دهد:
ممکن است به دنبال تولید محتوا در زمینه مهندسی كامپيوتر باشید:
پارافریز مقاله ISI و رفع plagiarism
ترجمه فیلم، فایل صوتی و زیر نویس فیلم از دیگر خدمات ماست:

دیکشنری تخصصی و آنلاین مهندسی کامپیوتر

سایت ترجمه تخصصی البرز یک دیکشنری تخصصی برای دانشجویان و اساتید رشته کامپیوتر آماده کرده است. کلیه اصطلاحات تخصصی رشته کامپیوتر را در قالب یک دیشکنری آنلاین ارائه نموده ایم.
این دیکشنری به صورت دو زبانه می باشد. برای ترجمه اصطلاحات کامپیوتر از انگلیسی به فارسی، متن خود را انگلیسی تایپ نمایید. همچنین برای ترجمه اصطلاحات از فارسی به انگلیسی، متن خود را به فارسی تایپ نمایید. جستجو انجام می گیرد و کلیه معادل های انگلیسی لغت مورد نظر شما نمایش داده خواهد شد.
گروه مهندسی کامپیوتر، دیکشنری تخصصی کامپیوتر را مرتب بروزرسانی کرده و لغات جدیدی به آن می افزاید. این دیکشنری منبع قابل اعتمادی جهت انجام ترجمه تخصصی کامپیوتر است.


ورود به دیکشنری تخصصی کامپیوترواژه نامه تخصصی مهندسی كامپيوتر بر اساس حروف الفبا (انگلیسی به فارسی)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

واژه نامه تخصصی مهندسی كامپيوتر بر اساس حروف الفبا (فارسی به انگلیسی)

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های فنی و مهندسی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های علوم انسانی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های علوم پایه

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های پزشکی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های کشاورزی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های هنر


Skip Navigation Links
ثبت سفارش ترجمه