دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای ساختار رجیستری رجیستری دارای یک ساختار درختی است -

ساختار رجیستری رجیستری دارای یک ساختار درختی است - هرچند ساختاری پیچیده همانند پوشه های مختلف موجود در هارد دیسک می باشد - که همانند برنامه Windows Explorer می باشد هر شاخه اصلی ( که با یک آیکون پوشه از بقیه مجزا شده است ) کندو (Hive) نامیده می شود و هر کندو نیز دربردارنده کلید هاست (Keys) هر کلید شامل کلید های دیگر ( گاهی اوقات نیز خود آنها دارای زیر کلیدهای دیگری است ) و به همین ترتیب آن هم شامل مقادیر دیگری است مقادیر در بردارنده اطلاعات حقیقی است که در رجیستری باقی می ماند بسته به نوع مفاهیمی که مورد استفاده قرار می گیرند ، سه نوع مقدار وجود دارد : String, Binary و DWORD 6 شاخه اصلی که بخش های مختلف اطلاعات را در رجیستری ذخیره می کنند عبارتند از : HKEY_CLASSES_ROOT : این شاخه شامل تمام فایل نقشه برداری ضمیمه سازی برای پشتیبانی از ویژگی کشیدن و رها کردن (drag-and-drop) ، اطلاعات مربوط به OLE ، کلیدهای میانبر ویندوز و هر جزء اصلی مربوط به رابط های کاربری ویندوز را در خود جای داده است HKEY_CURRENT_USER : این شاخه به بخشی از HKEY_USERS مربوط به کاربری که در سیستم Login کرده است لینک شده و پیوند برقرار می کند و دربردارنده اطلاعاتی همانند نام های Logon ، تنظیمات مربوط به Desktop و نیز تنظیمات Start menu می باشد HKEY_LOCAL_MACHINE : این شاخه دربردارنده اطلاعات خاص کامپیوتر درباره نوع قطعات سخت افزاری ، نرم افزاری است که برای تمامی کاربرانی که در آن سیستم Login نمایند مورد استفاده قرار می گیرد HKEY_USERS : این شاخه شامل تنظیمات منحصر به فرد ای است که برای هر یک از کاربران مورد استفاده قرار می گیرد و از کاربری به کاربر دیگر متفاوت است هر کاربر نیز با یک رابط جانبی همانند s-1-5-18 از بقیه جدا می شود HKEY_CURRENT_CONFIG :این شاخه به بخشی از HKEY_LOCAL_MACHINE که مربوط به ساختار بندی سخت افزار هاست لینک می شود هر مقدار رجیستری به یکی از 5 حالت زیر ذخیره می شود: REG_BINARY : در این شیوه مقادیر بصورت ردیف داده های باینری ذخیره می شوند اغلب اطلاعات اجزاء سخت افزار ها بصورت داده های باینری ذخیره شده و در یک ویرایشگر بصورت قالب بندی hexadecimal دیده می شوند REG_DWORD : این حالت برای داده های 4 بایتی که معمولا مقادیر boolean ، همانند "0" برای غیر فعال کردن و "1" برای فعال کردن از دیگر موارد این حالات راه انداز دستگاه و سرویس هایی از این نوع هستند و در REGEDT32 با قالب بندی های binary ، hexadecimal و decimal و در REGEDIT نیز در قالب بندی های hexadecimal و decimal نشان داده می شوند REG_EXPAND_SZ : این حالت رشته داده ای قابل توسعه ای هستند و بصورت رشته ای شامل یک متغیر است که در هنگام فراخوانی توسط یک برنامه کاربردی جایگزین آن می شوند برای مثال ، در مقادیر زیر : رشته "%SystemRoot%" با موقعیت واقعی دایرکتوری که دربردارنده فایل های سیستمی Windows NT است ، جایگزین می شود REG_MULTI_SZ : این حالت درواقع بصورت چند رشته ای است و برای نمایش مقادیری که دربردارنده لیست ها و یا مقادیر چند تایی هستند بکار می رود ، و هر عضو بوسیله یک کاراکتر NULL از بقیه جدا می شود البته این حالت از مقادیر تنها در موارد پیشرفته رجیستری همانند REGEDT32 مورد استفاده قرار می گیرد REG_SZ : این حالت نیز یک رشته استاندارد است که برای نمایش مقادیر متنی است که برای خواندن و استفاده افراد بکار می رود مواردی از حالات داده ها که بوسیله ویرایشگر های استاندارد رجیستری در دسترس نیستند عبارتند از : REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN REG_DWORD_BIG_ENDIAN REG_LINK REG_NONE REG_QWORD REG_QWORD_LITTLE_ENDIAN REG_RESOURCE_LIST مطالب مرتبط: Regitry Regitry Editor Regedit User dat System dat regclean Registry Checker منبع: سایت تبیان
registry structure
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته مهندسی كامپيوتر است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی ساختار رجیستری رجیستری دارای یک ساختار درختی است - هرچند ساختاری پیچیده همانند پوشه های مختلف موجود و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ
معرفی معماری اطلاعات در دهه گذشته فناوری اطلاعات (Information Technology ) با سرعت چشم گیری در حال تحول بوده است بعبارت دیگر ، فناوری های جدید اطلاعاتی ، هنوز از گرد راه نرسیده ، کهنه می شوند و سازمانها برای مجهز نگهداشتن خود به آخرین فناوری ها ، ناگزیر بطور مستمر هزینه های هنگفتی متحمل می شوند از طرف دیگر فناوری اطلاعات از یک فناوری برای کاهش هزینه ها و اطلاع رسانی سریع ، فراتر رفته و بعنوان یک ابزار توانمندساز (Enabler ) مطرح است معماری اطلاعات وسیله ایست برای برنامه ریزی توسعه کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانها و به عبارت دیگر چارچوبی است برای یکپارچه سازی منابع IT تعریف معماری : ر جا که نیاز به طراحی موجودیت یا سیستمی باشد که ابعاد یا پیچیدگی آن از یک واحد معین فراتر رفته ، یا نیازمندیهای خاصی را تحمیل نماید ، نگرشی ویژه و همه جانبه را لازم خواهد داشت که در اصطلاح به آن ( معماری) گفته می شود معماری ترکیبی است از علم ، هنر و تجربه که در رشته هایی نظیر ساختمان دارای قدمتی چند هزار ساله است معماری یعنی ارائه توصیفی فنی از یک سیستم که نشان دهندة ساختار اجزاء آن ، ارتباط بین آنها و اصول و قواعد حاکم بر طراحی و تکامل آنها در گذر زمان باشد B>ماری اطلاعات : ساس معماری اطلاعات این است که رویکرد معماری را (که سالها در سایر رشته های مهندسی بکار رفته است) در برنامه ریزی و توسعه فناوری اطلاعات در یک سازمان یا دولت بکار گیرد رنامه ریزی معماری اطلاعات در یک سازمان یا دولت (محلی یا ملی)در سه مرحله عمده انجام می شود : تدوین معماری موجود (وضعیت موجود سازمان از نظر فناوری اطلاعات را بررسی می کند) تدوین معماری مطلوب (وضعیت مطلوب سازمان از نظر فناوری اطلاعات را تعیین می کند) تدوین برنامه گذار از وضع موجود به وضع مطلوب (با توجه به امکانات ، منابع و محدودیتها) هر معماری اطلاعات از چهار جنبه یا بعد تشکیل شده است : کارومکان : یعنی نحوه سازماندهی فرایندهای کاری سازمانها و توزیع مکانی آنها مجموعه های اطلاعاتی : یعنی داده های لازم برای انجام فرآیندهای کاری برنامه های کاربردی : که برای دسترسی به مجموعه های اطلاعاتی و کار با آنها مورد استفاده قرار می گیرد زیر ساخت فنی : شامل سخت افزار ، شبکه و ارتباطات لازم برای اجرای برنامه های کاربردی نگامی که از تعریف معماری موجود یا معماری مطلوب سازمان سخن می گوئیم ، منظور توصیفی است که باید هرچهار جنبه فوق را در سطحی از کلیت ، روشن سازد B>ریخچه معماری اطلاعات : رسال 1996 قانونی در کنگره آمریکا به تصویب رسید که به قانون کلینگر-کوهن معروف شد مطابق این قانون ، همه وزارتخانه ها و سازمانهای فدرال آمریکا ملزم شدند معماریIT خود را تنظیم نمایند مسئولیت تدوین ، اصلاح و اجرای معماری IT یکپارچه در هر سازمان مطابق این قانون بر عهده مدیر ارشد اطلاعاتی (CIO) آن سازمان قرار گرفت قانون کلینگر- کوهن ، معماری IT را چنین تعریف می کرد : یک چارچوب یکپارچه برای ارتقاء یا نگهداری فناوری موجود و کسب فناوری اطلاعاتی جدید برای نیل به اهداف راهبردی سازمان و مدیریت منابع آن » دنبال تصویب قانون کلینگر کوهن ، که مهمترین سند قانونی در مورد الزام تنظیم معماری اطلاعاتی در سازمان های دولتی آمریکاست ، سازمان مدیریت و بودجه ریزی آمریکا (OMB) نیز رهنمودی که در سال 1996 منتشر ساخت ، بر لزوم هماهنگی طرح ها و هزینه های انجام شده توسط مؤسسات فدرال آمریکا ، از جمله وزارتخانه ها ، سازمانها ، نیروهای نظامی و دانشگاهایی که از بودجه دولتی استفاده می کنند ، پروژه هایی را برای تنظیم و تدوین معماری اطلاعاتی خود به انجام رسانده اند خی اصول راهبردی معماری اطلاعات : بهینه سازی بودجه سازمانی از طریق برنامه ریزی و هماهنگی منابع مدیریت اطلاعات بین برنامه ها ، بخش ها و ادارات مختلف تسهیل تصمیم گیری مناسب از طریق تأمین اطلاعات مقتضی پاسخ گویی سریع به نیازهای اطلاعاتی از طریق ساماندهی پایگاه ها و سیستم های اطلاعاتی با هدف تأمین حداکثر دسترس پذیری ، تغییرو گزارش گیری حل مسائل سازمانی با راه حل های سازمانی از طریق به حداقل رساندن افزونگی و دوباره کاری های اطلاعاتی بین برنامه ، بخش ها و ادارات مختلف بهینه سازی سرمایه گذاری سازمانی در IT از طریق تدوین برنامه ها و معماری جامع IT حرکت در جهت همگرایی و یکپارچه سازی اطلاعاتی ادارات محلی ، سازمان های تابع و پیمانکاران با تشویق به تبدیل سیستم های قدیم و ایزوله مدیریت صحیح و کارامد پروژه های فناوری اطلاعات پاسخ‌گویی به شرایط در حال تغییر I>برگرفته از سایت iritn com
رجیستری چیست؟ B>در واقع رجیستری را می توان به عنوان بانک اطلاعاتی معرفی کرد که برای نگهداری تنظیمات و گزینه های نسخه های 32 بیتی ویندوز همچون ویندوز 95 ، 98 ، ME و NT/2000 مورد استفاده قرار می گیرد و شامل اطلاعات و تنظیماتی است که برای تمام قطعات سخت افزاری ، نرم افزاری ، کاربران و تنظیمات مربوط به خود سیستم مورد استفاده قرار می گیرد هر زمان که کاربری تغییری در تنظیمات مربوط به Control Panel یا File Associations ، System Policies ایجاد کند و یا برنامه نرم افزاری جدیدی را نصب کند ، این تغییرات در رجیستری ویندوز ثبت شده و باقی می مانند فایل های فیزیکی که رجیستری را تشکیل می دهند بسته به نسخه ویندوز شما در محل و مکان خاصی نگهداری می شوند ، در ویندوز 95 و 98 بصورت دو فایل مخفی در پوشه ویندوز قرار دارند و با نام های USER DAT و SYSTEM DAT شناخته می شوند در نسخه ME علاوه بر این دو فایل ، فایل دیگری نیز به نام CLASSES DAT به آنها اضافه شده است در حالیکه در نسخه های NT/2000 ویندوز فایلها در آدرس SystemRoot%\System32\Config % قرار گرفته اند این فایلها را نمی توان بصورت مستقیم ویرایش کرد و برای انحام چنین کاری نیاز به ابزار رایجی که با نام ویرایشگر رجیستری شناخته می شود می باشد در رجیستری برخلاف سایر برنامه های موجود در ویندوز ، خبری از پنجره ها و منوهای زیبای گرافیکی نیست اما با استفاده از آن می توان به قدرتی دست یافت که این قابلیت ها در هیچ روش دیگری وجود ندارد ا تا به حال فکر کرده اید که اگر درایور کارت گرافیک خود را عوض کنید ، ویندوز در مرتبه بعدی شروع بکار خود از کجا بداند که به جای درایوری که خودش در هنگام نصب تعیین کرده است ، باید از این درایور جدید استفاده کند به عبارت دیگر چگونه سیستم عامل پارامتر ها و گزینه های مختلفی را که انتخاب کرده اید یا برای سیستم تان مناسب است ، بخآیر می سپارد این راز قدرتمند در رجیستری سیستم نهفته است رجیستری انبار مرکزی است که ویندوز از آن برای ذخیره همه چیزهای مربوط به پیکر بندی سیستم استفاده می کند از آنجا که هر نوع تغییر غیر اصولی در آن سبب از کار افتادن برنامه ها و حتی خود سیستم عامل می شود و همچنین ساختار بندی اطلاعات در آن به نحو پیچیده ای است که ممکن است هر کاربرتازه کاری را دچار سردرگمی کند که نتیجه آن نیز تنها اختلال در برنامه ها خواهد بود ، به شما توصیه می کنم قبل از شروع به انجام تغییرات سعی در افزایش مهارتها و اطلاعات عمومی خود نمائید البته دسترسی به برنامه Editor آن به سادگی دسترسی به برنامه های دیگر نیست در واقع می توان آن را بعنوان یکی از برنامه های پشت پرده ویندوز دانست که شامل پارامتر های سخت افزاری ، مشخصات اجسام مختلف ، پارامترهای مربوط به خود سیستم عامل و نیز پارامتر های برنامه های کاربردی می شود مطالب مرتبط: Regitry Editor Regedit User dat System dat regclean Registry Checker Registry structure منبع: سایت تبیان ، محلی در کامپیوتر برای انجام تنظیمات ، قسمتی از ویندوز 95 که اطلاعات بر پایی ( setup) را برای سخت افزار ، نرم افزار و سیستم عامل ذخیره می کند این قسمت ، بیشتر عملکرد انجام شده به وسیله ی فایلهای INIو Registration Editor در نسخه های قبلی ویندوز را به عهده دارد اطلاعات در بخش Registry توسط برنامه ی Control Panel و برنامه های برپایی برای کاربردهای خاصی تأمین می شود می توانید محتویات Registry را مستقیماً و به وسیله ی انتخاب گزینه ی Run از Start Menu و نوشتن regedit مشاهده کنید این عمل به ندرت ضرورت دارد ، مگر اینکه وضعی غیر عادی به وجود آمده باشد
ویرایش رجیستری برنامه ویرایشگر رجیستری (REGEDIT EXE) که در نسخه های مختلف ویندوز قرار دارد (که از طریق منوی Start قابل دسترسی است) شما را قادر به مشاهده اطلاعات ، انجام جستجو و در نهایت امکان ویرایش مطالب به شکل مورد نظرتان را در رجیستری فراهم می کند برای اجرای این برنامه چندین شیوه مختلف وجود دارد ، اما ساده ترین آنها تایپ عبارت "regedit" در پنجره Run که از طریق منوی Start در دسترس شما قرار دارد ، می باشد البته درصورتی که شما نرم افزار Registry Editor را در سیستم خود نصب کرده باشید ، با تایپ دستور regedit یک شکل دیگر از این برنامه (REGEDT32 EXE) که می توان در نسخه های 2000 و NT از آنها استفاده کرد ( که در واقع دارای برخی ویژگی های اضافی است که در نسخه های استاندارد قرار ندارد از جمله : توانایی مشاهده و تغییر مجوزهای امنیتی و نیز امکان ایجاد و تغییر در مقادیر رشته های REG_EXPAND_SZ & REG_MULTI_SZ B>ایجاد یک کلید میانبر برای دسترسی سریع و آسان به این برنامه B>این کار به سادگی و از طریق راست کلیک کردن در یک محیط خالی صفحه Desktop ، انتخاب گزینه Shortcut و در نهایت تایپ عبارت "regedit exe" در کادر پنجره Command line و انتخاب گزینه Next ، وارد کردن یک نام آشنا و قابل شناسایی همانند Registry Editor و در نهایت کلیک کردن گزینه Finish امکان پذیر می باشد در این مرحله بر روی صفحه desktop شما یک میانبر ایجاد شده و می توانید با دوبار کلیک سریع بر روی آن برنامه Regedit را فعال کنید B>استفاده از Regedit برای ایجاد تغییرات در رجیستری لین باری که اقدام به اجرای این برنامه می کنید توجه داشته باشید که در سمت چپ این برنامه یک منوی درختی از پوشه ها قرار گرفته است و در سمت راست نیز مفاهیم ( مقادیر) پوشه انتخاب شده شما قرار دارد ست همانند Windows explorer ، شاخه مورد نظر خود را انتخاب کرده و با کلیک کردن علامت + و یا دوبار کلیک سریع بر روی پوشه مربوطه آن را توسعه دهید برای مشاهده مفاهیم یک کلید (پوشه ) فقط کافی است کلید مربوطه را یک بار کلیک نمائید و مقادیر آن را در پنجره سمت راست مشاهده کنید برای افزودن یک کلید و یا یک مقدار جدید می توانید از منوی Edit گزینه New را انتخاب کنید برای تغییر نام دادن یک مقدار و نیز اغلب کلید ها می توان از همان ترتیبی که برای تغییر نام سایر آبجکت ها استفاده می شود ، بهره برد ( آبجکت مربوطه را راست کلیک کنید و گزینه Rename را انتخاب کنید و یا به آهستگی آبجکت را کلیک و یا بعد از انتخاب آن کلید F2 را فشار دهید ای حذف هر یک از مقادیر نیز می توانید آبجکت را انتخاب کرده و سپس کلید Delete را فشار دهید کرده و و یا دکمه سمت راست ماوس را برگزیده و و به مقادیری که در منوی زمینه لیست خواهند شد دقت کنید توجه داشته باشید که گرفتن یک نسخه پشتیبان از رجیستری قبل از انجام هر تغییری در آن یکی از قابل اعتماد ترین روش هاست در غیر این صورت ممکن است گاهی حتی به دلیل اعمال تغییرات مجبور به نصب مجدد ویندوز در سیستم خود شوید مطمئنا انجام چنین کاری بهتر از تاسف خوردن و پشیمان شدن است مطالب مرتبط: Regitry Regedit User dat System dat regclean Registry Checker Registry structure

موسسه ترجمه البرز با بیش از 13 سال تجربه

به دنبال ترجمه تخصصی متن یا مقاله مهندسی كامپيوتر هستید؟
موسسه البرز ادیت مقاله ISI مهندسی كامپيوتر را هم انجام می دهد:
ممکن است به دنبال تولید محتوا در زمینه مهندسی كامپيوتر باشید:
پارافریز مقاله ISI و رفع plagiarism
ترجمه فیلم، فایل صوتی و زیر نویس فیلم از دیگر خدمات ماست:

دیکشنری تخصصی و آنلاین مهندسی کامپیوتر

سایت ترجمه تخصصی البرز یک دیکشنری تخصصی برای دانشجویان و اساتید رشته کامپیوتر آماده کرده است. کلیه اصطلاحات تخصصی رشته کامپیوتر را در قالب یک دیشکنری آنلاین ارائه نموده ایم.
این دیکشنری به صورت دو زبانه می باشد. برای ترجمه اصطلاحات کامپیوتر از انگلیسی به فارسی، متن خود را انگلیسی تایپ نمایید. همچنین برای ترجمه اصطلاحات از فارسی به انگلیسی، متن خود را به فارسی تایپ نمایید. جستجو انجام می گیرد و کلیه معادل های انگلیسی لغت مورد نظر شما نمایش داده خواهد شد.
گروه مهندسی کامپیوتر، دیکشنری تخصصی کامپیوتر را مرتب بروزرسانی کرده و لغات جدیدی به آن می افزاید. این دیکشنری منبع قابل اعتمادی جهت انجام ترجمه تخصصی کامپیوتر است.


ورود به دیکشنری تخصصی کامپیوترواژه نامه تخصصی مهندسی كامپيوتر بر اساس حروف الفبا (انگلیسی به فارسی)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

واژه نامه تخصصی مهندسی كامپيوتر بر اساس حروف الفبا (فارسی به انگلیسی)

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های فنی و مهندسی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های علوم انسانی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های علوم پایه

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های پزشکی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های کشاورزی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های هنر


Skip Navigation Links
ثبت سفارش ترجمه