دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی carbenium ion

carbenium ion
کربوکاتیون ، یون کربنیوم R3C+
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته شيمی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی carbenium ion و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی