دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی graphics spreadsheet

graphics spreadsheet
صفحه گسترده نگاره ای
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته مهندسی كامپيوتر است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی graphics spreadsheet و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی
گرافیک ؛ رسم ؛ نگاره سازی ، گرافیک - به کارگیری دستگاههای خروجی کامپیوتری ، مانند صفحات نمایش ، چاپگرها و رسام برای تصویرسازی کاربرد گرافیک کامپیوتری شامل نشر ، آموزش ، سرگرمی ، و تجسم داده های کامپیوتر ( مانند نمودارهای توابع ریاضی) است دو روش اسای برای درخواست تصویر رسم از کامپیوتر وجود دارد در روش گرافیک برداری از کامپیوتر خواسته می شود که یک قلم واقعی یا خیالی را در محل خاصی قرار دهد و سپس خطی ر ا با فاصله و جهت مشخصریم کند ( یا یک خط را به نقطه ی خاصی متصل کند) روش دیگر ، گرافیک سرح بیتی نام دارد که در آن صفحه نمایش یا ناحیه ی رسم به آرایه ی مستطیلی شکلی از نقاط ( به نام سلولهای تصویری ) تقسیم می شود ، و از کامپیوتر سؤال می شود که هر سلولی چه رنگی دارد صفحات نمایش و چاپگرهای کامپیوتری ، از گرافیک طرح بیتی استفاده می کنند ، اما برخی از نرم افزارهای گرافیکی به طور داخلی دستورالعمل های گرافیک برداری را به کار می برند تا تمام خطوط روی دستگاه نمایشگر را دقیق نشان دهند مقدار دقیقی که یک دستگاه گرافیکی می تواند نشان دهد ، با عنوان « وضوح دستگاه » یا resolution معروف است معمولاً وضوح چاپگر ، به تعداد نقطه درواحد اینچ بیان می شود یک چاپگر لیزری مطوب ، آرایه ای از 6000×4800 سلول تصویری بوده و دارای جزئیات بیشتری نسبت به صفحه نمایش است ، فن استعمال نمودار
حالت نگاره سازی ، حالت نگاره سازی حالتی که در طی آن تصاویر کشیده می شوند ، [حالت گرافیکی] در کامپیوترهایی چون ‎ IBM PC ، یک حالت نمایشی است که در آن خطوط و کاراکترها پیکسل به پیکسل ترسیم میشوند در حالت گرافیکی چون تصاویر از نمایش تک تک نقاط شکل مییابند ، برنامه ها انعطاف پذیری بیشتری در ایجاد اشکال دارند بنابراین کامپیوتر خواهد توانست نشانگر ماوس را شبیه یک فلش یا شکلی غیر از یک مستطیل چشمک زن به نمایش درآورد ، همچنین ویژگی و حالت حروف (مثل سیاه و ایتالیک) را به همان شکلی که در چاپگر ارائه میشوند ، نشان دهد مقایسه کنید با ‎ text mode حالت گرافیکی در مورد سخت افزار ویدئویی میتواند به وضوح تصویر و تعداد رنگهای قابل نمایش ، اطلاق گردد به عنوان مثال ، در کامپیوترهای شخصی آیبیام یک آداپتور گرافیکی‎/ رنگی (‎CGA) میتواند ‎ 4 رنگ را در کیفیت تصویری ‎ 320 در ‎ 200 پیکسل ، و یک آداپتور گرافیکی پیشرفته (‎EGA) میتواند ‎ 16 رنگ را در کیفیت تصویری ‎ 640 در ‎ 350 پیکسل نشان دهد این دو مورد و ترکیبهای رنگی و کیفی دیگر قابل نمایش به وسیله این آداپتورها و آداپتورهای دیگر را به عنوان حالتهای گرافیک مختلف در نظر میگیرند نیز نگاه کنید به ‎ high resolution ، ‎low ‎ resolution ، ‎ resolution
لوح گرافیکی - نوعی دستگاه اشاره گر لوح گرافیکی دارای یک صفحه ی حساس به فشار است که می توان به کمک یک ابزار اشاره ای ( مانند قلم ) روی آن شکلها را ترسیم کرد این اشاره گر بسیار طبیعی تر از دستگاه ماوس است که دربرنامه های نقاشی یا ترسیم مورد استفاده قرار می گیرد ، تخته نگاره سازی ؛ لوح گرافیکی ، لوح گرافیکی ، لوح طراحی که لوح دیجیتایز نیر نامیده می شود ، یک صفحه مستطیلی شکل مسطح است که سطح آن با اجزای الکترونیکی پوشیده شده و به همراه یک ابزار اشاره ای (مانند قلم) در بسیاری از برنامه ای کاربردی مهندسی و طراحی مورد استفاده قرار می گیرد وقتی ابزار اشاره ای در سطح لوح جابجا شود ، محل مکان نمای مربوط در صفحه نمایش نیز به همان نسبت تغییر می کند ، [لوح گرافیکی ، لوح طراحی] که لوح دیجیتایز نیز نامیده میشود ، یک صفحه مستطیلی شکل مسطح است که سطح آن با اجزای الکترونیکی پوشیده شده و به همراه یک ابزار اشاره ای (مانند قلم) در بسیاری از برنامه های کاربردی مهندسی و طراحی مورد استفاده قرار میگیرد وقتی ابزار اشاره ای در سطح لوح جابجا شود ، محل مکان نمای مربوطه در صفحه نمایش نیز به همان نسبت تغییر میکند نیز نگاه کنید به ‎ puck ، ‎ stylus ، صفحه گرافیکی
صفحه گسترده - جدولی از اعداد که به صورت سطرها و ستونهایی مرتب شده اند صفحه های گسترده ی کاغذی ، قبل از اختراع کامپیوترها برای عملیات تجاری به کار می رفتند نخستین صفحه ی گسترده ی کامپیوتری VisiCalc بود که در پایان دهه ی 70 بر روی کامپیوتر Apple ll اجرا می شد مشهورترین برنامه های صفحه ی گسترده ی امروزی Lotus 1-2-3 و Excel است برخی از ویژگیهای همگانی این برنامه ها این چنین است : (1) داده ها در سطرها ( که با عدد برچسب زده شده اند) و ستونها( که با حروف برپسب زده شده اند) مرتب می شوند هر جای صفحه ی گسترده یک سلول نام دارد می توانید اعداد یا حروف را در یک سلول قرار دهید در مثال زیر ، فروش انواع محصولات یک فروشگاه کوچک در یک صفحه ی گسترده پبت شده است: (2) اگر فرمول وارد کنید ، کامپیوتر محاسبات را به طور خودکار انجام می دهد مثلاً برای محاسبه ی در آمد فروش حبوبات ، فرمول B2*C2 + را در سلول D2 وارد کنید ( علامت * بیانگر ضرب است؛ و علامت + اولیه نشان می دهد که این عبارت یک فرمول است) وقتی فرمولی وارد می شود ، صفحه ی گسترده در آن سلول ، نتیجه ی فرمول را نمایش می دهد ، نه خود فرمول را با این حال ، حرکت دادن اشاره گر سلول به یک سلول ، امکان میدهد تا فرمول آن سلول را در بالای صفحه ببینید و در صورت نیاز آن را ویرایش کنید (3) یک فرمول در یک سلول می تواند به سلولهای دیگر کپی شود مثلاً فرمول درون سلول D2 می تواند در سلولهای D4,D3 کپی شود و در آمد کل محصولات دیگر ارائه دهد وقتی برنامه ی Lutos1-2-3 تحتDOS و نه ویندوز ، اجرا شود ، با فشار کلید / ، فرمان کپی ، قسمتی از منویی است که در بالای صفحه ظاهر می شود فرمانها در برنامه های صفحه ی گسترده ی تحت ویندوز از ساختار منویی استاندارد استفاده می کنند وقتی فرمولها توسط فرمان کپی به سلولهای جدیدی کپی می شوند ، به طور خودکار تغییر می کنند در مثال فوق ، وقتی فرمول B2*c2 + از سلول D2 به سلول D3 کپی می شود ، به B3*C3 + تغییر می کند و در سلول D4 نیز این فرمول به B4*C4 + تبدیل می شود؛ زیرا B2 و C2 در سلول D2 آدرسهای نسبی هستند نگاه کنیدبه آدرس مطاق یا absolute address تا چگونگی ممانعت از تغییر آدرس سلولها توسط فرمان مپی را بیاموزند (4) یک فرمول ممکن است دارای تابع پیش ساخته باشد ، مانند فرمان SUM برای جمع کردن تمام سلولها در یک محدوده با وارد کردن فرمول SUM @ (D2 D4 در برنامه ی 1-2-3 یا فرمول (SUM( D2:D4 در برنامه ی Excel به درون سلول D5 ، به طور خودکار ، جمع ستونی (سلولهای D2,D3,D4 ) انجام می شود نظیر چنین توابعی در برنامه های صفحه ی گسترده وجود دارد (5) صفحه های گسترده با ارزش اند ، زیرا با تغییر یکی از اعداد ، فرمولها نیز به طور خودکار تغییر کنند مثلاً اگر در آینده در طی ماه ارقام فروش خود را به روز در آورید ، برنامه به طور خودکار ، در آمد هر جنس و کل در آمد را مجدداً محاسبه می کند می توانید صفحه ی گسترده ، آنها را برای تحلیل « چه می شد اگر» مناسب می کند می توانید صفحه ی گسترده ای را طراحی کنید که متغیرهای بسیاری دارد ، مشاهده می کنید که با تغییر یک یا چندین متغیر ، چه تغییری در نتیجه حاصل می شود (6) صفحه های گسترده می توانند نمودار داده هایتان را به طور خودکار ایجاد کنند نمودارها نیز می توانند تغییرات زمانی متغیرها و ارتباط آنها را با یکدیگر شرح دهند (8) در صفحات گسترده ، می توان دسته ای از فرمانها را در قالب یک دستورالعمل ماکرو( دستورالعمل درشت) تعریف کرده و استفاده نمود ماکروهای پیشرفته خودشان برنامه های کامپیوتری هستند که می توانند با کاربر ارتباط برقرار کرده و داده را مورد پردازش قرار دهند (9) صفحه های گسترده ی جدید ، ویژگیهایی دارند که می توانند ظاهر خروجی را بهبود بخشند مثلاً برخی از سلولها را می توان پر رنگتر نشان داد ، یا یک سلول را برای تأکید ، سایه زد (10) اساساً ، صفحه های گسترده دو بعدی اند ، به طوری که گویی تمام کارهای شما می تواند در یک کاغذ دو بعدی بسیار بزرگ قرار گیرد صفحه های گسترده ی جدیدتر قابلیت های سه بعدی دارند ، طوری که به نظر می رسد کارهای شما می تواند در یک دفترچه سه بعدی قرار گیرد ر این صورت یک آدرس سلول می تواند به صورت C:B1 نوشته شود ، یعنی صفحه ی C ، ستونB ، وسطر 1 صفحات گسترده ی جدید امکان اتصال چندین صفحه ی گسترده ی گوناگون را نیز با هم فراهم می کنند مثلاً می توانید ارقام فروش ماهانه ی خود را در 12 صفحه ی گسترده ی مختلف قرار داده ، و سپس همه ی آنها را به یک صفحه ی گسترده با خلاصه ی اطلاعات پایان سال متصل کنید نگاه کنید به macr;Excel ; Lotus 1-2-3 ، صفحه‌ی گسترده
صفحه ی گسترده ی سه بعدی - صفحهخ ی گسترده ای که در آن هر سلول توسط سه مختصات تعیین می شود( صفحه ، ستون ، و سطر) ؛ به همین دلیل ، در این نوع صفح های گسترده ، کار در صفحات جداگانه ای سازماندهی می شود و در نتیجه مدیریت صفحه های گشترده بزرگ ساده تر می شود فرض کنید صفحه ی گستردهی بزرگ کاغذی را با چند صد سطر و ستون در یک صفحه ی دو بعدی مرتب کرده اید چنین کاری غیر استادانه است یعنی بهتر است کاغذ را به شکل صفحه های یک کتاب سازماندهی کنید در دهه ی 90 بسیاری از برنامه های صفحه گسترده ، قابلیت سه بعدی کسب کردند LOTUS EXCEL وQUATROPRO نمونه هایی از چنین برنامه هایی هستند مثلاً آدرس یک سلول چنین است C:E4 که حرف C صفحه را معین می کند باقیمانده نیز مانند یک آدرس صفحه گسترده ی دو بعدی است حرف E ستون و عدد 4 سطر را مشخص می کند صفحات را می توان گروه بندی کرد تا قالب یکسانی داشته باشند این کار ما را قادر می سازد که مثالً بودجه ی چندین بخض را در صفحه های مختلف صفحه گسترده قرار دهیم می توان با صفحه به طور مستقل نیز کار کرد

موسسه ترجمه البرز با بیش از 13 سال تجربه

به دنبال ترجمه تخصصی متن یا مقاله مهندسی كامپيوتر هستید؟
موسسه البرز ادیت مقاله ISI مهندسی كامپيوتر را هم انجام می دهد:
ممکن است به دنبال تولید محتوا در زمینه مهندسی كامپيوتر باشید:
پارافریز مقاله ISI و رفع plagiarism
ترجمه فیلم، فایل صوتی و زیر نویس فیلم از دیگر خدمات ماست:

دیکشنری تخصصی و آنلاین مهندسی کامپیوتر

سایت ترجمه تخصصی البرز یک دیکشنری تخصصی برای دانشجویان و اساتید رشته کامپیوتر آماده کرده است. کلیه اصطلاحات تخصصی رشته کامپیوتر را در قالب یک دیشکنری آنلاین ارائه نموده ایم.
این دیکشنری به صورت دو زبانه می باشد. برای ترجمه اصطلاحات کامپیوتر از انگلیسی به فارسی، متن خود را انگلیسی تایپ نمایید. همچنین برای ترجمه اصطلاحات از فارسی به انگلیسی، متن خود را به فارسی تایپ نمایید. جستجو انجام می گیرد و کلیه معادل های انگلیسی لغت مورد نظر شما نمایش داده خواهد شد.
گروه مهندسی کامپیوتر، دیکشنری تخصصی کامپیوتر را مرتب بروزرسانی کرده و لغات جدیدی به آن می افزاید. این دیکشنری منبع قابل اعتمادی جهت انجام ترجمه تخصصی کامپیوتر است.


ورود به دیکشنری تخصصی کامپیوترواژه نامه تخصصی مهندسی كامپيوتر بر اساس حروف الفبا (انگلیسی به فارسی)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

واژه نامه تخصصی مهندسی كامپيوتر بر اساس حروف الفبا (فارسی به انگلیسی)

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های فنی و مهندسی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های علوم انسانی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های علوم پایه

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های پزشکی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های کشاورزی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های هنر


Skip Navigation Links
ثبت سفارش ترجمه