دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی internal sort

internal sort
جور کردن داخلی ، مرتب کردن درونی ، مرتب ساز داخلی ، مرتب سازی داخلی ، [مرتب سازی داخلی] نوعی عملیات مرتب سازی یا جستجو که (در طول آن تمام یا بیشتر) فایل مورد نظر برای انجام عملیات در حافظه نگهداری میشود همچنین یک رویه مرتب سازی است که گروههایی از رکوردها را برای مرتب سازی نهایی آماده میکند که نهایتا در یک لیست ادغام میشوند ، مرتب ‌ساز داخلی
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته مهندسی كامپيوتر است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی internal sort و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی
مرتب سازی درجی الگوریتمی برای قرار دادن عناصری از یک آرایه به ترتیب صعودی یا نزولی ، کاربرد این روش زمانی است که فهرست مربوطه از قبل تا حدی مرتب شده باشد برای انجام مرتب سازی درجی هر قلم از فهرست ( به استثنای نخستین ) را بررسی کنید اگر عنصری را یافتید که باید قبل از عنصر ما قبل خود بیاید آن را انتخاب کنید عنصر سمت چپ آن را یک فضا به راست حرکت دهید و جایگزینی عنصر کنونی را در فضای خالی شده بررسی کنید اگر چنین کاری ممکن نبود عنصر ماقبل آن را به راست حرکت دهید و مجداً تلاش کنید فهرست زیر را در نظر بگیرید 2404 8653 1345 5781 مراحل مرتب سازی درجی 1 8653 ، 2404 ترتیب درستی دارند از این رو با زوج بعدی کار را ادامه می دهیم 2 1354 ، 8653 ترتیب نادرستی دارند از این رو 1354 را انتهاب می کنیم 1404 8653 5781 ، 8653 را یک فضا به راست حرکت می دهیم 2404 8653 5781 آیا 1354 می تواند در فضای خالی قرار گیرد ؟ خیر ، زیرا عدد سمت چپ آن ( 2404 ) ، یک عدد بزرگتر است ، از این رو 2404 را یک فضا به راست حرکت می دهیم -- 2404 8653 5781 اکنون می توان 1354 را در فضای خالی قرار داد : 1354 2404 8653 5781 3 حالا 8653 و 5781 را بررسی کنید این دو عدد نامرتب اند پس 8653 را انتخاب کرده و یک فضا به راست حرکت می دهیم ف سپس 5781 را درون جای خالی می گذاریم : 1354 2404 8653 ، 1354 2404 8653 1354 2404 5781 8653 اکنون تمام عناصر مرتب اند و فرایند تمام شده است شکل زیر ، نمونه ای از برنامه ی پاسکال مرتب سازی درجی را نشان می دهد ( نگاه کنید به shell sort ) ، مرتب ساز درجی ، مرتب‌ ساز درجی ، [مرتب سازی درجی] یک الگوریتم مرتب سازی لیستی که با لیست حاوی موارد مرتب نشده شروع شده و سپس لیست دیگری تهیه میگردد که موارد لیست اول یکی یکی و با رعایت ترتیب مورد نظر در آن جای میگیرند این نوع مرتب سازی برای آرایه ها مناسب نبوده اما برای لیستهای مرتبط مطلوب میباشد مقایسه کنید با ‎ bubble sort ، ‎ ; quick sort نیز نگاه کنید به ‎ sort algorithm
مرتب کردن سریع ، مرتب ساز سریع ، الگوریتم مرتب سازی که C A R Hoare آن را اختراع کرد و نخستین بار در سال 1962 منتشر شد الگوریتم Quicksort یک رویه ی خود بازگشتی است ( نگاه کنید به recursive به معنای خود بازگشتی ) ، یعنی این الگوریتم ، در هر تکراری ، فهرست اعداد را مجدداً مرتب می کند ، به طوری که یک عدد بهعنوان « محور » در موقعیت نهایی خود قرار بگیرد و تمام اعدادی که باید قبل از آن بیایند ، پیش از آن وتمام اعدادی که باید پس از آن بیایند ، بعد از آن بیایند سپس فهرستهای اعداد قبل و بعد از « عدد محوری» به عنوان فهرستهای فرعی تلقی شده و به همان روش مرتب می شوند ، [مرتب سازی سریع] یک الگوریتم مرتب سازی کارا که در سال ‎ 1962 توسط ‎ C A R Hoare ابداع گردید در این روش ابتدا مقدار متوسط موجود در لیست یافته شده و به موقعیت نهایی خود در لیست منتقل میگردد سپس تمام مقادیری که کمتر از مقدار متوسط هستند به یک طرف آن و موارد دیگری که بزرگتر از آن هستند به طرف دیگر منتقل میشوند در نهایت هر دو طرف مرتب شده و نتیجه در یک لیست مجزا ذخیره میگردد نیز نگاه کنید به ‎ bubble sort ، ‎insertion ‎ sort ، ‎ merge sort ، ‎ sort algorithm
مرتب ساز صدفی ، مرتب سازی Shell نوع دیگری از الگوریتم مرتب سازی درجی (نگاه کنید به insertion osrt ) این نوع مرتب سازی نام خود را از Donald Shell ( مخترع آن ) گرفته است این مرتب سازی مانند یک سری متب سازی های درجی است که در آن هر عنصر به جای آنکه با عنصر بعدی خود مقایسه شود ، با عنصری که تعداد فاصله ی مشخصی با آن دارد ، مقایسه می شود ، در هر مرتبه مرتب سازی ، این فاصله ( که یک عدد است ) کوچکتر می شود تا به 1 برسد از این رو آخرین مرتب سازی به صورت یک مرتب سازی عادی درجی تبدیل می شود مرتب سازی های اولیه زمان بیشتری صرف می کنند مثلاً در یک فهرست 10 عنصری ، ابتدا جفت عناصری که به اندازه ی 5 عنصر از هم فاصله دارند( یعنی عناصر 1و 6 ، 2و7 ، 3و8 ، ) بررسی می شوند سپس عمل مرتب سازی با بررسی جفت عناصری که به اندازه دو عنصر از هم فاصله دارند ، ادامه می یابد( یعنی عناصر 1و3 ، 2و4 ، 3و5 و ) در نهایت ، جفت عناصر کنار هم کنترل می شوند شکل زیر یک برنامه ی پاسکال که 10 عدد را خوانده و مرتب سازی Shell را انجام می دهد ، نشان داده است: ، مرتب ‌ساز صدفی ، یک الگوریتم برنامه نویسی مورد استفاده در مرتب سازی داده ها که از نام مخترع آن ‎ Donald Shell گرفته شده و از روند مرتب سازی حبابی و درجی سریع تر میباشد در این روند جفت عناصری که با فاصله ای از هم در لیست قرار دارند بررسی شده و جابجا میشوند به همین ترتیب در هر دور ، فاصله بین عناصر بررسی شده کم میشود به عنوان مثال ، در یک لیست ‎ 10 عنصری ، ابتدا جفت عناصری که به اندازه پنج عنصر از هم فاصله دارند (یعنی عناصر ‎ 1 و ‎6 ، ‎ 2 و ‎7 ، ‎ 3 و ‎ 8 و ) بررسی میشوند سپس عمل مرتب سازی با بررسی جفت عناصری که به اندازه دو عنصر از هم فاصله دارند ادامه مییابد (یعنی عناصر ‎ 1 و ‎3 ، ‎ 2 و ‎4 ، ‎ 3 و ‎5 ، و ) در نهایت جفت عناصر کنار هم کنترل میشوند در نتیجه لیست کاملا مرتب میشود مقایسه کنید با ‎ bubble sort ، ‎ ; insertion sort نیز نگاه کنید به ‎ algorithm
فرمان SORT ، مرتب نمودن ، جور کردن ، مرتب ، جور ، مرتب سازی - آرایش عناصر با ترتیب عددی یا الفبایی الگوریتم های بسیرای وجود دارند که می توانند گروهی از عناصر را مرتب کنند اگر تعداد عناصر کم باشد ، استفاده از الگوریتمی که بتوان با یک برنامه ی کوتاه نشان داد ؛ احتمالاً بهتر است اما اگر تعداد عناصر داده زیاد باشد ؛ استفاده از الگوریتم سریع و پیچیده تر اهمیت داد برخی از الگوریتم ها بر این فرض قرار دارند که عناصر داده در درون حافظه قرار گرفته است با این حال ، اگر تعداد عناصر بسیاز زیاد باشد ، استفاده از الگوریتمی ضروری است که با داده های ذخیره شده در دستگاههای ذخیره ی کمکی کار کند از آنجا که مرتب سازی ، عملیات رایجی است ، بسیاری از سیستمهای عامل دارای الگوریتم های پیش ساخته ی مرتب سازی هستند برای شناخت الگوریتمهای مرتب سازی ، تگاه کنید به Shell sortsort ;selection ;radix sort ;Quicksort ;merge ;insertion sort; bubble sort ، روند سازمان دهی داده ها (معمولا مجموعه ای از رکوردها) در یک نظم خاصی مثل ترتیب حروف الفبا ، مرتب کردن ، [مرتب سازی] روند سازمان دهی داده ها (معمولا مجموعه ای از رکوردها) در یک نظم خاص مثل ترتیب حروف الفبا برنامه ها و الگوریتمهای برنامه نویسی متعددی برای عملیات مرتب سازی وجود دارد که از نظر عملکرد و کاربرد متفاوت هستند نیز نگاه کنید به ‎ bubble sort ، ‎ insertion sort ، ‎ quicksort ، ‎ Shell sort ، مرتب ‌سازی

موسسه ترجمه البرز با بیش از 13 سال تجربه

به دنبال ترجمه تخصصی متن یا مقاله مهندسی كامپيوتر هستید؟
موسسه البرز ادیت مقاله ISI مهندسی كامپيوتر را هم انجام می دهد:
ممکن است به دنبال تولید محتوا در زمینه مهندسی كامپيوتر باشید:
پارافریز مقاله ISI و رفع plagiarism
ترجمه فیلم، فایل صوتی و زیر نویس فیلم از دیگر خدمات ماست:

دیکشنری تخصصی و آنلاین مهندسی کامپیوتر

سایت ترجمه تخصصی البرز یک دیکشنری تخصصی برای دانشجویان و اساتید رشته کامپیوتر آماده کرده است. کلیه اصطلاحات تخصصی رشته کامپیوتر را در قالب یک دیشکنری آنلاین ارائه نموده ایم.
این دیکشنری به صورت دو زبانه می باشد. برای ترجمه اصطلاحات کامپیوتر از انگلیسی به فارسی، متن خود را انگلیسی تایپ نمایید. همچنین برای ترجمه اصطلاحات از فارسی به انگلیسی، متن خود را به فارسی تایپ نمایید. جستجو انجام می گیرد و کلیه معادل های انگلیسی لغت مورد نظر شما نمایش داده خواهد شد.
گروه مهندسی کامپیوتر، دیکشنری تخصصی کامپیوتر را مرتب بروزرسانی کرده و لغات جدیدی به آن می افزاید. این دیکشنری منبع قابل اعتمادی جهت انجام ترجمه تخصصی کامپیوتر است.


ورود به دیکشنری تخصصی کامپیوترواژه نامه تخصصی مهندسی كامپيوتر بر اساس حروف الفبا (انگلیسی به فارسی)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

واژه نامه تخصصی مهندسی كامپيوتر بر اساس حروف الفبا (فارسی به انگلیسی)

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های فنی و مهندسی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های علوم انسانی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های علوم پایه

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های پزشکی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های کشاورزی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های هنر


Skip Navigation Links
ثبت سفارش ترجمه