دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای عدد دودویی ، [عدد دودویی ، عدد در مبنای دو] عددی که

عدد دودویی ، [عدد دودویی ، عدد در مبنای دو] عددی که به شکل دودویی نشان داده شود چون اعداد دودویی بر پایه ‎ 2 هستند ، به ترتیب زیر تفسیر میشوند: ‎20212223242526 مقادیر دهدهی: ‎1248163264 به عنوان مثال ، عدد دودویی ‎ 1001101 یعنی: ‎20212223242526 ‎1248163264 ‎1011001 یا مجموع مقادیر زیر: ‎1 ضرب در‎6464 ‎0 ضرب در‎032 ‎0 ضرب در‎016 ‎1 ضرب در‎88 ‎1 ضرب در‎44 ‎0 ضرب در‎02 ‎1 ضرب در‎11 که برابر ‎ 77 میباشد نیز نگاه کنید به ‎ binary
binary number
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته مهندسی كامپيوتر است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی عدد دودویی ، [عدد دودویی ، عدد در مبنای دو] عددی که به شکل دودویی نشان داده شود چون اعداد دودویی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ
دوتایی ؛ دودویی ، نظام دودوئی ، [مبنای دو ، دودویی ، باینری] پیشوند ‎ bi- به معنای دو بوده و این اصطلاح بطور کلی سیستم ، مقیاس یا شرطی را تعریف میکند که دو جز ، حالت یا خروجی دارد در ریاضیات این اصطلاح ، نشان دهنده سیستم عددی مبنای دو است که در آن مقادیر به شکل ترکیبهایی از دو رقم صفر و یک بیان میشوند چون با استفاده از این دو رقم میتوان دو حالت (خاموش و روشن یا درست یا نادرست) را نشان داد که آن هم به نوبه خود با دو سطح ولتاژ در مدارهای الکترونیکی قابل ارائه است ، سیستم عددی دودویی قلب محاسبات رقمی کامپیوتر شده است در وضعیت مشابه برای استفاده از سیستم عددی اعشاری (دهدهی) به ابزارهای الکترونیکی خاصی نیاز است که قابلیت نشان دادن ارقام به وسیله ده سطح ولتاژ را داشته باشند که البته نتیجه کامپیوترهای کندتر و با خطاهای بیشتری میباشد لیست ده عدد اول دودویی و معادلهای دهدهی آنها در اینجا آورده شده است دودوییدهدهی ‎0000 صفر ‎10001 ‎20010 ‎30011 ‎40100 ‎50101 ‎60110 ‎70111 ‎81000 ‎91001 اعداد دودویی معمولا به شکل ترکیبهای چهار رقمی نوشته میشوند ، و برای اینکه با اعداد دهدهی اشتباه نشوند ، بعد از آنها حرف ‎ b ذکر میگردد بنابراین عدد دهدهی ‎ 2 به شکل دودویی ‎ 0010b یا ‎ 10b نوشته میشود تا با عدد دهدهی ‎ 10 اشتباه نشود اعداد دودویی نیز به شکل اعداد دهدهی به توان میرسند ، مانند: (‎2)‎ 10 (دهدهی ‎2) ‎21 (‎2)‎ 100 (دهدهی ‎4) ‎22 (‎2)‎ 1000 (دهدهی ‎8) ‎23 در مقایسه با: (‎10)‎101 10 (‎10)‎102 100 (‎10)‎103 1000 اعداد دودویی گرچه برای کامپیوترها ایده آل هستند اما چون رشته های تکراری از یکها و صفرها هستند تفسیر آنها برای مردم عادی مشکل است برنامه نویسها و کسانی که با قابلیتهای پردازش داخلی کامپیوتر کار میکنند ، جهت سهولت در تفسیر این نوع اعداد از سیستمهای عددی هگزا دسیمال (مبنای ‎16) یا اکتال (مبنای ‎8) استفاده میکنند مقایسه کنید با ‎ decimal ، ‎ hexadecima ، ‎ ; octal نیز نگاه کنید به ‎ base ، ‎ binary ، ‎ binary-coded decimal ، ‎ Boolean algebra ، ‎ cyclic binary code number ، ‎ dyadic ، ‎ logic circuit ، دوگانی
عدد حقیقی ، عدد حقیقی - هر عددی که می توان آن را به صورت یک عدد صحیح یا اعشاری با تعداد ارقام محدود یا نامحدودی نشان داد اعداد حقیقی با نقاط روی یک خط عددی در ارتباط هستند مثلاً 0 ، 2/5 ، 345 ، 2134- ، 0/00003 ، 1 بر روی 3 ، رادیکال 2 ، پی ، نمونه ی اعداد حقیقی هستند ؛ اما مثلاً رادیکال 1- عدد حقیقی نیست ( زیرا در میان اعداد منفی و یا مثبت چنین عددی وجود ندارد ) بر خلاف complex number در کامپیوترها ، اعداد حقیقی را به وسیله ی تعدادی ارقام محدودی نمایش میدهند ، در نتیجه دقت آنها هم محدود است نگاه کنید به rounding error در بسیاری از زبانهای برنامه نویسی ، « اعداد حقیقی » به معنای « اعداد ممیز شناور » هستند نگاه کنید به floating point number ، [عدد حقیقی] عددی که با ارقام یک سیستم عددی با مبنای ثابت (مثل سیستم دهدهی) ارائه میگردد عدد حقیقی میتواند از تعداد ارقام محدود یا نامحدودی تشکیل گردد ، مثل ‎ 1/1 یا ‎ 0/3333000 اعداد حقیقی نوعی از داده ها هستند که برای مرتب سازی و به کارگیری مقادیر با تعداد ارقام اعشاری محدود در زبانهای برنامه نویسی مانند ‎ C و پاسکال مورد استفاده قرار میگیرند نیز نگاه کنید به ‎ double-precision ، ‎ single-precision
شماره نگارش ، شماره نسخه روش شناسایی نسخه بخصوص از سخت افزار یا نرم افزار می باشد این شماره که توسط تهیه کننده به محصول نسبت داده می شود اغلب شامل اعدادی قبل و بعد از نقطه اعشاری می باشد; هر چقدر که عدد بزرگ تر باشد ، نگارش جدیدتر است عدد قبل از نقطه اعشاری سطوح بازبینی عمده را نشان می دهد)مانند(DOS 6, DOS 5 و بخش بعد از نقطه اعشاری سطح بازبینی جزئی را نشان می دهد)مانند(DOS 6 2, DOS 6 1 در بعضی موارد یک بازبینی جزئی می تواند باعث تفاوت بسیاری در کارایی شود نگارشی با برچسب 0/1 دلالت بر اولین معرفی یک محصول دارد که معمولا کاربرد گسترده ای در دنیای واقعی نداشته است ، به همین دلیل مردم چندان به این نگارش رغبتی نشان نمی دهند ، [شماره نگارش ، شماره نسخه] شماره ای که تهیه کننده نرم افزار برای شناسایی برنامه در یک مرحله خاص تعیین میکند شماره نگارشها قبل و بعد از عرضه عمومی برنامه مورد استفاده قرار میگیرند ، اما شماره نگارشی که نرم افزار آن هنوز عرضه نشده است فقط برای افرادی که در تهیه و آزمایش آن نقش دارند ، دارای مفهوم میباشد بطور کلی ، شماره نگارشها ، یک بخش اعشاری دارند هر چه تغییر و پیشرفت ایجاد شده در برنامه بیشتر باشد ، تغییر بیشتری در شماره نگارش آن داده میشود به عنوان مثال ، در صورت ایجاد تغییرات کلی ، شماره نگارش ‎ 3/3 طی یک مرحله به ‎ 4 تبدیل میشود ، و اگر تغییرات جزئی مثل تصحیح اشکالات در برنامه به صورت گیرد ، تغییرات جزئیتر در شماره نگارشها دیده میشود ، مثلا از ‎4 به ‎ 4/01 یا ‎ 4/1

موسسه ترجمه البرز با بیش از 13 سال تجربه

به دنبال ترجمه تخصصی متن یا مقاله مهندسی كامپيوتر هستید؟
موسسه البرز ادیت مقاله ISI مهندسی كامپيوتر را هم انجام می دهد:
ممکن است به دنبال تولید محتوا در زمینه مهندسی كامپيوتر باشید:
پارافریز مقاله ISI و رفع plagiarism
ترجمه فیلم، فایل صوتی و زیر نویس فیلم از دیگر خدمات ماست:

دیکشنری تخصصی و آنلاین مهندسی کامپیوتر

سایت ترجمه تخصصی البرز یک دیکشنری تخصصی برای دانشجویان و اساتید رشته کامپیوتر آماده کرده است. کلیه اصطلاحات تخصصی رشته کامپیوتر را در قالب یک دیشکنری آنلاین ارائه نموده ایم.
این دیکشنری به صورت دو زبانه می باشد. برای ترجمه اصطلاحات کامپیوتر از انگلیسی به فارسی، متن خود را انگلیسی تایپ نمایید. همچنین برای ترجمه اصطلاحات از فارسی به انگلیسی، متن خود را به فارسی تایپ نمایید. جستجو انجام می گیرد و کلیه معادل های انگلیسی لغت مورد نظر شما نمایش داده خواهد شد.
گروه مهندسی کامپیوتر، دیکشنری تخصصی کامپیوتر را مرتب بروزرسانی کرده و لغات جدیدی به آن می افزاید. این دیکشنری منبع قابل اعتمادی جهت انجام ترجمه تخصصی کامپیوتر است.


ورود به دیکشنری تخصصی کامپیوترواژه نامه تخصصی مهندسی كامپيوتر بر اساس حروف الفبا (انگلیسی به فارسی)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

واژه نامه تخصصی مهندسی كامپيوتر بر اساس حروف الفبا (فارسی به انگلیسی)

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های فنی و مهندسی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های علوم انسانی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های علوم پایه

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های پزشکی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های کشاورزی

لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های هنر


Skip Navigation Links
ثبت سفارش ترجمه